Anders Helge Myhren

275

Er du etterkommer av Israels 10 stammer?

Publisert: 5. des 2010

 

På nettet kan vi finne mye interessant, og jeg har ofte lurt på hvor Israels 10 stammer ble av?  De skulle som kjent bli like tallrike som havets sand!  Her får du svaret:

Historien kan vise til mange gåter. En av dem er "Israels ti tapte stammer". Etter fangenskapet i Assyria i det 7. århundre f. Kr. forsvant ti av israels tolv stammer (i hvert fall hovedmassen av dem) brått fra Bibelen og historiens annaler. Det er uforståelig at de skulle forsvinne så brått uten å sette spor etter seg. Eller kanskje sporene likevel finnes?

Hentet fra nettsiden, innsyn.

http://www.innsyn.com/artikler/israel2.html

Det er et udiskutabelt faktum at hovedmassen av ti av Israels tolv stammer, sammen med et større antall av Juda og Benjamin stamme, ble bortført til Assyria i årene 740-715 f.Kr. Denne etniske omgrupperingen kan vi lese om i Bibelen. Akkurat dette volder ikke problemer, fordi det står skrevet i Guds ord.

Det som derimot volder problemer for mange, for ikke å si de fleste, er: Hvor ble det av disse stammene og deres etterkommere? Hvor ble det av de millioner av hebreere som var Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere? Ble de assimilert i Det assyriske rike, slik enkelte hevder, og forsvant på den måten? Eller ble de spredt rundt omkring på jorden, utvannet ved inngifte og på andre måter, og forsvant på den måten, slik andre hevder? Disse to teoriene er direkte i strid med de evige pakter Gud opprettet med Abraham, Isak og Jakob (Israel). En tredje teori går ut på at hebreerne vandret videre fra Assyria og inn i Europa, og dermed dannet opphavet til den hvite, europeiske rase -- de kristne nasjoner i nord-Europa. Vi må aldri glemme at Guds løfte til Abraham, var at hans ætt skulle bli overmåte tallrik, så hvor finner man dem i dag? Det er helt klart at det ikke dreier seg om dagens jøder, som jo ikke kan sies å være særlig tallrike. De er en liten minoritet (ca. 16 millioner) i verdenssamfunnet.

Arkeologien har ved en rekke interessante funn løst to store problemer. 1) Hva skjedde med de hundretusener av israelitter som "forsvant" syd for Kaukasus? og 2) Hvilket folk var opphavet til kimmeriene og de gåtefulle, nomadiske stammene som gikk under navnet skytere, et folk som plutselig dukket opp nord for Kaukasus, og på samme tidspunkt i historien? Begge disse folkeslagene var israelitter. Det dreide seg bare om en etnisk omgruppering. Der den ene forsvant, dukket den andre opp.

Denne artikkelen forsvarer teorien om at hebreerne vandret videre innover i det til da stort sett ubefolkede europeiske kontinent og ga opphav til en rekke av Europas nasjoner og kongehus. Det er mange indisier fra både historie og arkeologi, folklore, tradisjoner og legender, som gir støtte for denne teorien. Som vi etter hvert vil oppdage, er den både logisk og fornuftig, og er i harmoni med Bibelen.

Som vi også vil oppdage, utvandret en rekke hebreere vestover allerede fra den tid Israel oppholdt seg i Egypt og senere, etter hvert som utferdstrangen ble for stor og Kanaans land for trangt. Dette gjelder spesielt Dans stamme.

Uforbeholdne løfter

Bibelens store troshelter, Abraham, Isak og Jakob, fikk ved gjentatte anledninger et uforbeholdent løfte fra Gud om at deres etterkommere skulle bli til en mengde folkeslag.

"Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes" (1 Mos 12,1-3).

Skandinavia

Etter at angelsakserne vandret over til England ca. 450-600 e.Kr., ble det tilbake på vestkysten av Norge to viktige grupper av skytisk/israelittisk opphav: Daner og nordmenn. Historiebøkene kaller disse noe uriktig for "vikinger". Den norske befolkning nedstammer så godt som totalt fra disse nordmenn. De var en gren av skyterne som kom fra Skandinavia. De nedstammer fra israelitter av enten den skytiske eller den kimmeriske gren av de gamle gimirri, det assyriske navnet på israelitter.

I sitt verk The Viking Age sier Du Chaillu at --

"Med hjelp av oldtidens greske og romerske skribenter vil en omhyggelig gjennomgåelse av sagaene bidra til å hamre ut en ganske så kontinuerlig historie, og uten noe alvorlig avbrudd i begivenhetenes kjede. Dette kaster betraktelig lys over forfedrene til det engelsktalende folk og deres vandringer nordover fra deres gamle hjem ved bredden av Svartehavet, deres religion og deres bosetting i Skandinavia og England" (National Message, 13. nov. 1926, s. 715).

Norrøn mytologi

Snorres Ynglingesaga forteller om Odin, som ledet asa-folket fra bredden av Svartehavet gjennom Russland til Syd-Skandinavia, der de kom til å utgjøre aristokratiet, den regjerende slekt. Asa-folket kalte seg en guddommelig rase. Det er gjenom eddaene vi hører om de norrøne guddommer Odin, Thor, Frøya, Balder, Frigg etc. Prof. L.A. Waddell har påvist at navnet Thor er avledet av Dar i "Indara", det arianske navnet på Jehova. Thor ble gjort til tordengud.

De fleste gotiske sagaer kretser om Odin, som selv om han på et senere tidspunkt ble mytologisert, likevel var en virkelig, historisk person. Han var leder for asa-folket eller æser (asia-folket) med sitt hovedsete i Asgard i Asia, der han også hadde sin borg Valhall. Odin kom fra Asaheim (Sentral-Skytia). Ifølge Andersons Kongelige ættetavler levde Odin i siste halvdel av det 3. århundre e.Kr. Odin-folket (asa, æser) var kort og godt israelitter som hadde tatt Zoroasters tro, Ashas religion, som Asia har fått sitt navn etter. Asa-folket beseiret de kongelige skytere og inntok deres hovedstad Gerrhus (det nåværende Kiev) ved elven Dniepr. Gerrhus ble kalt Asgard. Asa-invasjonen drev de kongelige skytere (sakai) inn i det nåværende Tyskland, der de ble kjent som saksere. Odin samlet en stor hær i Asgard, og de vandret opp Dniepr-dalen og vestover til Østerjøen, som tidligere ble kalt Pelagus Scythium, skyternes hav. Til slutt kom de til Skandinavia. Det var fra Odins hær Svear at Sverige fikk sitt navn. En av Odins sønner, Balder, ble visekonge over anglerne, og fra ham regner angelsakserne sitt opphav. De to saksiske høvdingene Hengist og Horsa, som kjempet med engelskmennene i det 5. årh. e.Kr., regnet Odin eller "Wodin" som sitt opphav.

Et manuskript i Herald's College forteller om Odin, som i år 250 e.Kr. giftet seg med Freja, datter av den engelske silurkongen Cadwalladr (det var mange småkonger i England på den tiden. Siluria var en engelsk provins med sin egen konge). Cadwalladr nedstammet fra Brutus, som igjen nedstammet fra Juda. Fra Odins sønner nedstammet Rurik, som grunnla Det russiske rike i 840 e.Kr., samt de skandinaviske kongehus. Europa har hatt de fleste kongehus, igjen en oppfyllelse av Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob: "Konger skal utgå fra deg."

Rev. Milner viser i sine ættetavler at Odin nedstammet fra kong Priam av Troja, som i likhet med Gallam, Irlands erobrer og Brutus, Londons grunnlegger, nedstammet fra Juda/Serah. Odin bosatte seg senere i Danmark og Syd-Sverige, der han døde. Odin ble senere mytologisert i Syd-Sverige. Byen Odense i Danmark er oppkalt etter Odins komme til Danmark.

Skandinavene har sitt opphav fra områdene syd for Svartehavet og Det kaspiske hav. Den såkalte "nordiske rase" oppsto ikke i nord, men av israelittene i Asia.

Jylland og Danmark

Før anglerne kom inn i Nord-Tyskland, vandret en annen beslektet stamme, jydene til halvøya nord for Angli, og kalte den Jutland (Jylland). Jydene stammet fra Arianas (Persias) juti, som igjen nedstammet fra de av Judas stamme som assyrerkongen Sankerib førte til Assyria i Esekias' tid (2 Kong 18,13). Sankerib sier selv på Taylor-prismet at han tok 200 150 fanger av Juda stamme.

Den jødiske skribenten Eldad (9. årh. e.Kr.) skrev til spanske jøder at på kong Jeroboams tid (975 f.Kr.) var Dans stamme uvillige til å utgyte sine brødres blod, og heller enn å utgyte Judas blod, forlot de Israels land og vandret over til Grekenland og Danmark. (Danmark = Dans mark). De kalte landet for Danmares, Dans land.

Språk

Engelsk, tysk, hollandsk og de skandinaviske språk er alle grener av en sentralstamme: gammel-gotisk, som først ble representert ved runer og futharker, men som igjen er avledet av ariansk/fønikisk. Både gresk og latin har gitt sitt bidrag til det engelske språket, men det vil overraske de fleste å høre at over 75% av de engelske ordene stammer fra hebraiske ord eller deres røtter. Lange sammenlignings-tabeller viser dette klart. Mange språkforskere (etymologer) har bemerket den uvanlig store likheten mellom hebraisk og walisisk. I sin Welsh Grammar bemerker Dr. Davies at omtrent hver eneste side i den walisiske oversettelsen av Bibelen er full av hebraismer. Dr. Duncan M' Dougall sier at man kan ta en hvilket som helst setning på hebraisk og oversette den til gælisk ord for ord, uten å endre det aller minste på setningsbygningen, og man vil i hvert enkelt tilfelle få en korrekt gælisk setningsbygning. Dette kan man ikke gjøre med noe annet europeisk språk, sier han. Rev. Eliezer Williams bemerket at det knapt var en hebraisk rot som ikke hadde sin tilsvarende avledning på engelsk.

Dette er klare indisier på at de første engelskmenn var hebreere, israelitter. Tyrerne og fønikerne, som talte en tidlig form for hebraisk, var de første som kom til "Tinn-øyene" for å lete etter tinn (som de brukte til å lage bronse), bly, sølv og jern. Mileserne og dannan-folket talte hebraisk. Bevisene er overveldene for at hebraisk dannet selve grunnvollen for det engelske språk, ganske enkelt fordi hebreerne var de første engelskmenn.

Minnesmerker

Danittene, som var nært knyttet til fønikerne, har satt spor etter seg på sine vandringer over det europeiske kontinent. Dan var imidlertid også en sjøfarende nasjon, og utvandret også sjøveien. Overalt hvor fønikerne dro, hører vi om danai-folket. Vi finner bl.a. mange stedsnavn f.eks. elver, der navnet er knyttet til Dan: Danube (Donau), Danastris (Dniester), Danapris (Dniepr), Don, Rhodan (Rhone), Eridan (Po). Også andre navn er knyttet til Dan: Danzig, Codan (Østersjøen), Danmark, Doncaster, Dannonia, (Devonshire), Dundalk, Donegal. Det er ikke så oppsiktsvekkende at erobrere oppkalte steder etter seg selv. Ser vi på et kart over Aleksander den stores hellenistiske rike, ser vi at omtrent hver eneste by bærer navnet Aleksandria eller Aleksandropolis. Et av Dans kjennetegn var at han skulle sette spor etter seg, "som en slange på stien" (1 Mos 49,17).

På Krimhalvøya ved Svartehavet er det funnet mange dysser og gravhauger med interessante inskripsjoner som forteller om hebreernes vandringer. Prof. Bruce Hannay nevner f.eks. et slikt manuskript som ble funnet i en av disse gravhaugene, og som lyder:

"Jeg er Jehudi, Mose sønn, sønn av Jehudi den mektige, en mann av Naftali stamme, som prins Salmanesser i Israels konge Hoseas dager bortførte fra Samaria sammen med de andre Israels stammer. De ble bortført til Halah, til Habor -- som er Kabul -- til Gozan og til Chersonesus -- som er Krim."

På Krim har man også funnet tallrike gamle gravkammere med hebraisk/fønikiske innskrifter på gravsteinene. Prof. Chwolsen fra Petrograd tydet syv hundre av disse inskripsjonene. En av disse lyder:

"Dette er gravsteinen til Buki, sønn av presten Itzhak. Måtte hans hvile være i Eden ved tiden for Israels frelse. I året 707 av vår landflyktighet." Hvis vi daterer dette fra Samarias fall i 717 f.Kr. stammer gravsteinen fra ca. 15 f.Kr.

Det er påfallende at det finnes så mange minnesmerker etter hebreere på Krim, og at de av en eller annen grunn blir ignorert av moderne forskere.

Raser

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann.

Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Både essenerlitteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker. I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik:

"En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

I Archo-volumet finner man også et intervju med Gamaliel, som beskriver Jesus slik: e2ec4b25-4c33-4abe-a1fd-dedbd958fb9f

"Josef er en tømmermann. Han er svært høy. . . .Håret hans ser ut til å ha vært kastanjebrunt i yngre dager. Øynene hans er grå. . . .Jesus. . . .Han er et bilde på sin mor, men har ikke hennes myke, runde ansikt. Håret hans er noe mer blondt enn hennes, noe som også kan skyldes solen. Han er høy. . . .Øynene hans er store og blå." (Uthevelser tilføyd.) Denne beskrivelsen faller sammen med den beskrivelsen Pilatus ga.

Enda en beskrivelse av Jesus finner vi fra Publius Lentrelus i et brev til keiseren i Rom. Publius Lentrelus bodde i Judea på keiser Tiberius' tid. Dette brevet dukket først opp i skriftene til erkebiskop Anselm av Canterbury i det 11. århundre:

"På denne tid bor det i Judea en mann av helt spesiell moral. Hans navn er Jesus Kristus. Hans etterfølgere elsker og tilber ham som Den udødelige Guds Sønn. . . .Han er en høy, velproporsjonert mann med et vennlig og ærverdig utseende. Håret hans har en farge som knapt kan etterlignes, og som faller i elegante krøller. . . .kinnene hans er lytefrie, med en frisk rødfarge. . . .Skjegget hans har en farge som passer til håret. . . .Øynene hans er tindrende blå, klare og rolige." (Uthevelser tilføyd.)

Det skal nevnes, at da den engelske maleren William Holman Hunt i 1840-årene fikk i oppdrag å male Jesus, "Verdens lys", gjorde han grundige forundersøkelser for om mulig å finne ut hvordan Jesus hadde sett ut. Var han mørk, eller var han lys? Holman Hunt reiste bl.a. til Jerusalem for om mulig å komme på sporet der. Etter alle sine forundersøkelser malte han Jesus, Verdens lys -- lys og blond, med blå øyne.

Vi har av og til hørt fra talerstolen at Jesus lignet på en hvilket som hest araber. Synes du ovennevnte beskrivelser passer på en mann med et østerlandsk, eller arabisk utseende?

Flere av oldtidens skribenter, som f.eks. Polemon av Ilium, Galienos og Klemens av Aleksandria, beretter at sakaiene eller skyterne, var lik kelterne og germanerne i utseende, lyse, med rødaktig hud. Ammianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den skytiske stamme alanerne som "høye og vakre, med et nesten gult hår og et fryktinngytende blikk." I sin bok The Ultimate World Order avslører major R.H. Williams at de opprinnelige italienere var lyse i huden og hadde blondt hår og blå øyne. De opprinnelige grekere (som var israelitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) som lyshudete med rødskjær, blondt hår -- en høy, muskuløs mennesketype med blå øyne. (Se f.eks. Elizabeth C. Evans: Physiognomics in the Ancient World, den jødiske lege og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), Hans F.K. Günther: The Racial Elements of European History m.fl.) Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type.

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Det er den hvite, europeiske rase, hebreernes etterkommere, som har vært de store oppdagere, kolonibyggere og sivilasjonsskapere. Selv i dag er det den hvite mann som erobrer de høyeste fjell, de tørreste ørkener, de kaldeste poler og de dypeste hav -- ja, selve verdensrommet. Overalt hvor den hvite mann slo seg ned, grunnla han blomstrende nasjoner. Den hvite rase er den eneste som er blitt til "mange nasjoner." Gud hadde velsignet dette folket framfor alle andre folkeslag, ikke bare med fruktbart land på den vestlige halvkule, men på mange andre måter. Den hvite mann er blitt verdens mest framgangsrike jorddyrkere. Det er den hvite mann som har frambrakt kunstens store skikkelser i litteratur, musikk og bildende kunst. Den hvite mann har stått for de store oppfinnelser og teknologiske nyvinninger som har gjort livet lettere for jordens innbyggere. "I deg skal all jorden velsignes", var Guds løfte til Abraham, og vi ser at disse løftene til fulle er gått i oppfyllelse.

Det er den hvite mann som har brakt Evangeliet om Jesus til alle jordens folkeslag. Det er han som har trykt 97% av all verdens bibler. Det er påfallende at apostlene dro vestover med Evangeliet, og ikke østover. De dro i kjølvannet til "de tapte får av Israels hus", og det var også disse som var de første til å ta imot budskapet. Senere ble "de tapte får av Israels hus" de fremste forkynnere av Sannheten. Dette lyder som en lovsang over den hvite mann og kan kanskje oppfattes som "rasisme". Det er imidlertid ikke "rasisme", men et uomgjengelig faktum, som er grunnlagt på Guds egne ord og hans egne løfter til Abrahams ætt, "den hvite mann". Sviktet Gud disse uforbeholdne løftene til de store trosheltene? Aldri! Ingen andre folkeslag har fått disse store løftene. Det lar seg ikke bortforklare. Gud hadde aldeles ikke til hensikt at dette folket, Abrahams, Isaks og Jakobs ætt skulle forsvinne og utvannes når det kom i kontakt med andre raser. Guds løfter til trosheltene i fordums tid var uforbeholdne evige. "Du skal bli til mange folk."

Et omfattende emne

Denne artikkelen har bare forsøkt å gi et oversiktsbilde over hebreernes vandringer både før og etter deportasjonen til Assyria. Det er et stort og vidløftig emne, som krever et omfattende studium av tilgjengelig kildemateriale. Det er ikke plass her til å gå inn i alle detaljer, og flere emner er utelatt, av hensyn til oversikten.

Det er en legende som sier at profeten Jeremias kom til Irland i 586 f.Kr., sammen med en hebraisk prinsesse som giftet seg med en irsk prins (som nedstammet fra hebreerne) og førte den irske kongerekke videre. Dette og andre emner som har med Israels vandringer å gjøre, vil jeg ta opp i etterfølgende artikler.

Det er sikkert noen som vil hevde at mye av dette stoffet er bygget på myter og legender, og derfor ikke kan tas alvorlig. Det er imidlertid slik at en legende (sagn) er bygget over en virkelig hendelse, og derfor gir viktige, historiske hint. Eksempler på dette er norrøn mytologi, Arthur-legendene, irske sagn, samt greske og romerske sagn. Disse sagnene bygger på virkelige, historiske hendelser, som senere er blitt kledd i atskillige flere fjær enn den opprinnelige fjæra. Hendelsen er blitt en legende -- et sagn. Disse gir imidlertid viktige nøkler, bl.a. i våre studier av folkevandringer og nasjoners oppkomst.

Hvorfor vier ikke moderne historikere, etnologer og arkeologer det gamle Israel større oppmerksomhet? Hvorfor ignorerer de tilsynelatende de klare indisier på at Israel er opphavet til den hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt. Moderne forskere har ingen tro på Bibelen og dens beretning om menneskets og folkeslagenes opprinnelse. Deres vantro får dem til å ignorere eller fortie viktig materiale som bekrefter Bibelens troverdighet. De prøver derfor å belyse historien fra helt andre vinklinger. I likhet med mennesket, hevder moderne forskning, oppsto også nasjonene nærmest av seg selv. Skyterne "oppsto" i Asia, og Europa ble etter hvert befolket med folkegrupper som alle "kom et eller annet sted fra" i Asia, bare ikke syd for Kaukasus, der Israel ble bortført! Ironisk nok kaller forskerne den hvite rase for "Den kaukasiske rase", og sporer den tilbake til Kaukasus-områdene. Hvis forskerne hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, og gått over Kaukasus, ville de løst problemet på gåten. Men da ble de samtidig tvunget til å ta Bibelens beretning om menneskets og nasjonenes/folkeslagenes opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt er det.

Som nevnt tar denne artikkelen bare sikte på å gi et overblikk over hebreernes vandringer. Det er store mengder stoff som må gjennomgås for å kunne skrive en slik artikkel, og mulighetene er derfor til stede for at det kan ha sneket seg inn feil og unøyaktigheter. Det er imidlertid ikke de enkelte detaljer som er viktige, men derimot helhetsbildet: Hva skjedde med Abrahams ætt, som skulle bli umåtelig tallrik? Hva skjedde med Bibelens israelitter, som forsvant fra sitt eget land? Denne artikkelen har forsøkt å klargjøre disse spørsmålene ut fra alle indisier som foreligger.

Copyright (c) 1996: Å. Kaspersen

www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hemmeligheten

Publisert over 8 år siden

Hemmeligheten til lykke og suksess ligger i å starte en ny religion, ifølge en uttalelse av stifteren av Scientologkirken, Ron Hubbard. Dette lyktes han jo godt selv med, men det gjorde også en annen - stifteren av World Wide Church of God, Herbert W. Armstrong.

De som var tenåringer og ivrige lyttere til kanalen Radio Luxembourg - "two o' eight mediumwave" - på 60-tallet vil kunne huske stemmen til Armstrong fra Grand Rapids, Michigan USA, med tilbud om gratisabonnement på bladet The Plain Truth. Siden bladet var gratis, og det var en fin anledning til å trene på engelsk, var jeg i flere år selv en av abonnentene. Hvorvidt titelen The Plain Truth bar navnet med rette ble jeg aldri helt sikker på før abonnementet utløp. Dømmekraften er mindre i ungdommen.

Men Armstrong klarte å bygge opp et imponerende religiøst nettverk basert på tanken om at den hvite rase var etterkommere etter Israels 12 stammer. Det ble ikke mindre interessant når han hevdet at den engelske tronen egentlig var Davids trone, en tanke kjent som Amglo-Britisk-Israelisme.

Ifølge Armstrong er den forskjell mellom jøder og israelere. De virkelige etterkommerne etter Israels 12 stammer er de nålevende hvite i England, USA, Australia, Canada, Skandinavia og New Zealand.

Armstrong, som var sterkt knyttet til Syvendedagsadventistene, betraktet britisk-israelisme-læren som en av bevegelsens viktigste teser, selv om mye av tankegodset var basert på myter og heller tvilsomme undersøkelser. Det forhindret allikevel ikke Armstrong i å hevde at den overordnede nøkkelen til å forstå Bibelens profetier lå i kunnskapen om at anglo-rasen var de israelske stammers etterkommere. "Samtidig som det er det sterkeste bevis for den levende Guds eksistens", hevdet han.

Dans stamme var forøvrig reist til Irland, hvor profeten Jeremias dro etter og sluttet seg til reisefølget, ble det påstått. Jeremias hadde forøvrig i med seg i tillegg til kong Sedekias' datter en sten som idag skal ligge under kroningsstolen i Westminster Abbey.

Armstrong var et kjent ansikt på TV i alle amerikanske hjem, hvor han hadde ukentlige TV-sendinger til på midten av 80-tallet hvor han døde. Det ble aldri bedt om donasjoner, men store skarer av lojale tilhengere og sympatisører sørget for at økonomien bar seg. Sønnen, Ted Armstrong, overtok imperiet etter farens død, men la etterhvert om stilen til langt mer evangeliske toner.

 


Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Javel, Gullberg,

Publisert over 8 år siden

har du latt deg overbevise av det som skrevet står?  For meg var det veldig trosstyrkende å lese om de 10 stammer.  Jeg er heldigvis laget av et slikt matriale, hvor det finnes muligheter til bevegelse, vekst og nye horisonter!  Hva meg deg, har du de samme meningene som ble spikret fast i 18 års alderen, eller er det håp for forandringer?

Kommentar #3

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Israels hus

Publisert over 8 år siden

Anders Helge. Jeg lar meg inspirere av det du tar frem her.  Ellers presenterte Torstein Langesæter artikkelen "Israels hus", skrevet av Jorunn Pettersen, her på VD for en tid siden.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread76022/

Den tar frem noe av det samme som stykket her.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Svaret er nok nei...

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

har du latt deg overbevise av det som skrevet står?  For meg var det veldig trosstyrkende å lese om de 10 stammer.  Jeg er heldigvis laget av et slikt matriale, hvor det finnes muligheter til bevegelse, vekst og nye horisonter!  Hva meg deg, har du de samme meningene som ble spikret fast i 18 års alderen, eller er det håp for forandringer?

Jeg har muligens uttrykt meg litt upresist her broder Myhren, for jeg har aldri trodd noe på læren til Armstrong - var nok bare fascinert av tanken den gang jeg først leste om det.

Men som jeg vel har tilkjennegitt i noen tidligere kommentarer, så tror jeg at Israels 12 stammer forlengst er assimilert inn i andre folkeslag. Tenk bare på dagens jøder i USA - halvparten inngår ekteskap med ikke-jøder. Og inngifte har jødene praktisert til alle tider opp gjennom historien. Og selv om det debatteres livlig i Israel om hvem som egentlig er jøder, så hadde Moses et enkelt syn på dette - den som lot seg omskjære og begynte med overholdelse av jødiske skikker og tradisjoner - ja han var jøde. Denne praksis pågår like til dags dato. La meg føye til at for en kvinne å konvertere til jødedommen kan det være et langt mer ydmykende rituale - etter jødisk ortodoks tradisjon skal ritualet utføres av tre rabbinere som inspiserer kvinnen naken mens hun bader i et "renselsesbad".

Og motsatt - den som konverterer fra jødedommen til en annen tro regnes ikke lenger i Israel idag som jøde.

Men tilbake til saken - den moderne tanken om at de jødiske stammer eksisterer intakt kommer mest sannsynlig fra boken til britiske John Sadler fra 1649 - "The Rights of the Kingdom", hvor han fremmer denne tanken om anglo-saksiske etterkommerne etter Israels 12 stammer. Fra denne boken (som egentlig ikke primært omhandler dette tema), har det bygget seg opp i tiden etterpå en rekke argumenter for at så er tilfellet. Som nevn i mitt første innlegg, ble det også grunnlaget for en hel bevegelse. (World Wide Church of God).

Ingenting å feste lit til hvis du vil ha min mening om saken...og på dette området altså intet håp om forandringer for eget vedkommende.

 

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Veldig hyggelig,

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Anders Helge. Jeg lar meg inspirere av det du tar frem her.  Ellers presenterte Torstein Langesæter artikkelen "Israels hus", skrevet av Jorunn Pettersen, her på VD for en tid siden.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread76022/

Den tar frem noe av det samme som stykket he

Arja, at du også har latt deg inspirere av dette stykket.  Jeg er overbevist om at det er dette som har skjedd, og hadde det vært meg som nå hadde bestemt, hadde dette stykket kommet på topp i verdidebatt en hel uke!   Dette er etter min mening fantastiske nyheter, og når brikkene til de grader  faller på plass, så må vi som tror på bibelen både bukke og takke Gud som lar oss få klarhet og oversikt over det som er verdt noe!  Som jeg har skrevet før, vi kristne skal ikke bry oss om bagateller, det får verdens barn gjøre, og det gjør de, bare les verdidebatt sidene!

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Denne gangen

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ingenting å feste lit til hvis du vil ha min mening om saken...og på dette området altså intet håp om forandringer for eget vedkommende.

tror jeg den godeste Gullberg har feilet, fordi det er ikke hva andre har gjort eller skrevet som betyr noe, men heller sikre opplysninger som vi kan følge, om hva våre forfedre har gjort.   Menneskene må jo ha vandret fra Midt Østen en gang, og når vi får slike nøyaktige opplysninger må vi gi dem rett.  Som det sto i stykket: vanskeligere er det ikke!  Vi som tilhører den ariske rasen kommer jo ikke fra månen?  Alt startet i Edens Hage mellom Gud, Adam og Eva. Fra den slekten har Israels barn blitt spredt seg over hele verden, og det må vel de fleste være enige i.  Vanskeligere er det ikke.

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

grunn til skepsis

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Armstrong, som var sterkt knyttet til Syvendedagsadventistene, betraktet britisk-israelisme-læren som en av bevegelsens viktigste teser, selv om mye av tankegodset var basert på myter og heller tvilsomme undersøkelser.

Det er jo interessant at den som står for forfatterskapet av hovedinnlegget, Å. Kaspersen, også har vært svært sterkt knyttet til SDA, i sin tid en fanatisk tilhenger av profetinnen Ellen White - og med teorier om helliggjørelse som gjorde at han laget splittelse og elendighet rundt seg. Siden snudde han på femøringen og fant at hun var falsk profet.  Jeg kan si det slik at jeg da, ut fra endel kjennskap til mannen, er veldig enig med Gullberg i at dette nok ikke er verdt å feste altfor mye lit til, isåfall. Det er alltid best å skygge unna all form for ekstremisme. Viktig å kjenne sine kilder godt og vite hva som driver dem og hva de bygger sine teorier på, er mitt lille råd.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Fortsatt ikke overbevist...

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Som det sto i stykket: vanskeligere er det ikke!  Vi som tilhører den ariske rasen kommer jo ikke fra månen?  Alt startet i Edens Hage mellom Gud, Adam og Eva. Fra den slekten har Israels barn blitt spredt seg over hele verden, og det må vel de fleste være enige i.  Vanskeligere er det ikke.

Det er riktig at vi stammer fra Adam og Eva, men det gjør oss vel ikke til etterkommere til Israels 12 stammer? Israels stammer har jo sitt opphav fra Ur i Kaldea - dagens Irak, husker jeg ikke feil.

Utover at Israels folk ble ført i fangenskap til Egypt og til Babylon, så finnes det ingen sikre nedtegnede kilder for at israelittene har reiset fra Palestina (bortsett fra at noen flyktet etter krigen i år 131-135). Heller ingen nedtegnelser om en masseflukt til diasporaen i år 70. Jesus sa heller ingenting om at de måtte flykte til de omliggende land, men til fjellene når forfølgelsen satte inn.

Allikevel er det ingen grunn til å tvile på at mange jøder har reist til de omliggende områder, men at de skal ha blitt ett 10-15-talls millioner som en homogen jødisk etnisk gruppe står ikke til troende. Jødedom har alltid vært og vil alltid bli en tro og religion helt uavhengig av folkegruppe og rase med røtter i dagens Israel og Palestina. Tilvekst av jøder skjer i all hovedsak gjennom konvertering, slik som ved vår debattvenn Isak B. Aasvestad.

Kommentar #9

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Er du etterkommer av Israels 10 stammer?

Helt umulig å vite :)

Så vil jo uansett bare bli spekulasjoner og å gå rundt og tro det jeg helst ønsker at var sant om dette.

Men for meg personlig så spiller det null rolle. Jeg er jo den jeg er i dag, uansett hvem mine forfedre for utallige generasjoner siden var :)

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Armstrong, som var sterkt knyttet til Syvendedagsadventistene,

Forresten er det vel en feil å si at han var knyttet til SDA. Det var vel heller såkalte Church of God, seventh day - noe som jo ikke er det samme kirkesamfunnet.

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Myhren

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

For meg var det veldig trosstyrkende å lese om de 10 stammer.  Jeg er heldigvis laget av et slikt matriale, hvor det finnes muligheter til bevegelse, vekst og nye horisonter! 

Kunne du kanskje si litt om på hvilken måte du opplever å lese dette som trosstyrkende? Trodde du ikke fra før at du hadde muligheter til: bevegelse vekst og nye horisonter? Har det noe betydning hvor vi stammer fra, i denne sammenheng, synes du?

Kommentar #12

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

den godeste Gullberg har feilet, fordi det er ikke hva andre har gjort eller skrevet som betyr noe, men heller sikre opplysninger som vi kan følge, om hva våre forfedre har gjort.   Menneskene må jo ha vandret fra Midt Østen en gang, og når vi får slike nøyaktige opplysninger må vi gi dem rett.  Som det sto i stykket: vanskeligere er det ikke!  Vi som tilhører den ariske rasen kommer jo ikke fra månen?  Alt startet i Edens Hage mellom Gud, Adam og Eva. Fra den slekten har Israels barn blitt spredt seg over hele verden, og det må vel de fleste være enige i.  Vanskeligere er det ikke.

---

Har du et fagfellevurdert paper som dokumenterer dine påstander?

Menneskehetens vugge heter Afrika.  Der utviklet våre forfedre seg på vegen fra ape til menneske.  Siden utvandret vi og spredte oss til alle verdenshjørner.  Skal ikke se bort fra at noen av dem slumpet innom det som idag ligger innenfor staten Israels grenser, uten at det har noe som helst signifikant med saken å gjøre.

Du som jeg Myhren er egentlig aper hvis forfedre kom fra Afrika.  Jeg sier som Richard Dawkins:

"I'm an ape.  Are you an ape?"

 

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Godt poeng

Publisert over 8 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Menneskehetens vugge heter Afrika.  Der utviklet våre forfedre seg på vegen fra ape til menneske.

Ja du har et godt poeng der Frode, for her på VD ser vi også at oppførselen til tider kan være slående lik.

Men at Richard Dawkins hadde bakoverutviklet (o - hvilket herlig språk norsk er!) seg til igjen å bli ape - se det var nytt.

Kommentar #14

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Et nyttig spørsmål...

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Kunne du kanskje si litt om på hvilken måte du opplever å lese dette som trosstyrkende? Trodde du ikke fra før at du hadde muligheter til: bevegelse vekst og nye horisonter? Har det noe betydning hvor vi stammer fra, i denne sammenheng, synes du?

Det er jo noe spesiellt med alt som har med Israel å gjøre.  Jeg ser at du og noen andre bruker mistroen til mannen som har skrevet artikkelen,  som grunn for at dette er usannsynlig. Gullberg gjør forsåvidt det samme, da han omtaler  en annen, Armstrong var det visst.  Men Israel 10 stammer kan jo ikke forsvinne i løse luften, og når vi tilogmed har Guds ord, hvor det står at de skal bli tallrike som sanden, ja, da ligger jo løsningen rett foran nesen på oss.  Det var en veldig bra dokumentasjon som vedkommende kom med, maken har jeg sjeldent lest.  Så derfor...I tillegg er det jo veldig bra å være en av Israels 10 stammer, så derfor også...

Det var også veldig fint å få litt mere opplysninger om hvordan Jesus så ut, det var også  bra.  Da er jo bildene som er malt ganske  like Hans opprinnlige åsyn.

Når det gjelder nye horisonter, bevegelse og vekst hos meg, så er det jo en kjensgjerning at desto eldre vi blir, jo vanskeligere er vi å rikke i det som vi mente var rett, da vi var 18-20 år gammel.   Bare spør Gullberg...

Til slutt vil jeg ha sagt, at verdens visdom ligger hos jødene og den ariske rase.  Det kan du se på alle Nobel prisene som er delt ut.  Den hvite rase og jødene har alltid vært i forkant med all utvikling, og så har resten av verden kommet etter.  Dette er en kjensgjerning, selv om mange ikke en gang vil tenke i slike baner, fordi det kan oppfattes som rasisme.  Men, selvfølgelig, det er jo bare sannheten, den må vi tåle!

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Broder Aage Samuelsen...

Publisert over 8 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Du som jeg Myhren er egentlig aper hvis forfedre kom fra Afrika.  Jeg sier som Richard Dawkins:

holdt en gang et møte, og der i fullsatt sal satt en langhåret tenåring med skjegg og ropte: "Jeg stammer fra apene, jeg stammer fra apene!"  Hvor broder Aage henvendte seg til mannen og sa: "Når jeg ser på deg, så begynner jeg jamen å lure!"

Kommentar #16

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ja du har et godt poeng der Frode, for her på VD ser vi også at oppførselen til tider kan være slående lik.

Men at Richard Dawkins hadde bakoverutviklet (o - hvilket herlig språk norsk er!) seg til igjen å bli ape - se det var nytt.

---

Richard Dawkins står på trygg vitenskapelig grunn.  Evolusjonært er vi aper som går oppreist på to bein med stort hjernevolum.  99% av genene er felles med våre slektninger sjimpansene.  Såvel Leif Gullberg, Richard Dawkins, Anders Helge Myhren som Frode Meland er i vitenskapelig forstand en ape.

Må jeg få lov til å sitere Wikipeida på dette:

Aper hører til primatene. De forekommer opprinnelig i tropisk og subtropisk klima over hele verden (unntatt Madagaskar, der halvapene er de eneste primater). Gruppen omfatter imidlertid også mennesket, som i løpet av de siste 100 000 år har spredd seg til de resterende klimasonene.

 

Vi er alle aper, Gullberg.  *oink, oink*

 

Kommentar #17

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Den gule rase

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Den hvite rase og jødene har alltid vært i forkant med all utvikling, og så har resten av verden kommet etter.  Dette er en kjensgjerning, selv om mange ikke en gang vil tenke i slike baner, fordi det kan oppfattes som rasisme.  Men, selvfølgelig, det er jo bare sannheten, den må vi tåle!

Det er den gule rase som er suveren, broder Myhren! Det er de som vil seire. De har klart det som ingen annen rase har klart. De oppfant krutt, papir og kompass lenge før vi andre sinkene visste at vi trengte det. Idag makter de å brødfø en befolkningen på svimlende 1,4 milliarder mennesker. Og vi kristne kan glede oss over at det pågår en kontinuerlig vekkelse i Maos ateistiske rike av nærmest stratosfæriske proporsjoner.

Midtens Rike er den nye verdensmakten som vi alle etterhvert må forholde seg til. Hvert fjerde menneske som lever idag er å finne blant den gule rase. Det er hva som skjer i Kina idag som vil avgjøre hvordan verdenssamfunnet skal se ut i morgen.

Glem den hvite rase. Vi klarer ikke engang å formere oss slik at rasen kan bevares i framtiden. I staten California er for første gang i nyere historie de hvite i mindretall. Russerne vil stimulere økonomisk til øket barneproduksjon for de synker i antall.

SAS flyr til Beijing. Byen og landet kan være verdt et besøk.

 

Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Den hvite rase og jødene har alltid vært i forkant med all utvikling, og så har resten av verden kommet etter.  Dette er en kjensgjerning, selv om mange ikke en gang vil tenke i slike baner, fordi det kan oppfattes som rasisme. 

---

Tyskland, 1939.  Den hvite rases overlegenhet.

*fryser på ryggen*

 

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Til Gullberg og Meland

Publisert over 8 år siden

Det er klart, Meland, at det ikke har vært bare positivt  å være ledende rase i verden.  Der de svarte og gule stjal et fly, erobret og ødela de hvite hele flyplassen!

Jeg tror ikke vi får oppleve, at de gule får hegmoniet i verden, Gullberg, til det er tiden for knapp.  Snart kommer nok kong Jesus og setter alt i rette stand, enten flertallet vil eller ikke.  Men, og det er jo et men, kanskje Jesus drøyer i noen generasjoner til?

Kommentar #20

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Myhren

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at du og noen andre bruker mistroen til mannen som har skrevet artikkelen,  som grunn for at dette er usannsynlig.

Det jeg her prøver å si, er at blant dette mangfoldet av informasjon man jo da faktisk finner på nettet (som du også selv viser til innledningsvis), også kan føre en lett på villspor. Ihvertfall hvis en ikke kjenner godt til sine kilders utspring, hvilke hensikter de har, hva de bygger sin informasjon på osv. Det tror jeg nok egentlig ikke at du heller synes er en uviktig faktor og du ville helt sikkert ikke gå god for all annen informasjon som ligger tilgjengelig? Da er du sikkert også enig i det at man bør trå varsomt selv om en kanskje iblant skulle finne noe som er i tråd med det en selv tenker og som underbygger dette. Det gjør det ikke nødvendigvis til sannhet likevel. Men som du selv sier; du er ingen ungdom lenger og jeg er sikker på at dine år med erfaring har gitt deg denne innsikten. Og jeg tror heller ikke at du i kraft av å være en kristen pastor, synes det er greit å legge opp til det å sette enkelte folkeslag foran andre i hverken intelligens eller annet. Jeg håper ihvertfall ikke så er tilfelle. For dette var ikke Jesu ånd, slik jeg forstår det. Og Jesu ord og innstilling står vel fortsatt sterkere enn både Kaspersen og mange andre "vismenn"?

Kommentar #21

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Jeg har et spørsmål til den som kan svare: Kan man se om et menneske fra Midtøsten rødmer?

Kommentar #22

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ja du har et godt poeng der Frode, for her på VD ser vi også at oppførselen til tider kan være slående lik.

Nå synes jeg du er hard med apene ;)

Kommentar #23

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har et spørsmål til den som kan svare: Kan man se om et menneske fra Midtøsten rødmer?

Er dette en gåte liksom? Eller et seriøst spørsmål?.....?

 

Kommentar #24

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Til slutt vil jeg ha sagt, at verdens visdom ligger hos jødene og den ariske rase.  Det kan du se på alle Nobel prisene som er delt ut.  Den hvite rase og jødene har alltid vært i forkant med all utvikling, og så har resten av verden kommet etter.  Dette er en kjensgjerning, selv om mange ikke en gang vil tenke i slike baner, fordi det kan oppfattes som rasisme.  Men, selvfølgelig, det er jo bare sannheten, den må vi tåle!

Hva er visdom?

Ta en hvilken som helst Nobelprisvinner som er hvit eller jøde. Gi h-n fem små barn og plasser h-n midt i svarteste Afrika. Og si at nå skal du og barna klare å overleve på det dere har.

Er det visdom i Nobel-skala som er det som faktisk er den viktigste visdommen for oss mennesker når det kommer til å overleve her på jorden?

Nå mener ikke jeg at de som har gjort banebrytende oppfinnelser ikke er til et gode for oss mennesker. Langt ifra. Men det er den jevne mann og kvinne som fører slekten videre, som løser "hverdagsproblemene" man møter som menneske.

Jeg er hvit. Men med min visdom ville jeg kommet veldig til kort dersom jeg skulle byttet hverdag med en annen kvinne på en helt annen side av kloden. Da ville kanskje hennes visdom vist seg å være langt "høyere" enn min.

Å være i forkant med utvikling har ingenting med menneskers egentlige visdom å gjøre. Visdom er mer enn matte-formler og oppfinnelser.

Man har også en visdom som går på det å omgåes andre mennesker. Og den visdommen er vel så viktig. Tror kanskje vi "kalde og stive" nordmenn kan ha mye å lære av andre folkeslag her. For på det området har vi kanskje litt mangel på "visdom" :P

Kommentar #25

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Er du ikke overrasket?

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

det vil overraske de fleste å høre at over 75% av de engelske ordene stammer fra hebraiske ord eller deres røtter. Lange sammenlignings-tabeller viser dette klart. Mange språkforskere (etymologer) har bemerket den uvanlig store likheten mellom hebraisk og walisisk. I sin Welsh Grammar bemerker Dr. Davies at omtrent hver eneste side i den walisiske oversettelsen av Bibelen er full av hebraismer. Dr. Duncan M' Dougall sier at man kan ta en hvilket som helst setning på hebraisk og oversette den til gælisk ord for ord, uten å endre det aller minste på setningsbygningen, og man vil i hvert enkelt tilfelle få en korrekt gælisk setningsbygning. Dette kan man ikke gjøre med noe annet europeisk språk, sier han. Rev. Eliezer Williams bemerket at det knapt var en hebraisk rot som ikke hadde sin tilsvarende avledning på engelsk.

Jeg ble overrasket. Overrasker dette ikke Frode eller Leif, eller noen andre?

Kommentar #26

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Rødming

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har et spørsmål til den som kan svare: Kan man se om et menneske fra Midtøsten rødmer?

Sølvi spør om dette er en gåte eller et seriøst spørsmål.  Det er seriøst. Jeg har nemlig ikke selv vært vitne til det. I innlegget  er det en sitat fra den talmudske litteratur der Jakobs sønn Josef  er beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Da tenker jeg at hvis man ikke kan se at et menneske fra Midtøsten rødmer - og jeg antar at man ikke kan - da kan det være noe i påstanden om at israelittene var av den hvite rasen. Det står også i Davids Salme 34,6 at "deres ansikt rødmet ikke av skam". Jeg i hvert fall er forundret over at det står så i salmen, hvis rødming er spesifikt bare for den hvite rasen.

Har Leif noen tanker om dette?

Kommentar #27

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Det er sikkert noen som vil hevde at mye av dette stoffet er bygget på myter og legender, og derfor ikke kan tas alvorlig. Det er imidlertid slik at en legende (sagn) er bygget over en virkelig hendelse, og derfor gir viktige, historiske hint. Eksempler på dette er norrøn mytologi, Arthur-legendene, irske sagn, samt greske og romerske sagn. Disse sagnene bygger på virkelige, historiske hendelser, som senere er blitt kledd i atskillige flere fjær enn den opprinnelige fjæra. Hendelsen er blitt en legende -- et sagn. Disse gir imidlertid viktige nøkler, bl.a. i våre studier av folkevandringer og nasjoners oppkomst.

Kan det ikke være noe i det at sagner kan være bygget over virkelige hendelser og kan gi viktige historiske hint og nøkler til å forstå historie? Også israelittenes vandringer?

Kommentar #28

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Egentlig ikke...

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ble overrasket. Overrasker dette ikke Frode eller Leif, eller noen andre?

Det er en kjent sak at helt fra Kong Salomos tid reiste det fønikere (datidens viknger) og hebreere til bl.a. Cornwall for utvinning av metaller til bygging av Templet. Det må derfor kunne antas at det er disse som har dannet grunnlaget for den rike flora av hebraiske ord på øyriket. Det er jo dessuten langt fra usannsynlig at flere av disse hebreerne slo seg ned for godt. Noe mer sensasjonelt i dette tror jeg ikke det er.

 

Kommentar #29

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Rød

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Har Leif noen tanker om dette?

Nei Arja, ingen tanker. Overhodet ingen. Men du verden hvor det hjelper på selvtilliten å bare bli spurt!

Kommentar #30

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Dans stamme var forøvrig reist til Irland, hvor profeten Jeremias dro etter og sluttet seg til reisefølget, ble det påstått. Jeremias hadde forøvrig i med seg i tillegg til kong Sedekias' datter en sten som idag skal ligge under kroningsstolen i Westminster Abbey...

Svar:

Det er i alle fall interessant å lesa nokon av dei artiklane Kaspersen har i bladet Innsyn.

http://www.innsyn.com/artikler/liafail.html

"Jakob tok av sted fra Be'er-seba og gav seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm"

"Under setet på kroningsstolen i Westminster Abbey, London, ligger en stein. Ikke en alminnelig stein, men en stein som konger er blitt kronet på gjennom uminnelige tider.

Steinen kalles "Lia Fail" -- Skjebnesteinen. Den måler 65x40x26 cm og veier 152 kg....

....Ca. to år etter at Juda/Benjamin ble tatt til fange av Nebukadnesar og ført til Babylon, rundt år 586 f.Kr., kom en "gammel, hvithåret hellig", en prinsesse, og en skriver til Irland fra Egypt via Spania. Skipet de kom med tilhørte Danaan-folket (etterkommerne etter Dans stamme). De gikk i land på nordøstkysten av Irland, der Carrickfergus nå ligger. Med seg hadde de en stor kiste, et banner og en stor, grov stein -- Skjebnesteinen.

 

Kommentar #31

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Antisemittisme

Publisert over 8 år siden

Jeg er egentlig ikke overrasket, for du, Anders Helge Myhren, har vist deg å være svært ukritisk til autoriterer du identifiserer deg med.

Gjør det deg ikke brydd å få vite at det tankegodset du kommer trekkende med her (inkl. de spesifikke påstandene om at så og så mange ord stammer fra hebraisk) er kokt sammen av hardbarkede rasister og antisemitter? "Den hvite rase" som de egentlige hebreerne - så beleielig for oss, da!

Men "vårt" folk er ikke alene om å forsøke å karre til seg et krav på "høyverdig" avstamning. Det er en del japanske sekter som hevder at japanerne nedstammer fra de ti tapte stammene også. Noen sier at det er kelterne (gjett hvor de bor). Mormonerne hevder at indianerne er det.

 

 

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

litt utenom tema

Publisert over 8 år siden

sånn litt på tampen: hva mener pastor Myhren om dette, den samme Å.Kaspersen har tatt med i bladet sitt Innsyn og som omhandler bl.a. "tegn og under i tiden": http://www.innsyn.com/artikler/tegn2.html

Du trenger ikke svare meg på det, men du kan jo se på det om du vil og om du ser lys i det han her forfekter ved hjelp av en amerikansk forfatter :)

Kommentar #33

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det står også i Davids Salme 34,6 at "deres ansikt rødmet ikke av skam". Jeg i hvert fall er forundret over at det står så i salmen, hvis rødming er spesifikt bare for den hvite rasen.

Kanskje det bare betyr at de ikke skammet seg?

Det enkle er ofte det beste :P

Kommentar #34

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

le eller gråte?

Publisert over 8 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Men "vårt" folk er ikke alene om å forsøke å karre til seg et krav på "høyverdig" avstamning. Det er en del japanske sekter som hevder at japanerne nedstammer fra de ti tapte stammene også. Noen sier at det er kelterne (gjett hvor de bor). Mormonerne hevder at indianerne er det.

Du verden, så små og stakkarslige vi mennesker egentlig er i oss selv! Vi griper hver lille sjanse vi får til å fremstå større og bedre enn alle de andre - og i vår dumskap skjønner vi ikke at alle de andre gjør akkurat det samme. Skal man le eller gråte, tro?

Kommentar #35

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du verden, så små og stakkarslige vi mennesker egentlig er i oss selv! Vi griper hver lille sjanse vi får til å fremstå større og bedre enn alle de andre - og i vår dumskap skjønner vi ikke at alle de andre gjør akkurat det samme. Skal man le eller gråte, tro?

Man blir jo uansett ikke større eller bedre på "bekostning" av andre mennesker. Man er jo uansett seg selv, og ikke den samme som en hvit nobellprisvinner eller en fjærn forfader.

Skal man bli virkelig stor, så må man bli det med egne hender og med egne handlinger. Ikke på vegne av andres :)

Å henge seg som en klegg på en "vinner" gjør jo ikke en selv til noen vinner i det hele tatt.

 

Kommentar #36

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

sant, Sølvi

Publisert over 8 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Man blir jo uansett ikke større eller bedre på "bekostning" av andre mennesker. Man er jo uansett seg selv,

Og ikke velger man selv om man vil bli født høy,lys og blåøyd arier heller.

Kommentar #37

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har et spørsmål til den som kan svare: Kan man se om et menneske fra Midtøsten rødmer?

Nå er det faktisk ganske stor variasjon i hudfarge innad i folkegruppene i Midtøsten, særlig i Levanten.

Kommentar #38

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du verden, så små og stakkarslige vi mennesker egentlig er i oss selv! Vi griper hver lille sjanse vi får til å fremstå større og bedre enn alle de andre - og i vår dumskap skjønner vi ikke at alle de andre gjør akkurat det samme. Skal man le eller gråte, tro?

---

Dette er helt usedvanlig riktig sagt.  Klarere kan man ikke fange menneskets evige søken etter selvbekreftelse.  Det beste er antakelig å le, men gråten over menneskenes dårskap ligger ikke langt unna.

 

Kommentar #39

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og ikke velger man selv om man vil bli født høy,lys og blåøyd arier heller.

Jeg er lav, kommunegrå og grønnøyd.....ikke mitt førstevalg det heller :P

Kommentar #40

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

hørt det før

Publisert over 8 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er egentlig ikke overrasket, for du, Anders Helge Myhren, har vist deg å være svært ukritisk til autoriterer du identifiserer deg med.

Gjør det deg ikke brydd å få vite at det tankegodset du kommer trekkende med her (inkl. de spesifikke påstandene om at så og så mange ord stammer fra hebraisk) er kokt sammen av hardbarkede rasister og antisemitter?

Er enig med Harald Korneliussen, jeg er også litt overrasket men bare litt......har faktisk hørt dette for ca 13 år siden og håpet at dette ikke ble spredt over hele landet,det er hovedgrunnen til at jeg er skeptisk til "Israelsvenner - fanatikere" fordi det er mange som tar dette til seg som en sannhet og faktisk blir stolt og hovmodig og endel velger å konvertere; dvs. de forkaster Jesus som Herre og Frelser og blir Jøder som forsatt venter på Messias. En ganske alvorlig forførelse som bygger på et oppkok av historiske ting + ønsketenkning.

Kommentar #41

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

La meg føye til at for en kvinne å konvertere til jødedommen kan det være et langt mer ydmykende rituale - etter jødisk ortodoks tradisjon skal ritualet utføres av tre rabbinere som inspiserer kvinnen naken mens hun bader i et

Nei, de tre rabbinerne ser ikke kvinnen som konverterer naken. Når en kvinne konverterer venter rabbinerne utenfor rommet det det rituelle badet finns, mens en kvinnelig ledsager bevitner selve neddykkelsen.

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Eg kjenner Kaspersen og han var tidlegare med i SDA og var Ellen White- tilhengjar,men såg til slutt at ho var ein bedragar.

Eg synest alltid det var interessant å lesa bladet hans.

Diverre har han feil syn på jødane.

http://www.innsyn.com/artikler/gulfkrig.htm

"Krigshissingen mot Irak er ikke annet enn en gjentakelse av Afghanistan, der «krigen mot terror» blir brukt som en kappe til å dekke over dypereliggende motiver — noe en rekke politiske analytikere også har påpekt.

Vivestad, 16. september 2002
Åsmund Kaspersen

Kommentar #43

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

"Rase" og folk

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Jødedom har alltid vært og vil alltid bli en tro og religion helt uavhengig av folkegruppe og rase med røtter i dagens Israel og Palestina.

Du blander sammen begrepene "rase" og folk, folkegruppe. Er f.eks. amerikanere ikke et folk i og med at alle amerikanere ikke har samme hudfarge og "rasemessige" bakgrunn?

Kommentar #44

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Endetidsforventninger

Publisert over 8 år siden

Anders Helge Myhren skrev:

"Snart kommer nok kong Jesus og setter alt i rette stand, enten flertallet vil eller ikke."

Dette har kristne trodd til alle tider. Jesus selv sa jo "denne generasjon vil ikke forgå før alt dette har skjedd". Så selg ikke huset ditt ennå!

 

(Av en aller annen grunn gikk det ikke å sitere inlegget på ordinær måte.)

Kommentar #45

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Dette har kristne trodd til alle tider. Jesus selv sa jo "denne generasjon vil ikke forgå før alt dette har skjedd". Så selg ikke huset ditt ennå!

Svar:

Det er enno 18 år til dei 6000 åra er slutt og fredsfyrsten skal styra frå Jerusalem.

Livet skal halda fram som normalt i 1000-årsriket. Så kvifor selja huset?

"Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og for å feire løvhyttefesten. 17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikke falle regn over dem. 18 Og om egypternes ætt ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. 19 Dette skal være straffen for egypterne og alle de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.
Kommentar #46

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

 Og om egypternes ætt ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. 19 Dette skal være straffen for egypterne og alle de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.

Det er jo et svært så hevngjerrig Gudebilde, dette. Noe av dette er jo sikkert med å skremme, både tilhengere og de som tar avstand. Spørsmålet om reell fri vilje blir komplisert i slike sammenhenger!

Kan jeg få spørre deg, Torstein, hvor har du dine overbevisninger fra? Er du kanskje av den formening at du egentlig er av jødisk avstamning og har en rett til Israel på den måten? Jeg spør fordi jeg ikke forstår logikken i dette at du blander inn de gammeltestamentlige jødiske høytider og fester. Jeg reagerer også på dette at du mener å vite når det såkalte tusenårsriket skal begynne. Har ikke mennesker fått beskjed om at ingen kjenner tiden - og har ikke mange andre forregnet seg i å forsøke å finne ut slikt?  Vil du si noe om roten til din overbevisning?

Kommentar #47

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Hva med språkhistorien?

Publisert over 8 år siden

Rent språkhistorisk tyder det på at vi faktisk ikke er nært i slekt med de 12 israelittiske stammer, for da ville vi jo ha snakket et semittisk språk, noe vi jo ikke gjør. Vi er nært i slekt med et annet folk som også er nevnt i bibelen, hetittene.

Kommentar #48

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg spør fordi jeg ikke forstår logikken i dette at du blander inn de gammeltestamentlige jødiske høytider og fester.

Svar:

Det er nettopp Guds høgtider som Gud innstifta i GT du må studera. Det er dei som viser frelsesplanen i TID og hending.

Høgtid betyr FASTLAGT TIDSPUNKT.

Uttrykket Jesus brukar:  "Ingen kjenner dagen og timen" må forståast ut frå at Jesus var jøde og.

Dette uttrykket er knytta til Yom Teruah (varslingsdagen) som innvarsla Yom Kippur.

Denne dagen var det berre Gud som åpenbara.

http://www.youtube.com/watch?v=M83qUqhAwQ4

 

Kommentar #49

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Publisert over 8 år siden

Dette er det lengste stedsnavnet i Wales. En kan jo undres hvorfor waliserne (som nå noen tror er innvandrede hebreere) har endt opp med slike lange navn istedetfor de tradisjonelt korte jødiske stedsnavn som Eden, Efrat, Gilead, Juda, etc. etc?

På samme måte lurer man litt på hvorfor skrivemåten på engelsk ble fra venstre mot høyre slik som i andre europeiske språk, og ikke fra høyre mot venstre slik som de skrivekyndige jødene alltid har gjort. Hvis nå hele den hvite rase stammer fra Judea og Samaria, så er dette ikke mindre enn merkelig.

 

 

Kommentar #50

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kvinnelig konvertering

Publisert over 8 år siden

I boken Jewish History, Jewish Religion om ortodoks jødedom står det om konvertering til jødedommen  (overs. min): Et korrekt konverteringsrituale omfatter for kvinner at de inspiseres av tre rabbinere mens de er nakne i et 'renselsesbad', et rituale som er kjent for alle lesere av den hebraiske pressen, men ikke nevnes ofte i engelske (engelskspråklige) media til tross for (at det er av) utvilsom interesse for visse lesere. Jeg håper at denne boken vil bli begynnelsen på en prosess som vil korrigere denne forskjellen (i ritualpraksis for menn og kvinner). (s. 5 A closed Utopia?).

Boken er opprinnelig skrevet i 1994 og utgitt 2 ganger senere. Man skal ikke utelukke at det har vært endringer i dette ritualet siden 1994.

 

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3214 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2410 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2345 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
12 dager siden / 2333 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1794 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1614 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1480 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere