John Andre Nærø

5

VILJEN 2

Publisert: 15. jul 2009

Viljen 2

Hvis utvelgelsen er basert på det valget Gud visste vi ville ta, så hadde valglokalene stått tomme. Gud visste at ingen av oss(menneskeslekten) kom til å ta det valget. Menneskets fall må alltid tas med når man skal beregne utfallet av menneskets valg.  Paulus skriver i Rom 3.11-12: Det er ikke en forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. 

Mennesket er ubrukelig i seg selv til å velge Kristus.

Hvis Gud vet at vi velger Ham, så vet Han det fordi Han er den som har valgt for oss. Som Paulus skriver et annet sted: Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss.

Jesu lidelse og død vitner til de grader om hvor udugelige og ugudelige menneskeslekten er. Rom:6. 6 sier: Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at synde-legemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Ved Adams fall ble menneskene slaver av synden. En slave er ikke fri. Han står under sin herre og må lyde. Det eneste som kan redde oss fra vår ugudelige herre er hvis den sterkere Herre overvinner min herre, og tar meg til seg. Slik knuste Gud vår herre (satan). På samme måte som med Farao: Rom. 9.17: For skriften sier til Farao: Nettopp til dette oppreiste jeg deg: At jeg kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.

Rom 8. 29 For dem som han forut kjente (foreknew, forutkjente) har han også forut bestemt( predestined, forutbestemt)......Om Gud forutkjente den han forutbestemte, eller forutbestemte den han forutkjente, vet jeg ikke, men en ting er sikkert, vi var kjent av Gud før vi kjente Gud. Vi var forutbestemt til å kjenne Gud, og forutsetningen for det låg ikke i mennesket. Jesus sa: Ingen kan komme til Faderen uten at Den Hellige Ånd drar dem.

Kan = være i stand til(en iboende kvalitet, egenskap). 

Drar = Ordet i dette verset er ensbetydende med en fiskers garn der fisken motvillig er fanget i nettet og dras ombord i båten.

Fisken er bare i stand til å leve i vann. Her dras den motvillig ut av sitt element og inn i et annet.

Slik også med oss: Ef. 2.3-5:Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.

Og vers 1: Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.

Fisken dør i hendene på den "allmektige" fiskeren, om ikke fisken får nytt liv. Slik også med oss. Vi regnet oss som levende men var egentlig døde. Så ble vi av Gud gjort levende og da døde vi. Paulus skriver: Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.......og en annen plass: For meg er livet Kristus, og døden en vinning.

Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet og sa; Hvem kan da bli frelst?

Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Matteus 19. 24-26.

Og Joh.3.7-12: Undre dere ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske?                                   ll

               Hvordan er det mulig

Intet menneske er i stand til å tro. Troen er en gave inngitt av nåde(Gud).

John 3.16: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Paulus sier i Rom. 9.18 som en konklusjon på de foregående vers i Rom. 9: Altså: Hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han.

2 Tim.1-4: Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for all mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Bakgrunnen for disse linjene i Paulus sitt brev var at blant de kristne som Timoteus var satt til hyrde for var det mange fattige. De opplevde de rike som undertrykkere og urettferdige herrer, utenfor frelsens rekkevidde. Dette hadde ført til mye sinne rettet mot nettopp disse i høy verdighet. Paulus irettesetter dem og sier at også blant dem (konger og høye herrer) er det utvalgte. Gud vil at alle typer mennesker skal bli frelst. Det ville ikke dermed si at ALLE konger og høye herrer alltid og til alle tider blir frelst. Guds utvelgelse står fast. Vi vet bare ikke i øyeblikket hvem de er, de ufrelste som er utvalgt til frelse . Derfor ber man for alle. Det vil likevel ikke si at jeg ber for ALLE i hele verden alltid, men som Ånden leder.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere