Olav Andreas Sæther

52

Hinn, Hagin og Hallsebye.

Dette innlegget burde vært lengre, det burde inneholdt gode sitater som eksempler og underbyggelse til påstandene. Det gjør det desverre ikke.

Publisert: 13. des 2010

Det inneholder derimot bare hjertesukk. Et hjertesukk over hvorfor folk ikke ser at det er så mye falskt og tull under kristennavnet. Jeg leser for tiden endel "klassisk literatur" fra Hallesbye, og har tidligere lest av "Wisløffene". Jeg har også lest Benny Hinn, riktignok med et "kritisk forhåndstanke" og "briller" etter å hørt om nevnte Benny og hans likesinnedes.

Hjertesukket er som så: Hvorfor ser ikke folk at Hinn og Hagin står for noe diametralt motsatt av enn "klassikerne". Noe så forskjellig at det neppe kan være snakk om samme gud.

Jeg blir bare oppgitt, og orker ikke argumentere. Derfor gir sikkert dette innlegget ikke noen stor nytte. En debatt skal ha argumenter og underbyggelse. I kveld ble frustrasjonen for stor, så jeg ikke klarer holde kjeft. Samtidig er oppgittheten og maktesløsheten så stor at jeg ikke orker å føre de nødvendige argumenter.

Jeg måtte bare får ut litt frustrasjon. Og da virket verdidebatt.no som ett like greit fora som stueveggen. (Takk for oppmerksomheten).

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

"Søppeltømming"

Publisert nesten 10 år siden

Her i Bergen har vi søppeldunker hvor vi samler opp det som skal ut - vekk - det vi ikke trenger; vil ha eller kan forbrukes ytterligere går i søpla.

Skulle anta at det samme skjer i dine omgivelser, Ole Andreas.

På min pc mottar jeg epost daglig - jeg er innom - leser noe - og resten går i ....søpla.

Skulle anta at det samme skjer på din pc, Ole Andreas.

Nesten hver dag henter eller kommer jeg over noe som gir mening for meg.  I dag kom jeg på et klipp der Benny Hinn preker om "Kartet inn i Guds nærvær"

http://www.youtube.com/watch?v=DAvXEqYIhrY

Dette ga mening og var igjenkjennbart for meg, men kanskje ikke for alle (noe det etter min mening absolutt burde).  Dette er praktisk undervisning av ypperste kvalitet - er min opplevelse.

Det er tre verdener vi lever i - i kjøttet - i sjelen - og - i Ånden. 

Her kommer fortsettelsen

http://www.youtube.com/watch?v=Jhh3MT1j220&feature=related

Alt dette gir mening for meg, men kanskje ikke for deg, Ole Andreas.  Dette er ikke søppel for meg - og jeg undres på om dette i det hele tatt  kan være søppel for noen som kaller seg en Jesu Kristi etterfølger.

Det er imidlertid mye jeg velger bort eller ikke tar inn fra den såkalte kristne verden, men jeg ser det ikke som min oppgave å hisse meg opp eller legge fram det og det som søppel for jeg vet at nettiopp dette kan gi mening for en annen ... forhåpentligvis kristen bror eller søster.

Jeg tror det er flere som kan ha godt av å ta inn og kjenne etter på seg selv den undervisning som her blir gitt, men det blir vel som vanlig - at Torstein tar av og kommer med autopilotrefleksklippene sine - uten å gå inn i de klippene jeg nå la inn o.s.v., men ..

kanskje for en og annen kan søppel endres til å bli visdom og åpenbaring.

Kommentar #2

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg skal ta å se de videoklippene, skjønt jeg har sett og lest endel Hinn fra før.

kommer du til å lese Hallesbye?

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Andreas Sæther. Gå til den siterte teksten.

Det inneholder derimot bare hjertesukk. Et hjertesukk over hvorfor folk ikke ser at det er så mye falskt og tull under kristennavnet.

Forstår ditt hjertesukk så inderlig vel. Men forstår også din avmakt i forhold til trangen til å argumentere. Det virker på mange vis nytteløst. Mennesker må bare erfare og evt. avsløre selv, ser det ut til. Og man kan bare håpe at de som er oppriktig søkende, finner sannhet.

Kommentar #4

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Boktips

Publisert nesten 10 år siden

Til den som vil setje seg inn i Kenneth Hagins teologi anbefalast Kjell Olav Sannes' "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud". Ei veldig god fagleg innføring i Hagins teologiske tenking.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hallesby

Publisert nesten 10 år siden

Hei Olav Andreas

Nå skal ikke jeg utgi meg for å sammenligne dine forkynnere her, men jeg mener du har rett i at Hallesby har vært utsatt for en urettferdig kritikk på mange måter. Jeg trakk fram hans lille bok, "Daglig fornyelse", og det er virkelig en liten perle på mange måter.

I dag 14 des. taler han over Hebr.11, 32 -35 som han med rette mener kan kalles

"Troens høisang":

"32 Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vilde bli mig for kort om jeg skulde fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene, 33 som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter opfylt, stoppet gapet på løver, 34 slukket ilds kraft, slapp fra sverds egg, fikk styrke igjen efter sykdom, blev veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike; 35 kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse;"

Han skriver i teksten til ordet: "Vi vet fra verdenskrigen hva det betyr å eie våpen som fienden ikke kjenner, og derfor ikke kan bruke. Et slikt våpen har Kristi hær i sin troende bønn.

(....) Den som har lært bønnens hemmelighet og ved troens hånd rører ved Allmaktens arm, han skal ikke bare seire over kongeriker og stoppe løvers munn, men endog omvende mennesker. De største under"

....

Det er min forståelse, at teologien til Hallesby var flott, men dette var ikke en forståelse en kan dytte på andre, slik pietismen prøvde. - Det er en forståelse de troende selv bare kan velge å slutte seg til ut fra kjærlighet til den sanne lære, tenker jeg. - Det ble så veldig galt å spille på frykten slik den artet seg i  "svoveltalen" hans.

med hilsen mette

Kommentar #6

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

For noen år siden leste jeg Benny Hinns bestselger, God morgen Hellig Ånd.

Den gangen fylte boken meg med sorg. Den er så massiv full av åpenbare teologiske mangler.

Nå har jeg lest Hallesbye's bestselger, Fra bønnens verden.

 

Det slår meg: Hinns bok handler om Den Hellige Ånd, men har bønn som et meget viktig bitema i den sammenheng. Hallesbyes bok har bønnen som hovedtema men har Den Hellige Ånd som en meget viktig bitema i den sammenheng. Dermed er bøkene tematisk ganske like. Med det for øyet lett for de som tar seg tid til å lese begge bøker, at det her er diametrale forskjeller i teologien.

Jeg tør påstå: forskjellene er så store, at de ikke kan snakke om samme guddom. Minst en av dem tar feil.

Nå er det ikke noen hemmelighet hvem jeg trur tar feil av de to. Men jeg vil oppfordre andre til å lese begge bøker på egenhånd, og les gjerne paralelt i evangeliene og brevene, og ta så en beslutning på egenhånd.

Jeg tar med to sitater fra Hallesbyes og kapitlet "Bønnens vanskeligheter" som omhandler de feil vi i bønnelivet gjerne gjør.

Under delkapittelet "når vi vil hjelpe Gud å oppfylle bønnen" skriver Hallesby: "Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han behøver ingen hjelp av oss til det". og (om tanken at vi må hjelpe Gud) "Det er nettopp denne tankegangen som gjør vår bønn så anstrengde og frembringer en permanent bønnetretthet".

Under delkaptittelet "Når vi bruker bønnen til å kommandere Gud" sier Hallesby: Slik har Gud aldri tenkt at bønnen skulle brukes. Han lar seg ikke kommandere. Verken bønnen eller hans løfter er gitt for at vi skal slå i bordet med dem for Gud å tvinge ham til å gjøre som vi vil".

Men er det ikke nettopp slik bruk (eller misbruk dersom vi følger Hallseby) av bønnen som er den bruk vi finner i "Naim it - Claim it" forkynnelsen til flere toneangivende personer innen "Trosbevegelsen" ? Teologien hvor det proklamerte "Guds ord" kan skape bønnesvaret i det det forlater den som ber.

"(Within the Word of Faith teaching, a central element of receiving from God involves "confession". This doctrine is often referred to as "positive confession" or "faith confession" by practitioners, and "name it and claim it ... Noted Word of Faith teachers, such as Kenneth E. Hagin and Charles Capps, have argued that God created the universe simply by speaking it into existence (Genesis 1[bible 11]), and that humans have been endowed with the ability (power) to speak things into existence. Thus, making a "positive confession" (by reciting a promise of scripture, for example), and believing that which one says, generates power which enables those things to come into fruition. This teaching is interpreted from Mark 11:22-23[bible 12]. Word of Faith preachers have likened faith to a "force") "  http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_Faith

Kennet Copeland er blant forkynnerne som står for en slik teologi i dag.

Knut Nygaard sine videobidrag er nyttige.

De første minuttene gir meg som så ofte før, et håp om at Hinn tross alt har noe godt å komme med. Men så bærer det ut på isen med tullballeri igjen. Han presenterer et syn på bønnen, i tråd med det gnostiske menneskesyn som han tilkjennegir også i "God morgen Hellig Ånd", hvor man rett og slett må "be seg" ut fra legemeets dimensjon gjennom vell 45 minutter eller så, inn i "sjelens" dimensjon, og videre inn i "åndens" dimensjon. Og når man så etter timesvis med anstrengelse med bønn har komt fram i det åndelige, (som Hinn sier tilsvarer Det aller Helligste i tempelet) så begynner vår bønn å bære frukter. Det som skjer de første minuttene er rimelig nyttesløst, da det fåregår i "legemeet" som tilsvarer forgården til templet. (Og det sjelelige er "det helligste").

Men dette er i radikal motsetning til flere NT skriftsteder.

Da Jesus døde på korset revnet forhenget inn til Det Aller Helligste. Veien er dermed åpen. Hinn later til å tru at veien inn igjen har blitt tildekt, slik at den igjen må åpnes med en spesiell teknikk som han har fått æren av å oppdage. Men dette kan umulig være riktig, da teknikken innebærer en forvanskling av bønnen, som Jesus på sin side forenklet radikalt i det han motvillig lærte bort "Fader vår". Disiplene ba om en bestemt måte å be på, og han gav dem Fader vår. Men før han gav dem den sa han hvordan de ikke skulle be:

Matt 6.5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg

Bønn er etter Jesu ord noe enkelt. Den trenger ikke engang inneholde mange ord. Den trenger på ingen måte vare i 45minutter eller mere. Nå trur jeg ikke Gud har noe i mot en lang intens bønn. Men han har ikke knyttet spesielle løfter til den, framfor den korte enkle som "kastes opp" mens du venter på bussen eller annet.

I forhold til Hinn har jeg egentlig mest lyst til å sitere apg. 13.10 - Første ledd er kanksje litt for sterk kost, men andre ledd er jeg ikke redd for å bruke: Du ... en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?

Kommentar #7

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

...så sa Jesus...

Publisert nesten 10 år siden

Mener du da Olav at f.eks det å be for et sykt menneske er galt, at det er Guds vilje at vedkommende skal være syk?

Kommentar #8

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Mener du da Olav at f.eks det å be for et sykt menneske er galt

Nei.

Jeg mener ikke det, har heller ikke skrevet det.

(Så har forøvrig heller ikke Hallesby skrevet.)

Det er det korte svaret.

Ønsker du utdypning kan du lese mitt aller første innlegg her på verdidebatt: Helbredelse.

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det er flere som kan ha godt av å ta inn og kjenne etter på seg selv den undervisning som her blir gitt, men det blir vel som vanlig

Dette kjenner jeg meg igjen i, de fasene han snakker om. Fantastisk undervisning. Det er i det første rommet de fleste er i og kommer kanskje til grensen av sjelerommet.

Veldig bra du tok dette fram Knut - det har både vært lærerikt og inspirerende.

Kommentar #10

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Olav

Publisert nesten 10 år siden

Du kommer med mange gode resonnementer her Olav Andreas. Godt nyttår til deg - og dere andre!

Kommentar #11

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Kjødelige?

Publisert nesten 10 år siden

1Co 3:1  Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.
1Co 3:2  Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,
1Co 3:3  I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?
1Co 3:4  For når en sier: Jeg holder mig til Paulus, og en annen: Jeg til Apollos, er I da ikke mennesker?
1Co 3:5  Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.
Jeg holder meg til Luther, jeg til Hallesby, jeg til Hinn, jeg til Hagin, jeg til Ulf

En dag holder det ikke med å holde seg til mennesker........... Spørsmålet blir: Hva gjorde du med Jesus og det Han sa?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere