Helge Simonnes

928

Gelius på overtid

Det er på høy tid at Den norske kirke reiser avskjedssak mot Einar Gelius, men prosessen kan bli bli tung og langvarig.

Publisert: 17. nov 2010


Det er sjelden at prester avskjediges i Den norske kirke. De mest kjente tilfellene er Børre Knudsen og Helge Hognestad. I begge sakene er det blitt mye støy. Det blir det trolig også i denne.

I går ble det kjent at Oslo bispedømmeråd planlegger å reise avsskjedssak. Einar Gelius skal ha fått et brev fra biskop Ole Chr. Kvarme om at dette vil bli tatt opp i et ekstraordinært møte i bispedømmerådet i slutten av måneden.

Mange tror at det er biskopen som kan avsette en prest. Det er ikke tilfelle. Bispedømmerådene er de organene som ansetter prester, og de har også myndighet til å gå til avskjedssak. For proster og biskoper stiller det seg annerledes. De er utnevnt i statsråd og har som embetsmenn et sterkere ansettelsesvern.

Biskopen i hvert bispedømme har sammen med prostene det løpende personalansvaret. Biskopen kan kalle en prest inn på teppet til samtaler, men når det gjelder avskjedigelse har han kun innstillingsmyndighet overfor bispedømmerådet.

Frykten for at kirken skal bli oppfattet som for kontrollerende og kald, har gitt som resultat at mye har kunnet passere uten noen form for reaksjon. Einar Gelius har gang på gang provosert. I møte med Oslo biskop har han beklaget sin opptreden. Ikke lenge etter har han kommet med nye kontroversielle utspill.

Derfor er det på høy tid at Den norske kirke tar i bruk det sterkeste virkemiddel en arbeidsgiver har. Det eneste Ole Chr. Kvarme kan anklages for, er at han vært for sen på avtrekkeren. Nå knyttes avsskjedssaken for sterkt opp til sex-boken Gelius har gitt ut. Dessverre kan det befeste et rykte om at kirken er seksualfiendtlig.

Bokutgivelsen er bare dråpen som fikk begeret til å renne over. Einar Gelius har lenge fremstått som illojal overfor den kirke han har gitt ordinasjonsløfte til. Hadde ikke kirken reagert nå, ville det vært svært vanskelig å finne tilfeller der den kan gå til avsskjedssak.

Einar Gelius vil neppe gi seg uten sverdslag. Dersom Oslo bispedømmeråd i slutten av måneden bestemmer seg for å avskjedige ham, vil han trolig kreve å få prøvd saken rettslig. Det kan bli en tung, men helt nødvendig prosess.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Gelius må gå

Publisert nesten 9 år siden

Bra Helge, godt at Vårt Land tar et klart standpunkt. Jeg skrev et brev til Oslo biskop om at de burde innlede avskjedssak mot Gelius 30. oktober. Kanskje lille meg var med på å sette igang prosessen med å få Gelius fjernet? Les også innlegget mit Avskjedssak mot Gelius. Det er bra at Vårt Land i denne saken følger Dagen Magazinet.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er åpenhet ønskelig

Publisert nesten 9 år siden

Denne saken blir så langt drøftet som en personalsak og blir derav untatt offentligheten. Er det til skade eller gavn for det offentlige som tross alt betaler for DNK. Bør ikke offentligheten få innsyn i de argumenter som nå bølger frem og tilbake i de lukkede rom. Det er greit at noen ansatte i DNK mener seg berettiget til å uttale seg på vegne av sin gud men da bør vel også hele deres syn på dette være kjent og ikke bare de bruddstykkene man velger å dele ut.

Vi får håpe at om det blir en avskjedigelssak ut av dette at den avskjedige går til rettssystemet og at denne velger å kjøre saken for åpne dører. Man kan holde opplysninger borte fra allmuen men det vanker straff for den som ikke er sannferdig og åpen i en rettssal.

Men det er vel like stor sjanse for at denne saken blir løst i minnelighet noe som ofte er et tegn på at det burde vært løst i offentlighet. I minnelighet er ofte den fordekte og sjulte måten, litt som å feie støvet under teppet. Det gir midlertidig inntrykk av at det er rent men støvet er bare gjemt.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ja til en offentlig prosess

Publisert nesten 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Bør ikke offentligheten få innsyn i de argumenter som nå bølger frem og tilbake i de lukkede rom.

Her er jeg helt enig med deg, Lars. Dette er en glimrende mulighet for Den norske kirke til å stå for en aktiv og frimodig apologetikk som sier at Jesus er veien sannheten og livet. Jeg synes det er veldig positivt at Oslo biskop har gått til dette skrittet, og forhåpentligvis kan vi få en diskusjon om trosgrunnlaget til Den norske kirke. Her har de en glimrende mulighet til å vise at kirken ikke kan godta å ha vranglærer som Einar Gelius som prest.

Kommentar #4

Tor Albertsen

62 innlegg  597 kommentarer

Til egen latterliggjøring

Publisert nesten 9 år siden

Formelt har ikke Gelius gjort noe alvorlig feil. Så vidt jeg vet har han gjennomført kirkelige handlinger og ordninger etter det som er foreskrevet, enten det er snakk om høymesse med foreskreven liturgi, sakramentene dåp og nattverds innstiftelse og gjennomføring og de foreskrevne tekster for de forskjellige søndager i kirkeåret eller det er snakk om begravelse og andre kirkelige handlinger. 

Prestens eget buskap i prekenen er innholdsmessig opp til presten selv å utarbeide. Preken som presten kan dømmes for må i tilfelle ha et innhold som er enda verre enn at den er til forsmedelse og vanære for de som preken henvender seg til. Det siste århunderet har flere eksempel på at prester oppførte seg forsmedelig i ord og gjerning mot mange i menigheten og skapte motsetninger som var umulig for menigheten å leve med. Men det var ikke grunn nok til å sparke en embetsmann.

I dag er det kanskje enklere i og med at alle prester bortsett fra ca. hundre proster og 11 biskoper er tjenestemenn og ikke embetsmenn.

For omkring et par år siden reagerte jeg for alvor og med forundring at Vålerengas prest Gelius i latterliggjøring av fotballaget Lyn brukte liturgien for begravelser. For de fleste som en eller flere ganger har vært blant de etterlatte vil et slikt misbruk av hellige ord være hoderystende. Det viktigste for etterlatte er ved graven at presten sier "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Fra jorden skal du igjen oppstå." Det samme sa sokneprest Gelius med prests stemme om fotballaget Lyn! Hvor mange som etter dette har nektet å ha ham som prest i begravelse av deres kjære, vet jeg ikke, men det er sikkert mange. Men er det grunn nok til å sparke ham?

Formelt gjorde han ikke noe galt, men å misbruke det siste som sies til deres kjære, tror jeg veldig få kan godta. I tillegg er det så mange forsmedelige handlinger som han har gjort at tjenestemannslov ikke vil hjelpe forsvarsadvokatene særlig. Det siste er at han faglig sett er på springende grunn med sin siste bok. Han ville ikke engang stått på embetseksamen i det gamle og nye testemente, mener de fleste fagteologer. 

Når alt kommer til alt tror jeg han vil trekke seg som prest for å unngå rettssak og unngå det offentliges latterliggjøring av ham selv!

Kommentar #5

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Einar Gelius som prest i DNK?

Publisert nesten 9 år siden

Det som er slående i debatten omkring en eventuell avskjedssak mot Einar Gelius, er alle de etter min mening forvirrede kommentarer folk har til dette, nesten uavhengig av deres trosforhold eller forhold til kirken i det hele. Dette gjelder presumptivt oppegående og folk som til vanlig greier å se det prinsipielle i en sak. Det fins dog hederlige unntak, og Vårt Lands redaktør er en av dem, og i denne sak i godt selskap med humanetisk forbund. Dersom vi hadde hatt en lærer i vår "folkeskole" som skrev bøker innenfor det området han underviste i , og i disse demonstrerte at hans kunnskaper og forståelse av temaet var svært mangelfull og avvikende fra det som fagmiljøet ellers mente var rett og som ble benyttet som pensum i skolen, ville kanskje ingen ha stusset over en rektors bekymringer. Dersom denne læreren i tillegg opptrådte på en måte som var til forargelse for mange, ville det bli negativt oppfattet. Såvidt jeg husker, så hadde vi en slik avskjedssak av en historielærer for endel år tilbake. Det synes imidlertid for meg å være et kjempeproblem for DNK at man faktisk ikke anerkjenner ledelse, i hvertfall ikke faglig ( også omtalt som åndelig ledelse) i DNK. På den måten sauser man sammen begrep om folkekirke og takhøyde med hvorvidt det er plass for en Einar Gelius i kirken og hvorvidt man må være perfekt for å jobbe der, og også hva personlig sterkt troende mener om teologien i kirken.

Det er altså bispedømmerådet som ansetter og eventuelt avsetter prester. Den aktuelle biskopen er faglig veileder og autoritet må man formode. Når presten gjentatte ganger via sin prestegjerning profilerer et syn på kirkens budskap som er uforenlig med de rammer som er lagt i kirken, så er dette illojal opptreden. Hvorvidt det er vranglære, får vi diskutere så mye vi vil, men en slik illojal opptreden ville man ellers ikke ha akseptert i arbeidslivet. Dermed kan vi konstantere at som troende medlem vil Gelius selvfølgelig ha sin plass i kirken, og han som så mange andre av dens medlemmer kan leve salig i sin egen tro, men som prest må han forholde seg til noen rammer kirken har satt for dens forkynnelse og dermed utøvelsen av prestegjerningen.

Forstemmende er det å høre en stortingsrepresentant håne Oslos biskop ved å omtale han som mullah Kvarme og med dette signalisere at Kvarme er fanatisk. Den aktuelle stortingsrepresentanten burde gå noen runder med seg selv og reflektere over hva fanatisme er, og om han selv kanskje har noen slike karaktertrekk.

Kommentar #6

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Når presten gjentatte ganger via sin prestegjerning profilerer et syn på kirkens budskap som er uforenlig med de rammer som er lagt i kirken, så er dette illojal opptreden. Hvorvidt det er vranglære, får vi diskutere så mye vi vil, men en slik illojal opptreden ville man ellers ikke ha akseptert i arbeidslivet. Dermed kan vi konstantere at som troende medlem vil Gelius selvfølgelig ha sin plass i kirken, og han som så mange andre av dens medlemmer kan leve salig i sin egen tro, men som prest må han forholde seg til noen rammer kirken har satt for dens forkynnelse og dermed utøvelsen av prestegjerningen.

Det er akkurat dette som er poenget, Randi, at Gelius "som prest må (han) forholde seg til noen rammer kirken har satt for dens forkynnelse og dermed utøvelsen av prestegjerningen".

Det er meg helt ubegripelig at alminnelige "vettuge" mennesker ikke forstår hva saken dreier seg om. Jeg berømmer HEF for å ha tatt seg bryet med å fortelle at de har skjønt saken!

Kommentar #7

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Forstemmende er det å høre en stortingsrepresentant håne Oslos biskop ved å omtale han som mullah Kvarme og med dette signalisere at Kvarme er fanatisk. Den aktuelle stortingsrepresentanten burde gå noen runder med seg selv og reflektere over hva fanatisme er, og om han selv kanskje har noen slike karaktertrekk.

Som et malapropos må jeg få tilføye at det er dypt foruroligende at stortingsrepresentanter bruker ordet "mullah" som et skjellsord.

Kommentar #8

Liv Røed

0 innlegg  2 kommentarer

Gelius' provokasjoner.

Publisert nesten 9 år siden

Gang på gang har han vist sin illojalitet til DNK. Nå har endelig biskopen satt ned foten og bedt bispedømmerådet ta initiativ til oppsigelse av Gelius.   Det applauderer jeg, og jeg kan ikke skjønne annet enn at denne saken bare har én utgang, nemlig at Gelius må finne seg en annen arena for sine påfunn og "morsomheter". Han greier nok å få pressens oppmerksomhet uansett.

Jeg er glad i DNK og synes vi har en romslig og raus kirke der vi som ønsker å hente kraft og styrke i vårt trosliv, kan få det. Men en prest som løfter fram sitt eget "på-kanten-sexliv" som et eksempel for andre, kan jeg ikke skjønne at kirken har behov for. La ham delta i gudstjenester og andre kirkelige samvær på linje med oss lege medlemmer, og ikke fortsatt være en prest og hyrde som skal veilede oss. Hans forskjellige påfunn og uvanlige idéer kan sikkert brukes i større eller mindre grad og mer positivt hvis idéene først må prøves av et menighetsråd før de settes ut i livet.

Mvh Liv

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere