Eivind Lundager

24

Wikileaks i dag, Gaza-konvoier i morgen

Over noen dager er Wikileaks og dets gigantiske støtteapparat i parallelle nettverk fokusert mer kritisk her på Verdidebatt enn i noen andre norske medier. Hvorfor er det overhodet ingen annen kritisk analyse og research i norske medier for øvrig?

Publisert: 14. des 2010

Historikeren Roy Vega har gjennom en hel serie bloggartikler her vist til nye internasjonale, politiske konstellasjoner i Melbourne, Australia. Ut fra et sammensatt nettverk som har vokst seg veldig store og svulstige de siste årene, og som jo åpenbart gir ekko også inn i norske og svenske medier. Er det ikke Gaza opp og i mente er det Wikileaks, som avløser en serie på over 7 700 nyhetsoppslag om sikkerheten rundt den amerikanske ambassade i Oslo! Skal vi så tro at nettredaksjonene, Norsk Telegrambyrå (NTB) og NRK ikke sitter med en følelse av at de er med på målstyrte kampanjer i den hensikt å skape bestemte politiske holdninger? Nei, jeg tror det er journalister som er meget bevisst på hvordan de skal kjøre ut sin kampanje-journalistikk i dette landet. Alt i lett miks med meningsløst fjas om idol-programmer og patetiske ”sex-opplysninger”, skreddersydd til fordummelse for å sikre den stivnede statskringkastingen (4 450 statsansatte!) et forlenget liv. I møte med oppvoksende slekter som ikke henger med som konsumenter i statskanalen. Om de nå henger med på noe som helst, i det vakuumet som er skapt der ute, av alt annet enn tilfeldigheter.

Hvorfor er det ikke én journalist som kan stikke en mikrofon opp under nesen til denne Boris G. Kagarlitsky i Moskva og spørre hvilke ambisjoner han og hans sekretariat egentlig har med å reorganisere nettverkene ut til kommunistene i Norge og andre steder?

Symptomatisk nok ser jeg at Kagarlitsky figurerer på russiske websider kalt ”Den femte internasjonale”! Men siden kommunisme også er et tabu i norske medier, på linje med de grufulle historiene om konsentrasjonsleire kalt Gulag, skal vel folket i dette landet forskånes mest mulig i den nye politiske korrekthets ånd. Om 40 millioner eller 100 millioner mistet livet i Gulag-leirene fører ikke til et avsnitt i noen norsk historiebok i grunnskolen. Det er nemlig ”politisk ukorrekt”.

Som Vega også har pekt på: Hvorfor skrives det ikke noe positivt om jøder i norske media for tiden? Hvorfor er biskopene så mye mer opptatte av Gaza og å rette kritikk mot Israel, så mye mer enn noe annet område i verden? Kan vi lenger stole på kirken som det kulturelle limstoffet i landet vårt? Nei. Og når statskirken svikter så fatalt, hvor er frikirkene? Dette kalles svik. Noen bør reise seg å ta dette landet tilbake til røttene. Vi kan ikke takke Gud for Gaza-biskopene, men vi bør vel takke Gud for bloggerne som brøyter vei der så mange andre svikter. Opplysningene om nettverkene rundt Wikileaks og andre sinnrike politiske kampanjer burde være en vekker.

Ja, det er rart at alt skal sparke i en og samme politiske retning, snart på døgnbasis i mediene. Det er rart at problemene i Gaza fremstår som så mye verre enn noe andre steder i verden, mens innbyggerne der nå handler i kjøpesentre med rulletrapper over tre etasjer, og ikke er i nærheten av den nøden som finnes i andre deler av verden. Med ledere som har langt flere millioner på sine bankkonti enn noen norsk politisk leder.

Hvor var norske medier da Russland og Putin utslettet flere prosentandeler av befolkningen i Tjetjenia? Det er da merkelig at vi skal forskånes for kritiske reportasjer om russisk politikk og utallige overgrep mot egne innbyggere, i dette nabolandet som breier seg over 11 tidssoner.

Atomvåpen var en kjempestor sak da de ble introduserte i Vest-Europa, som svar på russiske SS-20-raketter i øst (Jft. Dobbeltvedtaket). Russisk utplassering førte ikke til noen anfektelser. Men i dag, når atomvåpen utvikles i Iran og Nord-Korea, og hoper seg opp på Kola noen kilometer øst for grensen til Finnmark, da er det ikke noe problem? Ikke en lyd, ikke en demonstrasjon, ikke en bekymringsfull kronikk fra den ellers så moraliserende eliten.  Om store deler av Kola fortsatt ligger grå av forurensning spiller heller ikke det noen rolle. Det er nemlig unntatt fra all fokus på natur og miljø. Det skal være over 400 ulmende atomreaktorer på Kola nå. Et stort antall av dem med styrke og sprengkraft som ti ganger overgår Tjernobyl-eksplosjonen i 1986. Men siden det ikke er noen jøder på Kola som kan kritiseres, blir det vel aldri til noe problem i norske medier? Hvor mange som fryser i hjel i sine usle hjem innover i det iskalde russiske riket er heller ikke et humanitært problem som når fram til norske media. Påvisningen av nettverkene rundt Wikileaks er en vekker! Vi er snart i ferd med å bli kneblet av ”politisk korrekthet” i dette landet. Men skal vi bryte ut av denne prosessen synes det som om vi må ta grep selv. Media klarer det ikke. Det er bloggerne som kjører mye av løpet nå.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Gaza-konvoiene prioriteres høyt i Melbourne!

Publisert over 9 år siden

Både boikott-kampanjer mot Israel og Gaza-konvoiene prioriteres høyt hos kampanje-nettverket som har base i Melbourne. Det dreier seg om en av verdens klart største politiske propagandasystemer, som med sin implisitte støtte til Hamas i Gaza forlengst kan ha sikret seg penger fra land som Iran, Syria, Libya, Saudi-Arabia og Putin-Russland. Pengene til "Gaza-konvoiene" kanaliseres nemlig også via kontoer i New Zealand og Australia.

Hvis en går inn på Wikipedia, søker på info-siden om "Socialist Alliance", kommer følgende informasjon opp, i avsnittet "Anti-War & Civil Liberties":

Socialist Alliance members are also active in promoting the Boycott, Divestment and Sanctions campaign against Israel.[citation needed] Socialist Alliance is also active in its opposition to the "war on terror", to the racism against the Muslim community it claims this causes, and to government policy on civil liberties.

 

Socialist Alliance er også et marxist-leninistisk parti i dagens Australia, som samtidig bygges videre ut med et gigantisk internasjonalt apparat, hvor nettverket LINKS (International Journal of Socialist Renewal) er den delvis åpne informasjonskanalen. Parallelt er det lukkede system. Her er det åpenbart stor tilgang på økonomiske ressurser for tiden.

Når det gjelder Wikileaks synes det å dreie seg om en todelt, men parallell struktur: En som formidler dokumenter som er stjålet fra vestlige sivile og militære databaser. En annen som driver hacking og cracking på høyt nivå, med helt skjulte hjelpere. Men systemet synes i sin helhet å være prisgitt assistanse fra kommunistiske fronter i de respektive vertsland for propaganda, legitimering, ytterligere profilering, dokumentsortering og presentasjoner. Og de spiller helt klart på eksisterende kontaktledd i media, hvor Sverige og Norge har svært mange journalister med 'riktig' politisk farge. At svenske Aftonbladet ble en viktig sorteringssentral var ingen overraskelse i så henseende. Heller ikke fortsettelsen i VGs nettredaksjon.

Men altså, Gaza-konvoiene er utvetydig viktig tema i dette appratet, hvor langt fra alt er synlig på overflaten.

En må heller ikke nettverkene EACL (European Anti Kapitalist Left), med regionale fronter. I Danmark er det for eksempel "Rød-Grønn Allianse" som er hovedkontakt. Dette er en del av gamle AKP (Nå Rødt!) sitt nettverk, med en rekke underliggende fronter. Videre er det Socialist Left, hvor Sosialistisk Venstreparti (SV) i Norge ligger diskret innpå, og følger opp kampanjer; oftest gjennom sine ungdomsorganisasjoner.

 

Roy Vega

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

På den andre side, hvis vi etterspør hvorfor norsk media ikke i større grad fokuserer på Jødenes forsøk på verdenskontroll så ville det blankt blitt avfeid med konspirasjonsterorier. Godt er det, for det er det vi snakker om. Ja vi har PR fra Israel, vi har en jødisk lobby, og ja det finnes mange Jøder i media. Det betyr ikke at det er en hemmelig plan om å ta over jorden.

 

Vega spinner sine nett, med noe fakta, masse konklusjoner og en helt vill konspirasjonsteori.

 

Faktum er at at wiki har gitt oss masse nyttig informasjon om våre myndigheter, og det har kanskje skapt en bevegelse for mer åpenhet som vil gå langt utenfor wikileaks. Det er positivt.

 

 

Kommentar #3

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Nettverkene er reelle nok. Sjekk selv!

Publisert over 9 år siden

Morten Christiansen er ute med begrepet "konspirasjonsteorier". Vel, nå er det avgitt såvidt mange detaljer rundt miljøet i Melbourne at dette samlet sett og hver for seg ikke kan avvises som "konspirasjonsteorier".

Følgende grupper og fronter er nevnt så langt:

Socialist Alliance, Melbourne.(Fronter aksjoner om Wikileaks, GAZA-aksjoner, Global oppvarming..)

Green Left (Magasin og nettsted for Socialist Alliance), Melbourne.

LINKS - International journal of Socialist Renewal (Fronter aksjoner internasjonalt), Melbourne.

European Left ( Etablert 8. mai 2004 i Roma. Nettverk for sosialist- og kommunistpartier)

EACL (European Anti Kapitalist Left, marxist-leninistisk lukket nettverk)

Transnational Institute Global crise (Moskva-initiert kampanjeforum)

Institute for Globalisation and Social Movements (Moskva-basert).

Rød Grønn Allianse (Dansk forum under nevnte EACL)

Sosialistisk Ungdom (SU) og Rød Ungdom (En av flere fronter i de enkelte land)

ATTAC (Internasjonal frontorganisasjon som gjemmer "Black blocks" - kamptrente grupper)

_________________________________________________________________________

 

Kampanjer som kjøres systematisk gjennom nevnte system, hvor strategiske mediakontakter utgjør en vesentlig del av bildet:

Operativ støtte til store demonstrasjoner med egen aksjonsberedskap.

Under G-8-landenes fellesmøter.

Koordinering og offensiv støtte til Wikileaks, som er en egen politisk frontorganisasjon.

Aksjoner mot alle israelske sikkerhetstiltak mot terror; internasjonale boikott-aksjoner mot Israel, støtter og koordinerer aktivt og offensivt "Gaza-konvoier" for å provosere frem konflikt i krigssoner utenfor Israel. Ny opptrapping fra april - mars. Støtter Hamas. Koordineringspunkt: New Zealand og Melbourne, Australia. Også forbindelser til Norge og Indonesia.

Aksjoner mot NATOs og USAs kampanje mot terror (Kan også dokumenteres).

Aksjoner og demonstrasjoner i Paris (Trygdereformer som alibi)

Aksjoner og demonstrasjoner i Italia (Styrte regjeringen Berlusconi, skape politisk og økonomisk kaos etter mønster fra 1970-årene).

London (studentavgifter som alibi. Voldelige aksjonere mot utvalgte bygninger, bla. mot De konservatives hovedkvarter).

Spania (Stimulere til streiker og demonstrasjoner)

Oslo og Trondheim: Koordineringspunkt for offensiv støttet til Wikileaks, med hardware og software, samt Gaza-konvoier og boikott-aksjonermot Israel. Akasjoner mot kjøpesentra som selger jødiske og israelske produkter.

Det kan synes som Wikileaks-systemet er todelt: 1) "Autonom" enhet som driver hacking og spionasje på høyt nivå, med fremmed støtte. 2) Distribusjon av materialer som splitter USA fra Europa, samt materialer som eksponerer strategier og tiltak mot terrorisme. I dette ligger også offentliggjøring av sikkerhetssystemer ved israelske (!) og amerikanske ambassader og legasjoner.

Konspirasjon? Sjekk selv. Bruk et par timer på Internett-surfing.

Roy Vega

15. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg kan da ramse opp jødiske organisasjoner også, men det betyr ikke at Larry King er en del av en konspirasjon for globalt lederskap.

Det du driver med er konspirasjonsteorier, og de har aldri vært i savn av lange kopierte tekster med ett ørlite fnugg av sannhet. Det betyr ikke at konklusjonene og vinklingen er i nærheten av relevant eller sann.

Forskjellen på jødekonspirasjoner og dine venstreside konspirasjoner er at vi ler av jødekonspirasjonene, men aksepter venstreside konspirasjoner fordi man ønsker de skal være sanne.

Kommentar #5

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Detaljer? Hvilke detaljer, Roy Vega? Mener du den listen med andre organisasjoner du ikke liker? Jeg håper de ikke godtar slikt som dokumentasjon i historieutdanningen.

Bruk noen timer på surfing selv. Du ser fortsatt bort fra all informasjon som ikke støtter ditt syn: Veldig mange organisasjoner har gått ut med støtte til Wikileaks, du har håndplukket et par fra venstresiden. Og sett glatt bort fra f.eks Hunter og Paul i USA, og de mange borgerretts- og ytringsfrihetsorganisasjonene. Er din definisjon på venstresiden er vel folk du ikke liker?

Et annet faktum du overser igjen og igjen er alle avsløringene fra Wikileaks som ikke har noe med USA å gjøre: Trafigura-saken, Julius Baer, Scientologikirken osv. Jeg tror ikke at du er mottagelig for bevis, men folk som lar seg lure bør ta en titt på Wikileaks gamle forside her: http://mirror.wikileaks.info/ .Så kan man jo se selv om det er noen "slagside" mot USA eller Israel. (Israels jevnt over positive holdning til Wikileaks er forøvrig noe annet du unnlater å snakke om)

 

Kommentar #6

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Wikileaks - et politisk konsept og en frontorganisasjon

Publisert over 9 år siden

Harald Korneliussen strever fortsatt med det som er faktiske oppstillinger, altså reelle data, foreløpige slutninger (ut fra det som faktisk samkjøres og kjøres gjennom nevnte nettverk) og konklusjoner.

Dersom en ikke vil gå inn i noe av dette, faller også kritikken mot det som er nevnt på sin egen urimelighet.

Wikilekas strever og maser videre med sin fasade, etter at flere avhoppere fra organisajsjonen peker på en  ren politisk agenda, hemmelighold og "flaskehalser" for kanalisering av informasjon.

Jeg identifiserer også en sterk psykologisk side i propagandaen rundt dette, i det en forsøker å plukke enkeltdata fra andre ting enn USA og NATO. Dette er imidlertid teknikker som er godt kjente fra andre frontorganisasjoner, som bevisst og over tid maskerer sin relle virksomhet.

Wikileaks gjemmer følgende opplysninger:

Hvem står egentlig bak frontorganisasjonen?

Hvem utgjør det reeelle støtteapparatet til organisasjonen ut over "Rød Ungdom" i Norge og Sverige, og koordinerende ledd fra Melbourne i Australia?

Hvem har finansiert kompetanseoppbyggingen til dem som i første hånd klarte å hente filer og dokumenter fra sterkt skjermede baser i USA og NATO?

Hvorfor er journalister som er godt kjent for politisk ensidighet så aktive i selektiv distribusjon av Wikileaks-dokumenter? Noen av Sveriges mest kjente anti-semitter har vært nøkkelpersonell for Wikileaks, med pressekort!

 

Vladimir Putins støtte og rolle

Siden det finnes sterke personligheter i Moskva ( Rundt sekretariatet til Boris Juljevitsj Kagarlitsky) direkte inne i et betydelig internasjonalt støtteapparat for Wikileaks (LINKS-nettet m.m.), fulgt av offisiell støtte til Wikileaks fra Vladimir Putin - hvordan er organisasjonen og dens reelle bakmenn sikret mot at den samme Putin og det samme apparatet som er rundt ham (KGB/SVR) ikke er det samme som har skaffet dokumentene til veie gjennom ordinær spionasje? Putin har et gigantisk apparat kalt "Støttende tiltak" (Tidl. "Aktive tiltak") i dagens KGB, som kalles FSB (Sentraletterretningen) og SVR (Utenlandsetterretningen). Data-spionasje er meget høyt prioritert i dette systemet. "Støttende tiltak" i disse strukturene dreier mye om å plante selektiv informasjon, halvsannheter og manipulerte utdrag av en gitt informasjonsmengde, psykologisk krigføring etc. For å svekke USA, skape mistro og splitte opp vestlige allianser. Altså helt parallelle løp med Wikileaks reelle konsept som politisk frontorganisasjon, støttet av det som kankrype og gå av kommunister i Europa, Asia og Austeralia.

Faren for at den "autonome" delen av Wikileaks som driver data-spionasje kan ha forbindelse til russisk etterretning er farlig stor. Her er det så stor politisk gevinst i det å stigmatisere USA og NATO at Vladimir Putin personlig vil engasjere seg i opplegg for å påvirke utviklingen.

Siden 99% av Wikileaks samlede aktiviteter støtter seg på venstre-ekstremister og anti-semitter (de går om hverandre), og helt samtidig samler hele tyngden av dokumenter om USA og NATO, så blir det snart et spørsmål om integritet rundt Wikileaks.

At noen der ute går løs på oss som reiser kritiske spørsmål til dette apparatet er ventet. Internasjonalt svares det stort sett med "konspirasjonsteorier" og "usannheter" overfor alle som retter kritiske spørsmål ut fra den informasjon som faktisk foreligger bådei støtteapparat og det som til nå er eksponert, bl.a. i Sverige og Danmark.

Konspirasjon? Dette heter sunn diskusjon om et fenomen som bærer i seg alle tegn på å kneble demokratiet ved å spille på fraser om "ytringsfrihet". Wikileaks er en ny politiskfrontorganisasjon med spionasje og data-tyveri som sitt fremste aktivum. I det som synes å være et todelt system, med egne distribusjonsledd som nå synes å bli gruppert under andre navn enn "Wikileaks", Og igjen er det mørkemenn fra ytterste venstre fløy som deltar på den operasjonelle siden.

Roy Vega

 

 

 

 

 

 

Kommentar #7

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Wikileaks gjemmer følgende opplysninger:

Hvem står egentlig bak frontorganisasjonen?

Hvem utgjør det reeelle støtteapparatet til organisasjonen ut over "Rød Ungdom" i Norge og Sverige, og koordinerende ledd fra Melbourne i Australia?

Hvem har finansiert kompetanseoppbyggingen til dem som i første hånd klarte å hente filer og dokumenter fra sterkt skjermede baser i USA og NATO?

Hvorfor er journalister som er godt kjent for politisk ensidighet så aktive i selektiv distribusjon av Wikileaks-dokumenter? Noen av Sveriges mest kjente anti-semitter har vært nøkkelpersonell for Wikileaks, med pressekort!

Nei, det gjør de ikke. For det første antar du at Wikileaks er en frontorganisasjon for noe annet, uten bevis eller grunn til mistanke. Du har ikke gjort noe forsøk på å faktisk finne ut organisasjonens historie. (Og hvorfor skulle du nå det? Ditt vanlige publikum på ytre-Israelsfløy har vel bare brydd seg om at du har de riktige konklusjonene, ikke at du kom frem til dem på rederlig vis.)

Cryptome har publisert emailutvekslingen som ledet til Wikileaks. Assanges liv, motivasjoner og tanker er grundig dokumentert.

Hvem utgjør det "reelle" støtteapparatet? Med det ordet, "reelle", indikerer du at du ikke kommer til å godta andre svar enn dem du har på forhånd.

Med din "kompetanseoppbygging"-linje avslører du mer uvitenhet. SIPRNet, som de nåværende telegrammene ble tatt fra, var ikke "sterkt skjermet". Flere millioner mennesker har sikkerhetsklarering nok til å få tilgang til det, og flere hundre tusen hadde full tilgang. Muligheten til å forhindre kopiering til CD, USB osv. er tilstede, men var slått av av praktiske hensyn.

Alt jeg har sagt om SIPRNet er offentlig tilgjengelig informasjon, som du lett kan sjekke selv.

Så man trengte ingen topptrent "hacker" for å få tilgang, som du later til å tro. Man trengte bare en sikkerhetsklarering. Det som alle informerte kommentatorer antar (både dem som er for Wikileaks og dem som hater det) er at det var etteretningssoldat Bradley Manning som sendte filene til Wikileaks. Han fikk sin "kompetanseoppbygging" av det amerikanske forsvaret - det er mulig noen utenfor har lært ham å sende kryptert mail , men det krever ikke akkurat finansiering. Det kunne jeg lært en oppegående person på fem minutter.

 

Kommentar #8

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Verdens Gang kjøper wikileaks-dokumenter svart!

Publisert over 9 år siden

Avisen Verdens Gang frigjør Wikileaks-dokumenter jeg ikke kan identifisere i noe Wikileaks-arkiv, verken her eller der. Vi er flere som har søkt i nøyaktig samme temafelt og tidsrom som VG. Dette kan ikke ha noen annen forklaring enn at Verdens Gang, presumtivt også svenske Aftonbladet, på forhånd har gjort egne avtaler om å kjøpe stoff direkte fra en ukjent base mot betaling. Siden Wikileaks nødvendigvis må ha anstrengte forhold til skatte-etaten hvor de nå enn skjuler seg og sin aktivitet, har VG handlet svart. Avisen VG er så definitivt med på å holde denne usunne kverna i gang. (Forstår det er VG Nett som kjører mye av løpet) Og der mener jeg grenser brytes helt klart. Opplegg som vil få konsekvenser for hvordan denne type stoff skal hånederes på i fremtiden: Nå kan ikke VGs redaktører lenger gjemme seg bak resonnementet at dokumentene allerede er fritt tilgjengelige for et stort publikum. Igjen: Dokumentene som VG har vist til i sine reportasjer i dag var ikke tilgjengelig i Wikileaks offisielle baser! Og vi har vært en liten gjeng som har trålt gjennom det som er over og om samme temafelt og tidsperiode som VG og svenske Aftonbladet befatter seg med akkurat nå.

Har intet med liberalisme å gjøre.

Å brekke dette inn en banebrytende liberalistisk opplysnings-filosofi som Pål Lykkja skriver  i Dagsavisen, er med på å legitimere og oppgradere fenomenet Wikileaks til noe det slett ikke her. Her er utdrag fra Lukkja's pompøse politiske filosofi:

Faktisk så er denne kulturen egentlig en "sivil" form for vitenskapskultur som startet med åpningen av vitenskapelige publikasjoner med Royal Society i Storbritannia i 1663 og fortsatte med opplysningsfilosofi og videre med de berømte Mertons CUDOS normer fra 1942, via hackermiljøene fra 1950-tallets USA, til Richard Stallman på 1980-tallet, Electronic Frontier Foundation 1990, Creative Commons fra 2001, til Wikileaks 2006.

Dette er absurd filosofi, som er tilpasset opplegg for å gjøre politisk motiverte data-tyveri til stor butikk. Wikileaks inngår som en del i en politisk illrød subkultur, ideologisk skreddersydd - blant venstre-ekstremister, for å ramme vestlige land, primært USA og NATO. Det er ved å studere det viktigste støtteapparatet til Wikileaks at en kan identifisere det hele som en politisk front tilhørende på ytterste venstre fløy. Blant kommunister/stalinister som aldri ett sekund i historien har hatt noe til overs for ytringsfrihet.

Harald Korneliussen viser til mitt publikum på "ytre-Israel-fløy", og den var litt kos, men likevel usaklig sånn før jul. Da er jeg liksom plassert, omtrent mellom Betlehem og Jerusalem? Ikke så bort i veggene det vel, uten at vi kommer denne saken så mye nærmere. Bra da at Harald tilkjenner meg et publikum :-)

Udemokratisk organisasjon

Wikileaks skjuler sin organisasjon, sine bakmenn, sin finansiering og en altoverveiende del av dokumentmengdene organisasjonen har er rettet mot USA, NATO og allierte sikkerhetstiltak, krydret med intrikate politiske disputter utenpå dette. Og noen marginale forhold for å bortforklare nevnte realitet.

Dersom dette er greit behøver vi ikke KGB og spioner. Da gjør jo noen jobben for Gulag-administratorene.

Er det noen som kan forestille seg hvordan dette ville forløpt on det hadde vært russiske dokumenter frigitt i dagens Russland?

Mammons djevledans

Det finnes nyanser, i redaktør-perspektiv: Redaksjonelt blir dette er spørsmål om mulighetens kunst i det dokumentene først er tilgjengelige. Her gjøres iskalde vurderinger. Konkurrentene kan hempe dokumenter og gripe markedsandeler i julestria. Dette er vel mammons måte å feire jul på, ofret på historieløshetens store alter.

Wikileaks er en stor politisk frontorganisasjon, i det som synes å være en todelt struktur: Først en som organiserer håndplukkede data-interesserte hackere med sterke politiske preferanser på ytterste venstre fløy. Disse opererer i "autonome" celler, og leverer sine stjålne resultater til distributørene som på sin side arbeider seg så tett inn på media som overhodet mulig, helst med pressekort i lomma. Så politiserte som sentrale norske media er i Norge, vil det oppleves som det rene clondyke her, for ekstremister som nå spiller ut sine kort.

Roy Vega

 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere