Ole Kristian Bonden

4

La kirken få vie homofile

Et klart flertall av landets biskoper, prestenes fagforeninger og mange prester vil åpne for å få vie likekjønnede par i Den norske kirke. Kirkemøtet nøler med å vedta en liturgi. Når vil Kirkemøte ta konsekvensene av det finnes to syn på saken?

Publisert: 17. jan 2014

Mye har skjedd i samfunnet og kirken siden homofili ble avkriminalisert i Norge i 1972. Vi får i dag henvendelser til vårt kirkekontor fra homofile par som skal gifte seg, og som først og fremst blir forbauset over å bli avvist. De kan nesten ikke tro det de får høre. Loven vedtatt av Stortinget sier at vigsel av homofile i kirken er ugyldig så lenge det ikke finnes en egen liturgi for dette. Kirkemøtet nøler med å vedta en slik liturgi, selv om flertallet av biskopene har uttalt at det læremessig ikke er noe i veien for dette.

Det er to syn i kirken på dette spørsmålet. For og imot. Slik det har vært i en rekke andre saker opp gjennom historien. For snart 200 år siden gjaldt det synet på jøder, og man var uenige om synet på slaveriet. Senere diskuterte man kvinners posisjon i familie, menighet og samfunn. Også synet på skilsmisse og gjengifte er korrigert. De siste 40 år har homofili vært på dagsorden. Begge sider har hentet sine argumenter fra Bibelen og læren. Når man likevel kommer til ulike standpunkter skyldes dette gjerne ulik skrifttolkning, den gang som nå.

Det kan synes underlig for noen at kirken, som i en tid har ment så sterkt om en sak, kan skifte syn. Men det har alltid vært krefter også i kirken, som har arbeidet dette fram. Det har ikke bare vært kirkepolitiske krefter. Jeg tror de fleste av oss vil være enige om at utviklingen og endringene som er nevnt over, også er et uttrykk for evangeliets krefter. Evangeliets krefter har vært virksomme til tross for kirkelig motstand. Det er ikke noe nytt at kirken kommer til ny klarhet i lærespørsmål. Ikke minst gjelder det i en luthersk kirke som hevder Skriften som øverste norm. Ingen av oss har den hele og fulle sannhet. Men historien bør gjøre oss ydmyke og lyttende. Den har lært oss at vi også i Skriften kan vinne ny erkjennelse og klarhet, og at evangeliet åpenbares på ny for menneskene.

Det er viktig for kirken å ta vare på mindretall, enten det er de for eller imot. Ingen skal tvinges til å handle mot sin samvittighet i dette spørsmålet. Men i dag må vi som ønsker å vie homofile, handle mot vår samvittighet og vår kristne tro, når vi avviser homofile som vil gifte seg i kirken. 

Når Kirkemøtets delegater skal vedta om det skal utarbeides en vigselsliturgi for likekjønnede par, vet vi at noen er sterkt for eller mot. Andre igjen vet ikke helt og er skeptiske. Kirkemøtet har et ansvar for hele kirken. Det er å håpe at vi er oss dette ansvaret bevisst, og legger til rette for at begge syn får plass. Det betyr at Kirkemøtet raskest mulig må vedta en ordning som gir prester mulighet til å vie homofile. Bare slik tar vi på alvor at det finnes to syn.

Ole Kristian Bonden

Sokneprest i Elverum/Medlem i Hamar bispedømmeråd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #2

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Samvittighet,-

Publisert rundt 6 år siden

Er selvfølgelig enig i at samvittigheten er viktig. Men for en prest kan ikke samvitigheten alene bestemme standpunktene i kontroversielle saker. Vi må riktignok la samvittigheten formes vs. de det gjelder, men og vs. Jesus tilbud om frelse for alle med alt hva det innebærer i gudsrelasjonen. 

Kjærlighetsbudet fordrer derfor aller først en kjærlighet til Gud og hans vilje, hvor tilbudet om at Jesus får forme en står ved lag, slik at Guds bilde som mann og kvinne kan fremmes hvor dette ev. er brudt. Kirken har derfor et ansvar for helbredelse slik Jesu tjeneste i hovedsak dreide seg om jmf. sendelsen til disiplene, men som vi hører lite eller ingenting om i Kirken. I andre deler av verden, derimot, finnes åndens gaver mer enn her i Norge, som mest likner et Nazareth, hvor det er begrenset hva Gud kan gjøre og hvor dypt han får slippe til med helbredelse, gjenfødelse eller nyskaping av mennesket. 

Jeg tror derfor at du som en kirkens mann bør tenke nøye over hva du egentlig sanksjonerer, ikke kun vs. homofile par som vil leve sammen, men og vs. normative betraktninger hvor kirken må forvalte gjensidig utelukkende normer for Guds åsyn.

Hvorfor skal kirken legge til rette for at normative par kan bli retningsgivende for barn, unge og andre som ev. strever med en ubefestet kjønnsprofil ? Er du ikke redd for å forføre "disse mine minste" ved å forlede dem ?  Endelig, hvordan kan jeg stole på at mine barn ikke fristes til å ta opp i seg det homifile sporet som du endog vil sanksjonere "ovenfra" ?  

Spør du meg; _ dette er helt villt !

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

204 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Det betyr at Kirkemøtet raskest mulig må vedta en ordning som gir prester mulighet til å vie homofile.

Nei.

Kommentar #4

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jo:-)

Og om noen år vil motstanden mot ekteskap for homofile virke like kuriøs som  motstanden mot kvinnelige prester. Motstanderne av kvinnelige prester finnes jo fortsatt, men de er ute på sidelinja.

Kommentar #5

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

De siste tider!

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig for kirken å ta vare på mindretall, enten det er de for eller imot. Ingen skal tvinges til å handle mot sin samvittighet i dette spørsmålet. Men i dag må vi som ønsker å vie homofile, handle mot vår samvittighet og vår kristne tro, når vi avviser homofile som vil gifte seg i kirken.

Når Kirkemøtets delegater skal vedta om det skal utarbeides en vigselsliturgi for likekjønnede par, vet vi at noen er sterkt for eller mot. Andre igjen vet ikke helt og er skeptiske. Kirkemøtet har et ansvar for hele kirken. Det er å håpe at vi er oss dette ansvaret bevisst, og legger til rette for at begge syn får plass. Det betyr at Kirkemøtet raskest mulig må vedta en ordning som gir prester mulighet til å vie homofile. Bare slik tar vi på alvor at det finnes to syn.

 

Homofili må vel være et av de mest sikreste tegn på at det er snart dommedag.

 

At noen som kaller seg kristne i det hele tatt kan finne belegg i skriften for å kunne vie og velsigne homofile par, er etter det jeg kan se ut fra skriften en hån mot den levende Gud hellige evige Gud og hans eget ord.

Jeg har for lengst melt meg ut av denne ugudelige kirke med den falske form for Guds tjeneste, som etter hver blir et stort flertall i denne kirken.

Jeg kan ikke forstår hvor du finne grunnlage for disse to syn i skriften.

 

2 Tim 4,3-4 For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. 4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr*.

Kommentar #6

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Da må det da være ok for at fire personer kan gifte seg sammen. Hvist argumentet er kjærligheten, hvem kan nekte dem å gifte seg.

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Bare slik tar vi på alvor at det finnes to syn.

Hvordan skal en da froholde seg til bifile som ønsker å leve ut kjærligheten til hverandre fullt ut. Bare for orden skyld, jeg ser i bibelen at homofili ikke er en ordning som Gud har satt inn.

Kommentar #7

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Det betyr at Kirkemøtet raskest mulig må vedta en ordning som gir prester mulighet til å vie homofile

Kan du med Biblen for hånd si at det er greit og vie et homofilt par? Om du kan så siter fra Bibelen bok, kapittel og vers hvor dette er greit.

Kommentar #8

Ole Kristian Bonden

4 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er den nye ekteskapsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009, som har aktualisert spørsmålet om likekjønnede par også skal få gifte seg i kirken. Det er ikke kapiteler og vers i Bibelen som direkte sier noe spesifikt om dette. Når man har to ulike syn på dette i vår kirke, henger dette i hovedsak sammen med ulik skriftforståelse. For de som er interessert i å sette seg inn i dette, vil jeg henvise til utredningen fra Bispemøtets arbeidsgruppe om homofili «Homofile i kirken» fra 1995, Den norske kirkes lærenemnds uttalelse «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken» som ble offentliggjort i 2006, samt rapporten «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» fra Bispemøtets samlivsetiske utvalgt som kom i 2013. De to sistnevnte er også tilgjengelige på nett. Her får dere også en fyldig framstilling av det bibelske materialet, som argumenterer for begge syn. I mitt innlegg her på verdidebatt har jeg ikke gjort forsøk på å tilføre ytterligere argumenter for eller mot, men utfordrer Kirkemøtet til å trekke de nødvendige konsekvenser av at vi faktisk har to syn. Jeg forventer ikke enighet verken her på Verdidebatt eller på Kirkemøtet, men jeg forventer at Kirkemøtet følger opp flertallssynet i Bispemøtet som ønsker at kirken skal kunne vie homofile. Jo før, jo bedre.     

Kommentar #9

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Guds Ord er vår veiviser.

Publisert rundt 6 år siden

Om kirken velger bort Bibelen som instruksjons bok for å si det på den måten, så har kirken gått bort fra Gud sin vei. Det står at alt skal prøves ut fra Guds Ord. Hvem er det som får sine ønsker satt ut i livet i kirken hvis Gud ikke får muligheten til det? Bibelen er jo tros alt Guds Ord, talt som direkte fra Hans munn!

Kommentar #10

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Ironisk?

Publisert rundt 6 år siden

Geir. du høres nesten ironisk ut når du påstår at Bibelen er Guds ord talt direkte fra hans munn. Men utifra det du ellers har sagt, så er det vel for mye å håpe.  Sjøl anser jeg sånne synspunkter for blasfemi. Gud ville nok lagd en mye bedre og klarere instruksjonsbok om han hadde skrevet Bibelen.  Selv mange av de mest konservative stemmene her vil nok ikke hevde at Gud har uttalt direkte eller skrevet det som står i Bibelen. Det er jo en samling av skrifter som er skrevet av mange forfattere gjennom hundrevis av år (for å ta forsiktig i.)  Paulus var f.eks et ganske vanlig menneske som til og med forfulgte kristne. Men når han ble kristen, så skulle liksom alt han sa plutselig bli synonymt med Guds Ord. Da blir i tilfelle mine ord også Guds ord, som alle må adlyde. Dette blir helt absurd.

Kommentar #11

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Guds ord

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Geir. du høres nesten ironisk ut når du påstår at Bibelen er Guds ord talt direkte fra hans munn. Men utifra det du ellers har sagt, så er det vel for mye å håpe. Sjøl anser jeg sånne synspunkter for blasfemi. Gud ville nok lagd en mye bedre og klarere instruksjonsbok om han hadde skrevet Bibelen. Selv mange av de mest konservative stemmene her vil nok ikke hevde at Gud har uttalt direkte eller skrevet det som står i Bibelen. Det er jo en samling av skrifter som er skrevet av mange forfattere gjennom hundrevis av år (for å ta forsiktig i.) Paulus var f.eks et ganske vanlig menneske som til og med forfulgte kristne. Men når han ble kristen, så skulle liksom alt han sa plutselig bli synonymt med Guds Ord. Da blir i tilfelle mine ord også Guds ord, som alle må adlyde. Dette blir helt absurd.

Mener du med det at det er opp til det enkelte menneske hvordan han oppfater det som står i bibelen?

Og at det er menneskes kunnskap som skal avgjøre om det er Guds ord eller ikke som står i bibelen vår?

Kommentar #12

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
Jeg forventer ikke enighet verken her på Verdidebatt eller på Kirkemøtet, men jeg forventer at Kirkemøtet følger opp flertallssynet i Bispemøtet som ønsker at kirken skal kunne vie homofile. Jo før, jo bedre.

Men da har en også forlatt Guds eget ord og er kommet under dommen!

Kommentar #13

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Feil premisser

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Mener du med det at det er opp til det enkelte menneske hvordan han oppfater det som står i bibelen?

Og at det er menneskes kunnskap som skal avgjøre om det er Guds ord eller ikke som står i bibelen vår?

Dette burde være enkelt. Selvfølgelig er det opp til det enkelte menneske hvordan han oppfatter det sorm står i Bibelen. Noe annet ville være helt merkelig og urimelig. Man oppfatter det man oppfatter. Det som ville være feil var hvis man forlot sin egen oppfatning og adopterte andres oppfatninger uten videre.

Og mitt hovedpoeng er at premisset ditt er feil. Gud har aldri på noe tidspunkt gått god for at Bibelen er en samling av hans meninger. Det er enkelte MENNESKER som påstår at Bibelen er synonymt med Guds ord. Noe jeg sågår finner blasfemisk i ordets egentlige mening. Det er jo det det er når man tillegger Gud meninger og handlinger som han kanskje ikke har. Man påstår å tale på vegne av Gud sjøl når det gjelder alvorlige etiske problemstillinger hvor mange har tvil eller sterkt ulike meninger.

Kommentar #14

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Noe jeg sågår finner blasfemisk i ordets egentlige mening

Og jeg ser at bibelen er Guds eget ord skrevet ned av mennesker, så er det i mine øner blasfemisk slik du forkaster en hellig evig allmektig Gud og hans eget ord.

Men en dag skal vi alle se Jesus i sin herlighet som kongenes konge og da kommer han her til denne jord for å holde dom, og da skal også de se han som ikke trodde på han og hans levende ord i bibelen.

At du vil påstå noe er din sak, men å påstå noe som ikke er sannhet, er bare trist for deg.

Kommentar #15

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Argumentasjon hentet fra Bibelen?

Publisert rundt 6 år siden

Se på følgende setning:

"Lars har en blå ball".

Her ville en med samme logikk som homofilitilhengerne sagt: "Det står ikke at ballen IKKE er rød". 

Det er denne type "IKKE-argumentasjon" som går igjen. "Det står ikke i NT at...".

Konsentrer dere heller om det som faktisk står i NT. Der står det nok til å konkludere med at Skriften ikke tillater det.

Kommentar #16

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Ikke gjem deg

Publisert rundt 6 år siden
Ole Kristian Bonden. Gå til den siterte teksten.
For de som er interessert i å sette seg inn i dette, vil jeg henvise til

Det er DU som har skrevet dette innlegget. Derfor er det DU som skal vise oss hvilke Bibeltekster du mener er pro homofilt samliv. Slutt å henvise til hva andre har skrevet. Kom med tekstene selv. eller kom vertfall med ett eneste vers som er pro...

Kommentar #17

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Paulus er ikke relevant på dette området.

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Konsentrer dere heller om det som faktisk står i NT. Der står det nok til å konkludere med at Skriften ikke tillater det.

Det står på ingen måter noe om homofile kjærlighetsforhold, men det står mye om kjærlighet generelt og om at man skal elske sin neste som seg selv. Og da kan det umulig bli feil å unne sin neste muligheten til å få en ektemake av samme kjønn når man åpenbart ikke passer sammen med det motsatte.     Og du later som det står så klart om homofili i NT, men det gjør det ikke. For det står ingen ting om noen av samme kjønn som elsker hverandre. Derimot står det beskrevet et utsvevende seksuelt liv, og i Romerne 2.20 går det helt klart fram at Paulus så på dette som en STRAFF som den enkelte hadde nedkalt over seg selv som et RESULTAT av at de hadde vendt seg bort fra Gud FØR denne straffen kom i form av et utsvevende liv.  

Jeg kjenner ikke de som levde på den tida og hva slags kjærlighetsliv som var vanlig, men beskrivelsene til Paulus bommer fullstendig på målet når det gjelder dagens homofile, og de kristne homofile spesielt. jeg kjenner en rekke homofile som på forhånd var dypt hengivne kristne og som heller ikke hadde noen tanke om å forlate Gud og langt mindre drive med avgudsdyrking Men de oppdaga like fullt at de var homofile. Mange har også fortsatt å være krisnte i tida etterpå. tross motstand og fordømmelser fra det som skulel være kristne søsken.  Om man ikke på denne bakgrunn ser at Paulus sine skriverier bommer totalt i forhold til dette, da er man en fundamentalist som på ingen måte har evne til empati eller å lese Bibelen på en fornuftig måte.

Bare less Bibelen, alt står så klart der, sier flere av de "skrifttro".  Men det står på ingen måte klart, for hvis så hadde vært tilfelle, så måtte de det gjelder kjenne seg igjen i beskrivelsen.  Og forøvrig tar knapt noen det lenger alvorlig når Paulus skriver at kvinnene skal tie i forsamlingen.  Selv mange av de konservative vet hvordan de skal tolke det slik at det ikke lenger gjelder for oss.  Selv om det faktisk er vanskeligere å omtolke det sitatet enn homofilisitatene, for i sistnevnte tilfelle så er jo virkelighetsoppfatningen fraværende.

Kommentar #18

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

For noe vrøvl

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Men det står på ingen måte klart

Les Markus 10. Det er ikke Paulus om du tror det!! Det er faktisk Jesus som sier dette:

"6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne.  7  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne,  8  og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp.  9 Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Er ganske klart i Bibelen, men så lenge man absolutt ikke vil finne det så gjør man heller ikke det!

Kommentar #19

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Slalomkjøring

Publisert rundt 6 år siden

Daniel, jeg ville være litt forsiktig med vrøvlekarakteristikk av andres innlegg, når det er du som kjører slalom og ikke klarer  å komme opp med  kommentarer når det bevises at f.eks. Paulus tar grundig feil.

Når du i stedet kommer trekkende med Jesu oppfordringer til hvordan heterofile skal ordne sine ekteskap, så later du som om det er klar tale om hvordan homofile skal innrette seg.  Det er en svært underlig form for logikk. Om du skal lese dette bibelverset på din måte, så er det vel så rimelig å lese det som om det er feil å være ugift, og det er det liten grunn til å tro at Jesus mente.    Det er helt urimelig å tenke seg at dette skulle være et budskap til homofile menn om å trosse sin legning og gifte seg med en kvinne som han jo ikke vil kjenne noen tiltrekning til. I alle tilfelle ville det være en dårlig handlig mot den kvinnen han valgte. 

Daniel, du prøver innbitt å forsvare noe som ikke lar seg forsvare, og som flere og flere innser er feil.  Og noe som burde være mer alvorlig for deg, ditt syn fungerer som falske anstøtssteiner som hindrer mennesker i å bli kristne.  For kristnes synspunkter er faktisk en viktig inngangsport til tro for mange. Og siden du er så opptatt av å være bibeltro, så burde man mer føle seg rammet av Jesu budskap til den rikte unge mannen om å selge alt og gi pengene til de fattige. Jesus sier ingen ting om homofile, og da blir det litt merkelig at det er dette som får fokus og ikke det som vitterlig ble sagt til den rike unge mannen. Det siste burde  vel være  et alvorlig tankekors for de fleste av oss som bor i Norge idag.  I stedet er de konservative opptatt av de homofile, og det blir jo lettvint, for det er jo gjelder jo bare noen "andre" og ikke en selv.

Kommentar #20

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Inspirasjon fra Gud

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
når det bevises at f.eks. Paulus tar grundig feil

Kjell du er vel klar over at Paulus sine innlegg er en del av bibelen, men det er vel slik en gjør når en er uenig i noe i bibelen og sier at den som skrev hadde feil. Paulus fikk ikke det han skrev ut fra sitt eget hode, han var inspirert av Den Hellige Ånd!

Kommentar #21

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Gud får skylda for Paulus sine mistak

Publisert rundt 6 år siden

Geir. Ja, selvfølgelig er jeg klar over at Paulius sine skrifter er en del av Bibelen. Men det er jo ikke Gud som har sagt at de skal være det. Hva som er kommet med i Bibelen er bestemt av mennesker. Gud har ikke hatt noe med det å gjøre. Det er derfor jeg kaller det blasfemisk å dyrke Bibelen som om det var den som var Gud.      

  Det er også tragisk på mer enn en måte at funamentalistene insisterer på at Bibelen er Guds ord, for når det er lett å bevise at f.eks. Paulus tar feil, så vil jo det slå tilbake på det som dere mener er det viktigste, nemlig dyrkelsen av Bibelen som Guds ord.   Når dere påstår at Paulus sine synspunkter er de samme som Guds, og de første viser seg å bygge på feil grunnlag, så sier dere jo også at Gud tar feil. Dere blir vitner på at Gud tar feil.   

Men ser man derimot på Paulus og andre forfattere i Bibelen som vanlige mennesker, så slår feilene bare tilbake på¨dem selv, og ikke på Gud. Derfor er det mye mer fruktbart, og man trenger ikke anklage Gud for noe some er menneskelige feil.

Kommentar #22

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Jesus er Ordet

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor jeg kaller det blasfemisk å dyrke Bibelen som om det var den som var Gud.

Johannes 1
Ordet ble menneske 
1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
     6 En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  7 Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  8 Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset.
     9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.
    14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.»
    16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

Kommentar #23

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss

Ordet ble menneske, visste du at Jesus blir omtalt som Ordet? Hvem er det du tilber Kjell?

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere