Gunnar Haaland

17

Løftene og landet

Har løftene om landet som ble gitt til Israels folk i Det gamle testamentet teologisk gyldighet i dag? Dette innlegget (her lett bearbeidet) sto på trykk i Vårt Land 19.11, og er en respons på biskop Halvor Nordhaugs kronikk i Vårt Land 08.11.

Publisert: 24. nov 2010

Det behøver ikke – og bør ikke – være noen motsetning mellom å fastholde teologisk landløftene til Israel og å anerkjenne, støtte og fremme palestinernes rett til selvbestemmelse og rettferdighet. Med dette som utgangspunkt tillater jeg meg noen kritiske kommentarer til den landløfteteologien som biskop Halvor Nordhaugs presenterer i sin kronikk 8. november.

Er tiden ute eller inne?

Biskop Halvor argumenterer for at "tiden er ute for landløftet i sin begrensede, geografiske mening". I Kristus er nemlig landløftet ikke lenger knyttet til landet, men til "noe langt større: en nyskapt jord og et nytt Jerusalem". Han begrunner dette blant annet med at Jerusalem og dets tempel mister sin teologiske betydning i NT, og at det samme dermed gjelder for landet Israel.

For meg er det et tankekors at det til stadighet og med styrke hevdes at templets tid er forbi og at landløftets tid er ute, mens NT friskt og freidig proklamerer at timen er kommet og at tiden er inne. Her er det snakk om to helt forskjellige måter å tenke teologisk om løftenes oppfyllelse: erstatningsteologi og bekreftelsesteologi.

Erstatningsteologi eller bekreftelsesteologi?

Det synes som om biskop Halvor anvender et svært så utbredt teologisk regnestykke der noe må trekkes fra for at noe annet skal kunne legges til: Templet og ofringene har gått ut på dato og blitt erstattet av Jesu soningsverk. Løftet om et konkret landområde til Israel har gått ut på dato og blitt erstattet av en universell oppfyllelse av landløftet.

Som et alternativ til en slik erstatningsteologi (eller nullsumteologi) vil jeg holde frem en bekreftelsesteologi (eller addisjonsteologi) som tar på alvor at Jesus ikke er kommet for å oppheve, men for å oppfylle (Matt 5,17–19), og som følgelig leter etter sammenhenger og kontinuitet mellom GT og NT heller enn kontraster og brudd, en teologi som lar den utvidede oppfyllelsen av løftene komme på toppen av den konkrete, en teologi som i likhet med Ole Brum sier "Ja, takk, begge deler".

Oppheve eller oppfylle?

Bergprekenens Jesus hevder at han ikke er kommet for å oppheve, men for å oppfylle (Matt 5,17–19). Og da kan vi vel ikke tolke "oppfylle" slik at det i praksis betyr "oppheve"? Så langt jeg kan forstå, er det verken teologisk holdbart eller intellektuelt redelig å påstå at Gud oppfyller sine løfter samtidig som man hevder at han har omdefinert dem til det ugjenkjennelige. Det henger ikke på greip å si med Paulus at løftene har "fått sitt ja" i Kristus (2 Kor 1,20), hvis man samtidig mener at dette "ja" egentlig betyr at de har "fått sitt nei".

Den utvidete oppfyllelsen av landløftet innebærer altså ikke at løftets konkrete betydning først må nullstilles. For vi må vel tenke at Gud makter å holde to tanker i hodet samtidig?

Hva med Israels folk i den nye pakts tid?

De siste tiårene har kristne og jøder i økende grad lest Bibelen i fellesskap. Det overrasker meg at biskop Halvor tilsynelatende ikke tar til seg av den teologi som har kommet ut av slike møter – om løfter og pakter, om folk og land, om kontinuitet og samhørighet. Har han virkelig ikke noe annet positivt å si teologisk om Israels folk i den nye pakts tid enn at de skal få "del i frelsen i sin tid"? Og i håp om at svaret er "Jo": Hvordan kan han da likevel teologisk sett nullstille relasjonen mellom Israels folk og Israels land?

Gud holder sine løfter

For meg er jødenes tilbakevending til Israels land de siste hundre og femti årene et tegn på Guds trofasthet – ikke et bevis, men et tegn. Jeg tror på en Gud som kan holde (minst) to tanker i hodet samtidig, som både kan være trofast mot Israel og forbarme seg over folkeslagene. Jeg tror på en Gud som holder sine løfter og oppfyller dem så det blir fullt og renner over, ikke en gud som omdefinerer løftene til det ugjenkjennelige for så å påstå at det var dette han egentlig mente. Følgelig etterlyser jeg en teologi som vektlegger sammenhengene mellom den gamle og den nye pakt snarere enn bruddene, som peker på kontinuiteten mellom GT og NT i stedet for kontrasten. Og jeg utfordrer biskoper, prester og predikanter til å forkynne at "timen er kommet" og at "tiden er inne", ikke at tiden er ute eller forbi.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Kontraster mellom GT og NT

Publisert over 9 år siden
Gunnar Haaland. Gå til den siterte teksten.

Som et alternativ til en slik erstatningsteologi (eller nullsumteologi) vil jeg holde frem en bekreftelsesteologi (eller addisjonsteologi) som tar på alvor at Jesus ikke er kommet for å oppheve, men for å oppfylle (Matt 5,17–19), og som følgelig leter etter sammenhenger og kontinuitet mellom GT og NT heller enn kontraster og brudd

Gunnar,

Vi er nesten nødt til å se på kontrastene også, for å finne ut av hva Jesus mente om Israel og landløftet. Som kristne er vi forpliktet å stå på Bibelsk grunn, i Jesu egne ord, mer enn de gamle profetens ord, selv om han sa at han kom for å OPPFYLLE loven.

Kan landløftet defineres som del av LOVEN han skulle oppfylle?

Hvis G-d = Kjærlighet.

Så er vel G-d's folk kjærlige og snille (?).

Om de er av Abrahams 'sæd', så er de vel G-dfryktig, rettferdige, etc.....

Hvordan forklarer du da at Jesus og apostlene næret slik frykt for de fariseeriske jødene som du og flere med deg kaller seg G-d's Utvalgte, eindomsfolk og G-d's øyenstener på jord?

Joh 7.13. Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene.

Johannes 7:1 Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea; for han vilde ikke gå omkring i Judea, fordi jødene stod ham efter livet.

Johannes 9:22 Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene; for jødene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å være Messias, skulde han utstøtes av synagogen;

Johannes 12:42 Allikevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, forat de ikke skulde bli utstøtt av synagogen;

Mente Jesus at landløftet stod fast? Ville han ikke vært en god Messias for dem da? Eller mente han det ikke, og de ville derfor ikke ha ham som Messias?

Jeg vet ikke, men ber om svar, siden det ville vært klargjørende i denne teologiske debatt om landet og løftet....

 

 

 

Kommentar #52

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Muslimer som omskjærer jenter blir kalt barbarer

Publisert over 9 år siden

- og heldigvis ulovlig i Norge.

Torstein,

Det var jo nettopp slike tullete påbud Jesus ville ha bort.....(?). Han innførte jo en NY pakt, for at det ikke lenger skulle være nødvendig å skamfere små gutter (?).

Sabbaten: Min Far jobber til denne dag, så gjør jeg, sa Han.

Matvaner: Ikke bekymre dere om dette, det går inn i munnen, og ut bak, sa han. Tenk mer på det som kommer utav munnen, for det kommer fra hjertet.

Ofring i tempelet (avlatsforretningen); Hyklere og ormeyngel, sa Han.

Etc.

 

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Gigantene

Publisert over 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Ja, Kjell Kristensen, det som tidligere har skjedd, skal skje igjen, slik Bibelen sier det.

Angående dagens Israel, ser vi det samme skje. Før Israel kom til Det Forjettede Land, sendte Moses ut speidere for å speide ut landet. Der fant de ut at det var noen der, ugudelige mennesker og giganter. Dette var de falske som var i landet. Når det sanne Israel kom, måtte det falske vike for det ekte

Ja, jeg kan si meg enig i det som du sier om kjempene som også ble kalt de navngjetne menn fra gammel tid, vognkjemperne og gudesønnene som også er samme benevnelse på de samme. De er til slutt nevnt og avslørt som Juda, som Herren selv utgikk fra. Det hele handler om kampen med seg selv, og om å rense, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Da sakker vi generelt om lam. De jordiske må vike for de åndelige i dem selv.

Kommentar #54

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Torstein,

Det var jo nettopp slike tullete påbud Jesus ville ha bort.....(?). Han innførte jo en NY pakt, for at det ikke lenger skulle være nødvendig å skamfere små gutter (?).

---

Svar:

Så du meiner Gud sitt paktteikn med Abraham var tullete.

Jesus var jøde og vart omskoren 8 dagen.

Og kva sa Jesus om GT?

Torahen vart den avskaffa ?

Ne i, Jesus seier at " lova og profetane" gjeld så lenge kloden står?

Jesus kom ikkje for å oppheva men for å leva etter den (OPPFYLLA).

Men diverre vel dei fleste Paulus framfor Jesus (Yehuda).

Jesus sa . " Pass på så det ikkje vert ført vill "

Problemet er at dei som er ført vill ikkje er klar over det.

Du nemner sabbaten.

Paulus gjev deg lov til å halda kva dag du vil.

Gjer Jesus det?

Den rike mannen lurte på kva han måtte gjera for å verta frelst.

Jesus sa :Hald boda.

Så rekna Han dei opp.

Ikkje ein tøddel eller bokstav er oppheva av lova.

 

 

 

 

 

Kommentar #55

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Den omskårne Jesus

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Jesus var jøde og vart omskoren 8 dagen.

Hva mente den voksne Jesus om omskjærelsen? På 8-dagersårsdagen hadde han vel ikke så mye innflytelse av hva voksne gjorde mot ham, etter sine tradisjoner.

<< Apostlenes-gjerninge 6:14 >>
for vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.

<< Johannes 7:22-23 >>
Moses har gitt eder omskjærelsen - ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene - og I omskjærer et menneske på sabbaten;
når nu et menneske blir omskåret på sabbaten, forat Mose lov ikke skal brytes, harmes I da på mig fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på sabbaten?

Den Nye Pakten var et brudd med tidligere tradisjoner, tradisjoner hvor rabbiene hadde tolket ut i vilden sky Moses sine lover, spesielt fra 'landflyktigheten' i Babylon, dokumentert i den Babylonske Talmud.

Skal jeg sende deg en digital versjon av den Babylonske Talmud Torstein, så du får se hvordan Torah'en blir tolket av Rabbier som trygget sin makt og sin pengepung (ofring i tempelet), mer enn ivareta menneskers gode forhold til YAHVE?

Jesus kom for å OPPFYLLE lovene som definert av Moses, ikke som de hadde blitt tolket av de fariseeriske rabbiene under Babylon oppholdet og siden...

Jeg gjentar andre eksempel på tradisjoner Jesus opponerte mot, som de hadde forfalsket Moses sine lover:

Sabbaten: Min Far jobber til denne dag, så gjør jeg, sa Han.

Matvaner: Ikke bekymre dere om dette, det går inn i munnen, og ut bak, sa han. Tenk mer på det som kommer utav munnen, for det kommer fra hjertet.

Ofring i tempelet (avlatsforretningen); Hyklere og ormeyngel, sa Han.

JA. Jesus var i opposisjon og kraftig motstander av korumperingen av Moses lover som hadde foregått. Han ville OPPFYLLE dem, ville at de skulle følge Moses lover mer enn  rabbienes/fariseernes forordninger og tolkninger. Det skal jeg love deg.

------

PS: Han gav til og med sitt eget liv, som fullt oppgjør og eneste offer, en gang for alle, slik at det aldri igjen skulle bli nødvendig med noe offer igjen, hverken av kalver eller penger, for å komme inn i G-d's Rike. Han tok makten fra dem med dette selvfølgelig. Klart de ble sint. Det eneste som er nødvendig heretter, for Jøde og Greker, er å tro på Ham, som skjenket offeret. Rasismen var effektivt nedkjempet med det.

Kommentar #56

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Johansen.

Jesus stod fast på Guds lover .

At Jesus gav lov til å eta ureint kjøt ville vera utenkeleg ut frå Esaias 66 om td svinekjøt

" They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.
 

På den nye jord skal alle halda sabbaten og feira lauvhyttefesten etc

] For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the LORD, so shall your seed and your name remain.
[23] And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.

Les tekstane i GT slik dei står.

Jerusalem er Jerusalem i det bokstavlege Israel.

Eg har nett vore på Oljeberget. Det er dette bokstavlege fjellet som skal dela seg i to om ikkje lenge.

Husa som vert plyndra er bokstavlege hus i Judea i det bokstavlege Israel.

Hærstyrkar som inntek desse område er bokstavlege.

Kvinnene som vert valdtekne er jødiske.

Fangenskapet som efr beskrive er reelt.

Herren som kjem er Jesus.

Han vil straffa dei som kneblar jødane.

"For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city.
[3] Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle.
[4] And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south.
[5] And ye shall flee to the valley of the mountains; for the valley of the mountains shall reach unto Azal: yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah: and the LORD my God shall come, and all the saints with thee.
[6] And it shall come to pass in that day, that the light shall not be clear, nor dark"..

Kommentar #57

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Det glade evangelium i NT

Publisert over 9 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Les tekstane i GT slik dei står.

Den Hellige Ånde og jeg gir deg snart opp Torstein, til å leve i dine forførelser som du vil. Vi har prøvd, valget er ditt eget.

Jeg kommer ikke til å gjenta dette; Jesus sitt glade kjærlighetsfulle evangelium finner du i det Nye Testamente. DET danner basisen for hvordan jeg og andre kristne lever.

Når Jesus opphevde den gamle pakten, så ble faktisk den gamle pakten, og levesettene de praktiserte tradisjonelt og dogmatisk i GT, med i Bibelen, som eksempel på hvordan vi IKKE SKAL LEVE. I GT finner vi alt som Jesus reagerte på i sin samtid. Jeg har gitt eksemplene, gjør det ikke igjen.

Med Jesus komme og opprykking til frelse for oss arme syndere, så sa vi farvel til Krigerguden, og sa JA TAKK til Kjærlighetsguden. Den Nye Adam reiste seg, hevde seg over sin syndefulle natur bevissthetsmessig, - og ved TRO på Han som initierte muligheten.

Det nytter ikke for deg Torstein å gjøre din innflytelse lenger gjeldene ved å prøve å gjøre Jesus til ambassadør for landet og landløftet og krigsagendaen. Det er nemlig ikke slik de aller fleste kristne kjenner Jesus Kristus fra sine egne indre, og han vekkes i stadig flere idag, slik at dine argumenter vil falle på stengrunn.....Din politikks storhetstid er over min venn.

Folk aksepterer ikke lenger konvergens mellom sin indre og ytre virkelighet. De vil heller ikke akseptere lenger at noen søker å gjøre Jesus til noe annet enn det han ER i deres indre; en kjærlighetsfull mentor og venn, som overhodet ikke er krigersk av seg, men en fortettet følelse av kjærlighet, i de mennesker han besøker.

Ditt prosjekt er et politisk, og ikke et religiøst. At du sammen med de 'røde horder' (Mot Dag - Arbeiderpartikrefter etter andre verdenskrig, i samarbeid med sionistene - som har kalt seg kristne forøvrig) i vårt samfunn har gått i kompaniskap for å bygge 'Det Nye Jerusalem', får vi bare ta til etteretning, men vi er mange som velger å ikke kjøpe deres politiske misere prestisjeprosjekt.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem»." (Kilde: Dag og Tid nr. 2, 11. januar 2001).

Håkon Lie var stor nok til å innrømme sitt feilgrep i sine siste dager. Vil andre være like stor?

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Det herligste av alle land

Publisert over 9 år siden

Det herligste av alle land

Esek.20.5  Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Den gang jeg utvalgte Israel, gav jeg et hellig løfte til dem som var av Jakobs ætt. Jeg gav meg til kjenne for dem i Egypt; jeg løftet min hånd og sa til dem: «Jeg er Herren deres Gud.» 6 Den dagen løftet jeg hånden og lovte at jeg ville føre dem ut av Egypt, til et land som jeg hadde utsett for dem, et land som flyter med melk og honning, det herligste av alle land. 7  Jeg sa til dem: «Dere må kaste vekk all den styggedommen som øynene deres henger ved. Gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt! Jeg er Herren deres Gud.»

Et vidstrakt land

Dom.18.10:  Når dere kommer dit, kommer dere til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting.»

1.Krøn.4. 40 Og de fant et beite som var fruktbart og godt. Landet var vidstrakt, det var stille og rolig. De som bodde der før, var av Kams ætt.

   Neh.9.34  Våre konger og stormenn,
                   våre prester og våre fedre
                   levde ikke etter din lov;
                   de aktet ikke på dine bud
                   og de advarslene du gav dem.
              35 Enda de fikk bo i sitt eget rike
                   og hadde alt det gode du gav dem,
                   i det vidstrakte, fruktbare landet
                   som du hadde overlatt til dem,
                   så tjente de deg ikke
                   og vendte ikke om fra sin onde ferd.

Kommentar #59

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Kjempers Fødeland

Publisert over 9 år siden

"Det herligste av alle land", sier Kjell Kristensen.

 

Enig Kjell. Og EN dag skal jeg dit. Til dette åndelige Israel Jesus etablerte for sine.

Kommentar til en imaginær ateist

http://www.riksavisen.no/?p=5991

Den krigsskueplassen i ørkenen som er etablert politisk her på jord, unner jeg knapt min verste fiende (om jeg hadde hatt noen fiender da).

En himmel for enhver, alt etter deres mentale forestillingsevner og sjelelige aspirasjoner.

Lykke til i sionisthimmelen, sier jeg. Krig, og nød og tenners gnissel kan jeg tenke meg....

Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Johansen.

No er det heldigvis mange kristne som har forstått at profetiane i td Matteus 24 ,at dei gjeld det bokstavlege Jerusalem i det bokstavlege Israel.

Den store trengsla
15 Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare. ...

...Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn"

Daniel snakkar om denne verste trengselstida over Guds Folk- jødane i det bokstavlege Israel.

Stakkars Guds Folk . Dei må be om at dei slepp å rømma på ein SABBAT eller om vinteren.

Og hadde ikkje Gud gripe inn så hadde alle jødane vorte utrydda , seier teksten.

Men for dei UTVALDE (jødane) si skuld vil Gud gripa inn mot desse nasjonane som trur dei gjer Gud ei tenste når dei slår jødane i hel.

Jesus kjem med himmelens skyer. Han set føtene sine på Oljeberget og det deler seg i to.

Det er ikkje slik som løgnaren Paulus seier.

Jesus skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut...

Endetidas Antikrist som han veldig mange namn kjem til å tukta jødane på slutten.

Denne " kristne mannen" kjem i erstatningsteologiens namn til å dra med seg desse "Satans synagoge" i kampen mot jødane.

Det vert ikkje vanskeleg å få dette med seg.

Det vil fullbyrdast dei neste 18 åra.

 

 

 

 

 

Kommentar #61

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Hvem er offer i Matt 24 ?

Publisert over 9 år siden

Matteus 24. Litt av et eksempel.
"Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. "

Konteksten: Brytes ned på grunn av deres synd.....

Følger av foregående. Kap 23. Klager over fariseerne og de skriftlærde, og med videre klage over Jerusalem :
37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. 38 Så hør: Huset deres blir forlatt! 39 For jeg sier dere: Heretter skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!

<< Matteus 24:3-4 >>
Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?
Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!


Hvem føres vill? Hvorfor ikke ta med noe mer fra Matteus 24 Torstein, i det bildet du maler?

9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Forklar dette for leserne: Skal jøder hates av alle folkeslag for "Jesus sitt navn skyld"? Det er jo nærmest forbudt å nevne Jesus navn til personer i Israel ??????? Israel er jo et sekulært land, noen sier det mest ateistiske land i verden. Skal disse bli drept for JESUS SITT NAVN SKYLD ?

Det er de kristne som skal bli forfulgt og drept Torstein. De som valgte Jesus. Som de ble i det røde marxistiske proletariske bolsjevikske paradis:

De glemte Holocaust

http://www.riksavisen.no/?p=3588


"For så høyt har G-d elsket verden, at Han gav sin sønn den Enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men har evig liv.
Joh. 3.16

Utrolig hvordan du klarer å vri alt opp ned. Offer og overgriper er nøyaktig motsatt av hva du tror.....

Kommentar #62

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld..

Svar:

Jødane (dei GT-truande) ventar på Messias. Det er sjølve livsnerva i religionen deira.

Diverre har dei ikkje forstått at påskelammet var eit bilete på Yeshuda eller Jesus slik vårhøgtidene viser.

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

Daniel levde ca 500 k kr.

Trengselstida han talar om gjeld sjølvsagt ikkje dei kristne .

"På den tid skal Mikael,
        den store fyrsten, stiga fram,
        han som vernar DINE LANDSMENN.
        Det skal koma ei trengselstid
        som det ikkje har vore maken til
        heilt sidan folkeslag vart til.
        Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
        alle som er oppskrivne i boka.
     2 Og mange av dei som søv i molda,
        skal vakna opp,
        somme til evig liv ".Daniel 12,1

Det er denne trengselstida Jesus viser til.

Jesus seier. Les kva profeten Daniel skriv og prøv å forstå det.

Jesus viser til Daniel og "den øydeleggjande styggedomen".

Ein må difor lesa tekstane som omhandlar dette

"Hærstyrkar som han sender ut, VANHELGAR HEILAGDOMEN, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den ØYDANDE STYGGEDOMEN 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei OFFER FOR SVERD OG BÅL ,FANGENSKAP OG PLYNDRING. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
    36 Kongen (Antikrist) skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt..." Daniel 11,31

"Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den ØYDANDE STYGGEDOMEN oppsett, skal det gå 1 290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1 335 dagar. 13 Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.»

Matteus 24 seier:

 Når de då ser at «DEN ØYDANDE STYGGEDOMEN», som profeten Daniel har tala om, står "på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si.."

Daniel snakkar om DINE LANDSMENN.

Teksten i Daniel 11 viser at denne grusomme personen på slutten kneblar jødane  ,inntek tempelet og utropar seg sjølv til Gud.

Templet i Israel ligg klart til bygging og kjem til å koma på plass om nokre år.Jødane vil igjen starta med daglege ofringar i templet.

http://www.youtube.com/watch?v=EsMHY44gOfc

http://www.youtube.com/watch?v=MpdKytJwt8s&feature=related

Heile endetidsscenarioet handlar om dette.

Antikrist fjernar denne tempeltenesta og set opp den øydeleggjande styggedomen (seg sjølv i Guds tempel)

Det er difor veldig viktig å forstå kven som kjem til å utføra dette.

Det er "Assyraren" eller "Kongen av Babylon " som er omtala utallige stader i Skrifta.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6132

  

Kommentar #63

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Matt 24

Publisert over 9 år siden

Litt spesielt at Torstein tar med dette om endens tid.

Slik jeg tolker det som du siterer, slår Mattus sammen endetiden for Jerusalem med verdens ende, eller dommedag, spesielt når en leser de andre evangelistenes skrifter over akkurat de samme ord av Jesu' munn. Derfor blir slike bibesteder heller å tale i mot din oppfatning.

Dommens dag for den gamle gudstjeneste og tempeltjenesten kom ved romernes beleiring og ødeleggelse av Jerusalem. Da fikk denne tjenestens tid sitt dødsstøt, slik Jesus sier det. Dette skulle utslettes helt slik at det ikke skulle være minner igjen av dette, ikke levnes sten tilbake på sten. Denne tjeneste skulle aldri mer oppstå! Men kristensionistene skal på død og liv tale i mot Jesu' egne ord, koste hva det koste vil. De tar det ikke så nøye om det ikke stemmer med skriften. Det viktigste for dem er at det stemmer med deres egen overbevisning som de er lært opp i av satans synnagoge, "jødene". Dette ved at sionistene har lykkes i stor grad med å judaisere de vestlige kirker ved at de har blandet sine egne inn blant de kristne og gradvis sneket inn israelgalskapen.

Kommentar #64

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det burde ikkje vea vanskeleg å forstå at teksten i Matteus 24 snakkar om den heilt ytterste tid før Jesu gjenkomst.

Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare. 
   

Det er det siste som skjer før Herren sjølv kjem med himmelens skyer.

Teksten fortel om stakkars gravide kvinner eller dei som dier.

Teksten fortel at hadde ikkje Gud gripe inn så hadde ingen vorte frelst (levande)

Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn..

Diverre så les mange kristne bibelen med gnostiske auger og då kjem ein heilt på viddene.

Alt takka vere , Paulus.

For kva seier han om td Jerusalem.

"Den eine, Hagar, er pakta frå Sinai-fjellet; ho føder til trældom. 25 Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarar til det Jerusalem som no er, og det lever i trældom med sine born. 26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er mor vår." Gal 4

Tenk igjennom kva han skriv.

Det er ein surdeig utan like og heilt på tvers av GT.

 

 

 

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Er tiden ute eller inne?

Publisert over 9 år siden
Gunnar Haaland. Gå til den siterte teksten.
Er tiden ute eller inne?

Biskop Halvor argumenterer for at "tiden er ute for landløftet i sin begrensede, geografiske mening". I Kristus er nemlig landløftet ikke lenger knyttet til landet, men til "noe langt større: en nyskapt jord og et nytt Jerusalem". Han begrunner dette blant annet med at Jerusalem og dets tempel mister sin teologiske betydning i NT, og at det samme dermed gjelder for landet Israel.

For meg er det et tankekors at det til stadighet og med styrke hevdes at templets tid er forbi og at landløftets tid er ute, mens NT friskt og freidig proklamerer at timen er kommet og at tiden er inne. Her er det snakk om to helt forskjellige måter å tenke teologisk om løftenes oppfyllelse: erstatningsteologi og bekreftelsesteologi.

Spørsmålet er egentlig ganske enkelt å besvare for de som måtte søke og finne svaret blant bibeltekstene. Biskop Halvor har egentlig ikke noe argument for at tiden er ute, hvis han bare tar utgangspunkt i noe få bibelvers fra NT. En må huske på at i profetiene om Messias komme, så har alle profetene talt om disse dager helt fra profeten Samuel av. Her inngikk også selve løfet om en ny pakt som Gud skulle opprette med fedrene til barna som skulle utgjøre Messias som igjen skulle velsigne all jordens slekter først når hver eneste en hadde vendt seg fra sin ondskap (Apg.3.18-26).

Mer om dette finner vi fram til når vi leser om tiden når Gud tar Israel til nåde igjen i Hosea 2.14-23:

Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. 15 Når hun kommer derfra, vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og Akor-dalen skal bli til en håpets port. Der skal hun svare meg som i ungdommens dager, som den gang hun drog opp fra Egypt.
    16 På den dagen, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg sin mann; hun skal ikke lenger kalle meg sin Ba’al. 17 Jeg vil ta Ba’al-navnene bort fra hennes munn; de skal ikke lenger nevnes.
    18 På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fuglene under himmelen og krypet på jorden. Bue, sverd og andre krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og jeg vil la deg bo trygt. 19 Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet. 20 Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.
    21 På den dagen vil jeg bønnhøre, lyder ordet fra Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden. 22 Jorden skal bønnhøre kornet, vinen og oljen, og de skal bønnhøre Jisre’el.
    23 Jeg vil så Israel ut i landet og miskunne meg over ’Uten miskunn’. Til ’Ikke mitt folk’ vil jeg si: «Du er mitt folk.» Og han skal svare: «Min Gud!»

(Hele Hosea 2. omhandler "henne" som er ingen ringere en hun som nevnes i Esek.16., og i Gal.4.26) Men jeg skjønner biskop Halvor sitt problem da han ser på Jesus som allerede kommet og har innfridd løftene som beviselig ikke skulle innfries før alle profetiene i denne bok (Bibelen) blir oppfylt. Vi har da alle profetiene om Menneskesønnen å ta av.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=menneskes%c3%b8nn&type=naive&book2=-1&searchtrans=

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=menneskes%c3%b8nnen&type=naive&book2=-1&searchtrans=

I tillegg har en en rekke andre navn Jesus smykket seg med som "kongenes konge", "vintreet", "klippen", "hovedhjørnesteinen" (som ble forkastet) osv. Nok å ta tak i selv for en biskop.

Kommentar #66

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg er enig med deg i det du skriver her, du har forandret en del synspunter siden sist vi debatterte ser jeg, og har adoptert mine synspukter på sakene.

Merkelig at du aldri klarer å forstå eller lese det jeg skriver. Jeg har ikke endret syn på dette siden okt. 2002. Problemet ditt er nok at du dessverre tillegger andre mennesker tro slik at du fortsatt kan lytte til ditt eget i din egen ferd, av den årsak har jeg sluttet å diskutere deg.

Kommentar #67

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE; Matt 24.

Publisert over 9 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Litt spesielt at Torstein tar med dette om endens tid.

Slik jeg tolker det som du siterer, slår Mattus sammen endetiden for Jerusalem med verdens ende, eller dommedag, spesielt når en leser de andre evangelistenes skrifter over akkurat de samme ord av Jesu' munn. Derfor blir slike bibesteder heller å tale i mot din oppfatning.

At noen i det hele tatt ikke klarer å lese teksen slik den står og se at det handler om en mye lenger periode enn bare Jerusalems og tempelts ødeleggelse i år 70 er pussig. Denne profetien fra Jesus gjelder hele tiden fra hans død på korset til hans gjenkomst, altså en endetisdsprofeti. Jeg er ikke alltid enig med Torstein, men her har han helt rett. Det er vel nok å lime inn et vers fra Matt 24 for å understreke at det dreier seg om endetiden.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. (Matteus 24,30)

 

Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Prof. Daniel og de 70 uker

Publisert over 9 år siden

Hei Leif Gunnar!

Jeg forstår godt hva du skriver, men med det du skriver, så motsier du deg selv, det er også årsaken til at vi er uenige. Dersom du vil gjøre et forsøk på å få bibeltekstene til å stemme overens i sine forskjellige uttalelser, er jeg ikke din motstander, men venn.

En Israelvenn? (6.april 2010)

Jer 29:10-14
For så sier Herren:

Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren.

Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.

Denne tekst beviser at staten Israel gjenopprettelse ikke er Guds profeterte vilje som man la til grunn for 1948. Årsaken er at teksten viser til konkret 70 år i Babel og at teksten viser at de, altså Israel skal søke Ham og slik skal de føres tilbake. Det er ABSOLUTT IKKE TILFELLE ved 1948. Det er ei heller fred og håp der nede men tanker til ulykker.  De påkaller Ham ikke og fangeskapet er der i aller høyeste grad. Det finnes feler tekster som beviser trageidien for mange kristne og jøder.

5M 31:29
For jeg vet at etter min død vil dere gjøre det som er galt og vike av fra den veien jeg har befalt dere å vandre. Ulykken skal komme over dere i de siste dager, fordi dere gjør det som er ondt i Herrens øyne, og egger ham til vrede ved det som deres hender har gjort.

Her ser vi at "de siste dager" ikke absolutt er de endelige siste dager (Jesu andre komme). De siste dager er også dette: Jer. 29:10-14, 30:24, 27:2-7, 48:47 og 50:1.

Min kommentar:

 Jeg gjør oppmerksom på at ”ulykken i de siste dager” tilsvarer ”vederstyggelighetens vinger” i dette som vi diskuterte før, i Dan.9.24-27, i den siste uken av de 70 uker. (se 3. siste avsnitt.)

:::::::::::::::::::::::::::::::     

Frafallets hedenskap, 6. Feb.

Først må frafallet komme sa Jesus med flere. Har frafallet vært? Ser vi på hva historien forteller, uten innblanding i fra regjerende teologer så vet vi med sikkerhet at frafallet begynte i år 70 e. Kr og var fullbyrdet med overgangen i fra hedenske Roms fall til den romerske Katolsk Kirke. Allerede før den katolske kirke ble til visste hedenske rom at antikrist kom etter dem. Det de ikke visste var at det skulle bli ett religiøst og politisk rike, de trodde det skulle fremstå en person som Antikrist.

Merk at det finnes mye mere som bekrefter at man visste at antikrist ble åpenbart etter hedenske Roms fall.

……………………………………

7.febr.

Du kan forsåvidt si at frafallet ikke begynte i år 70, antikrist ånd var allerede virksom før det. 2. Tess 2:3 er oppfylt og Daniel 9:24-27 er kristendommens største bevis på sin rett til å eksistere.

De 70 uker startet i år -457 og sluttet 490 år senere, året 33/34 e. Kr.. Den siste uken er Jesu dåp, år 27 hvor Jesus ble salvet med DHÅ. År 30, altså midt i uken ble Han korsfestet og gjorde med det slutt på offersystemet. 3,5 år senere falt DHÅ på hedningne og krostendommen var ett faktum. Det er også da ett faktum at den gamle pakt var og er over, dette vet jødedommen og har utstedt følgende forbannelse:

Så:

Dan 8:13-14
Så hørte jeg en av de hellige tale. Og en annen hellig sa til ham som talte: Hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall - at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?
Og han sa til meg: To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

De 2300 dager, altså år har ett startpunkt og Gabriel lover forklaring, for å forstå og den får han i kapittel 9 for der kommer startpunktet (det eneste). I 1844 kommer helligdommen til sin rett igje og hva betyr det?? Jo, den eneste gjeldende helligdom er idag i himmelen. Jesus har startet dommen. Pavemakten har fått sin tid for å prøve sin sak igjennom 1260 år. Synet sikter også til endens tid og er for Daniel fjern fremtid, husk det.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread38881/#post_39055

 

------------------------------

Leif Gunnar, gå igjennom hva du selv skriver og se om det ikke spriker litt her? Hvis du bruker Daniels 70 uker som regnestykke slik du før gjorde, i ”En Israelvenn”, så får vi noen kraftige selvmotsigelser, bare se selv:

For 70 uker = 490 år. Hvis disse år startet i år - 457 slik du hevder, var de 70 uker slutt i år 33. Ut fra den videre teksten som lyder i Dan.9.25 forklares det: Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. 26 Og etter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet. 27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Hvis du tar poengene her, så skulle ”enden” ha vært allerede i år 33 i følge deg, fordi hele regnestykket sikter frem mot enden og den siste tiden, altså ”trengselstiden” og den siste uken som du bruker i regnestykket ditt ( – år 457 til år 26 = 69 uker), fra år 26 til år 33 (1 uke), mener du er den siste uken, hvor pakten ble fastsatt for de mange og slaktoffer og matoffer opphørte og ødeleggeren som skulle ødelegge, skulle altså komme år 29,5 - år 33 på vederstyggelighetens vinger?

Men dette ser det ut som du har fått forståelsen for ble feil i vår forrige diskusjon, og har fått forståelsen for at tiden for Daniels regnestykke enda ikke er modent ennå,  i og med at frafallet skulle innelukkes i disse 70 ukene, sammen med de vederstyggelige ødeleggelsene, så ser jeg at du også ikke mener at tidspunktet for Israels tilbakevendelse i 1948 var det endelige riktige, men 70 år etter Babel slik jeg også viste deg i diskusjonen vi hadde angående dette. Bra! Men jeg er bare glad over at du følger skriftenes anvisninger, og ikke lager deg eget regnestykke for å få det hele til å stemme, for da blir det jo feil uansett med hensyn til hva skriftene videre sier. Regnestykket viser at også her blir det bevist at Jesu komme år 2000 er feil, nok engang.

Kommentar #69

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Fryktelig rotete svar men her får du svaret på dette: Hvis du tar poengene her, så skulle ”enden” ha vært allerede i år 33 i følge deg.

 

Dan 9,24-27 Sytti uker  er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.

25 Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.

26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.

27 Og én uke skal gjøre pakten  fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

 

Les Guds ord engang til så ser du at det fremdeles ikke er over men de 70 uker er fullbyrdet. Hvis du ønsker å diskutere dette videre så ta det der det hører hjemme.

Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

De 70 uker innelukker fremførelsen av evig rettferdighet!

Publisert over 9 år siden

Fryktelig rotete svar men her får du svaret på dette: Hvis du tar poengene her, så skulle ”enden” ha vært allerede i år 33 i følge deg.

......................

Ja, det er jeg enig i, siterknappen fungerte ikke som den skulle, og noen linjer som jeg fetet opp kom ikke med i sitat, og da jeg prøvde å rette det opp, skar alt sammen seg, sitat fra deg ble borte og hele feltet ble blått, det er ikke alltid like greit, men vi får leve med det, her har du mitt svar på din siste kommentar.

Da må jeg bare beklage Leif Gunnar, jeg trodde du var synsk og kunne se at frafallet og syndene var innelukket i de 70 ukene akkurat slik det står i Dan.9.24, og i

27 Og én uke skal gjøre pakten  fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Jeg vet ikke hva du ser i hva som ble ødelagt i år 29,5 til år 33 (3,5 år eller 1/2 uke) hva var ødeleggelsens vederstyggelighet? Har du lest Esek.16.?

Pakten er jo selvfølgelig fredspakten som Jes.37.26 nevner: Jeg slutter en fredspakt med dem; en evig pakt skal det være. Jeg lar dem bosette seg og øke i tall, og jeg reiser min helligdom blant dem for alltid. 27 Min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 28 Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom er hos dem for alltid.

Og at også misgjerninger skulle inkludere de 70 ukene, v24: Sytti uker  er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.

Dette betyr jo at alle profetiene i skriftene blir oppfylte (det betyr det samme som beseglet), til og med: Jeg så en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor – slik det står i v 24: føre frem en evig rettferdighet.  (les det i v24! Det ER innelukket i de 70 ukene!)

Også Jes.32.17 er enig i dette: Rettferdigheten skal bringe fred, dens frukt blir evig ro og trygghet. – Også i 9.7: Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

Takk, det var det hele! Lykke til!

 

Kommentar #71

ståle hagen

1 innlegg  11 kommentarer

Biskopens Haltende Teologi

Publisert over 9 år siden

Biskop Lundhaug innleder sin artikkel med å si at alle Bibelens, og dermed også GT (det Gamle Testamente) sine, løfter har sin oppfyllelse i Kristus (2. Kor 1,20).Dermed er landløftet også oppfyllt, selv om Gud sier at han gir Landet til Abraham, Isak og Jakob til EVIG TID. Det kan langt på vei virke som Lundhaug mener at alle gammeltestamentlige profetier er oppfyllt i Kristus. I så fall er det mange av oss Bibellesende og Bibeltroende i Norge som blir veldig skuffet. Det er ikke noe mer å vente på. Alt som skal skje, er skjedd. For den oppmerksomme Bibelleser er perspektivet heldigvis annerledes. Vi ser at GT blant annet har flere profetier angående jødene og landet deres som fortsatt er i ferd med, og fortsatt skal oppfylles. Når Bibelens vitnesbyrd så til de grader stemmer med det vi ser oppfyllt i dag angående Israel og jødene, blir det vanskeligere å ikke tro at dette har noe med Bibelens vitnesbyrd å gjøre, enn å tro det.Kanskje må en være biskop for å være så sterk i troen?

Lundhaug sammenblander landløftet, Abrahams velsignelse til folkeslagene gjennom troen, samt offertjenesten i Tempelet i en eneste stor røre. Med en slik manglende evne til å differensiere begrep er det ikke rart det blir en merkelig teologi.

Jesus fastholdt Moseloven og Profetenes vitnesbyrd som gjeldende. I fortellingen om Lasarus og den rike mannen gjør han nettopp det; " De har Moses og profetene, la dem høre på dem" ( Luk 16,29). Derfor gjør vi vel å lytte til hva de gammeltestamentlige profetiene sier angående jødene og landet. Apostlene fastholdt også profetenes vitnesbyrd ( Apg 3,21)
Åndeliggjøringen av landløftene og andre konkrete løfter knyttet til Israel i GT har egentlig sine røtter i gnostisismen ( med sitt falske skille mellom det åndelige og det kjødelige/ fysiske), og kirkens ønske om å distansere seg fra sine jødiske røtter, noe som aksellererte rundt 400 tallet. Kirkens forkastelse av Moseloven/ Toraen og Sabbaten, til fordel for søndag som alternativ hviledag, var et endelig oppgjør med judaismens innflytelse på kirken. Derfor har læren om at Kirken er det nye, egentlige Israel, kun historiske og dogmatiske argumenter. Det er ikke sann Bibelsk teologi. Jeg har mere sans for Gunnar Haaland sitt grunnsyn, der NT utfyller og bekrefter GT, mer enn at GT sitt vitnesbyrd er nullet, til fordel for den nye pakt. På generellt grunnlag kan en si at Bibelens åpenbaring er progressiv.
De gammeltestamentlige profetiene er tydelige, konkrete og gjentagende i forhold til at jødene for andre gang skal vende tilbake til landet sitt. Denne gang for å bli her for godt (Amos 9,14). Tekstene som omhandler jødenes tilbakekomst til landet generellt, og Jerusalem spesiellt, knyttes flere steder tett opp til sterke profetier om Messias sitt komme, bl.a. Profeten Sakarja. Derfor er dette tekstavsnitt som også er frelses- og Kristusfokuserte. Det blir derfor skivebom når biskopen anklager dette temaet for å gi en"fortynnet kristologi og en svekket forståelse av Kristi sentrale stilling i frelseshistorien". Jødenes tilbakekomst til sitt land har med Kristi annet komme til jorden å gjøre, og har dermed stor betydning i forståelsen av Messias sin frelseshistorie å gjøre. Eller er det bare et bilde, en eufori, når det står at "Hans (messias) føtter skal stå på Oljeberget"( Sakarja 14,4)? Er det egentlig ikke snakk om Oljeberget i Jerusalem? Kan det like godt være Statfjord A, det "Norske Oljeberget"?   Jesu disipler var opptatt av når "Riket for Israel skulle opprettes"(Apg. 1,6). Dett er et tema som aktualiseres i NT. Jesus sitt svar var ikke avvisende, men han fokuserte på at tidsalderen for verdens frelse var nå kommet. Jesu frelsesverk for menneskeheten er selvsagt viktigere enn budskapet om landløftet, men det ene utelukker ikke det andre. "Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningenenes tidsalder er til ende"(Lukas 21,24). Det at jødene igjen har herredømmet over Davids by Jerusalem, bærer vitnesbyrd om at vi nærmer oss slutten for denne tidsepoken.
Det er skuffende at en biskop for Den Norske Kirke, som skal forvalte Bibelen som Guds Ord for oss, misser i forhold til så tydelige budskap som dette.
Kommentar #72

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Åndeliggjøringen av landløftene og andre konkrete løfter knyttet til Israel i GT har egentlig sine røtter i gnostisismen ( med sitt falske skille mellom det åndelige og det kjødelige..

Svar:

Riktig.

Og kven er den store syndaren ?

Jau.Paulus

Hans gnostiske tankar omdefinerer kven som er jødar.

 "Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud." Romarane 2

Desse løgnaktige orda er alt biskopane treng for å finna alibi for sitt forkvakla syn på Israel og jødane.

 

 

Kommentar #73

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Haltende ?

Publisert over 9 år siden

Det hender folk har det travelt med å hevde at enkelte er haltende og skuffende og til og med løgnaktige, slik som det siste halehenget til denne tråden, som etter mitt skjønn burde avvises som overtramp.

En av de som må gjennomgå i det samme innlegget, er apostelen Paulus, som tilskrives gnostisisme og dermed neglisjerer sitt eget folks rettigheter til eget land. Han kan ikke ta til motmæle, men kritikken er grunnløs

De fleste er kjent med den langsiktige historien, som endte med ny etablering av staten Israel i vår tid. Jøder har jo alltid levd i dette området, selv om store deler av dem har til ulike tider vært bortdrevet eller bortreist. Men selv har de i sitt frivillige eller påtvungne diaspora aldri har glemt sitt utgangspunkt, og vil alltid ha et forhold til landet og folket. Det gjelder også Paulus.

 I 1948 var en hel verden med på å slå fast dette behovet for et eget land  - etter nazismens vanvittige forsøk på å eliminere det jødiske folk. At dette ble et faktum ga selvsagt en viss grobunn for å ville lese Bibelen med nye øyne. Men denslags tolkninger går over støvleskaft, når vi får skråsikre utsagn om endetid og trengsler og andre skremsler. Den kristne tro er på ingen måte avhengig av at det settes strek over det jødiske folks gudsforhold eller forohold til seg selv og sitt eget land, tvert om. Det er jo med stor sorg vi må ta inn over oss det ansvar kristenheten har, for framveksten av antisemitisme.

 

 

 

Kommentar #74

ståle hagen

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Torstein; jeg tenker at du trekker det langt i å påstå at Paulus er gnostisk. Jeg vet ikke om du mener på alvor at Paulus er en vranglærer? Bibelsitatet du nevner må leses i sin sammenheng; Paulus tar ett oppgjør med jødens selvrettferdighet uttrykt i egen etnisitet ( og i en gudsdyrkelse der rettferdigheten var basert på den ytre omskjærelsen); det samme gjorde Jesus da han refset jødene og sa at de feilaktig stolte på at de hadde et rett forhold til Gud fordi de hadde Abraham til far / var barn av Abraham.

Samtidig er jeg enig i at Paulus sin undervisning i Romerbrevet angående jødene er meget utfordrende. Det er utsagn her som er vanskelig å fatte meningen av og dybdene i ( det går ut over lengden på et vanlig leserbrev å behandle disse avsnitttene, men jeg synes likevel biskopen behandler teksten på en veldig lettvint måte). Derfor vil jeg nærme meg tekstene med et åpent sinn, der jeg også kan være åpen for at jeg tar feil. Samtidig tror jeg Paulus var inspirert av Guds Ånd da han skrev det han skrev.

Når det gjelder jødene og landløftene derimot, tenker jeg at vi trenger å lese det som det står, og tro det som det står, uavhengig av egne preferanser. Når det står at Jakob er den som skal arve landet til evig tid, så er det Jakobs slekt av kjøtt og blod som fortsatt har dette løftet fra Gud. Dersom det er Guds verk at jødene er kommet tilbake til sitt gamle fedreland, og Han har en plan med det som vi har sett skje for våre øyne; at jødene vender tilbake fra alle verdens hjørner, da gjør vi best i å tro Bibelen på det, selv om det går over vår fatteevne. Det at en tror Gud fortsatt handler med jødene gjennom historiske hendelser, er nødvendigvis ikke ensbetydende med at en godkjenner alt jødene og / eller Israel gjør.

Videre tenker jeg at jødenes tilbakekomst har med både jødenes og verdens frelse å gjøre, selv om jeg ikke skjønner alt av hvordan ting vil ta form, av alt det Bibelen sier skal skje.

Kommentar #75

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re hagen

Publisert over 9 år siden

Paulus er slik eg ser det ein falsk apostel.

Eg prøvde lenge å få Paulus sine utsagn til å passa med det Jesus sa.

Det går rett og slett ikkje saman.

Paulus er skummel . Jesus kallar orda til slike som han  for ein surdeig.

Paulus framhevar dette falske åndelege Israel som ikkje har nokon basis i GT og heller ikkje i Jesu ord.

Det Gud talar om er det bokstavlege jordiske riket for Israel. Landområda er definert . Dette skal oppfyllast til fulle når Yeshua kjem med himmelens skyer.

Omtrent heile den kristne eliten er forført på dette punktet og krev jødane fjernar seg frå dei okkuperte områda,som dei kallar det.

Alt pga av Paulus sin surdeig.

Jøde er ikkje lenger den som er omskoren fysisk .Etter Paulus er det ei gnostisk åndeleg omskjering , ikkje synleg.

Pga Paulus fær nesten heile kristeheten feil og forkastar sabbaten.

Paulus gjev dei kristne lov til å halda kva dag dei vil.

Høgtidene seier han slik om:

La ingen døma dykk..".sabbatar og høgtider".

Det er heilt imot det Gud innstifta i GT.

Pga Paulus er det berre få kristne som ynskjer setja seg inn i Guds 7 festar og meininga med dei.

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

Her avslører Paulus seg fullstendig.

GT fortel at me i tusenårsriket skal halda sabbaten , nymånedagar og lauvhyttefesten.

Det stemmer med Jesu ord.

"Ikkje ein tøddel skal forgå"

Antisemittismen veks pga Paulus sine forvrengte ord.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #76

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Paulus

Publisert over 9 år siden

Det skal være høyt under taket i et forum som dette. Derfor er det greit at det stilles spørsmål med "dette og hint". Angrepene på Paulus er vel bare noe som må forventes i disse forvirrede tider.

Jeg synes det går greit fram av skriftens vitnesbyrd om Paulus er en sann eller en falsk apostel. Legger ved noen ord om saken fra en annen tråd i ytringsfrihetens navn.

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread116793

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere