osamah rajpoot

7

Fredens religion; islam

Publisert: 11. nov 2010

1. Islam hevder at tvang i religionen ikke er tillatt

2. Islam hevder at krig kun er tillatt i forsvar

3. Islam arbeider for å etablere fred

4. Islam fordømmer forfølgelse

5. Islam straffer ikke for frafall

6. Islam straffer ikke for blasfemi

7. Islam pålegger muslimene om å tro på alle profeter 

8. Islam anerkjenner andre religioner som sanne

9. Den fysiske jihad i islam innebærer forsvar for kirker og synagoger

10. I islam er det ingen motsetning mellom religion og vitenskap

11. Islam sikrer kvinnen rettigheter og hevder hun er likeverdig med mannen

12. Islam har intet politisk system i sin hellige tekst, Qur'anen

13. Islam inviterer til dialog og sameksistens på tvers av religioner

14. Islam respekterer andres helligheter

15. Islam er en universell religion

 

Dette er en utfordring til alle de som mener at islam er et problem.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Muhammed som forbilde

Publisert rundt 9 år siden

I min søken etter informasjon om islam kom jeg over en artikkel Aftenposten har lagt ut.

"Krigerprofet og religionstifter."

Der står det om Muhammeds liv og islams begynnelse.

Snodig at en slik framtoning har blitt et forbilde for så mange mennesker i historien,og at hans eksempel blir fulgt så og si uten noen form for reformasjon i de siste 1400 år.

Har du noe å si om denne framstillingen av muhammed,osamah?Eller stemmer ikke muhammeds liv med hans egen lære? Forventer svar uten bortforklaringer,slik det har blitt for vane.

Kommentar #52

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Rajpoots virkelighet

Publisert rundt 9 år siden

Av kommentarene til Rajpoot ser det ut som om det spiller liten eller ingen rolle hva vi, (alle som ikke er muslimer) måtte se og høre om hvordan islam fungerer i praksis. I henhold til Rajpoot er nemlig vår virkelighetsoppfatning basert på media! Dessuten er ikke dette medieskapte bilde i overensstemmelse med den “virkelige virkeligheten” – og jeg siterer fra Rajpoots kommentar # 11 den 11/11 til Rune Holt:

Din virkelighet er basert på media.
Det er et bilde som ikke stemmer overens med den virkelige virkeligheten.
I den virkelige verden er muslimer ikke terrorister og utøver vold i islams navn.

Når Rajpoot så fortsetter i samme sporet, kommentar etter kommentar, da har det neppe noen hensikt i å fortsette å diskutere disse tingene med ham.

Kommentar #53

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

boka til Christopher Caldwell: "Betraktninger over revolusjonen i Europa - Innvandring, islam og Vesten" er påstanden over ("islam er fred") drøfta i eit kapittel, som nyleg er omsett til norsk og publisert på document.no. Det kan lesast her.

Hva kom du frem til etter å ha lest den?

Kommentar #54

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

at jeg lyver? No comments, tror de fleste som har fulgt dine tråder har lest hva du skriver om islam og kriger.

Kan du være så snill å svare på spørsmålet jeg har stilt deg flere ganger: Var erobringen av Persia en forsvarskrig. Eller skal du fortsatt bruke muslimsk retorikk, beskylde dine debattmotsandere for løgn. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Jeg vil ikke diskutere koranvers men muslimsk praksis. Å diskutere koranvers blir ikke noen særlig klokere av da det ene verset slår det andre ihjel. Koranen er selvmotsigende, du kan bruke versene akkurat som det passer. Mekkaversene når du vil fremstå fredelig, Medinaversene for voldelig jihad

Det du her sier henger ikke sammen. Hvis man skal ta den feilaktige påstanden din om Mekka og Medina vers for sann, så kan man ikke avgjøre hva som er islamsk og hva som ikke er det. Og da blir også dine påstander om islam gale. Det eneste du kan gjøre er å vise til handlinger som noen som sier de er muslimer gjør, men her vil du finne et hav av ulike handlinger.

Hva er det du vil diskutere?

Kommentar #55

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg lyver ikke. Det du kaller for "muslimsk debatteknikk" er din egen unnvikelse av å debattere. Erobringen av Persia vet jeg ingenting om, dette har vi diskuterte for lenge siden. Det jeg sier og hør nøye etter, er dette:

Så du gir meg ansvaret for at du unngår "vanskelige" temaer. Vet du virkelig ingenting om hvordan islam utbredte seg? Ærlig talt, mener du virkelig at jeg som ikkemuslim må bedrive historieundervisning for deg om din egen religions historie?Jeg mistenker at du vet, men får problem med å forsvare erobringen som forsvarskrig

Qur'anen og Profetens praksis danner grunnlaget for hvorvidt man kan kalle noe islamsk eller ikke. Når du ikke vil debattere Qur'anen, så kan du heller ikke debattere islam. At du ikke kan forholde deg til dette elementære faktum er tragisk. Du vil snakke om muslimsk praksis? Vær så god, gjør det, men muslimsk praksis er ALT; muslimer er mennesker og mennesker lever og begår mange handlinger. Ditt eget fag, historie, er beskrivelser av fortidens hendelser. Dette er alt fra krig til kjærlighet til litteratur og vitenskap. Hva er kristendom, hva er islam? Dette er spørsmål og for å besvare hva islam er, så er standarden Qur'anen og Profetens praksis, IKKE muslimers praksis.

Når du argumenterer med kristendommen gjør du det som regel uten å sitere bibelen. Du henviser til korstogene og kriger startet av "kristne" land som du ynder å kalle dem. Profetens praksis vet vi en del om via hadither. De ubehagelige hadither som du benekter autensiteten av. Hvorfor skal vi tro deg?

Var erobringen av Persia er forsvarskrig? I forhold til å se på dette i en islamsk kontekst så må man ta utgangspunkt i hva islam lærer om krig. Og hvor finner man dette? Jo, i Qur'anen og Profetens praksis. Vil du debattere dette? Nei, det vil du ikke. Kan du da debattere islam? Nei, det kan du ikke.

Vi vet hva islam lærer om krig. Fortielse og fornekting er også løgn

O:

Jeg lyver ikke. Det du kaller for "muslimsk debatteknikk" er din egen unnvikelse av å debattere. Erobringen av Persia vet jeg ingenting om, dette har vi diskuterte for lenge siden. Det jeg sier og hør nøye etter, er dette:

T:

Så du gir meg ansvaret for at du unngår "vanskelige" temaer. Vet du virkelig ingenting om hvordan islam utbredte seg? Ærlig talt, mener du virkelig at jeg som ikkemuslim må bedrive historieundervisning for deg om din egen religions historie?Jeg mistenker at du vet, men får problem med å forsvare erobringen som forsvarskrig

O:

Løsningen er enkel; ta utgangspunkt i en krig og så kan vi se om den passer inn i Qur'anen og Profetens praksis standard for hva en islamsk krig er. Qur'anen sier:

And fight in the cause of Allah against those who fight against you, but do not transgress. Surely, Allah loves not the transgressors. 2:190

--------------------

O:

Qur'anen og Profetens praksis danner grunnlaget for hvorvidt man kan kalle noe islamsk eller ikke. Når du ikke vil debattere Qur'anen, så kan du heller ikke debattere islam. At du ikke kan forholde deg til dette elementære faktum er tragisk. Du vil snakke om muslimsk praksis? Vær så god, gjør det, men muslimsk praksis er ALT; muslimer er mennesker og mennesker lever og begår mange handlinger. Ditt eget fag, historie, er beskrivelser av fortidens hendelser. Dette er alt fra krig til kjærlighet til litteratur og vitenskap. Hva er kristendom, hva er islam? Dette er spørsmål og for å besvare hva islam er, så er standarden Qur'anen og Profetens praksis, IKKE muslimers praksis.

T:

Når du argumenterer med kristendommen gjør du det som regel uten å sitere bibelen. Du henviser til korstogene og kriger startet av "kristne" land som du ynder å kalle dem. Profetens praksis vet vi en del om via hadither. De ubehagelige hadither som du benekter autensiteten av. Hvorfor skal vi tro deg?

O:

Det du ikke vet er at jeg ikke sier at dette er kristendom. Kom med noe jeg har benektet. Men som vanlig kommer du med anklager du ikke kan dokumentere.

--------------

O:

Var erobringen av Persia er forsvarskrig? I forhold til å se på dette i en islamsk kontekst så må man ta utgangspunkt i hva islam lærer om krig. Og hvor finner man dette? Jo, i Qur'anen og Profetens praksis. Vil du debattere dette? Nei, det vil du ikke. Kan du da debattere islam? Nei, det kan du ikke.

T:

Vi vet hva islam lærer om krig. Fortielse og fornekting er også løgn

O:

Jasså ja? Hva med å komme med noen dokumentasjon? Jeg fortier ikke, det er jo du som ikke kommer med noe.

Kommentar #56

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Her fra VG:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=564774

 Et lite utdrag:

Men, burde ikke man kontrollere hva imamer preker om i moskeene?

- Det er ikke mulig, det er ikke mulig å kontrollere. En imam snakker om det som står i koranen, og det er ingen risiko ved å gi ham statlig lønn, sier Butt.

Hav vil du med dette?

Kommentar #57

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

det islamske landt Marokko har man slik kontroll etter hva jeg har blitt fortalt. Der skal preknene etter sigende forhåndsgodkjennes. Så alt er mulig om vi ønsker å innskrenke ytringsfriheten og gå på akord med våre verdier.

Hehe, morsomt:) Du hadde et veldig godt innlegg tidligere. Har ikke fått kommentert det.

Kommentar #58

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Ditt første avsnitt ville aldri ha blitt godkjent i noen som helst oppgave på et høyere akademisk nivå. Du dokumenterer ikke dine påstander. Hvor fornekter jeg og hva? Hvilke tall?

Jeg skjønner ikke at jeg gidder. Osamah, dette er ikke en akademisk debatt og det vil det heller aldri bli

Ditt andre avsnitt er likedan. Hvilke vers kan motsi mine? Kom med de hvis det er så enkelt:))

Alle Medinavarsene

Hvilken dokuemtasjon??

Hele islams historie

Hehe, jeg står på islams side som ikke har steining som straff.

Mao du ville stått på min side og ville risikert å lide samme skjebne utført av allah og Muhammeds disipler. At islam ikke foreskriver steining er løgn. Det er foreskrevet i sharia

Hehe, så da svarer du ikke?

Alle ja, hehe. Vel, 22:39-40 var de første versene som ble åpenbart (som omhandler krig). De ble åpenbart i Medina:

Permission to fight is given to those against whom war is made, because they have been wronged — and Allah indeed has power to help them —

Those who have been driven out from their homes unjustly only because they said, ‘Our Lord is Allah’ — And if Allah did not repel some men by means of others, there would surely have been pulled down cloisters and churches and synagogues and mosques, wherein the name of Allah is oft commemorated. And Allah will surely help one who helps Him. Allah is indeed Powerful, Mighty —

Hele islams historie ja:)) Du tar feil.

Er de disipler? Det er dine ord. Islam foreskriver ikke steining. Hvor har du lest dette?

Kommentar #59

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

1 avsnitt: Dokumentasjon, hvor er den??

Ahmadiya har alle kjennetegn på en sekt. Minner meg om Jehovas vitner som også mener at de har enerett på bibeltolkning og at alle andre kristne har tatt feil

2 avsnitt: I hvilken sammenheng? Kom med den så får vi se:) Er vesten verre?

Dette er en debatt om islam, jeg begynner ærlig talt å bli lei av å påpeke dine egne påstander. Selektiv hukommelse eller lider du av hukommelsesvikt?

3 avsnitt: Igjen dummer du deg ut ved å ikke dokumentere dine påstander. Ikke bruk så mye energi. Kom med dine vers så kan vi avgjøre dette, men det tør du vel ikke?:) Er jeg selektiv? Dokumenter det.

Igjen les dine tidligere innlegg. De er ikke slettet

4 avsnitt: Hvor da? Har du debattert dette? La oss debattere 9:5. Tør du? Hvor har jeg fornektet? Kan du vise oss i hvilket eller hvilke innlegg jeg gjør dette? Terror skjer, men hva begrunner de dette med? Det er her du stopper opp, du klarer ikke å argumentere for hvorfor du feilaktig mener at terror har sin opprinnelse i islam. Jeg motbeviser det, men du klager over at jeg "fornekter", når det er du som ikke klarer å komme med motbegrunnelser.

Jeg har sagt det før og sier det NOK en gang. Jeg diskuterer i kontekst, dvs islams praksis og de versene som foreskriver terror og drap på vantro. Gå tilbake til dine egne tråder og les hva Boris svarte deg. Dette blir for dumt

Hva er islam? Når det gjelder kriger i islam så har jeg skrevet at de ulike krigene som Profeten deltok i var forsvarskriger, samt de fire første kaliffene. Har du argumentert mot dette? Nei. Dette er islam. Hva gjelder historien etter dette så må dette ses i sammenheng med Qur'anen og Profetens praksis for å avgjøre om en krig var i henhold til islamske regler eller ikke. Og Qur'anen er klar: Den tillater kun forsvarskrig:

Da skjønner jeg deg dithen at Umars ultimatum og påfølgende invasjon av Persia er forsvarskrig. Du har en utrolig evne til å filtrere informasjon

And fight in the cause of Allah against those who fight against you, but do not transgress. Surely, Allah loves not the transgressors. 2:190

5 avsnitt: Sjokolade er for de som like gjerne kan spise det.

Useriøst

6 avsnitt: Qur'anen og Profetens praksis danner grunnlaget for å avgjøre om det er islamsk eller ikke. Legg alle fakta ang Persia på bordet, så får vi se.

Les min tråd om en sivilisasjons undergang. Du kan også lese

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/rawlinson/7sassanian/raw7b.htm#2HCH0015

kapittel XXVI

Dette er skrevet av en meget anerkjent historiker George Rawlinson

1. Det er nok du som tilhører en sekt, som kommer med disse påstandene.

2. Igjen velger du å unnlate å svare. Et trekk ved sekten du tilhører?

3. Hehe. Vel, da skal jeg gjøre det for deg:

Islam og Qur'anen Publisert 18. oktober

Et hovedpoeng for mange av de som kritiserer islam er at de opererer med et skille mellom "Mekka Qur'anen" og "Medina Qur'anen". De viser til det faktum at Profeten Muhammad mottok åpenbaringer både i Mekka og Medina og sier så at det er et markant skille mellom disse to, henholdsvis en "fredelig" og en "aggressiv".

Min påstand er at dette er en fullstendig gal slutning. Qur'anen er én enhetlig bok. Det er en annen ting når muslimer daterer når de ulike versene ble åpenbart og opererer med å henvise til om det ble åpenbart før eller etter Hijra, Profetens emigrasjon til Medina eller om de kalles en Sura eller vers for en mekkansk eller medinesisk.

Premisset for min påstand er at det ikke er noen motsetning i Qur'anen, mens det for en del islamkritikere er det. Jeg vil utfordre enhver som hevder dette til debatt og sier helt klart at de ikke vil klare å bevise dette.

Qur'anen sier selv:

 Will they not, then, meditate upon the Qur’an? Had it been from anyone other than Allah, they would surely have found therein much disagreement. 4:82

En typisk påstand som mange islamkritikerer trekker frem er at vers fra Medina er aggressive i motsetning til fredelige vers fra Mekka. Et eksempel kan være 9:5

And when the forbidden months have passed, kill the idolaters wherever you find them and take them prisoners, and beleaguer them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent and observe Prayer and pay the Zakat, then leave their way free. Surely, Allah is Most Forgiving, Merciful.

som de mener står i motsetning til f eks 2:62

Surely, the Believers, and the Jews, and the Christians and the Sabians — whichever party from among these truly believes in Allah and the Last Day and does good deeds — shall have their reward with their Lord, and no fear shall come upon them, nor shall they grieve.

For det første kan vi spørre hvordan de begrunner denne påstanden? Hva er deres redegjørelse for hvorfor disse to versene står i kontrast tuil hverandre? Vet de sammenhengen som disse versene er i? Har de sett på andre vers som er foran eller bak disse?

Men vi kan gjøre en enklere ting. Vi kan bare si at det ikke er noen motsetning. Og grunnen til at vi kan si det er at 9:5 betyr ikke at man skal gå rundt og drepe ikke-muslimer og at det således står i motsetning til 2:62 som sier at islam ikke har monopol på frelse og er den mest inkluderende religionen som finnes. Og igjen er grunnen til at vi kan si dette de andre versene i Sura 9, f eks:

And this is a proclamation from Allah and His Messenger to the people on the day of the Greater Pilgrimage, that Allah is clear of the idolaters, and so is His Messenger. So if you repent, it will be better for you; but if you turn away, then know that you cannot frustrate the plan of Allah. And give tidings of a painful punishment to those who disbelieve, 9:3

og

Excepting those of the idolaters with whom you have entered into a treaty and who have not subsequently failed you in anything nor aided anyone against you. So fulfil to these the treaty you have made with them till their term. Surely, Allah loves those who are righteous. 9:4

Hvem er de som er nevnt i 9:5? Jo, det er de som angrep muslimene og som ikke ville ha fred. Det var disse man skulle kjempe imot. Dette kan man lese hvis man leser alle versene i sin helhet, f eks fra 9:1-13.

Vi ser at verset ikke er noe "aggressivt", for det gjelder kun som forsvar mot de som først angrep muslimene, men et vers som derfor ikke er en motsetning til f eks 2:62.

Et nøkkelord som mange islamkritikere bør få med seg er ordet kontekst; hva er et vers kontekst?

Generelt kan vi si at alle versene som omhandler krig i Qur'anen må sees i sammenheng med ordet forsvar. Versene fra Medina tiden er således på ingen måte "aggressive" vers, men vers som handler om krig i selvforsvar. Selvforsvar var grunnen til at muslimene måtte krige. Dette kan vi lese om i de to første versene som ble åpenbart i dette henseendet:

Permission to fight is given to those against whom war is made, because they have been wronged — and Allah indeed has power to help them — 22:39

Those who have been driven out from their homes unjustly only because they said, ‘Our Lord is Allah’ — And if Allah did not repel some men by means of others, there would surely have been pulled down cloisters and churches and synagogues and mosques, wherein the name of Allah is oft commemorated. And Allah will surely help one who helps Him. Allah is indeed Powerful, Mighty — 22:40

Hva kan vi lese her? Jo, at muslimene fikk lov til å forsvare seg etter at de hadde blitt angrepet. Og grunnen til at de hadde blitt angrepet var ikke fiendtligheter. Nei, det var kun det at de hadde en annen religion.

Etter dette blir det således fullstendig uforståelig at islamkritikere kan f eks trekke frem 9:5 og si at islam er en aggressiv religion. Som vi har sett så motbevises dette av verset selv, når man ser hvilken sammenheng det er i, (dette er forsåvidt en annen feil ting som islamkritikere gjør, nemlig at de plukker vers ut av sin sammenheng for så å putte de i sin egen fiendtlige skapte sammenheng) og av 22:39-40 som helt klinkende klart sier at muslimene fikk lov til å kjempe etter at de ble angrepet. At de ikke skulle kkempe mot de som ikke angrep dem kan vi med all tydelighet lese av dette verset:

Andfight in the cause of Allah against those who fight against you, but do not transgress. Surely, Allah loves not the transgressors. 2:190

4. Ja, det blir for dumt når du ikke engang klarer å komme med vers som "foreskriver terror og drap på vantro". Hvor er de?

Hvor er den historiske dokumentasjonen ang Persia?

 

Kommentar #60

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

min søken etter informasjon om islam kom jeg over en artikkel Aftenposten har lagt ut.

"Krigerprofet og religionstifter."

Der står det om Muhammeds liv og islams begynnelse.

Snodig at en slik framtoning har blitt et forbilde for så mange mennesker i historien,og at hans eksempel blir fulgt så og si uten noen form for reformasjon i de siste 1400 år.

Har du noe å si om denne framstillingen av muhammed,osamah?Eller stemmer ikke muhammeds liv med hans egen lære? Forventer svar uten bortforklaringer,slik det har blitt for vane.

Hvis du skriver islam og søker på Google, så vil du ikke finne denne artikkelen. Så hvorfor ikke prøve på nytt?

Les heller denne artikkelen:

http://www.alislam.org/egazette/eGazette-Feb2009.pdf

Denne fremstillingen er feil fordi Tjønn ikke forstår hvorfor Profeten måtte delta i krig. grunnen var at muslimen ble utsatt for angrep fra mekkanerne og måtte forsvare seg.

Kommentar #61

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

kommentarene til Rajpoot ser det ut som om det spiller liten eller ingen rolle hva vi, (alle som ikke er muslimer) måtte se og høre om hvordan islam fungerer i praksis. I henhold til Rajpoot er nemlig vår virkelighetsoppfatning basert på media! Dessuten er ikke dette medieskapte bilde i overensstemmelse med den “virkelige virkeligheten” – og jeg siterer fra Rajpoots kommentar # 11 den 11/11 til Rune Holt:

Din virkelighet er basert på media.
Det er et bilde som ikke stemmer overens med den virkelige virkeligheten.
I den virkelige verden er muslimer ikke terrorister og utøver vold i islams navn.

Når Rajpoot så fortsetter i samme sporet, kommentar etter kommentar, da har det neppe noen hensikt i å fortsette å diskutere disse tingene med ham.

Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige?

Kommentar #62

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Velferdsstat

Publisert rundt 9 år siden

Kan noen beskrive hvordan en sosial velferdsstat slik vi kjenner den fra vesten, skal kunne realiseres under sharialover eller ekstrem islam?

Kommentar #63

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Rajpoots virkelighet

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige?

La meg snu spørsmålet: Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er riktig - for eksempel i forhold til hvordan en sunni muslim - eller en sjia muslim oppfatter islam?

Kommentar #64

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

 

Litt om koranen og jødene

"And you know well the story of those among you who broke Sabbath. We said to them: "Be apes—despised and hated by all. Thus We made their end a warning to the people of their time and succeeding generation, and an admonition for God-fearing people."

Qur'an 2:65

Litt til om koranen og jødene

:96 And thou wilt find them greediest of mankind for life and (greedier) than the idolaters. (Each) one of them would like to be allowed to live a thousand years. And to live (a thousand years) would be no means remove him from the doom. Allah is Seer of what they do.

 

Et vers som tillater terrorisme og drap på vantro

 

Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection."

Qur'an 9:29

Her ser det ut som Osamah får et problem. Han gjør det han ikke skal gjøre, nemlig tolke koranen etter sitt eget hode

 

He it is Who has revealed the Book to you; some of its verses are decisive, they are the basis of the Book, and others are allegorical; then as for those in whose hearts there is perversity they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and seeking to give it (their own) interpretation. but none knows its interpretation except Allah, and those who are firmly rooted in knowledge say: We believe in it, it is all from our Lord; and none do mind except those having understanding.

Qur'an 3:

Koranens humanistiske straff for tyver som blir praktisert idag

As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the reward of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise."

Qur'an 5:38

Her er straffen for krigsfanger.

The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;

Qur'an 5:33

Dokumentasjonen om erobringen av Persia har du fått, men enten forstår du ikke engelsk eller så har du som du pleier å gjøre glatt oversett det

Kommentar #65

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Kan noen beskrive hvordan en sosial velferdsstat slik vi kjenner den fra vesten, skal kunne realiseres under sharialover eller ekstrem islam?

Akkurat slik vi har det i dag. Og grunnen til det er at islam er en religion som ikke er basert på tvang. I Sura 2, vers 256 kan vi lese:

There should be no compulsion in religion. Surely, right has become distinct from wrong; so whosoever refuses to be led by those who transgress, and believes in Allah, has surely grasped a strong handle which knows no breaking. And Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Islam har lover, men disse lovene kan aldri påtvinges noen som ikke ønsker det. En islamsk stat kan dermed kun etableres av frie borgere og selv i denne staten kan man velge å ikke være muslim.

Kommentar #66

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

La meg snu spørsmålet: Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er riktig - for eksempel i forhold til hvordan en sunni muslim - eller en sjia muslim oppfatter islam?

Hvorfor snur du spørsmålet? Du fremstiller ikke din sak noe klarere. Verden består av flere hundretalls millioner sunni muslimer. Hvem er det jeg skal sammenligne meg med?

Hvorfor bare svarer du ikke på mitt spørsmål?

Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige?

Kommentar #67

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Rajpoots virkelighet

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Verden består av flere hundretalls millioner sunni muslimer. Hvem er det jeg skal sammenligne meg med?

Spørsmålet var ikke hvilken enkeltstående muslim du skulle sammenligne deg med. La meg derfor gjenta spørsmålet i forenklet form: Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er den riktige formen for islam? For du kaller deg muslim, ikke sant?

Kommentar #68

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Det riktige islam

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige?

Svaret finner du i Koranen, Hadith og Shari'a lovene.

Kommentar #69

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet var ikke hvilken enkeltstående muslim du skulle sammenligne deg med. La meg derfor gjenta spørsmålet i forenklet form: Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er den riktige formen for islam? For du kaller deg muslim, ikke sant?

Det går ut på at jeg begrunner mine meninger basert på Qur'anen og Profetens praksis. Men igjen er det du som unngår å svare. For det du må gjøre er å peke på hvor det er du mener jeg tar feil.

Kommentar #70

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Svaret finner du i Koranen, Hadith og Shari'a lovene.

Dette er ikke noe svar, det er jo dette jeg selv bruker, så hva er det du sikter til?

Det betyr at du ikke har noe klart svar ikke sant?

Kommentar #71

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Svaret

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Dette er ikke noe svar, det er jo dette jeg selv bruker, så hva er det du sikter til?

Det betyr at du ikke har noe klart svar ikke sant?

Som muslim burde du vite at det bare er Allah som kan bedømme om det du sier og gjør er rett eller galt.

Jeg gjentar derfor mitt spørsmål, et spørsmål som du ennå ikke har svart på:

Hva er det som får deg til å tro at din trosretning er bedre enn de andre trosretningene
innen islam?

Kommentar #72

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Rasjonell begrunnelse

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Hva er det som får deg til å tro at din trosretning er bedre enn de andre trosretningene
innen islam?

Dette åpner for ganske interessante debatter. Er det nå slik at vi ikke-religiøse kan forlange at alle religiøse begrunner og utdyper sin tro?

Tro er en påstand og ikke noe man kan bevise. Man kan faktisk tro hva man vil samme hvor sannsynlig eller usannsynlig det er. Det er selvfølgelig alles frihet til å forkaste andres tro som noe man selv vil tro på men har man rett til å si til andre at de tror feil eller har feil tro uten at man kan selv kan bevise dette noe som jo er umulig.

For i troen der det er guder er det jo gudene som sitter på sannheten og beviset, ikke mennesket.

Her tror jeg mange religiøse går i fellen og mikser oppfattningen de har om vitenskap og tro noe som er to helt forskjellige størrelser. Vitenskapen vil forlange at ens tanker eller følelser er bevislige og kan gjenntaes i kontrollerte former andre steder enn hos den som føler og tror. Dette er vel ikke mulig da ingen mennesker er like.

Vi ser jo her inne i andre debatter at en del debattanter er kjappe til å fortelle andre religisøse at de ikke er rettroende uten å begrunne dette i annet en deres egen eller et flertalls oppfattning av skrifter og historier. Like fullt er det fortsatt bare guden de tror på som har svarene selv om den troende selv liker å tro at det er de som har svarene.

Kommentar #73

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Begrunnelsen

Publisert rundt 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Dette åpner for ganske interessante debatter. Er det nå slik at vi ikke-religiøse kan forlange at alle religiøse begrunner og utdyper sin tro?

Jeg forstår hvorfor du spør, men saken gjelder en kommentar (#63) der Rajpoot skriver:
Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige?

Og det er på det spørsmålet at jeg snur på problemstillingen og spør Rajpoot (se #65): Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er riktig - for eksempel i forhold til hvordan en sunni muslim - eller en sjia muslim oppfatter islam?

Og når Rajpoot ikke besvarer spørsmålet, så gjentar jeg det slik (#69):Spørsmålet var ikke hvilken enkeltstående muslim du skulle sammenligne deg med. La meg derfor gjenta spørsmålet i forenklet form: Hva er det som får deg til å tro at din oppfattelse av islam er den riktige formen for islam? For du kaller deg muslim, ikke sant?

Med andre ord: Rajpoot åpnet opp for mitt spørsmål med sin kommentar #63, og så får vi se hva han eventuelt måtte svare.

Kommentar #74

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Som muslim burde du vite at det bare er Allah som kan bedømme om det du sier og gjør er rett eller galt.

Jeg gjentar derfor mitt spørsmål, et spørsmål som du ennå ikke har svart på:

Hva er det som får deg til å tro at din trosretning er bedre enn de andre trosretningene
innen islam?

Det er riktig.

Hva mener du med bedre? Er du opptatt av å beskytte de andre trosretningene? Hva er det du vil med dine spørsmål?

Kommentar #75

Nino Yousuf

12 innlegg  68 kommentarer

Nesten som en trafikkulykke !!!

Publisert rundt 9 år siden

Denne tråden har blitt så §#¤%&& irriterende.Likevel klarer jeg ikke å slutte å lese kommentarene.Nesten som en trafikkulykke,selv om du vet hvor tragisk det kan være er det vanskelig å ikke stirre.:):):)

Kommentar #76

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Akkurat slik vi har det i dag. Og grunnen til det er at islam er en religion som ikke er basert på tvang. I Sura 2, vers 256 kan vi lese:

There should be no compulsion in religion. Surely, right has become distinct from wrong; so whosoever refuses to be led by those who transgress, and believes in Allah, has surely grasped a strong handle which knows no breaking. And Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Islam har lover, men disse lovene kan aldri påtvinges noen som ikke ønsker det. En islamsk stat kan dermed kun etableres av frie borgere og selv i denne staten kan man velge å ikke være muslim

Det er vanskelig å se at det finnes noen slik velferdsstat i dag i den muslimske verden. Dels er det religionen, dels er det kulturen, som alltid, som setter begrensninger. Det produseres relativt lite, og det som er min bekymring er at det vil være fattigdom i de muslimsdominerte områdene i all fremtid fordi det ikke produseres varer eller tjenester i tilstrekkelig grad til at man kan skape en fordeling og velstandsutvikling for alminnelige mennesker.

Det vil ikke lenger kunne skyldes på vestens erobringer i gamle dager, fordi nå er den muslimske verden fri i den grad den ønsker å være fri, eller la seg dominere av dogmatisk islam inn i det ekstreme. Klimaet setter nok sine begrensninger, men la det være mer fokus på at det ikke er bygget opp en samfunnsstruktur som kan konkurrere med asiatiske økonomier med å vokse frem til rikdom for middelklassen eller fattige. Vi ser dette blandt annet gjennom gjestearbeiderne som foretrekkes fremfor at det produseres av egne lands innbyggere.

Her har den islamske nasjon et grunnleggende strukturellt problem som må løses om fremtiden skal fortone seg anderledes enn å sitte under trærne og nippe te og spille backgammon. Skal den islamske nasjon løfte seg selv ut av fattigdommen må man parkere de ekstreme eller utfordre dem på velferdssbygging, og de moderate må vise at de er bærekraftige på dette området.

Alt for lenge har man skjøvet Koranen foran seg men dessverre viser den seg å ikke kunne utgjøre et grunnlag for fremtiden så lenge alt som er skrevet etter den underkjennes som i strid med Læren. Det er verdslige stater som trengs for det arbeidet som gjøres, og det kan ikke skapes om man skal true med Koranen eller Kalifen av AlQuds om han skulle velge å komme frem fra fjellheimen.

Dette er en monumental utfordring islamistene alt for lenge har fått lov å skyve ansvaret for over på vesten og historien, men tiden er overmoden for å sette fart i egne interne prosesser og simpelthen begynne å organisere seg for å GJØRE noe uten betaling under bordet.

Kommentar #77

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Derfor

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Hva er det du vil med dine spørsmål?

Din kommentar # 63:Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige? åpnet opp for mine spørsmål. Derfor spurte jeg.

 

Kommentar #78

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Litt om koranen og jødene

1. And remember the time when We took a covenant from you and raised high above you the Mount, saying: ‘Hold fast that which We have given you and bear in mind what is therein, that you may be saved.’

Then you turned back thereafter; and had it not been for Allah’s grace towards you and His mercy, you would surely have been of the losers.

And surely, you have known the end of those amongst you, who transgressed in the matter of the Sabbath. So We said to them: ‘Be ye apes, despised.’

Thus We made it an example to those of its time and to those who came after it, and a lesson to those who fear God. 2:63-66

Les kommentar her:

http://www.alislam.org/quran/tafseer/?pag

 

2. Du må lære deg å se vers i sammenheng med andre vers:

 

And verily, We gave Moses the Book and caused after him Messengers to follow in his footsteps; and to Jesus, son of Mary, We gave manifest Signs, and strengthened him with the Spirit of holiness. Will you then, every time a Messenger comes to you with what you yourselves desire not, behave arrogantly and treat some as liars and slay

They said: ‘Our hearts are wrapped in covers.’ Nay, Allah has cursed them for their disbelief. Little is that which they believe.

And when there came to them a Book from Allah, fulfilling that which is with them — and before that they had prayed for victory over the disbelievers — yet when there came to them that which they knew, they rejected it. The curse of Allah be on the disbelievers.

Evil is that for which they have sold their souls: that they should disbelieve in what Allah has revealed, grudging that Allah should send down His grace on whomsoever of His servants He pleases. So they incurred wrath upon wrath; and there is an humiliating chastisement for the disbelievers.

And when it is said to them: ‘Believe in what Allah has sent down,’ they say: ‘We believe in what has been sent down to us;’ and they disbelieve in what has been sent down after that, yet it is the Truth, fulfilling that which is with them. Say: ‘Why, then, did you attempt to slay the Prophets of Allah before this, if you were believers?’

And Moses came to you with manifest Signs, then you took the calf for worship in his absence and you were transgressors.

And remember the time, when We took a covenant from you and raised high above you the Mount, saying: ‘Hold firmly to what We have given you and hearken;’ they said: ‘We hear and we disobey;’ and their hearts were permeated with the love of the calf because of their disbelief. Say: ‘Evil is that which your faith enjoins on you, if you have any faith!’

Say: ‘If the abode of the Hereafter, with Allah, is solely for you to the exclusion of all other people, then wish for death, if you are truthful.’

But never shall they wish for it, because of what their own hands have sent on before them; and Allah knows the wrongdoers well.

And thou shalt surely find them of all people, the most covetous of life, even more than those who set up equals with God. Every one of them wishes that he may be granted a life of a thousand years, but his being granted such life shall not keep him away from the punishment; and Allah sees all that they do.

Say: ‘Whoever is an enemy to Gabriel — for he it is who has caused it to descend on thy heart by the command of Allah, which fulfils that which precedes it, and is a guidance and glad tidings to the believers —

‘Whoever is an enemy to Allah, and His angels, and His Messengers, and Gabriel, and Michael, then surely, Allah is an enemy to such disbelievers.’

And surely, We have sent down to thee manifest Signs, and no one disbelieves in them but the disobedient.

What! every time they make a covenant, will a party among them throw it aside? Nay, most of them have no faith.

And now when there has come to them a Messenger from Allah, fulfilling that which is with them, a party of the people to whom the Book was given have thrown the Book of Allah behind their backs, as if they knew it not.

And they pursue the course which the rebellious men followed during the reign of Solomon. And Solomon did not disbelieve; but it was the rebellious ones who disbelieved, teaching people falsehood and deception. And they pursue what was revealed to the two angels in Babylon, Harut and Marut. But these two taught no one until they had said: ‘We are but a trial, do not therefore disbelieve.’ So men learnt from them that by which they made a difference between a man and his wife, but they harmed no one thereby, except by the command of Allah; on the contrary, these people are learning that which would harm them and do them no good. And they have certainly known that he who trafficks therein has no share of good in the Hereafter; and surely, evil is that for which they have sold their souls; had they but known!

And if they had believed and acted righteously, better surely would have been the reward from Allah, had they but known!

O ye who believe! say not ‘Ra‘ina,’ but say, ‘Unzurna’ and hearken. And for the disbelievers is a painful punishment.

They who disbelieve from among the People of the Book, or from among those who associate gods with Allah, desire not that any good should be sent down to you from your Lord; but Allah chooses for His mercy whomsoever He pleases; and Allah is of exceeding bounty 2:87-105

 

3. Når det gjelder 9:29 så må man vite hvordan situasjonen var på Profetens tid. Det er ikke slik at dette gjelder alle tilhengere av Bokens folk. Det leser vi f eks av 2:190:

And fight  in the cause of Allah against those who fight  against you, but do not transgress. Surely, Allah loves not the transgressors.

Det er viktig å kunne lese kontekstuelt og å ikke refere til vers man ikke vet bakgrunnen til. I hvilken situasjon ble dette verset åpenbart? Dette er elementært når man skal forstå en tekst. Man må vite hva bakhrunnen var. Hvis man ser på alle versene som omhandler krig, så viser ulike vers til ulike situasjoner. Og ser vi på de første versene som ble åpenbart i dette henseendet, 22:39-40, så ser vi at det var forsvar fra angrep som var årsaken til at muslimene måtte krige. Dette vet man også etter å ha lest islams tidlige historie.

Permission to fight is given to those against whom war is made, because they have been wronged — and Allah indeed has power to help them —

Those who have been driven out from their homes unjustly only because they said, ‘Our Lord is Allah’ — And if Allah did not repel some men by means of others, there would surely have been pulled down cloisters and churches and synagogues and mosques, wherein the name of Allah is oft commemorated. And Allah will surely help one who helps Him. Allah is indeed Powerful, Mighty —

At muslimene kun var fredelige ser man av det neste verset:

Those who, if We establish them in the earth, will observe Prayer and pay the Zakat and enjoin good and forbid evil. And with Allah rests the final issue of all affairs. 22:41

Videre kan man lese hvordan tidligere profeter ble anklaget for løgn, som viser at muslimene ikke ønsket noen form for vold eller uroligheter, men sannhet:

And if they accuse thee of falsehood, even so, before them, the people of Noah and the tribes of ‘Ad and Thamud also accused their Prophets of falsehood.

So did the people of Abraham and the people of Lot; 22:42-43

Tilbake til 9:29 så ble dette verset åpenbart etter etableringen av den muslimske staten og jiziya referer til den form for skatt som ikke-muslimene betalte for således å bli beskyttet av den muslimske staten. I dette henseendet er det interessant at muslimenes zakat var betydelige høyere enn jiziya. Her var det slik at de av Bokens folk som var krigerske og ikke ville leve i fred skulle kjempes imot, da inntil de levde som lojale og fredelige borgere.


4. Når det gjelder 3:7 så må Tor vise til et tilfelle som kan bevise hans påstand. Hvor er det jeg forsøker å villede? Her må Tor vise til konkrete vers eller er ikke påstanden hans verdt noe. Du kan ikke ta din oppfatning av islam som sann og dermed tillegge meg anklager om å villede fordi jeg ikke er enog med deg. Hvis du er uenig med meg så må du debattere og å ta utgangspunkt i relevante vers, men dette er noe du unngår.

Du kan også lese kommentar til dette verset her:

http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=123&region=EN

 

5. Straffen for å kutte av hender er maksimumsstraffen for tyveri. Formålet er å forhindre tyveri. I dette henseendet kan man f eks lese følgende vers:

And when she heard of their crafty design, she sent for them and prepared for them a repast, and gave every one of them a knife and then said to Joseph, ‘Come forth to them.’ And when they saw him they thought much of him and cut their hands, and said, ‘Allah be glorified! This is not a human being; this is but a noble angel.’ 12:31

Det å kutte av hender kan både tolkes billedlig og bokstavelig. Jeg mener begge er riktige. Billedlig kan f eks innebære fengsel, da man der forhindrer en tyv fra å stjele. Her må man vite om bruken av to ord i dette verset, henholdsvis Qat og Yad, hvor billedlig sett så ville setningen Qata'a Yada hu innebære å frata en person muligheten til å stjele eller å holde denne muligheten tilbake. Bokstavelig sett så inebærer det avkutting av hånden. Her må straffen stå i forhold til det det lovbrudd som er begått, f eks det å skulle kutte av en hånd. Her kan man f eks lese følgende vers:

And as for those who do evil deeds, the punishment of an evil shall be the like thereof, and ignominy shall cover them. 10:27

And the recompense of an injury is an injury the like thereof; but whoso forgives and his act brings about reformation, his reward is with Allah. Surely, He loves not the wrongdoers. 40:41

En annen ting er bruken av ordet, al- Sariq, innebærer en forståelse av noe som vedvarer, altså tyveriet.

 

6. Angående 5:33 så er verset veldig klart:

The reward of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to create disorder in the land is only this that they be slain or crucified or their hands and their feet be cut off on alternate sides, or they be expelled from the land. That shall be a disgrace for them in this world, and in the Hereafter they shall have a great punishment;

"those who wage war against Allah and His Messenger". Her er det snakk om de som kriger mot en. Mener Tor at man ikke skal straffe disse?

I tillegg så kan vi lese i det etterfølgende verset:

Except those who repent before you have them in your power. So know that Allah is Most Forgiving, Merciful.

Altså at de som angrer før de blir tatt skal ikke få den straffen. Men de som angriper og blir tatt, skal straffes.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #79

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Din kommentar # 63:Men hva er det som sier at deres oppfattelse av islam, slik dere ser det, er det riktige? åpnet opp for mine spørsmål. Derfor spurte jeg.

Jeg begrunner mine påstander, men det gjør ikke du. Du henviser kun på veldig generelt grunnlag til "andre muslimer". Kan du ikke heller komme med noen eksempler?

Kommentar #80

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Aksept

Publisert rundt 9 år siden
osamah rajpoot. Gå til den siterte teksten.

Kan du ikke heller komme med noen eksempler?

Du besvarer ikke mine spørsmål, og det aksepterer jeg fullt ut. Du vil derfor ikke få flere kommentarer fra meg i denne saken.

Kommentar #81

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Du besvarer ikke mine spørsmål, og det aksepterer jeg fullt ut. Du vil derfor ikke få flere kommentarer fra meg i denne saken.

Problemet ditt er at du stiller feil spørsmål, du vet ikke hva du spør om.

Det at du setter meg eller den trosretning jeg tilhører opp mot f eks sunni islam er en fiktiv konstruksjon så lenge du ikke konkretiserer dette med noen eksempler. Det blir veldig vanskelig for meg å vite hva du er ute etter når ditt spørsmål er meget generelt; hva som gjør at "vi" har rett i forhold til "dem". For det første så er likhetene langt flere enn ulikhetene. Så igjen ber jeg deg om å være konkret.  

Kommentar #82

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Osamah

Publisert rundt 9 år siden

Det begynner å bli krystallklart for meg at å diskutere med deg og dine likesinnede er klin kokos umulig.

Er dette et eksempel på en dialog med muslimer,blir forsøk på en integrering i vårt samfunn der forståelsen deres ligger på dette nivået,  ja ,da ser jeg beksvart på utsiktene til gjensidig forståelse.

Hva syns du om artikkelen"Krigerprofet og religionstifter" som jeg spurte deg om?

Søk på nettet og les.Er dette også fri fantasi?

 

Kommentar #83

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det begynner å bli krystallklart for meg at å diskutere med deg og dine likesinnede er klin kokos umulig.

Er dette et eksempel på en dialog med muslimer,blir forsøk på en integrering i vårt samfunn der forståelsen deres ligger på dette nivået,  ja ,da ser jeg beksvart på utsiktene til gjensidig forståelse.

Hva syns du om artikkelen"Krigerprofet og religionstifter" som jeg spurte deg om?

Søk på nettet og les.Er dette også fri fantasi?

Hva er det som er vanskelig?

Jeg har lest den artikkelen, hvis du vil så kan jeg sende deg et svar som jeg skrev i denne forbindelse?

Kommentar #84

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Du briljerer med koranvers og mener du vinner debattene med å være flinkest. Problemet er at du ignorerer historien og hatversene slik at de skal passe din ahmadiyatro.

Problemet ditt er at du er sint og uviten. Kom med disse "hatversene", jeg diskutere fo vers fra Medinatiden som dere islamkritikere mener er så aggressive, men jeg argumenterer for det motsatte. Problemet ditt er at du ikke klarer å stå for ditt syn, du klarer ikke å begrunne hvorfor du mener det du mener.

Kommentar #85

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Problemet ditt er at du er sint og uviten. Kom med disse "hatversene", jeg diskutere fo vers fra Medinatiden som dere islamkritikere mener er så aggressive, men jeg argumenterer for det motsatte. Problemet ditt er at du ikke klarer å stå for ditt syn, du klarer ikke å begrunne hvorfor du mener det du mener.

At du mener at jeg er sint og uvitende får stå for din regning. Jeg er ikke enig. Medinaversene drypper av hat og gjengjeldelse som ikke er en guds profet verdig.

I min tro er gode tanker, god tale og gode gjerninger det essensielle. Hat, hevn og straff eksisterer ikke. Kleskoder, matforordninger ikke tilstede fordi dette er forbigående i en historisk kontekst.

Gathaene er evigvarende visdom som gir oss et verktøy for å bli bedre mennesker for vår egen del og for våre medmennesker slik at vi oppfyller meningen med livet i vår vise skapers navn, Ahura Mazda.

Allah og Muhammed er hevngjerrige personer som undertrykker menneskene på det groveste. Jeg setter Muhammed i sammenheng med allah da jeg mener allah er Muhammeds alter ego 

Kommentar #86

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

At du mener at jeg er sint og uvitende får stå for din regning. Jeg er ikke enig. Medinaversene drypper av hat og gjengjeldelse som ikke er en guds profet verdig.

I min tro er gode tanker, god tale og gode gjerninger det essensielle. Hat, hevn og straff eksisterer ikke. Kleskoder, matforordninger ikke tilstede fordi dette er forbigående i en historisk kontekst.

Jeg ser ikke mye fred og kjærlighet i dine debatter med meg.

Drypper av hat ja? Mener du at det er umoralsk å forsvare seg mot angrep, når dette er noe man til enhver pris søker å unngå og hele tiden har fred som mål?

Kommentar #87

Vidar Jensvoll

0 innlegg  12 kommentarer

Islam og fred

Publisert rundt 9 år siden

Det er kun  ein ting å gjere med slikt, og det er å be Jesus Kristus om hjelp til å opne augo til  folk, slik at dei skjøner at islam er den verste negative åndsmakt som nokon gong har vore i denne verda. Snikislamiseringa i verda er så skrekkeleg og altomfattandes at nazismen bleikner. Det som skjer er at islamistane lagar ein stat-i-staten, i våre demokrati, og sakte med sikkert kjem til å overta demokratiet og byte det ut med eigne sharialover.

Dette skjer sakte men sikkert i store deler av verda, i Storbritania, i Sverige, og nå kjem det i Oslo/Norge. "Fredsskulen" er kun eit midlertidig skalkesjul for det som kjem om nokre år, for det er ikkje den jamne "muslim" som bestemmer i desse kretsene, men ekstremistane gjennom intern trussel. Folk flest i desse kretsane tør ikkje seie desse imot!

Sitat frå SIAN: "Utdanningsdirektoratet ga blaffen i tilrådingen og ga Fredsskolen godkjenning 2. juli 2009. Dette til tross for at man her kunne ha pekt på at islam står i motstrid til de universelle menneskerettighetene, at demokratiet ikke godkjennes, ikke ytringsfriheten, ikke religionsfriheten og endelig kunne man ha begrunnet avslaget med at man her står overfor en ideologi som ikke anerkjenner menneskeskapte lover.  Oslo bystyre kunne enstemmig ha slått fast at det er utelukket å anbefale en skole som bygger på dette monster av et verdisyn. Ikke et ord ble sagt eller skrevet om disse forhold."

Stopp galskapen!! Dette har ingenting med religionsfridom å gjera, så lenge det bryter totalt med grunnleggande menneskerettar slik ellers!! Be for alle muslimane, det er det einaste som hjelper, da dette har gått for langt!!

Kommentar #88

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Osmah

Publisert rundt 9 år siden

Jeg ser ikke mye fred og kjærlighet i dine debatter med meg.

Drypper av hat ja? Mener du at det er umoralsk å forsvare seg mot angrep, når dette er noe man til enhver pris søker å unngå og hele tiden har fred som mål?

Vel, kan det ha noe med islams historie og gjøre?

Nei det er ikke umoralsk å forsvare seg. Men har du hørt om Genevekonvensjonen som omhandler krigsfanger? Har islam utviklet seg i forhold til den? Nei islam har ikke det, islam lever fremdeles på 600 tallet med de regler som gjaldt da

Kommentar #89

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Til moderator

Publisert rundt 9 år siden

Jeg vil be om unnskyldning hvis jeg har begått personangrep. Det var ikke min mening, men er takknemlig ovenfor moderator som var observant og slettet den eventuelle upassende kommentar

Kommentar #90

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser ikke mye fred og kjærlighet i dine debatter med meg.

Drypper av hat ja? Mener du at det er umoralsk å forsvare seg mot angrep, når dette er noe man til enhver pris søker å unngå og hele tiden har fred som mål?

Vel, kan det ha noe med islams historie og gjøre?

Nei det er ikke umoralsk å forsvare seg. Men har du hørt om Genevekonvensjonen som omhandler krigsfanger? Har islam utviklet seg i forhold til den? Nei islam har ikke det, islam lever fremdeles på 600 tallet med de regler som gjaldt da

Nei. En annen ting er at det har noe med hvilket nivå man velger å henstille seg til.

In pre-Islamic Arabia, upon capture, those captives not executed, were made to beg for their subsistence.[citation needed] During his life, Muhammad changed this custom and made it the responsibility of the Islamic government to provide food and clothing, on a reasonable basis, to captives, regardless of their religion. If the prisoners were in the custody of a person, then the responsibility was on the individual.[4]

Treatment of prisoners

Upon capture, the prisoners must be guarded and not ill-treated.[12] Islamic law holds that the prisoners must be fed and clothed, either by the Islamic government or by the individual who has custody of the prisoner. This position is supported by the verse [Qur'an 76:8] of the Quran. The prisoners must be fed in a dignified manner, and must not be forced to beg for their subsistence.[13] Muhammad's early followers also considered it a principle to not separate prisoners from their relatives.[14]

After the fighting is over, prisoners are to be released, with some prospect of survival, or ransomed. The freeing or ransoming of prisoners by Muslims themselves is highly recommended as a charitable act.[12] The Qur'an also urges kindness to captives[15] and recommends, their liberation by purchase or manumission. The freeing of captives is recommended both for the expiation of sins[16] and as an act of simple benevolence.[17][18]

http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoners_of_war_in_Islam

ETHICS OF WAR
The teachings of the Holy Quran in war and peace excel those of the Universal Declaration of
human rights and of the Geneva Convention. According to Islam, should war become
unavoidable, every effort must be made to limit its mischief and horror and to bring hostilities to
a close as early as possible. Muslims were forbidden to pillage or plunder. Savage practices like
disfiguring the enemy dead and torturing prisoners of war, which were common in pre-Islamic
Arabia, are prohibited altogether in Islam. With regard to customs and practices not in themselves
barbaric or revolting, the principle laid down is that the Muslims might extend reciprocal
treatment to the enemy, and might retaliate to the extent to which an injury or a wrong is inflicted
upon them, but that the better part would be to endure and to forgive (16:127). The fact that the
‘Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the
Field’ was not signed until 1864 by the Western world, and even then has not been universal in its
application, speaks volumes about the leading role of Islam in the sphere of human rights and
individual human dignity.
However, forgiving the enemy is not an obligation on the Muslim forces. Exercise of wisdom
will be the guiding principle. The Holy Quran has laid down the fundamental principle that
forgiveness is to promote reformation. If forgiveness does not serve that purpose then the
punishment should be proportionate to the crime. The Holy Quran lays down this fundamental
principle that should be the guide post of every Muslim both in war and in peace.

http://www.alislam.org/library/articles/War-and-Peace-in-Islam-20080402MN.pdf

Kommentar #91

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Osamah

Publisert rundt 9 år siden

Hvor blir det av kommentaren din om krigerprofeten.Du har vel tenkt å skrive den her?

Kommentar #92

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Ikke mye fred

Publisert rundt 9 år siden

Det tragiske for islamitter er at det er en mindre andel som er ekstreme, og som ikke ønsker å leve i fred med vesten. Disse tar den kulturelle kampen som man før førte bare i landsbyen, i nabolaget eller overfor en familie som hadde begått urett mot bestefar, ut på den globale arenaen. Ulykker bringes over andre nasjoners folk som straff for den urett våre forfedre gjennom kolonitiden eventuellt bragte over andre kulturer. Noen kulturer klarer å leve med slikt, men fra islamske land kommer ofte hevnen motivert etter mønster av den gamle blodhevnen.  Dette er en ufruktbar retning.

 

Et annet element er den nyvunne rikdom som vi ser i mange land. Oljen har bragt god økonomi til flere land etter hvert. Disse landene klarer i noen grad å bygge samfunnsstrukturer som kan befordre ny velstandsutvikling. Likevel er det et problem at under disse ytre strukturene forblir samfunnet ureformert, slik at de feudale strukturer består, og derved også de nepotiske og despotiske sider ved samfunnet. Samfunn etter vestlig struktur er vanskelig å fremdrive uten demokrati, og det demokratiske sinnelag er ikke tilstedeværende for alle problemer som ikke løses av svake regjeringer på toppen, løses av familien, klanen, krigsherren eller nærmeste mullah. Skal vesten ha noe å bidra med her, måtte det være demokratibygging ved å vise en annen vei hvor alle mennesker er like og alle stemmer teller like mye ved valg. Kvinners stemme like mye som menns.

 

Det siste jeg vil nevne i denne sammenheng henger litt sammen med forrige avsnitt og det innlegg jeg skrev for to dager siden, fordi jeg har undret meg over at arabiske/muslimske gjestearbeidere i Europa ser ut til å ikke være særlig arbeidsvillige. Mens de polske rørleggere flytter til Frankrike for å skaffe seg noe å leve av kommer de arabiskættede innbyggerne av forstedene seg ikke lenger enn til bål- og bilbrenning i gatene og sutring over mangel på velferdsgoder. Ja, de polske håndverkere har endog kommet seg helt til Norge for å gjøre en innsats.

De arabiske land er overoppfyllt av gjestearbeidere for å løse sine oppgaver internt. Jeg undrer meg over om de er nyrike som bare ser vestens rike som sine forbilder som ikke arbeider (også et hegemonistisk forbilde da det ikke er slik i dag som for hundre år siden) eller om de forventer at noen skal skape jobbene for dem. Det tør være en kjensgjerning at det produseres (for) lite til å være levedyktig i arabiske land, og min undring strekker seg til om dette er bunnet i kulturelle og religiøse forhold, slik at arbeide nedprioriteres fremfor å berike seg gjennom eget arbeide. Det ser for meg ut som det er kulturelle sperrer mot å ta ut sitt potensiale, hvis dette potensiale kan tenkes å gå på tvers av de religiøse aspekter.

 

Som avrunding vil jeg si at norsk islam-debatt ofter er preget av at man skylder alt på islam. Dette blir for snevert. Det er også mye (gammel) kultur inne i bildet. Men for enkelhets skyld får islam skylden for mer enn berettiget i vårt mediebilde. På den annen side savner jeg en reformasjon av innsatsen når man flytter til et annet land, slik vi fra vesten gjør når vi flytter utenlands, være seg religiøst, politisk eller kulturellt betinget. Hvis ikke vil middelalder stå mot det moderne samfunn til fånyttes siden middelalderen ugjenkallelig er forbi, og det er beklagelig at noen enda tror de skal greie å vekke den til live.

Kommentar #93

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re islam fredens religion

Publisert rundt 9 år siden

Jeg avslutter denne diskusjonen for min del. Det altfor lang avstand mellom meg og trådstarter så jeg føler at vi kommer ingen vei.

Kommentar #94

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Kristent perspektiv

Publisert rundt 9 år siden
Vidar Jensvoll. Gå til den siterte teksten.

Stopp galskapen!! Dette har ingenting med religionsfridom å gjera, så lenge det bryter totalt med grunnleggande menneskerettar slik ellers!! Be for alle muslimane, det er det einaste som hjelper, da dette har gått for langt!!

Hei Vidar. Jeg observerer at du ivrig trekker fram ditt kristne perspektiv i kommentaren. Jeg synes vel at resten av innlegget ikke står helt i stil med det jeg vil forvente av deg som en medkristen i forhold til respekt for islam og muslimer. SIAN er en organisasjon som man ikke bør referere til uten en stor grad av forsiktighet. Det er flott at du vil be for muslimer - det gjør jeg også (og for mange andre også for den del) - men jeg tror at vi når mye lenger (i et kristent evangelikalt perspektiv) dersom vi samtidig trår mer varsomt i vår tilnærming og ordbruk om islam og muslimer. Den samfunnskritiske dimensjonen skal vi naturligvis ikke legge bort, men vi bør nok så langt det rekker være forsiktige med sterke generaliseringer. "Stopp galskapen" (som refererer til islam som samlebegrep) er kanskje et eksempel på det sistnevnte?

Kommentar #95

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvor blir det av kommentaren din

Her er det jeg skrev etter Halvor Tjønns artikkel i Aftenposten om Profeten Muhammad, måtte Allahs velsignelser og fred være med ham:

Svar på Halvor Tjønns anklager mot Muhammad (sa)

Osamah Rajpoot

 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Muhammad drev angrepskrig eller ikke, så er saken ikke fullt så enkelt som du vil ha det til. Å lese Ibn Ishaqs biografi overfladisk, uten å ha satt seg inn i den Qur'anske lære og uten å ta profetdømmet som fenomen i betraktning, er ikke tilstrekkelig. I den religiøse historie kan man lese om hvordan profeter som hevdet de var sendt fra Gud ble boikottet og forfulgt på det verste. Tross alle odds seiret de, i kraft av å være den de var.

 

Når det gjelder Muhammad var ikke han noe unntak. Som vi kan se så er det tre ting som er verdt å merke seg hos en som hevder å være sendt fra Gud. 1- hans budskap blir i starten alltid avslått av den etablerte religiøse autoritet, 2- profeten er standhaftig i sin misjon, og 3- budskapet blir tross alle odds, gitt, eller etablert.

 

La oss se på hva Qur'anen har å si om krig, med det i tankene at det er i lys av den Qur'anske lære vi må tolke Muhammeds liv etter. Når det gjelder djihad så sier Qur'anen. «Følg derfor ikke de vantro, men før ved hjelp av denne (Qur'anen) en mektig kamp mot dem», 25:53. Den største djihad er altså å kjempe med hva Qur'anen lærer. Og den er helt klar på at offensiv krigføring ikke er tillatt. «Og kjemp for Allahs sak mot dem som bekjemper dere, men vær ikke angripere, for Allah elsker visselig ikke angriperne», 2:191. «Og om de viser tilbøyelighet til fred, så vær også du tilbøyelig til det, og sett din lit til Allah, sannelig Han er den Althørende, den Allvitende», 8:62. Hvis man velger å tolke Muhammad som en offensiv krigfører vil det være noe som er den rake motsetning til den Qur'anske lære. Når det gjelder Muhammads karakter sier Ayshah i følge Abu Daud: «at hans karakter var Qur'anen». Dette betyr at det er umulig for en sann profet å lære én ting og praktisere noe annet, eller å praktisere én ting og lære bort noe annet. Da Muhammad begynte å preke i Makka ble han og hans tilhengere utsatt for de verste forfølgelser. Dette ble de fordi de vek fra den etablerte religionen og Makkas ledere følte at deres posisjoner i samfunnet var truet. Istedet for å føre en religiøs diskusjon tok de til sverdet. Menneskets frie vilje ble nå truet, det var ikke rom for religiøs toleranse i Makka. Muhammads misjon var å etablere Islam gjennom fred, men da han ikke ble tillatt det, var det nødvendig å forsvare noe av det viktigste ett menneske har, religiøs frihet. Følgelig leser vi i Qur'anen: «Og bekjemp dem til det ikke lenger er forfølgelse, og troen på Allah er (fri). Men om de avstår (fra kamp), (så skal de vite), at det ikke er noe fiendskap, unntagen mot de urettferdige», 2:194. Og: «Tillatelse (til å kjempe) gis dem, mot hvem det kjempes, fordi de har

lidd urett og Allah er visselig mektig til å hjelpe dem.

 

(Tillatelsen gis dem,) som er blitt drevet ut av sine hjem med urett, bare fordi de sa: Vår Herre er Allah (alene). Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned. Og Allah vil visselig hjelpe den som hjelper Ham, for Allah er visselig Sterk, Allmektig», 22:40-41.

 

Det er i lys av disse vers vi må se på de første ekspedisjonene som fant sted før slaget ved Badr. Det var aldri snakk om noen angrepskriger da det ville være stikk i strid med Qur'anens lære. De må heller ses i lys av Muhammads streben for felles forståelse, vennskap, og samarbeid for å oppnå religiøs frihet for alle. Disse ekspedisjonene kunne ha en mer psykisk motivasjon som gjorde makkanerne obs på at de måtte for deres egne interessers skyld komme sammen til en felles enighet. Hvis ikke makkanerne fikk vite at deres karavaner ble utsatt for trusler, ville de ikke ha noen motivasjon for å komme til noen enighet med muslimene. Dette forklares av hvorfor Hamzah  og hans medryttere ikke gikk til kamp med mot Abu Jahl Ibn Hishams menn, hvor det var Majdiy ibn 'Amr al Juhani som meglet mellom dem, at de fleste av ekspedisjonene var mindre i antall og hadde mindre våpen enn «fienden», og av Muhammeds fredsavtaler som han inngikk med de stammene som befant seg ved ruten til disse karavanene, mens quraishene fortsatt viste fiendtlighet mot Emmigrantene. Sannsynligvis håpet Muhammad på at disse nyhetene ville få quraishene til å tenke seg om, og at en vei mot en forståelse ble åpnet.

 

Angående slaget ved Badr er det helt elementært at du viser et historisk korrekt bilde. Etter Muhammads ankomst til Medina var det satt en pris på 100 kameler til den som brakte ham tilbake til Medina. Med henvisning til den overnevnte beskrivelse av Muhammads fredsavtaler med forskjellige stammer, så hadde mange av disse blitt hisset opp til å vise fiendtlighet mot Muhammad. Det samme gjelder for Medina, der et antall muslimske hyklere hadde en helt klar agenda. Med krigs press fra alle kanter, dro Muhammad ut for å ta en av de såkalte fredelige karavanene som representerte en veldig stor trussel mot muslimene. Denne karavanen hadde med seg et stort antall soldater, og dens avkastninger skulle brukes til å finansiere krigen mot Muhammad. Av historien ser man derfor at krigen mot muslimene hadde allerede startet og denne karavanen var et ledd i denne krigen. Men så unnslapp denne karavanen, og det var da Abu Jahl hisset opp makkanerne til å gå til krig mot Muhammad. Når Abu Jahl senere får vite at karavanen hadde returnert tilbake til Makka, hadde de egentlig gjort det de kom for, å beskytte karavanen. Men Abu Jahl stridte mot dette og var fast bestemt for å gå til krig mot Muhammad. Hadde Abu Jahl dratt tilbake hadde det altså ikke blitt noe slag ved Badr. 

 

Når det gjelder felttoget mot Syria så var det voksende rykter i Medina at Heraclius hadde betalt hæren et års lønn i forveien for et stort felttog mot Yathrib. Videre ble det sagt at styrkene var kommet så langt som til Balqa og hadde samlet de arabiske stammene tilhørende Lakhm, Judham, Ghassan og Amilah. Disse rapportene var en blanding av overdrivelse og usannhet. For Heraclius hadde hatt en drøm hvor han så triumfen gjennom Syria av «omskåret mann». Etter at Muhammad hadde marsjert et stykke fant han ut at det ryktene hadde vært ubegrunnede og ekspedisjonen ble avblåst (Martin Lings).

 

Angående Muhammeds ordre at det ikke skal eksistere noen annen religion enn Islam på den arabiske halvøy og at derfor den religiøse tvang ble absolutt, er noe jeg gjerne vil ha bevis på. Hvor har du dette fra? Hvis man leser punkt 27 fra Medina traktaten (det vil kanskje variere avhengig av hvilken kilde man bruker) så leser man: « Jødene tilhørende Bani Auf, som er en del av denne avtalen og er muslimenes støttere, skal overholde sin religion og muslimene deres.........». I Medina traktaten er det nevnt åtte jødiske stammer i tillegg til den overnevnte. Hvordan kunne de overholde sin religion hvis den religiøse tvang var absolutt? Dessuten så er en slik påstand som du fremlegger i sterk kontrast til Qur'anen: «Det er ikke tvang i religionen, for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen......», 2:257. Hvordan kan det være religiøs tvang når Qur'anen sier at det ikke skal være det? Muhammad ble jo forfulgt for sin tro; så enten har du misforstått kilden eller så finnes det ingen slik kilde. Når det gjelder adgang til Makka og Ka'abaen så kan vi lese i Qur'anen: «Å dere som tror, vanhellig ikke Allahs tegn, heller ikke den hellige måned eller offerdyrene og (kameler som er merket med) kranser, og heller ikke dem som søker til det Hellige Hus, i det de søker nåde fra sin Herre og velbehag. Og når dere har lagt deres pilegrimsdrakt av, så får dere jakte. Fiendskap mot et folk, selv det at de holdt dere borte fra den Hellige moské, skal ikke forlede dere til synd slik at dere begår overtredelser...............», 5:3. Denne suren var den siste som ble åpenbart Muhammad, og befalingen  her er at muslimene ikke skal vanhellige «dem som søker til det Hellige Hus». Hva myndighetene i Saudi Arabia praktiserer vedgår forsåvidt ikke denne diskusjonen, for teksten i Qur'anen er helt klar.

 

Når det gjelder jødene så utgjorde de et antall på mellom 36 000 – 42 000 ved Muhammeds ankomst. Etter utvisningen av banu Nadir og den rapporterte henrettelsen av banu Quraizah så dro 12-14 000 jøder fra Medina. Det var da igjen 24 -28 000 jøder i Medina, (Barakat Ahmed, Muhammad and the Jews). Encyclopaedia Judaica Vol. XI, Col. 1212 sier antallet var mellom 8 og 10 000. Så vi kan se at antallet jøder var veldig stort, og Muhammad hadde ingen problemer med de resterende jødene. 

 

Når Muhammad kom til Medina var det en gruppe fra Hjelperne som ble kalt for «hyklerne» og tre jødiske stammer; banu Qaynuqa, banu Nadir og banu Quraiza som sto for opposisjonen mot Muhammad. Banu Nadir sto for størstedelen av den jødiske opposisjon. I omstendighetene rundt Badr var det banu Qaynuqa som først viste fiendtlighet. En episode fant sted hvor en jødisk mann og en muslimsk kvinne ble drept. Det førte til kaos og Muhammad kom for å stoppe det, da den jødiske stammen utfordret Muhammad til krig. Ibn Ishaq har utelatt denne historien, men som Ibn Hisham tok med. Det var Medinas sikkerhet som sto på spill, og fred var vanskelig etter denne episoden. Etter 15 dagers beleiring gav banu Qaynuqa opp. Ibn Ishaq nevner ikke at denne stammen ble utvist fra Medina. Heller ikke al-Bukhari eller Muslim nevner noen hadith hvor Muhammad var i konflikt med banu Qaynuqa. Det er noen motsetninger mellom Ibn Ishaq, de to hadith forfatterne, al-Waqidi og Ibn Sa'ad. Det er vanskelig å gi noe klart svar hvorvidt banu Qaynuqa ble utvist eller ikke, men det at de viste fiendtlighet mot Muhammad og utfordret han til krig er mindre usikkert. Ifølge 5 Mosebok 20:12 hadde Muhammad rett til å henrette alle mennene, og tatt kvinner og barn som fanger. Men dette var noe som var i mot hans vesen.

 

Når det gjelder banu Nadir så forholdt det seg slik noen menn fra B.Amir stammen ble drept på grunn av en misforståelse av en muslim. Både Muhammad og banu Nadir var bundet med B.Amir i form av en traktat ved at de måtte betale blodpenger for B.Amirs tap. Muhammad og noen av hans nærmeste tilhengere dro for å snakke med den jødiske stammen. Senere i deres kvartal får Muhammad vite at det finnes et komplott fra jødenes side om å drepe ham, så han drar avsted. Dette bekreftes av blant annet Martin Lings bok, al-Bukhari, ibn Hisham og al-Tabri. Før hele denne episoden fant sted hadde banu Nadirs leder, Sallam b. Mishkam, hatt hemmelige møter med Abu Sufyan, hvor han ga informasjon om muslimene, Ibn Hisham. Maxime Rodinsom sier angående denne jødiske konspirasjonen: «det var ikke en ganske usannsynlig antagelse som en, gitt et minimum av politisk intuisjon, enhver mindre intelligent person en Profeten kunne ha mistenkt», s.191-92. Etter Uhud ønsket Muhammad fornyelse av pakten mellom banu Quraiza og banu Nadir. Den førstnevnte stammen fornyet pakten, men banu Nadir avslo, Abu Da'ud. Etter dette fikk Banu Nadir 10 dager på seg til å forlate Medina. De avslo og Muhammad beleiret stammen. Etter en stund ga de opp og de måtte forlate Medina med alt de kunne ta med seg på kamelene, 600 kameler til sammen. Grunnen til at banu Nadir fikk en strengere straff en banu Qaynuqa (sannsynligvis ble bare deres våpen konfiskert, Barakat Ahmed) var fordi banu Nadir hadde vist fiendtlighet på en tid meget vanskelig og sårbar tid for muslimene. Hadde banu Nadir fått den samme behandling som banu Qaynuqa fikk, ville det ha vært et tegn på svakhet, som ville ha vært katastrofalt for muslimenes anseelse.

 

Når det gjelder Banu Quraiza så er det helt elementært å se på dem i sammenheng med kampen om vollgraven. I denne kampen hadde ledere fra banu Nadir slått seg sammen med lederne i Makka og Ghatafan. Ved kampen om vollgraven hadde de ulike stammene og Makka en samlet hær på 10 000 mann. Muslimene styrke var 3 000 mann og var derfor i en meget kritisk situasjon. Men de hadde en stor fordel i og med at de hadde vollgraven. Deres eneste svakhet, en vei som åpnet for inntog til Medina, var gjennom kvartalet til Banu Quraizah. Men fordi de hadde en pakt med muslimene om å ikke bistå muslimenes fiender, følte Muhammad at han var trygg på det området. I følge Watt så hadde et «angrep fra sør på muslimenes bakside av Quraizah kunne ført til en ende på Muhammeds karriere». Men banu Quraizah fikk aldri muligheten til å angripe. Huyayy b. Akhtab, lederen for banu Nadir fikk overtalt lederen av banu Quraizah, Ka'b b. Asad, til å støtte deres kamp mot muslimene. Det var veldig motstand først og Ka'b b. Asad påpekte at de har en pakt med Muhammad og at han ikke hadde gjort noe mot dem. Men etter intens overtalelse gikk Ka'b b. Asad med på forslaget. Utover dagene innså fienden at de ikke klarte å ta muslimene, dels etter militær strategi fra Muhammeds side og dels etter det kalde været. Fienden brøt opp sine leirer og dro sin vei, og banu Quraizah, som hadde begått høyforræderi i en situasjon som kunne ha betydd enden på Muhammad og Islam, sto nå i kulden. I følge Ibn Ishaq, al-Waqidi og Ibn Sa'ad er dette mer eller mindre hva som skjedde.

 

Med tanke på at straffen for banu Quraizah og hendelsesforløpet som skjedde deretter er kjent, så det er ingen vits i å gjenta det. Men det kan være verdt å gjenta hva Ka'ab b. Asad, banu Quraizahs leder, foreslo for sin stamme i følge Ibn Ishaq: 1-Aksepter Muhammad som en sann profet og spar dere selv, eller 2- drep deres koner og barn og slåss med Muhammad til Gud avgjør mellom dere og ham, eller 3- i dag er det sabbat aften; ta Muhammad og hans tilhengere i form av en overraskelse (sammendrag, på side 685-686 er alternativene mer utfyllende), Ibn Hisham s.684-69 (hele hendelsesforløpet). Første alternativ må være galt; hvordan kan jødene mene at Muhammad er en ekte profet, men selv i dødsøyeblikket ikke godta ham? Det andre alternativet stemmer ikke med jødisk lov og historie. I følge i. Mosebok 9:5 er selvmord ikke lov. Og her var det 600-900 slitne jødiske menn mot 3 000 muslimer! Det er bare tre ting man kan la seg drepe for i følge jødisk lov; mord, utroskap og avgudsdyrkelse. Det tredje alternativet er heller ikke i samsvar med jødisk lov. For i følge Berakhof 61 b, Misnah Yoma 8:7, kan alle lover vedrørende sabbaten bli tilsidesatt når det er snakk om en plikt til å redde sitt liv. Det tredje alternativet viser visse muslimers ignoranse overfor jødisk lov. Hele denne episoden er forskjønnet av al-Waqidi og er utelatt av Ibn Sa'ad.

 

Når det gjelder ordren til å gi straff så sier både al-Waqidi og Ibn Sa'ad at banu Quraizah overga seg til Muhammad og til oppnevnelsen av Sa'd b. Muadh som dommer. Ibn Sa'ad gir en annen rapport som sier at de overga seg til Sa'ds bedømmelse. Både al-Bukhari og Muslim gir motstridende rapporter, hvor den ene sier at de overga seg til Sa'd og den andre at de overga seg til Muhammad som igjen oppnevnte Sa'd som dommer. Videre i historien er det mange så mange motsetninger mellom Ibn Ishaq, al-Waqidi og Ibn Sa'd på mange viktige punkter. Det er også motsetninger mellom de mest autentiske hadith samlingene, al-Bukhari og Muslim.

 

Jeg har her bare nevnt to punkter i banu Quraizah historien som er så full av indre motsetninger at hele historien om banu Quraizahs henrettelse er umulig å fastslå. Barakat Ahmed i hans bok «Muhammad and the Jews» analyserer i detalj hele hendelsesforløpet angående den påståtte henrettelsen av banu Quraizah. Og med tanke på at du er så opptatt av primærkilder vil du sikkert være veldig takknemlig overfor det meget grundige arbeidet til Barakat Ahmed og i hans bruk av primærkilder.

 

Bare som en liten oppsummering av banu Quraizah så hadde deres krigs forræderi og den påståtte straffen vært helt i tråd med dagens arabiske før-islamske tradisjon og det ville dessuten også ha vært i tråd med 5 Mosebok 20:12. Det er viktig å huske på at banu Quraizah var en alliert med muslimene. De hadde inngått en pakt, en avtale som gjensidig gikk ut på at hverken muslimene eller jødene skulle hjelpe hverandres fiender, og at de skulle stå sammen om beskyttelsen av Medina under angrep. Muhammad hadde ikke brutt noen som helst avtaler med banu Quraizah og det ikke de heller, hadde det ikke vært for den intense overtalelsen til lederen for banu Nadir. I enhver situasjon, når en nasjon er under angrep, så blir en slik forrædersk handling slått brutalt ned på. Hvorfor skal Muhammad lide for banu Quraizahs handlinger? Hadde de allierte vunnet den dagen, ville det ha betydd henrettelse for alle muslimene. Og grunnen til det ville ha vært forræderiet til banu Quraizah.


 

Lamartine a French historian, writes in his book, History of Turkey, p. 276:


Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational

dogmas, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may ask, is there any man greater than he?

“If greatness of purpose, smallness of means, and outstanding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? The most famous men created arms, and empires only. They founded, if any at all, no more than material power which often crumbled away before their eyes. This man merged not only armies, legislation, empires, peoples and dynasties but millions of men in one third of the inhabited world, and more than that, moved the altars, the gods, the religions, the ideas, the beliefs and the souls on the basis of a Book, every letter of which has become law. He created a spiritual nationality of every tongue and of every race.” (Historie de la Turqu,, Vol. 2, page 76-77)

Mahatma Gandhi, statement published in «Young India», 1924.

I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind....I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophet's biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life.

Litteratur:

- The life of Muhammad, av Muhammad Husayn Haykal

- Muhammad and the Jews, av Barakat Ahmed

- Muhammad, his life based on the earliest sources, av Martin Lings

- De to engelske sitatene er fra internett

nr 1 fra: http://www.alislam.org/library/links/eyes.html

nr 2 fra: http://www.cyberistan.org/islamic/quote1.html#shaw

 

Kommentar #96

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel.

Publisert rundt 9 år siden

Når jeg spør om et klart,enkelt.kort svar,kommer det en lang avhandling med koransitater som ikke sier noe som helst.

Jeg forstår at det bare er å glemme hele greia.Jeg gidder ikke å ta deg alvorlig.

muhammed er muslimers forbilde..synd for dem..tragisk for alle som er født inn i en slik ideologi..

Kommentar #97

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Når jeg spør om et klart,enkelt.kort svar,kommer det en lang avhandling med koransitater som ikke sier noe som helst.

Jeg forstår at det bare er å glemme hele greia.Jeg gidder ikke å ta deg alvorlig.

muhammed er muslimers forbilde..synd for dem..tragisk for alle som er født inn i en slik ideologi..

Hva er det du vil? Du ville jo ha svaret på Tjønns påstander om Profeten Muhammad.

Det er ganske latterlig at du snakker om å ta folk alvorlig når jeg faktisk svarer på dine henvendelser.

Jeg mener at Tjønn tar feil og det argumenterer jeg for hvorfor jeg mener han gjør det.

Profeten Muhammad er fredsprinsen som kom for å etablere religionen islam, fred i menneskers hjerter.

Kommentar #98

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er ikke snakk om

Publisert rundt 9 år siden

at Tjønn tar feil eller ikke.Historien om muhammed sier det den sier.Er historiske beretninger om historiske personer ukorrekte alle sammen da.For da finns vel ingen sannhet i noe som helst i fortellinger om personer som har levd?

Kan muslimer omskrive historien for å få den til å passe med en "profet" som er etter deres ønske?

Muhammeds historie sier det som skjedde,og hvem skal vurdere hva som er sant da ?

Det finns mange historiske personer som er beskrevet ,og vi må jo stole på det som står i historiske beretninger.

Det hjelper ikke et døyt hva du eller andre muslimer mener,muhammed har en historie,og den er alt annet en tillitvekkende.

Kommentar #99

osamah rajpoot

7 innlegg  376 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

at Tjønn tar feil eller ikke.Historien om muhammed sier det den sier.Er historiske beretninger om historiske personer ukorrekte alle sammen da.For da finns vel ingen sannhet i noe som helst i fortellinger om personer som har levd?

Kan muslimer omskrive historien for å få den til å passe med en "profet" som er etter deres ønske?

Muhammeds historie sier det som skjedde,og hvem skal vurdere hva som er sant da ?

Det finns mange historiske personer som er beskrevet ,og vi må jo stole på det som står i historiske beretninger.

Det hjelper ikke et døyt hva du eller andre muslimer mener,muhammed har en historie,og den er alt annet en tillitvekkende.

Hav er det du sier for noe? Hva er historien om Profeten? Og hva er relevansen med at jeg sier at Tjønn tar feil og så kommer du med spørsmålet om da alle andre historier er gale??

Det er jo sannhet i historien om Profeten Muhammad, det er jo derfor jeg mener at f eks Tjønn tar feil. Jeg omskriver heller ikke historien.

De som vurderer hva som er sant er jo de som har lest kildene, Qur'anen og Hadith. Når jeg sier at f eks Tjønn tar feil, så må jeg samtidig si hvorfor han tar feil og det gjør jeg.

Vi kan ikke stole på hva som helst. Jeg vet det virker rart på deg, men hvis du forsøker å lytte til det jeg sier, så tror jeg kanskje at du kan åpne for at den versjonen av historien du har om Profeten Muhmmad er feil.

Historien er høyst tillitvekkende!

Kommentar #100

Petter Haagensen

4 innlegg  16 kommentarer

Nysgjerrig, svært nysgjerrig

Publisert nesten 9 år siden

"4. Islam fordømmer forfølgelse

Slik vi så det for noen år siden utført under attentatet mot W. Nygaard som utga boken ”Sataniske vers”, eller i forbindelse med karikaturtegningene?

-- Nei, og dette ble da også fordømt. Følger du ikke med?

5. Islam straffer ikke for frafall

-- Hvorfor blir da frafallne muslimer i mange tilfeller steinet i hjel?

-- Fordi man ikke baserer seg på hva Qur'anen sier"

-----------

Jeg må innrømme at jeg ikke har fulgt med!

Til punkt 4: "... dette ble da også fordømt". Hvem fordømte muslimers vold mot dem som tegnet karikaturtegningene? Jeg forventer her at du nevner et navn på en anerkjent muslimsk leder som har nok innflytelse til å utgøre en forskjell.

Til punkt 5: Finnes det et land i verden som er styrt etter Qur'anen, slik du ser det?

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 5250 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
15 dager siden / 3717 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
16 dager siden / 1268 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
11 dager siden / 1129 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 972 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
4 dager siden / 913 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
21 dager siden / 898 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere