Kjell Skartveit

99

Hijab som politisk uniformering er forbudt

Flere hevder at et hijabforbud er det samme som å innføre et klespoliti, men overser da at et slikt politi har vi hatt siden 1937.

Publisert: 16. des 2010

Hijab som politisk uniform er forbudt

I debatten om et eventuelt forbud av hijab, har klesplaggets  politiske budskap  stort sett blitt oversett, men spørsmålet er om ikke det er det burde vært det mest sentrale punktet i debatten. For når det kommer til islam syn på kvinners posisjon som seksuelle objekter, fullstendig underlagt mannens dominans, synes samfunnet vårt å ha forkastet den kampen våre kvinner har ført i flere hundre år. De religiøse kravene er kommet i forgrunnen, og kravet om religionsfrihet har det vært vanskelig å argumentere mot.

Da er det annerledes med hijabens politiske budskap. For i det øyeblikk vi kan påpeke en sammenheng mellom plagg og politikk, dvs at hijab er å anse som en uniformsartikkel, ja da det allerede hjemlet i lov at det ikke er tillatt å bære det.

Det er oppsiktsvekkende å registrere hvor mange som oppfatter Frps ønske om hijabforbud i barneskolen som totalitært og som et forsøk på å innføre et klespoliti. For vi trenger ikke å innføre et klespoliti, vi har det allerede i form av en lov mot politisk uniformering fra 1937.

Norge var for øvrig ikke det eneste landet som innførte et slikt forbud. Også Danmark fikk en lignende lov i 1937.

Men hvorfor innførte man et slikt forbud i 1937? Hvordan våget man den gang å opptre på en måte som i våre dager oppfattes så politisk ukorrekt? Svaret ligger i at på 30-tallet ble det en stadig tøffere tone mellom venstre- og høyresiden, der AUF og Nasjonalsosialister brukte uniform for å skape samhold og avstand til samfunnet. I en slik situasjon innførte derfor en Arbeiderpartiregjering et forbud som også rammet deres egen ungdomsorganisasjon. Dette var politikere som hadde en moralsk ryggrad og som forstod hva som var positivt for samfunnet.

I vår tid er evnen til å forstå hva som skjer fullstendig fraværende, og troen på at det totalitære kan komme tilbake er ikke en del av vår virkelighet. Man nekter å forholde seg til islams politiske innhold. Men da bør vi spørre hvorfor Tyrkia forbød hijab og andre muslimske klesplagg da landet på 1920-tallet innførte sekulære samfunnsordninger?  Jo, ganske enkelt fordi Mustafa Kemal, det moderne Tyrkias grunnlegger, visste at plaggene var en del av en politisk uniformering, de sier noe om hva bæreren mener samfunnet skal bygges på, nemlig Koranen og muslimsk rett.

Under kan dere selv lese en av de korteste og mest presise lovene i vår lovsamling. Den bør ikke være til å misforstå, og det er jo interessant at en lov som ble til for å beskytte oss mot totalitære bevegelser, blir beskyldt for å være totalitær av en ny totalitær bevegelse; islam.

Loven er et godt eksempel på virkemidler den liberale rettsstaten har rett til å ta i bruk for å beskytte seg mot krefter som er i strid med de verdier staten er bygget på.

 

Lov om forbud mot å bære uniform m.v. [uniformsforbudloven].

 

§ 1. Det er forbudt å bære uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning.

       Forbudet gjelder dog ikke barn under 15 år, som er medlemmer av speiderorganisasjoner eller lignende sammenslutninger.

       Også lederen av en sådan organisasjon eller sammenslutning er undtatt fra forbudet.

§ 2. Kongen eller den han bemyndiger kan utstede forbud mot bruk av uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som medlem eller tilhenger av privat organisasjon, vern, forening eller sammenslutning.

§ 3. Vedkommende departement avgjør i tvilstilfelle hvad der skal regnes til uniform, uniformsdeler og tegn m.v. som omhandlet i §§ 1 og 2.

§ 4. Den som overtreder denne lov eller forbud nedlagt med hjemmel av den, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Endret ved lover 26 jan 1973 nr. 2, 22 mai 1981 nr. 26 (ikke ikr.).

§ 5. Denne lov trer i kraft 1 juli 1937.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden

For det første, denne loven er sovende. En person som bærer f.eks. Palestinaskjerf eller Unge Høyre-merke blir ikke straffeforfulgt i Norge.

For det andre, det er ikke hevet over debatt at hijab er en politisk uniform. Hverken alle religionshistorikere eller muslimer selv vil være med på det argumentet.

Kommentar #2

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

For det første, denne loven er sovende. En person som bærer f.eks. Palestinaskjerf eller Unge Høyre-merke blir ikke straffeforfulgt i Norge.

For det andre, det er ikke hevet over debatt at hijab er en politisk uniform. Hverken alle religionshistorikere eller muslimer selv vil være med på det argumentet.

En lov er ikke sovende bare fordi den ikke har blitt brukt. Den er sovende dersom de forholdene den skal regulere stadig finner sted og det ikke blir slått ned på. Denne loven har ikke vært aktuell siden mellomkrigstiden, vi har ikke hatt noe behov for å å regulere disse tingene, men det opphever ikke lovens relevans.

For det andre er det ikke et nødvendig kriterium at alle som bærer hijab oppfatter den som en uniform. Poenget er at alle islamister har dette som en del av sin uniform, og derfor rammes den av straffebudet.

Hva religionshistorikere oppfatter som politikk får bli deres sak. Som statsviter stoler jeg mer på min egen dømmekraft når det kommer til politiske spørsmål.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

Poenget er at alle islamister har dette som en del av sin uniform, og derfor rammes den av straffebudet.

Ikke alle islamister er kvinner, derfor har ikke alle islamister hijab som en del av sin "uniform". (Jeg tviler dessutem på at hijab i seg selv kan defineres som uniform i og med at det finnes mange varianter av hijab, "symbol" er en bedre måte å definere det.)

Ikke alle kvinner som bærer hijab er islamister (eller muslimer!), dermed kan man ikke si at hijab er noe som kjennetegner islamister i forhold til ikke-islamister.

Til sammenligning, hvis korset brukes som symbol av en politisk gruppering, så innebærer ikke det at alle som bærer kors rammes av straffebudet.

Kommentar #4

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Til sammenligning, hvis korset brukes som symbol av en politisk gruppering, så innebærer ikke det at alle som bærer kors rammes av straffebudet.

Først av alt bør du huske på lovens intensjon, nemlig å stoppe radikale politiske bevegelser, og hindre konflikter. Jeg tviler på at det tradisjonelle korset noen gang vil bli forbundet med slike krefter, og det er derfor en fordel at vi drøfter reelle problemstillinger, problemstillinger som rammes av loven.

Men ditt eksempel viser hvor historieløse vi er blitt. Flere ulike kors rammes jo nettopp av dette straffebudet av den enkle grunn at de har blitt uløselig knyttet sammen til ekstreme politiske bvegelser. Hverken solkorset eller hakekorset var opprinnelig politiske symboler, men ble av NS og NSDAP omgjort til dødens budbærere, og dermed en del av de symboler, og merk at loven også omtaler symboler, som rammes av loven.

Hva gjelder menn og islamisme, er det ikke vanskelig å se deres uniform. Stil deg opp utenfor en moske på en fredag, og gjør deg opp noen tanker om hvilke samfunn og styresett de minner deg om.......

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

       Forbudet gjelder dog ikke barn under 15 år, som er medlemmer av speiderorganisasjoner eller lignende sammenslutninger.

Vil det siterte si at barn kan bære hijab lovlig? Da har det jo lite for seg med et lovfobud for barneskolen.

Uansett lurer jeg fortsatt på hvordan du ser for deg at et lovbrudd skal straffes? Hvis du nå altså mener det er forbudt ut fra nåværende lov?

Kommentar #6

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Islam = speiderbevegelse

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Vil det siterte si at barn kan bære hijab lovlig? Da har det jo lite for seg med et lovfobud for barneskolen.

Uansett lurer jeg fortsatt på hvordan du ser for deg at et lovbrudd skal straffes? Hvis du nå altså mener det er forbudt ut fra nåværende lov?

Dersom du mener at islamske ungdomsorganisasjoner er som speidergrupper å regne, har du et poeng. Selv mener jeg vi bør se på dem som Hirden i NS eller Ungpionerer i kommunisatiske partier, og da er det forbudt.

Det er politiets oppgave å finne ut hvordan loven skal følges opp. De klarte det før 2VK, og bør klare det igjen. Og; i et tidligere innlegg skrev du at vi kunne risikere at foreldre tok barna ut av skolen med et forbud. Til det vil jeg si at vi har skoleplikt, og at det blir problem med foreldre som ikke vil sende barna sine til skolen fordi de ikke får bære hijab (er etter loven forbudt overalt), bør vi alvorlig talt be dem vurdere om det er her de virkelig vil bo (gjelder innvandrere). Du har selv argumentert sterkt mot islamisme, og jeg vil bare si at dette er blodig alvor, disse menneskene leker ikke butikk, noe jeg er redd flere kommer til å oppdage for sent.

Vi demmer ikke opp for islamisme ved å godta alle muslimske krav, tvert imot.

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

Vi demmer ikke opp for islamisme ved å godta alle muslimske krav, tvert imot.

Jeg står ved at jeg veldig gjerne skulle sett at man ikke hadde så god mulighet til å tvinge barn (eller påvirke med sterke virkemidler) innen religiøse kretser. Jeg argumenterte jo litt mot deg i din andre tråd fordi jeg også mener vi har noen oppgjør å ta innen kristne kretser. Men jeg skal ikke dra det inn her.

Mitt hovedanliggende er igrunnen at jeg anser hijab som et kvinneundertrykkende middel innen islamske kretser. Men jeg er kanskje litt inkonsekvent, for jeg vil ikke forby voksne å bruke dette slik du vil. Jeg mener at det likevel blir noe annet enn å forby barn å bruke det. Barn bør på ingen måte blandes inn i hverken religiøse krav om å unngå seksualisering eller påtvinges å være en politisk representant for Islam. Voksne kan ta egne valg, det kan ikke barn i samme grad, mener jeg.


Kommentar #8

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Poenget er hva loven sier

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mitt hovedanliggende er igrunnen at jeg anser hijab som et kvinneundertrykkende middel innen islamske kretser. Men jeg er kanskje litt inkonsekvent, for jeg vil ikke forby voksne å bruke dette slik du vil.

Poenget er ikke hva jeg vil, men hva loven allerede regulerer, og det synes jg vi bør ta på alvor. Lovgiverne på 30-tallet visste hvilke krefter de kjempet mot, idag synes det som om våre politikere ikke orker å se hva som er i ferd med å skje.

 

 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1470 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1029 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 920 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 793 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 586 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere