Kaare Michael Christoffersen

5

Om Kvarmes utydelighet og Gelius' tjenesteforsømmelse

Vi møter i disse dager brev signert av både biskop Kvarme og Stiftsdirektør Sandnes til Gelius og uttalelser i media fra bispedømmet som helt enkelt anullerer innholdet i brevene. Hva skal vi tro? Hvordan skal vi reagere?

Publisert: 19. nov 2010

La meg begynne med å sitere brevet datert 16. November:

"Biskopen har konkludert med at han vil fremme sak for bispedømmerådet med innstilling om at rådet treffer vedtak om å avskjedige deg fra stillingen som sokneprest i Vålerengen sokn i Domprostiet og at du suspenderes fra stillingen frem til avskjedssaken er endelig avgjort"

Videre siterer jeg fra VG nett:

"Det eneste jeg kan si er at det det er en dialog mellom biskopen i Oslo og Einar Gelius. Konsekvensen av det er at endelig konklusjon i saken ikke er trukket. Utover det får du ingen kommentar, sier Sandnes til VG Nett."

Hva skal vi tro? Er det slik at biskopen har trukket sin konklusjon? Eller er det kanskje slik at man peker på at besluttningsmyndigheten ligger hos bispedømmerådet og at ingen konklusjon rundt Gelius sitt ansettelsesforhold kan trekkes før saken er reist hos rådet og de har kommet til en konklusjon?

Med Tanke på at Sandnes er en av dem som har undertegnet brevene som er lekket til media så mener jeg denne utydeligheten er skadelig for hele saken.

Det kan tolkes som at Kvarme har kvaler med sin egen besluttning og revurderer sitt ståsted. Dette er således med å skape enda mer folkelig støtte rundt Gelius og vil bare gjøre en avskjedssak mot ham vanskeligere for kirkens, og ikke minst Kvarmes, omdømme.

I en mediatidsalder hvor mennesker nøyer seg med overskrifter og grunnt innhold så er det ikke rart at 57% av befolkningen ønsker at Gelius skal få beholde sin stilling som sokneprest. Det er jo ingen som forklarer dem det faktisk alvoret i hans tjenestemessige overtramp. Ingen som viser dem alvoret i Gelius' tjenesteforsømmelse. Her trenger vi en kirke som er tydelig.

Som prestestudent ute i jobb som vikarprest, ble jeg både sint og opprørte når jeg leste at Gelius hadde avfeid en utrykkning da han hadde beredskapsvakt på grunn av en fotballkamp. Når man faktisk har møtt familier i sorg, når man vet hvilken viktig rolle en prest kan, og hvilken viktig støtte en kan være ovenfor en familie ved "normale" dødsfall, så er det helt avskylig at Gelius kan avfeie en familie i sorg og krise på den måten. Her sitter det en familie som har mistet noen på en ekstra vond og vanskelig måte, og så prioriterer Gelius fotballkamp fremfor dem.. Jeg må ærlig innrømme at mine tanker ad Gelius ikke var fredlige og kristlige da jeg leste dette.. Dette er et overtramp mot prestetjenesten, mot kirkens omdømme og først og fremt mot de pårørende, som ikke kan oversees.

Hvordan kan det at Gelius er en "fargeklatt" rettferdiggjøre slik adferd ovenfor den generelle befolkning? Hvordan kan Oslo bispedømme ungså å se viktigheten av tydelighet i en slik sak? Skaden av Kvarmes utydelighet er allerede skjedd, nå må bispedømme ut og drive skademinimering, i stedet for skademaksimerings som de faktisk har bedrevet hittil i saken..

Jeg har stort sett et positivt inntrykk av biskop Kvarme og er takknemelig for den jobb han har gjort og gjør i Oslo bispedømme, men etter denne saken burde han muligens følge det påbud han gav Gelius på et tidligere tidspunkt og delta på et obligatorisk kurs om "Prester i media".

Mvh Kaare M. Christoffersen. Stud. Teol

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Gelius

Publisert nesten 10 år siden

Lite konsekvent denne ledelsen må jeg si. Dine framtidige/eksisterende arbeidsgivere? :)

57% av folket vil ha Gelus men til sammenligning ville bare 11% av KrF velgerene det. Man kan vel si at flertallet av KrF velgerene er kristne og dermed er det vel sånn å anta at de som er kristne ikke er så fan, mens de som ikke er personlig kristne kanskje hovedsakelig heller se på personen og ikke sak. For han er jo hovedsakelig en fin fyr. Kanskje bare ikke en god prest i den forstand man vil ha i DNK.

Hva skjer med prester som blir sparket uansett? De kan vel starte sin egen kirke o.l?

Kommentar #2

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

de som ikke er personlig kristne kanskje hovedsakelig heller se på personen og ikke sak. For han er jo hovedsakelig en fin fyr. Kanskje bare ikke en god prest i den forstand man vil ha i DNK.

Muligens, men speiler handlingene hans det som vil være naturlig for en "fin fyr"? Jeg kjenner han ikke personlig så jeg skal ikke si ja eller nei, men noen av handlinge hans er ganske ekstreme overtramp mot andre mennesker i sårbare situasjoner.

Kommentar #3

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Fin fyr

Publisert nesten 10 år siden

Å det finnes mange fyrer som er betraktelig verre en Gelius vil jeg si. De fleste tingene på listen hans er jo ikke så alt for gale sett i sammenheng av hva jeg ville påstå er en "dårlig fyr". Det med fotballkampen er jo litt dårlig dømmekraft, men å vie folk i telefonkioser og hans "livsførsel" er ikke noe jeg ser ned på i min bok. Jeg kan respektere at han kanskje ikke blir sett på som verdens beste prest, men han er vel litt som Eidsvåg. En pop-prest.

Kommentar #4

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Det med fotballkampen er jo litt dårlig dømmekraft, men å vie folk i telefonkioser og hans "livsførsel" er ikke noe jeg ser ned på i min bok

Dette kommer jo noe bort fra temaet, men det å utlegge en privat begravelse i media i strid med familiens ønske (høiby saken), og det å avvise en utrykknning pga en fotball kamp er alvorlige overtramp. Men det er forsåvidt ikke temaet for posten :)

Kommentar #5

Tor Albertsen

63 innlegg  597 kommentarer

Kvarme utydelig?

Publisert nesten 10 år siden

To ting hører ikke sammen her. Offisielt og formelt er ingenting annet skjedd enn samtaler mellom biskop og sokneprest. Det er også stiftsdirektørs konklusjon på spørsmål om hva som foreløpig gjelder i den aktuelle sak. At media har fått tak i biskops brev til Gelius og har fått lurt seg til innstillingen til neste bispedømmerådsmøte har ikke formell betydning så lenge det ikke er for offentligheten. Den videre gang i saken er ikke offentlig før den er med blant bispedømmerådets saksmateriale for neste bispedømmerådsmøte. Det er ikke biskopen som avgjør om Gelius skal avskjediges eller ikke. Det er bispedømmerådets ansvar.

Derimot ønsker media at alt skal være et eneste rot.

Kommentar #6

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det er også nettopp derfor jeg ønsker ett tydelig utspill fra bispedømmet. Et som ikke kan misforstås. For de utspill som er kommet kan det meget lett..

Saken har desverre blitt offentlig uansett om det er ønskelig eller ikke. Personlig mener jeg at en personalsak ikke har noe i media å gjøre, men da brevet og innstillingen er lekket, så hadde tydelighet vært å foretrekke fra bispedømmets side.

Kommentar #7

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #8

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kaare Michael Christoffersen. Gå til den siterte teksten.

Personlig mener jeg at en personalsak ikke har noe i media å gjøre

Absolutt helt enig. Det blir for mye støy rundt en pesonalsak som er havnet i Media!

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere