Arne Danielsen

329

Israel - ikke så ille likevel?

Det er lett å gå seg vill i Midtøstendebatten. Det gjelder oss alle. Å se etter og å drøfte nyansene kan være vanskelig, og for noen helt umulig.

Publisert: 10. nov 2010

Undertegende er venn av Israel, men er kritisk til en god del av det landet gjør. Dette har jeg gitt til kjenne i flere debatter -- bl.a. her på vd.no.

Her er vil jeg sitere noen uttalelser, som jeg har tillit til, og som gir et nyansert bilde av Israel som krigførende part og som i sin tur er fullstendig forskjellig fra det som er vanlig i norske medier. Og her kan tilføyes at norske medier i særklasse er mer kritiske til Israel enn medier i andre vestlige land (i følge en norsk studie)

Seniorforsker Cecilie Hellestveit, Norsk senter for menneskerettigheter (UiO):

Om Gazakrigen: "Israel holdt seg til krigens regler godt over gjennomsnittelig i forhold det som har vært vanlig i kriger de senere årene. (...)"

Israel behandles annerledes: "Israel holdes til høyere standarder enn andre land i folkeretten. Konvensjonene for krigføring er gjentatte ganger blitt strammet inn som særksilte krav overfor Israel. Det ble ingen reaksjoner når vestlige land brukte klasevåpen og hvitt fosfor, men etter at Israel brukte det. (...)"

Israel som rettstat: "Når det gjelder det israelske rettsystemet, så er det veldig viktig å være klar over at israel er et av de mest rettsgjorte samfunn (...) Israelsk høyesterett behandler saker som gjelder palestinske rettigehter på okkupert territorium. Det er den eneste konstruksjonen av denne typen i verden. HCI har behandlet tusenvis av saker som gjelder palestineres rettigheter. De fungerer også som en slags sivil overvåkning av IDF, det israelske militæret." 

Oberst Tim Collins, England:

"Ødeleggelsene på Gazastripen er store, men ikke så store som i irakiske byer som ble innatt av amerikanske og britiske styrker. Israels mål med Gaza-krigen var å stanse de stadige rakettangrepene"

Oberst Richard Kemp, øverstkommanderende for de britiske styrkene i Aganistan i 2003:

"Jeg tror ikke det har vært noe tilfelle i krigshistorien hvor noen har gjort mer for å redusere sivile tap og drap på uskyldige mennesker enn det IDF gjør på Gazastripen."

...

Vi som bor i Norge og følger med i norske medier og i norske debatter, der bl.a. to ikke ukjente leger er hyppige deltakere, kan konkludere med at disse uttalelesene fra utvilsomt kompent hold er et paradoks, for å si det forsiktig...

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kjære Arne...

Publisert over 9 år siden

så er du den rettferdige Midtøsten tolker som jeg alltid har trodd, og denne gangen har du steget noen ekstra trinn i min aktelse.  Det er jo selvfølgelig sant alt det du skrev nå, det har vi vel alle lest i de forskjellige tidsskrifter.

Du skriver riktignok at Israel er en krigførende part, noe som dog ikke er riktig.  Israel har bestandig forsvaret seg fra andre krigførende land, og det akter de nok å fortsette med.  Men når Iran nå langt på vei er istand til å lage sin første atombombe, så er det ikke lett å sitte stille å vente på undergangen.  Så jeg tror at Israel kommer til å angripe diverse mål som har med atombomben å gjøre.

Alle land i verden er interessert i hva som foregår i Midtøsten og det er enda slik som det står i bibelen, at den som velsigner Israel skal bli velsignet, og den som forbanner Israel skal bli forbannet.  Så idag har du og din familie blitt kraftig velsignet, Arne!

 

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Bibelsitater...

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Alle land i verden er interessert i hva som foregår i Midtøsten og det er enda slik som det står i bibelen, at den som velsigner Israel skal bli velsignet, og den som forbanner Israel skal bli forbannet.  Så idag har du og din familie blitt kraftig velsignet, Arne!

Ja, så var det dette plagsomme spørsmålet atter en gang: Hvor står dette i Bibelen? Jeg trenger ingen eksegese over temaet - bare en enkel henvisning til kapitel og vers.

Tips: Les Galaterbrevet 3:16 før du svarer.

 

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hei igjen...

Publisert over 9 år siden

Nå tror jeg ikke at Arne D. likte så godt min forrige noe overdrevet start i siste kommentar, det er jo bare sine virkelig venner vi sier kjære til, og det kan jeg vel ikke si at han er. Før har Arne vist at han slett ikke er enig med meg i mange ting, snarere tvert imot.  Men jeg ble så oppløftet av dette innlegget hans, at jeg synes av"kjære" var på sin plass!

Når det gjelder Leif Gullberg så stiller det seg litt anderledes, og det er nok du glad for skulle jeg tro.  Du mener visst at Israel ikke skulle hatt noe land ifølge bibelen, og det vi tolker av skriften som dagens Israel, mener du er Israels hjemkomst fra Babylon! Men det er du faktisk ikke alene om, selveste Jan Lilleby, som jeg respekter for sin bibelkunnskap mener dette, men der er nok dere begge to på bærtur!

Så var det spørsmålet ditt da, Gullberg.  Da du siterte Galaterbrevet 3 vers 16 gjorde du det lett for meg.   Du siterer: "Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt."  Riktignok står det mye om velsinelser og forbannelser i bibelen.  5. Mosesbok 28 er full av det.  Men for å komme tilbake til Galaterbrevet, der står det faktisk også i 3 kapittel vers 28: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne.  For dere er alle en i Kristus.  Og hører dere Kristus til, DA ER DERE AV ABRAHAMS ÆTT OG ARVINGER IFØLGE LØFTET!"  Her kan vi altså lese at det som Abraham fikk del i av velsignelser har vi kristne også fått, ifølge løftet!

Når det gjelder Guds forbannelser og velsignelser er det nylig kommet ut en bok på norsk av Derek Prince som tar opp alt dette.

 

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Israel - ikke så ille likevel

Publisert over 9 år siden

Leif Gullberg etterlyser skriftsteder om den som forbanner Israel skal selv bli forbannet.

De fleste bruker Abraham der Gud sier at den som forbanner ham, skal selv forbannes. Men jeg vil heller bruke Bileams opplevelse da han skulle forbanne Israel fordi Balak sa at han skulle gjøre det. Men hva svarte Bileam?  Hvorfor skal jeg forbanne den Gud ikke forbanner? 4.Mos.22.12 og 23.8.   Hadde Bileam forbannet Israel, hadde han vel blitt forbannet for sin handling.

Israel i dag er Guds utvalgte, og sammen med de troende fra alle land er og blir de et velsignet folk. Som land har Gud velsignet og utvalgt Israel og Jerusalem. Jødene er Guds øyensten. De som vil forbanne Israel vil merke forbannelse over sitt liv.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Galaterbrevet 3:16

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Så var det spørsmålet ditt da, Gullberg.  Da du siterte Galaterbrevet 3 vers 16 gjorde du det lett for meg

Når jeg ser at du utelater den viktigste passusen i Pauli ord til Galaterne, er jeg langt fra sikker på at jeg har gjort det lett for deg. Men for at ingen skal behøve å hente fram en nedstøvet Bibel, så siterer jeg min favorittforfatter her:

"Nå blev løftene gitt Abraham og hans ætt; han sier ikke: Og dine ætlinger, SOM OM MANGE, men som om EN: Og din ætt, og DETTE ER KRISTUS" (uth. min).

Bare en skikkelig porsjon vrangvilje kreves her for å misforstå løftet som ble gitt til Abraham.

Men selvfølgelig er du og jeg venner. Jesus har gjort at vi skal tilbringe evigheten sammen i festlig lag. Og tro meg: Når vi da skal oppsummere israeldebatten, skal jeg ikke hovere.

 

Kommentar #6

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Et apropos fra Caldwell

Publisert over 9 år siden

Caldwells betraktninger om Det 21. århundrets kommunisme gir et interessant apropos til dette fenomenet at Israel stadig demoniseres, samt holdes opp mot en annen standard enn andre stater:

Etterhvert som jødene fikk flere «rivaler» som hadde interesse av å ta deres plass som Europas ofre fremfor noen, ble systemet plutselig forvrengt. Ideologien med mangfold og harmoni mellom folkegrupper, som alltid var blitt ledd av som velmenende og politisk korrekt, ble nå middelet for reintroduksjon av antijødisk raseri i den europeiske hverdagen. Langt fra å glemme lærdommen fra Holocaust, var antisemitter og antisionister besatt av den. Den var en retorisk verktøykasse. Hvis muslimene var de nye jødene, var jødene åpenbart de nye nazistene.

Les Caldwells artikkel (i norsk oversettelse) hos Document.

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kjære Anders Helge

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Nå tror jeg ikke at Arne D. likte så godt min forrige noe overdrevet start i siste kommentar, det er jo bare sine virkelig venner vi sier kjære til, og det kan jeg vel ikke si at han er. Før har Arne vist at han slett ikke er enig med meg i mange ting, snarere tvert imot.  Men jeg ble så oppløftet av dette innlegget hans, at jeg synes av"kjære" var på sin plass!

Takker så mye for din gode hilsning. Jeg setter naturligvis pris på å bli tiltalt på en vennlig måte. De av oss, som har holdt på her en stund, kjenner hverandre godt etter hvert. Cyber Space er litt rart slik. Her, og f.eks. på FB, blir folk faktisk godt kjent med hverandre, selv om vi altså ikke har møtt hverandre fysisk.

Så, kjære Anders Helge, du er min gode venn her inne - blant flere - selv om vi sjelden er  enige i debattene.

Ha en fin kveld!

Kommentar #8

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Hvem effektuerer forbannelsen?

Publisert over 9 år siden

Kjære Arne... sier Anders Helge Myhren
http://www.verdidebatt.no/debatt/post103586.zrm

"Alle land i verden er interessert i hva som foregår i Midtøsten og det er enda slik som det står i bibelen, at den som velsigner Israel skal bli velsignet, og den som forbanner Israel skal bli forbannet.  Så idag har du og din familie blitt kraftig velsignet, Arne!"

Jeg spør igjen, som jeg har spurt et annet sted, uten å få svar. Denne gang går spørsmålet til Anders Helge Myhre. Siden du er pastor så kanskje du kan svare?

Det var jo ikke akkurat G-d som gav de sionistiske jødene Palestina, - mer Baron Rothschild og The Crown (GB Utenriksminister Arthur Balfour) som gjorde det. Så her må du selvfølgelig mene at G-d virker gjennom mennesker.
http://no.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarasjonen

Er vi enig om at G-d's vilje på jord, blir effektuert gjennom mennesker? Er vi enig om at G-d (etter noens oppfatning) etter den andre verdenskrig brukte Baron Rothschild og Utenriksminster Balfour til å opprette staten Israel - om det er slik at G-d gav jødenes land tilbake til dem?

"Dette er den plaga Herren vil senda over alle dei folka som går til strid mot Jerusalem" sier Torstein.
:
Kjøtet skal rotna på dei
medan dei enno står på føtene.
Augo skal rotna i holene sine
og tunga rotna i munnen på dei
   "

Så den straffen med å stikke ut øynene og rive ut tungen på folk, hvordan ser du for deg at G-d vil gjøre dette UTEN gjennom noen mennesker Anders Helge?

Har du noen erfaring eller kunnskap om hvem som effekturer 'G-ds' vilje her i verden i slike henseender Anders Helge ?

Jeg kjenner veldig mange mennesker som er imot sionist prosjektet, og kjøttet har hengt fast på kroppen deres til sin dødsdag, og eksemplene er mange på at de har blitt velsignet av G-d, men ofte har de blitt forbannet og forfulgt av Baron Rothschilds (-KingOfIsrael-) satanistiske agentur; MOSSAD og andre slike statsterrororganisasjoner de behersker, som kan drepe fritt i alle land uten konsekvenser, og uten av myndighetene vil eller kan straffe dem (jfr. Lillehammer-drapet og Dubai drapet på Hamas lederen nylig).

Hvem andre skal beskytte Jerusalems interesser enn den mann som skapte det og eide det fra utgangspunktet, nemlig Baron Rothschild, og hans statsterroristgruppe MOSSAD?

Jeg kan gi deg noen eksempler på noen som stod opp imot sions planer og døde raskt og greitt av hurtig eskalerende kreft, bare i  løpet av noen måneder. Tror du dette er G-d's verk, eller er det menneskers verk, i form av strålevåpen og/eller kjemikalier, biologiske våpen, som Satans Synagoge besitter for formålet?

http://www.dissident-net.info/aaron-russo/
http://www.dissident-net.info/bjorn-afzelius/

Etc. Du finner så mange navn i den databanken, av kritikere som dør i ung alder, at de danner en indisierekke etter hvert.

Er det dette du mener med å havne under 'G-d's' forbannelse?

Igjen: Har du noen erfaring eller kunnskap om hvem som effektuerer 'G-ds' vilje her i verden i slike henseender Anders Helge, for dem som kommer under din og dine åndsbrødres forbannelse?

Vi velger oss Barrabas
http://www.verdidebatt.no/debatt/post103728.zrm

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Svar til Jarle Johansen

Publisert over 9 år siden

Først må jeg få spørre deg, hvorfor sløyfer du en bokstav i ordet Gud?  Jeg ser at det er andre også som gjør dette, men jeg har ikke fått svar på det spørsmålet enda, så derfor kan du sikkert  gjøre det?

Du stilte meg noen konkrete spørsmål, blant annet om setningen:"Kjøttet skal råtne på dei, mens de står på føttene."  Bibeltolkere heller vel til den forståelsen, at det her er snakk om en atomkrig.

Neste spørsmål var hvem er det som styrte det slik at Israel fikk tilbake sitt land.  I Guds ord har det stått i tusenvis av år, at Gud har bestemt osv...   Når tiden er inne, oppreiser Gud en mann som kan stå i ledelsen for det som skal komme.  Se foreksempel Moses som ble lederen til israelittene, da de gikk ut av Egyptens land.  Da var Moses 80 år gammel, og Gud hadde store  planer for han helt fra fødselen.  Slik er det og har vært med mange andre også.  Kong David, Salomo, Jakob, Josef...  Ja, listen blir uendelig lang skal jeg ta med alle Guds menn og kvinner som Gud har oppreist til noe stort.

Slik er det også idag, og for å sitere Guds ord som sier:  "Mange er kalt, men få er utvalgt!"  Vi mennesker har fri vilje til å si ja til Guds ordre, men mange er det som sier nei.  Men da oppreiser Gud nye mennesker helt til en er villig, og gir vedkommende den utrustningen som enhver må ha for å gjøre akkurat den viktige gjerningen som Gud ønsker av oss!

Det er viktig å huske på, at når Gud skapte verden var den perfekt på alle måter.  Det var først etter syndefallet alt ble snudd opp-ned.  Menneskene har også idag valget om hvem de vil tjene, og det må vi ha for øye når vi stiller spørsmål og gir svar.

 

Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg oppfordrer alle til å ta en kikk på Jarle Johansens hjemmeside Riskavisen.no, for se hva slags person vi her har å gjøre med og hva slags virkelighetsoppfattning og verdensbilde han bygger sin argumentasjon på.

Kommentar #11

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Så sporet debatten av igjen ...

Publisert over 9 år siden

Danielsen:
Takk for et godt innlegg. Synd den videre debatten ikke omhandler temaet du tar opp.

Gullberg:
Det hadde vært interessant å lese din kommentar til trådstarters innlegg og ikke til mer eller mindre bibelske avsporinger.

Hjertesukk:
Jeg skulle ønske det var mulig å diskutere Midtøsten uten å dra inn GT. Det er fullt mulig å tale Israels sak uten å trekke inn bibelsitater i hytt og vær. Dersom målet er å overbevise sine meningsmotstandere, vil dette ofte være mye mer effektivt. Hvis noen ønsker å diskutere det bibelske aspektet ved saken, kan de opprette en egen tråd. Når alle gode, saklige og faktabaserte innlegg med én gang avspores på denne måten, blir lett alle "israelsvennlige" debattanter skåret over en kam og stemplet som rabiate kristensionister, med eller uten z.

Kommentar #12

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

G-d eller Gud?

Publisert over 9 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Først må jeg få spørre deg, hvorfor sløyfer du en bokstav i ordet Gud?  Jeg ser at det er andre også som gjør dette, men jeg har ikke fått svar på det spørsmålet enda, så derfor kan du sikkert  gjøre det

Paradoksalt nok så følger Jarle Johansen en rabbinsk (eller "fariseisk") jødisk skikk når han skriver "G-d" isteden for "Gud".

Ved å skrive "G-d" viser man ifølge denne skikken respekt for Gud slik at man unngår å misbruke eller å slette ordet "Gud". Opprinngelig gjaldt dette bare Guds navn J-H-V-H, men mange har udvidet det til å også gjelde ordet "Gud".

Kommentar #13

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Takk for reklamen Isak

Publisert over 9 år siden

Isak BK Aasvestad anbefaler å ta en titt på min hjemmeside for å få bakgrunn for mitt verdenssyn og virkelighetsoppfatning.

Rådet tiltres.
http://www.riksavisen.no
Her finnes åndelig føde for kristne, i rikt monn.

Takk for reklamen Isak

http://www.verdidebatt.no/debatt/post104013.zrm

Isak presenterer seg selv som jøde og homofil.  AngryZionist på Twitter.

http://www.verdidebatt.no/isak/

http://twitter.com/angryzionist

Det er vel ikke så rart at hans virkelighetsoppfatning kolliderer med min kristne bakgrunn da, i og med at jeg mener at kristendommen skal unngå noen som helst lefling med sionismen., og at de mennesker som gjør det innen kristendommen ikke er kristne.

Vi velger oss Barrabas
http://www.verdidebatt.no/debatt/post103728.zrm

Og at Isak kanskje i tillegg har funnet en artikkel hvor jeg spør:

"Homofili, Kåtskap eller kjærlighet?"

"Om kjærligheten til de anale gleder - når skapelsen ble innstilt". Dyrets merke eller guddommelig kjærlighet? En åndspsykologisk avhandling om homofili som samfunnsfenomen,

http://www.riksavisen.no/?p=2982

gjør vel ikke saken så mye bedre, at hans verdenssyn krasjer med mitt.

 

Arne: Jeg mener absolutt at det er åndelig dårlig fatt med Israel, med sine myrderier og ugudeligheter.

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ille, men ikke så VELDIG ille...

Publisert over 9 år siden

En blogger som ikke vil vise sitt ansikt har anmodet om min kommentar til trådstarter om Israel kanskje ikke er så ille allikevel - uten bibelhenvisninger.  Det gjør jeg jo ofte, men min generelle - og hyppige - israelkritikk er predikert på overbevisningen om den store truselen mot et Jesus-orientert evangelium  som ligger i den stadig økende israelromantikken som brer seg blant evangeliske kristne i Vesten. Skal jeg koble ut dette parameteret, er jeg tildels enig med Danielsen - Israel er langt fra noen versting blant verdens nasjoner. På noen områder kanskje forbilledlig. Jeg kan komme på flere land som kommer lenger ned på listen. Et land med et rettssystem som tar oppgjør med sine presidenter og politikere er ikke hverdagskost i ethvert land.

Og selv om Danielsen tidligere har beskyldt meg for å være helt ute av stand til å se noe positivt overhodet med Israel, og at jeg kun leser israelkritiske nyheter, så hører jeg kanskje ikke hjemme på denne tråden. Slik sett er jeg mest interessert i å kommunisere med de som ser Israe mot et teologisk bakteppe. Danielsen synes å ville helgardere seg ved å erklære seg som en vennskapelig kritiker av Israel. Og det er vel akkurat det gode venner skal gjøre - gi kritikk der det behøves.

Undringen over hvor Daneielsen egentlig står kommer når han f.eks. hevder at norske media er ubalansert i Israels disfavør. Denne gjengangeren av påstander  blant Israels venner har jeg aldri kjøpt, til tross for mine troesfellers demonstrasjonstog på Marienlyst. Jeg tror ikke påstanden kan dokumenteres.

Debatten fikk selvfølgelig ny aktualitet under siste invasjon i Gaza. Her siterer Danielsen seniorforsker Cecilie Hellestveit ved UIO om at "Israel holdt seg til  krigens regler godt over gjennomsnittelig i forhold det som har vært vanlig i kriger de senere årene..." Hvordan kan vi vite det når journalister av invasjonslandet ble nektet å komme inn i krigssonen? De "journalister" som var til stede og så redslene ble demonisert med Siv Jensen som oppvigler.

Tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland bemerker da også at det var ingen med FrP-sympatier som risikerte liv og helse for befolkningen i Gaza.

Redaktør Torbjørn Røe Isaksen i Minerva skriver imidlertid: "Jeg synes pressen var overraskende balansert når konflikten først var i gang og brakte historier også om den israelske sivilbefolkningens lidelser. Det var også positivt at pressen selv diskuterte bruken av de norske legene som analytikere fremfor bare øyenvitner..."

Uansett, så hevdet analysefirmaet Retriever i en rapport at 80% av norsk mediareportasje fra Gazakrigen var nøytral og objektiv. Av de resternede 20% var det både "proisraelsk" og "propalestinsk" slagside.

Vi vet jo også at det nye israelske propagandaministeriet gikk i høygir under og etter Gaza-konflikten, mens Hamas vanskelig slapp til med sin side av saken. Det synes altså å være en slags konsensus om at ihvertfall Gaza-krigen stort sett ble dekket på en balansert rimelig forsvarlig måte, til tross for det faktum at de fleste norske journalister har klare sympatier mot venstresiden, som i klartekst som regel betyr "propalestinsk".

Nå har jeg kun fokusert på media under den siste opprivende Gazakonflikten. Men når Danielsen nå i ettertid mener at media fortsatt er ubalansert, så kan jeg ikke forklare dette på annen måte en  at han betrakter nyhetsbildet fra Midt-Østen gjennom nøyaktig de samme briller som andre israelromantikere.

Kommentar #15

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

Ikke så ille?

Publisert over 9 år siden

Jeg minner om Jostein Gaarders kronikk "Guds utvalgte folk" (aftenposten 05.08.06), der han begrunner hvordan Israel har voldtatt verdens tillit, og ikke lenger kan anerkjennes som stat : “Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk. Vi ler av dette folkets griller og gråter over dets misgjerninger. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Vi kaller det rasisme”.

 Dokumentasjonen på Israels avsindige, uberettigede og religiøst begrunnede terror er overveldende, og det er faktisk forsket på det nasjonale jødiske israelske selvbildet. Her er konklusjonen: 
“En følelse av å være offer. Blind patriotisme. Stridbarhet. En blokkhusmentalitet, det vil si følelsen av å være under stadig beleiring. Selvgodhet. Avhumanisering av palestinerne og ufølsomhet for deres lidelser. Israel er en nasjon som lever i fortiden, som gjennomsyres av engstelse, og som lider av kronisk trangsyn”.
-Forskerne Rafi Nets-Zehngut ved Columbia University i New York og israelske Daniel Bar-Tal ved Tel Aviv University (eksperter på politisk psykologi).

 Hvis man i det hele tatt skal tillate tanken på å si at det var riktig av FN å gi bort annen manns land til en religiøs sekt som plaster på såret for annen verdenkrig, så må vi spørre:  hvorfor ligger ikke Israel i Tyskland?  Svar: fordi plasseringen er religiøst betinget. Vi snakker om Guds utvalgte folk, og det Lovede Land heter ikke Bayern.

 

Det var FN som i politisk fortvilelse og religiøs forblindelse opprettet terrorstaten Israel i 1948 (og som Israel med krig og trakassering  jevnt og trutt har utvidet siden).

Det er rimelig å mene at det er FN's ansvar å fjerne den igjen.

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jon Kristiansen

Publisert over 9 år siden

Hvis Israel hadde vært den fæle terrorstaten du sier,ville palestinere og alle andre araberland i de nærliggende land forlengst vært lagt inn under Israel.

Hvorfor trakk Israel seg ut av sinaihalvøya etter seksdagerskrigen og overlot den til Egypt hvis de er så voldsomt opptatt av å okkupere land?

Israel har ALDRI startet en krig,men bare forsvart seg mot inntrengere.

Kommentar #17

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Stemmer ikke helt

Publisert over 9 år siden
Jon Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

 Hvis man i det hele tatt skal tillate tanken på å si at det var riktig av FN å gi bort annen manns land til en religiøs sekt som plaster på såret for annen verdenkrig, så må vi spørre:  hvorfor ligger ikke Israel i Tyskland?  Svar: fordi plasseringen er religiøst betinget. Vi snakker om Guds utvalgte folk, og det Lovede Land heter ikke Bayern.

Sionismen startet med Theodor Herzl. Grunnlaget for Israel var ikke spesielt religiøst betinget fra jødenes side. For de var det hele tiden spørsmål om å finne et sted hvor de kunne leve i trygghet. Uganda var et av stedene som ble diskutert, men selvfølgelig var det mest naturlig å tenke på  gamle Palestina hvor jødedommen hadde sine røtter. Men så lenge området var under det ottomanske herredømmet, var det lite aktuell tankegang før britene overtok mandatet for området etter det ottomanske riket falt.

Jøder i Israel er stort sett et sekulært folk, hvor bare et lite mindretall har et religiøst forhold til jødedommen, selv om disse lar seg godt merke i landskapet og sågar i politikken. Jødene er et gruppe mennesker med stor utbredelse av agnostikere og ateister hvor fellesnevneren er tradisjon mer enn tro. Dessuten gjorde Holocaust at mange jøder forlot sin tro - det var umulig for mange å forstå at Gud ikke grep inn under det nazistiske mørket som hadde senket seg over Europa.

"Verdens mest ateistiske stat", sa evangelist Aril Edvardsen en gang om landet.

Da staten Israel ble erklært i 1948 av David Ben Gurion når det britiske mandatet var over, ble det i tiltredelseserklæringen ikke nevnt Guds navn eller noen takk til Ham for den nye staten. Istedet sa han: "Vi, medlemmer av nasjonalrådet, som representerer det jødiske råd i Eretz Israel, proklamerer herved i kraft av det jødiske folks naturlige og historiske rett og den resolusjon som ble vedtatt av De forente nasjoners hovedforsamling, opprettelsen av en jødisk stat i Eretz Israel, som skal hete Staten Israel."

En del religiøse jøder hadde på forhånd forlangt at uttrykket "Israels Gud" skulle tas med i denne talen - selve uavhengighetserklæringen - men ble nedstemt av de sekulære. Dog gikk Ben Gurion med på å bruke ordet "Klippe" som et slags synonym for Gud for ikke å lage splid på denne for den nye nasjonen viktige dag.

Den gang de historiske jødene fikk vende tilbake fra Babylon, var det med et brennende ønske om å tilbe Gud i byen som David hadde grunnlagt. Noe slikt ønske har moderne jøder aldri gitt uttrykk for når det gjelder å gjøre aliyah.

 

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Katta er ute av sekken!

Publisert over 9 år siden

Det finns mye "interressant" å lese på Riksavisen.no, Jarle Johansens hjemmeside domineres av klassisk jødehat og konspirasjonsteorier. Her er noen smakebiter:

Fra "Satans Synagoge":

"De som kalte seg ‘jøder’ i Bibelsk tid ble spredt for hele verden for at de ikke skulle kunne like lett konspirere mot Gud og Guds Folk igjen, var også av denne mentale overbevisning at de var og skulle være spesielt utvalgt og herskerrase/eiendomsfolk. Det er en psykologisk og mental sykdom som de er ekstra disponert for dette, at de skal være så mye bedre enn alle andre, at de kan drepe og rane så mye de vil andre mennesker, FORDI de mener at de er utvalgt og bedre. Det eneste de er utvalgt til er å vise oss hvordan Guds barn overhodet ikke skal opptre, og hvordan Satans Barn opptrer, slik at vi kan velge på fritt grunnlag, bevisst, om vi skal være med dem eller mot dem. I det vi gjør det, velger vi også vår egen guddom, og Kristus vs. Anti-Krist.

At Gud i henhold til historien sendte dem ut i diasporaen (landflyktighet), skulle gjøre det vanskeligere for dem å oppnå sitt verdensherredømme og holde på med sin utbytting av skikkelige mennesker. De kunne ikke da like lett konspirere mot andre raser og folkeslag av andre religioner. Men dette er opphevet idag hvor de er forenet med doble statsborgerskap og internet og telefon og jevnlige møter. Uansett hvilket land de lever i,  hva slags dobbelt statsborgerskap de har, så er det den ene saken som forener dem."

Fra "Er Stoltenberg jøde?":

"Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord. Vi har en demokratisk rett til å få vite dette, samt forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran norges nasjonale interesser."

Fra "Hamsun hadde rett":

"Sovjettilhengernes drømmer ville gått i oppfyllelse om ikke Tyskland med sin protektive okkupasjon hadde berget Norge unna den skjebne. Og med sitt preventive angrep i tolvte time stoppet kommunismens Goliat, den veldige Røde Arme. Da den våren 41 stod klar til å overfalle og avskaffe det kristne Europa og på dets ruiner proklamere den Sovjetiske verdensrepublikk. Det var de kalde fakta. Det kostet blod for Europas frihet, tysk blod.

Så snart den jødiske krigsforbryteren Winston Churchill kom til makten begynte han å bombe sivile tyske byer. Og da verdensherskerne også fikk involvert USAs krigsmaskin ble alle tyske byer med over 50.000 innbyggere bombemål. At USAs atombomber ble utviklet under ledelse av jøden Oppenheimer for å slippes over Tyskland hører vi lite om. Det skal vi ikke vite.

Det burde nå være på tide at vi kommer oss til sans og samling, og blir i stand til å fatte hva som var i ferd med å skje i mellomkrigstiden og hva som skjer i dag, rett foran øynene våre. I stedet for å la oss besnære av den røde ideologis kampanjer mot vår hvite sivilisasjon, fra kommunismens globale propagandamaskin i Hollywood. Så kunne vi få øynene opp for at 1. og 2. v.krig slett ikke var noen tysk “aggresjon,” men tvertimot en arrangert borgerkrig mellom Europas brødre. En sammensvergelse mot Tyskland, det kristne Europas forsvarer. Ledet av bolsjvismens røde krefter bak ryggen på folkene, i en djevelsk plan, av jøden Morgenthau, skulle det tyske folk utslettes, sultes til døde."

Fra "Det glemte holocaust":

"Den 24. Mars, 1933 rapporterer Daily News med flere aviser at ‘Internasjonal Jødedom erklærer krig mot Tyskland”. Ennå en gang skal vi få en makt demonstrasjon på hva som kan vederkveges dem som ikke følger deres instrukser, som Tsaren opplevde i 1917 (og kanskje Island i 2009/2010).

Så Rotschild’s – the King of Israel- Storbritania lyktes med sine forehavender denne gang også. Demonstrere den internasjonale jødedoms makt."

"Det er ingen hemmelighet lenger at Rothschild interesser spilte en særdeles viktig rolle i å finansiere Israel, og at deres agentur finansierte også den den jødisk ledede Bosjevikske revolusjon som ødela den kristne Tsar (Romanov) familien og deres land og kultur. Jødene hadde vært fiender av Tsaren siden han i 1772 for å beskytte det russiske folk, hadde ilagt jødene et sett av regler som de måtte følge for å bo i det området av Russland de fikk tildelt, og ikke drive handel og vandel utenfor det området, som ville gå utover det russiske folk. Dette var tsar rikets standpunkt til 1917 hvor den kristne Tsarens herredømmet ble styrtet av nettopp; jødiske forretnings interesser."

Fra "To artikler om jødefolket":

"Navnet Israel, som er navnet Herren ga til sitt utvalgte folk, har også jødene stjålet og satt på israelsfolkets hellige land, som jødene gjennom sin nye verdensregjering, FN, tiltvang seg etter 2. verdenskrig. Vips kunne jødene kalle seg israelitter. Det er et stort spill. Det jødene driver med i Palestina er ikke noe annet enn tyveri av land som de ikke har noe historisk eller bibelsk «rett» til. De river og fjerner innbyggernes hus og hjem og virksomheter med bulldosere og tanks, og kaller dem for terrorister når de setter seg til motverge. Ambisjonene er hele araberhalvøya. Gjennom FN disponerer sionistene USAs krigsmaskin. Og Vesten betaler. Vanlige jøder vet neppe noe om bakgrunnen, men følger sine ledere. Får sionistene også tak på Hagen, slipper de ham ikke før han er forvandlet til deres lydige tjener.

Det sanne Israel i dag er de nordiske folkestammene, folkene i Nordsjøområdet, i Nordvest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer, og deres ætlinger som etter profetiene reiste mot nord, sør, øst, vest, og bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Dette er ett folk, en nasjon av nasjoner."

Fra "Vinner satanistene åndskrigen?":

"Khazarene (sionist sosialistene som stod bak USSR blant annet, og som nå jobber med USSA [sic]) har hatt et prosjekt gående i hundrevis av år, som kulminerer med Olympiaden i London i 2012. Da skal prosjektet være fullført. Målsettingene nådd. Full kontroll. I både politisk og åndelig forstand. Derfor intensiverer de sin innsats for å skremme verdens mennesker under sin ‘beskyttelse’ frem mot 2012."

Kommentar #19

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Bra, Gullberg

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Nå har jeg kun fokusert på media under den siste opprivende Gazakonflikten. Men når Danielsen nå i ettertid mener at media fortsatt er ubalansert, så kan jeg ikke forklare dette på annen måte en  at han betrakter nyhetsbildet fra Midt-Østen gjennom nøyaktig de samme briller som andre israelromantikere.

(i denne debatten er vi visstnok på etternavn).

Flott at du drøfter de forskjellige innfallsvinklene. Jeg har oppfattet deg som uvanlig israelkritisk, men har også akseptert det du sier (i en annen tråd) at du i dette legger kritikk av kristensionistene. Ergo, at du egentlig ikke er så ensidig kristisk som du kan ha gitt inntrykk av.

Når jeg siterer det siste avsnittet ditt (overnfor), så vil jeg tro at f.eks. Anders Helge Myhren og minst et par andre personer her på bloggen leser avisene på en annen måte enn undertegndede. Ensidigheten i pressen, det ubalanserte og av og til det utilslørte og tendensiøse, opptar meg, generelt. Og da er jeg naturligvis like "på vakt" når temaet er Midtøsten. 

Jeg har tidligere nevnt en norsk undersøeksle som tok for seg dekningen av Gazakrigen. Den ble referert til i de fleste medier. Jeg har aldri greid å spore opp denne. Mener at den ble laget ved Journlisthøyskolen - eller noe slikt. Håper noen kan hjelpe både Gullberg og meg med å finne denne og få linket oss inn på den. Konklusjonen var, slik jeg husker det, at norsk presse i dette tilfelle (Gazakrigen), men jeg mener også at det ble vist til "generelt," er mer israelkritisk enn medier i andre vestlige land. 

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Forklaringen...

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

(i denne debatten er vi visstnok på etternavn).

... er enkel Arne - det var et tilsvar til en som ønsket en uttalelse om tråden fra meg. Da var det mest naturlig å omtale deg i 3. person... :=)

 

Kommentar #21

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Barrabas; Hvor hunden ligger begravd....

Publisert over 9 år siden

Fase i modus operandi: Diskrediteringskampanje. Kallenavn.
Neste fase i modus operandi: ADL, MOSSAD (statsterroristorganisasjoner). Korsfestelse.
Min målsetting: Oppheve tausheten rundt sionismen. Alt for lenge har de fått holde på utenfor radaren.

Jeg skal påvise at Israel er ille, ved å analysere dets ambassadørers oppførsel.

Tusen takk for det Isak.  Merk at noen av de artiklene du linker til ikke er skrevet av meg. Litt etteretlighet er å foretrekke.

Du satte meg jo nettopp i hatkorn med en egnere krets av eleverte kristne sjeler. Jeg rødmer nesten av rosen din, og bli satt i samme divisjon med disse. Flattering. Det har jo gått inflasjon i bruken av disse begreper. Etter din definisjon er vel selv Jesus Kristus jødehater....og Martin Luther har vel vært det lenge, men en kan vel knapt bry seg om slike bagateller som skal beskytte noen for kritikk.

Dette land har vært kristent i 1000+ år, og blir det opp til meg så skal det være det i 1000+ år til, uten nevneverdig innflytelse fra hverken selotisk jødedom (sionisme), islam eller noe annet. Norge er ikke Israel. Her settes den politiske temperatur ved fritt ord, som seg hør og bør i et demokrati. Sannheten skal sette deg fri.

Hater du kristne Isak (projisering)? Noen sitater fra Talmud indikerer det, men jeg lar være.

Norges folk bør velge seg Jesus Kristus, og ikke Barrabas.

Vi velger oss Barrabas
http://www.verdidebatt.no/debatt/post103728.zrm

Det påstås at Barrabas sitt fornavn var Jesus.

(Jesus) Barabbas betyr faderens sønn. (Jesus) Barabbas beskrives som en morder og lovløs, men det er sannsynlig at han tilhørte den gruppe som kaltes seloter. Så Pilatus stod ovenfor to potensielle Messiaser. En fredsæl og en krigersk. En viss rike var av denne verden, og en annen som sa "Mitt rike er ikke av denne verden".

På Jesus sin tid bestod jødedommen av to retninger; de som på JAHVE's (krigsguden) oppfordring skulle gå til krig mot sine fiender og slå dem til jorden, - og de som fulgte Jesus fra Nazaret sin modell for verden og samfunnet (kjærlighetsguden).

De førstnevnte ble kalt seloter, og de sistnevnte ble siden benevnt som kristne..

Noen av jødene valgte seg Barrabas. En annen gruppe valgte seg Jesus. Men selotene i sin fanatisme vant kampen om sine samtidiges sjeler og sinn. Sionistene er vår tids seloter.

"I skuespillet «Barrabas» lar Nordahl Grieg det velkjente bibelske temaet gjenspeile det problematiske valget mellom de gode og de langt sterkere onde kreftene."
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg

Mange kristne ville være på "vinnerlaget" (kan se slik ut med verdslige øyne), og valgte seg selotene, sionistene.

"Barabbas ville frigjøre folket med makt og med våpen, han var en slags terrorist med et positivt motiv for jødene. Men Jesus Kristus kom ikke for å ta liv, men for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Barabbas representerte denne verden, mens Jesus representerte den kommende."

http://www.eyewitness.no/Teologi/het.htm

"Det var jødefolket som sto bak Jesu død, og som ropte: «Korsfest Ham, korsfest Ham!»9 De forkastet Jesus som deres konge, idet de sa: «Vi har ingen annen konge enn keiseren.»9 Det var de som sa: «La Hans blod komme over oss og våre barn.»9 Slik traff de jødiske ledere sitt valg, og dro folket med seg. De valgte Barabbas. Han som var en røver og en drapsmann, representerte Satan. Kristus var Guds representant. Det folket som valgte Barabbas i stedet for Kristus, skulle i all framtid få kjenne Barabbas' grusomhet. På grunn av Israelsfolkets valg, sier Jesus: «Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er det gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne steinen, skal knuses. Men den som steinen faller på, ham skal den smuldre til støv. Da yppersteprestene og fariseerne hørte Hans lignelser, skjønte de at Han talte om dem.»10 Det var Jesus selv som sa at det var jødefolket (Israels eldste, som villedet folket) som forkastet Jesus, og Han lyver ikke.

Jødene hadde gjennom Jesu liv sett Guds kjærlighet, godhet, rettferdighet og barmhjertighet. Nå vraket og ringeaktet de Frelseren. Blodet som rant på Golgata, var det lodd på vektskålen som voldte deres undergang som Guds utvalgte folk. Slik vil det bli på den siste store dagen, da de som forkaster Guds nåde vil få sin dom.38 "

http://www.endtime.net/norsk/israel.htm

I "Terrorismens historie" gjennomgår forfatteren - som tittelen indikerer - terrorismens historie, fra Bibelens jødiske seloter og fremover.
http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article1123678.ece

Seloter
http://www.snl.no/seloter

Gud er kjærlighet

Hvor er kjærligheten?

Om Isak er representativ for sionistene, så opplever jeg ingen kjærlighetens vibrasjoner derifra. Hvor er de kjærlighetens vibrasjoner, hvis gud er kjærlighet, så må vel hans utvalgte barn, uansett hvem som påstår de er det, ha arvet en aldri så liten del av denne kjærlighet? Hvor er kjærlighetens vibrasjoner hos alle sionister på dette forum?

Nå er det jo forbudt å evangelisere i Israel Isak, Men ikke i Norge. Vi lever heldigvis i Norge. Landet som flyter over av melk og honning. Ville ikke hatt din krigerguds ørken for alt i verden. Det var vel de evinnelige kriger som la den øde til å begynne med (?).

Jesus elsker også deg Isak. G-d elsket deg så mye at han sendte sin sønn den Enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.De som ikke gjør det havner i Helvete. Satans Synagoge. Dyrets merke.

G-d ville ikke at du skulle gå fortapt, havne i helvete hos Djevelen Isak. Vend om som tusenvis av jøder gjorde for 2000 år siden, og som tusenvis gjør idag. Du kan ikke bli G-d's Utvalgte uten å vende om, og ære den rettferdighetens og kjærlighetens ånd, som Jesus fra Nasaret øste utover menneskeheten, men som noen av menneskene korsfestet, fordi det ikke passet deres natur å adoptere en slik ånd.

Jesus elsker Isak, som forsåvidt alle andre også i Rothschilds (Red Shield) røverreir Israel. Men hvordan de tar imot Jesus er vist med hvordan de kanaliserer denne Jesus sin åndsbasis hvilket er kjærligheten, i verden. Er der frendeles ikke plass i herberget?

Isak vilk si at jeg hater alle jøder no, fordi jeg gir uttrykk for at jeg ikke liker ham. Han tror seg så viktig at han generaliserer alle jøder, for seg. Fordi Jarle ikke liker Isak og hans holdninger, så hater Jarle alle jøder. FEIL. Jeg liker bare ikke dem med holdninger og chutzpah som Isak. Som tyr til skitne triks når de saklige argumentene tar slutt.

Jeg svarer deg på tiltale Isak, det var du som begynte personfokuseringen, med å ta mannen og ikke ballen.

Øye for øye, tann for tann. Forsvarskrig lovlig.

Jeg forsvarer meg mot sionismens løgner, er ikke det lovlig?
Men sionismens 'forsvarskrig' i Palestina  er lovlig?

Hvis der ikke er mer kjærlighet i Israel enn deres representant og ambassadør Isak her påviser, så står det ikke noe særlig bra til med Israel Arne Danielsen. Det tror jeg vi kan si at vi har påvist.

Jeg kan jo alltids ta en utskift av forløpet av denne Israels-debatten, og sende det i brev til Det Mosaiske Trossamfunn, og høre om Isak er representativ for dem. Jeg tror ikke det.  Vi skal ikke overlate fotballbanen, til de som er henfallen til å ta mannen, når de ikke klarer å ta ballen. Bøllerier er ikke en kristen egenskap, knapt nok en jødisk.

Frans av Assisi's åpenbaring: "Frans, gå og gjenreis min bolig. Ser du ikke at den faller i ruiner!"

Årsaken til ruineringen er sionismen. Kristenhetens fokus på Israel har tatt fokus bort fra den kristne kirke. Hele deres bevissthet har vært fokusert rundt deres prestisjeprosjekt.

Der hvor der ikke er kjærlighet, der er ikke Kristus. Der hvor der er rettferd og sannhet, der er Kristus.

Der er virkelig mange sjeler som er henfallen til å krosfeste budbringeren, når de ikke liker budskapet. Ånden til anti-krist?

 

"Forkynneren" har ordet [..]

Kommentar #22

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarle Johansen. Gå til den siterte teksten.

"Det var jødefolket som sto bak Jesu død, og som ropte: «Korsfest Ham, korsfest Ham!»9 De forkastet Jesus som deres konge, idet de sa: «Vi har ingen annen konge enn keiseren.»9 Det var de som sa: «La Hans blod komme over oss og våre barn.»9 Slik traff de jødiske ledere sitt valg, og dro folket med seg. De valgte Barabbas. Han som var en røver og en drapsmann, representerte Satan. Kristus var Guds representant. Det folket som valgte Barabbas i stedet for Kristus, skulle i all framtid få kjenne Barabbas' grusomhet. På grunn av Israelsfolkets valg, sier Jesus: «Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er det gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne steinen, skal knuses. Men den som steinen faller på, ham skal den smuldre til støv. Da yppersteprestene og fariseerne hørte Hans lignelser, skjønte de at Han talte om dem.»10 Det var Jesus selv som sa at det var jødefolket (Israels eldste, som villedet folket) som forkastet Jesus, og Han lyver ikke.

Denne argmentasjonen har i snart et par tusen år nå vært grunnmuren for den kristne antisemmitismen. Sionismen har vel neppe mer blod på hendene enn hva kristendommen har?

Det er litt vanskelig å se hva som roten til din motivasjon. Hva slags gren hører du hjemme på? Jeg las et annet innlegg av deg her på vd, og jeg sitter igjen med et sammensatt inntrykk av deg. Du er kristen bibeltro, samtidig er du nyreligiøs, inspirert av new age. Og du ser på dagens Israel som antikrist, du har en stor skepsis til jøder. Kan du utdype litt mer hvor du står?

Her er grunnen til at jeg sitter med disse inntrykkene.

1. Du skrev om adhd og indigobarn, hvor staten putter i dem narkotika (ritalin) og ødelegger deres kreativitet. Dette er new age tanker.

2. Du skriver mye om Jesus, som frelser for alle mennesker. Bibeltro.

3. Israel har en veldig stor plass på hjemmesiden din. Du poster også antisemmittiske artikler fra andre. Da tenker jeg ønske om å finne historisk hold for at jødene f, eks stod bak kommunismen. De virker også som om du sitter med de tankene at jøder er de største forbryterne, fordi de "drap" Gud. Deres skjebne skal være verre enn andre, fordi de missbrukte slik den possisjonen de var gitt. For at de da har blitt snublesteinen, så har de da blitt satan? Er det slik du tenker? Den falne engel?

Jeg kan minne deg på at jødene er det folkeslag som har greidd seg aller best tross forfølgelse og mangel på et eget land i de mange århundrer. Så en liten rest av velsignelse ser de ut til å ha.

Hvor komme disse indigobarna inn hos din bibelske tro?

Kommentar #23

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Rothschilds Utvalgte

Publisert over 9 år siden

 

Leif,
Jesus selv likte seg best hos syndere og tollere. Jeg kanskje har mitt publikum hos søkende nedw agere som du kaller dem (de er ingen enhetlig gruppe) ......fordi jeg har en viss erfaring og kunnskap om miljøet (hva vet jeg).

Indigobarn:
En må tilpasse språket til det publikum en tross alt har.

Ord er bare symboler en søker å kommunisere. En får bruke det språk som mottageren har mulighet for å forstå.

Jeg har sagt det før; velsigelsene må en søke å finne ut hvor kommer fra, kommer de fra Baron Rothschild og hans like, eller kommer de fra Kjærlighetens G-d? En må være varsom med hvilken Herre en tjener.

Anti-semittiske artikler? Mest historiske avsløringer. Nekter du for at bak den bolsjevikske revolusjon og drapet på den kristne Tsar stod for en stor del jøder? Og hvem finansierte Trotskies og Lenins frihetsmisjon for Russland på norsk kjøl med M/S Kristianiafjord? Trotsky og Lenin som jeg selv benevner i min artikkel om "De Glemte Holocaust" som de største dyriske elementer som har tilrevet seg makt over mennesker. En dyrisk fryd av drap og vold som en kan identifisere de som har tatt Dyrets Merke utav. De stammer fra apene, enig med Darwin. Jeg gjør det ikke. Min basis er ånd, ikke kropp.

Se denne veldokumenterte filmen, de som tror jeg snakker tull. En kavalkade av hvordan det går når dyret i mennesket får bli enerådende.

I skyggen av HERMES - Kommunismens hemmeligheter

http://www.riksavisen.no/?p=5771

Lenin fremstår for meg som den mest fremtredende representant for de med Dyrets Merke, men så satt han også på balkongen og hylte mot månen på slutten av sin levetid, og ved obduksjonen viste det seg at halve hjernen hans var oppspist av ondskap.

De som er i Kristus, i kjærlighetens Ånd, er også i Sannhetens ånd. De er uadskillelige disse to.

Skal en rive ut av Bibelen de sider som sier noe om det du mener skaper anti-semittisme?

Hvis det er sant at internasjonale kapitalister, som også var jøder noen av dem, kanskje anti-semmitismen ble skapt av det de påviselig gjorde?

At jødene har klart seg bra er flott. Jeg ser sionistene som Baron Rothschilds utvalgte (hvem finansierte Herzl ?) mer enn G-d's utvalgte. På deres frukter skal du kjenne dem. Jeg ser Satans Synagoge, som Johannes sier i sin Åpenbaring fra Patmos. Mye en kan få til med nok penger fra Baron Rothschilds et al mellom hendene.

En kan like eller mislike Bibelen, men den sier hva den sier. Jeg bidrar ikke til revisjonen til mer politisk korrekt format, fordi de som sitter med makten og pengene ønsker det.

Bibelen er G-d's Ord. Blir det revidert i bokstaven, så vil det likevel åpenbares for mennesker i ånden, ved hjelp av Den Hellige Ånde som Jesus lovte å sende til alle som tror på Ham.

Kommentar #24

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Litt etteretlighet er å foretrekke

Publisert over 9 år siden
Jarle Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg svarer deg på tiltale Isak, det var du som begynte personfokuseringen, med å ta mannen og ikke ballen.

Å sitere fra din egen hjemmeside kan knappt kalles "personfokusering". Ikke heller "korsfestelse" eller "bølleri".

"Diskrediteringskampanje"? Ja, i den forstand at de fleste på verdidebatt, uansett hvilket syn de har på Staten Israel, nok vil ta avstand fra den typen matriale du publiserer på din hjemme side og du diskrediseres dermed i deres øyne. Men det som diskrediserer deg er dine egne ord, ikke "kallenavn" fra min side.

Jeg har forøvrig aldri hevdet at samtlige av de artiklene jeg linket til er skrevet av deg. Derimot så er de alle publisert av deg, på din hjemmeside.

Og det er nettopp "ballen" jeg tar når jeg viser de synspunktene du publiserer. Det du publiserer åpent i din internett-avis, må det være lov å sitere uten å bli anklaget for "bølleri".

Jeg har ikke nevnt Jesus, når du tillegger meg en mening jeg ikke har uttrykt gjennom å skrive "Etter din definisjon er vel selv Jesus Kristus jødehater" så er det du som tyr til skitne triks!

Og forøvrig så er jeg ikke noen "representant og ambassadør" for Israel eller Det Mosaiske Trossamfunn. Jeg representer bare meg selv.

PS: Evangelisering er ikke forbudt i Israel.

Kommentar #25

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

APARTHEID i kirkens sekteriske himmel, eller humanisme på menneskets jord?

Publisert over 9 år siden

 

Det  kirke-kristne  antisemittiske  heslige  ansikt  skriker  mot  oss  på  ny  og  på  ny  på  dette  debattforum.  Nå  verre,  styggere  og  mer  høylydt  enn  noen  gang. 

Intet  folk  og  ingen  stat  i verden  er  gjenstand  for  et  tilsvarende  irrasjonelt  og  infantilt  HAT  som  det  som  demonstreres  på  dette  kristne  debattforum.  Språket  blir  grovere  og grovere,  fordømmelsen  mer  og  mer  intens.  Fra  høyre  til  venstre  i  det  politiske  og  kirke-kristne  landskap  forenes  deltakerne  i  sitt  morbide  jødehat. 

At  forumets  deltakere  (kristne  og  ateister)  nærmest  er  patologisk  "besatt"  av  Israel  (ikke  av  Midtøsten-konflikten  som  sådan)  vet  vi  jo  fra  før.  Det  skyldes  ganske  enkelt  at  kristendommen  og  vår  "offentlige  religion"  har  jødehatet  som  teologisk-ideologisk  fundament.  Når  vi  vet  at  kristendommen  og  de  kristne  kirker  gjennom  hele  1700  år (!)  har  forkynt  og  utbredt  jødedommen  som  "Satans  synagoge"  OG  jødene  som  "djevelens  sønner"  -  henfallen  til  evig  dom  og  straff  -  er  det  ingen  grunn  til  å  bli  forbauset  over  ytringene  på  denne  tråden   (som  VL's  moderator  tillater).     

I  følge  den  kirkelige  lære  og  tradisjon  er  det  lov  å  HATE  jøder,  jødedommen  og staten  Israel,  fordi  vårt  lands  "statsreligion"  og  "statskirke"  i  sin  offisielle  teologi  og  bekjennelse  oppfordrer  til  dette.  Vår  protestantiske  og  evangelisk-lutherske  kirkes  grunnlegger  og  fremste  teologiske  autoritet,  Martin  Luther,  er  selv  en  av  historiens  verste  antisemitter. 

Det  mest  avslørende  på  denne  tråden  er  at  ingen  av  deltakerne lenger  kan  gjemme  seg  bak  en  såkalt  "politisk  kritikk"  av  staten  Israel.  Vi  ser  på  denne  tråden  at  jødehatet  sprenger  alle  politiske,  konfesjonelle  og  teologiske  grenser.  Det  handler  ikke  lenger  om  politikk,  eller  om  internasjonal  rett,  men  om  hva  som  er  vårt  ETISKE  fundament,  dvs.  vårt  syn  på  mennesket  vurdert  helt  uavhengig  av  religion,  teologi  og  rase-forestillinger. 

Det  er  ganske  avslørende  at  dagens  (europeiske)  antisemitter  i  stor  grad  beleilig  unngår  enhver  referanse  og  henvisning  til  kirkens  konkrete  og  dokumenterte  antijødiske  historie  og  teologi  gjennom  de  foregående  1700  år!  Det  tyder  på  at  de har  mangt  og  mye  å  skjule. 

---------------------   

Alle  Europas  kristne  kirker  er  i  dypet  av  sin  teologi  ANTISEMITTISK.  Deres  hat  til  jødene  er  overlevert  gjennom  så  mange  generasjoner  av  kristne  europeere  at  alle  som  betrakter  seg  som   europeere  -  kristne  eller  ateister  -  er  tvers  igjennom  INHABILE.  Det  betyr  at  vi   europeere  er  moralsk,  intellektuelt  og  kulturelt  totalt  uskikket  til  å  dømme  og  fordømme  det  israelsk-jødiske  folks  handlemåte  for  å  skaffe  seg  det  samme  fundament  som  europeisk  og  internasjonal  folkerett  forutsetter  og  krever  for  store  og  små  nasjoner  (sterkest  for  de  av  dem  som  har  de  dypeste  røtter  i  historisk  tradisjon). 

Til  dette  kommer  at  vi  nordmenn  -  og  med  oss  alle  kristne  europeiske  folk  -  på  et  i  dag  fortsatt  sviktende  historisk-faktisk  grunnlag  og  ut  fra  mytologiske  spekulasjoner  og  fantasier  -  i  minimum  opp  til  1700  år  har  dømt  og  fordømt  det  jødiske  folk  til  å  leve  på  vår  NÅDE,  uten  å  bli  tilkjent  et  minimum  av  den  folkerett  vi  stadig  og  høylydt  henviser  til. 

De  kristne  europeiske  kirker  har  gjentatt  og  gjentatt  sine  grufulle  doms-  og  straffetrusler, ustanselig  gjennom  århundrene,  og  fortsetter  uanfektet  av  kritikk,  og  uten  skygge  av  fundament  i  historisk-faktisk  og  rettslig-moralsk  grunnlag,  å  fremføre  dem  i  vår  "statskirke".  Hver  eneste  søndag  gjentas  bekjennelsen,  med  den  hesligste  og  falskeste  DOM  som  kan  felles  over  det  mishandlede  folk:  jødene.  Og  med  ord  som  i  vår  norske  konfesjon  lyder  slik:  fordi  jødene  ikke  vil  bekjenne  seg  til  den  "Gud"  vår  kirke  i  sin  åndelige  og  religiøse  underutvikling  har  valgt  å  gjøre  et  historisk  menneske  til,  skal  de  lide  en  EVIGVARENDE  STRAFF  I  FORM  AV  UOPPHØRLIG  TORTUR. 

Inntil  denne  form  for  sjelelig  og  religiøs  APARTHEID  opphører  -  ved  klare  uttalelser  fra  Den  norske  kirkes  bispekollegium  -  må  alle  norske  borgere  som  er  vokst  opp  og  blitt  indoktrinert  i  dette  folkehat,  erklære  seg  absolutt  INHABILE.   Igjen:   det  betyr  at  vi  europeere  er  moralsk  og  rettslig  uskikket  og  uberettiget  til  å  felle  noen  som  helst  negativ  DOM  hva  angår  det  jødiske  folks  ubetingede  rett  til  å  få  gjenopprettet  den  FOLKERETT  til  et  eget  nasjonalt  territorium  som  de  har  felles  med  oss  alle. 

----------------------  

Når  skal  det  bli  slutt  på  den  kristne  europeers  mangel  på  selvkritikk  overfor  en  ideologi  han  selv  og  hans  teologiske  autoriteter  har  konstruert  på  basis  av  (uholdbare)  historiske  postulater  om  Jesus  fra  Nazareths  overmenneskelige,  guddommelige  herkomst?  Dette  er  kirkelig-teologiske  postulater  som  definitivt  er avslørt  som  utslag  av  mytologisk  fantasi,  og  som  de  fleste  velutdannete  ansvarlige  teologer  i  dag  må  betegne  som  bevisst  usannferdige  eller  løgnaktige. 

 

Mvh.   G.  Ullestad 

  

 

Kommentar #26

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Ateistisk humanisme på menneskets jord

Publisert over 9 år siden

Grete sier:

"Hver  eneste  søndag  gjentas  bekjennelsen,  med  den  hesligste  og  falskeste  DOM  som  kan  felles  over  det  mishandlede  folk:  jødene."

Hvilken jøder er det spesielt du har i tankene i dagens virkelighet som mishandles? Er det Obamas rådgivere Emanual "Desperado" Rahm eller Axelrod. Er det Netanyaho? Er det Frankrikes President Sarkozy?

Var det synagogene som ble stående i USSR under Trotski (Bronstein) og Hr. Schiffs utsendte bøddel Lenin, mens de kristne kirker ble brent an masse, etter at den kristne Tsar med hele sin familie var myrdet? Og prestene drept eller sendt til GULAGS.

Hvilket mishandlet folk Grete?

"Til  dette  kommer  at  vi  nordmenn  -  og  med  oss  alle  kristne  europeiske  folk  -  på  et  i  dag  fortsatt  sviktende  historisk-faktisk  grunnlag  og  ut  fra  mytologiske  spekulasjoner  og  fantasier "

Kaller du det mytologiske spekulasjoner og fantasier fra dem som har personlig erfaring for at JESUS LEVER Grete? Mange av oss har slike erfaringer, så dine ord faller på steingrunn.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post104321.zrm

Israel blir ikke bedre av at dets tilhengere er så immunisert mot selvkritikk.

Kanskje du burde lese Alexander Solshenitsins bok "200 Years Together" Grete, for liksom å balansere dine sympatier og antipatier litt?

"La den som er ren kaste den første stein". Og de vendte seg om i skam, og gikk derifra.  Heldig for dem som besitter noen skamfølelser i det hele tatt.

 

 

Kommentar #27

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

langsynt

Publisert over 9 år siden

Grete Ullestad

Det skremmende med dine synspunkter og svart/hvit-tenkning er at det virker som at du tilhører den intellektuelle elite både med kompetanse, intelligens og integritet(men dog uten klokskap). Det er slike som deg som blir hørt i den offentlige debatt. Du burde, pga. din integritet holde deg for god til å legge ut offentlig slike synspunkter.

Hvis du har fulgt med i timen, da har du oppdaget at dagens kristenhet over hele verden, også i Den Norske Kirke opphøyer, velsigner og støtter sioniststaten nærmest på en besettende og demonisk måte. Det er et ytterst fåtall kristne i dag som prøver å rote i dette; de få som har oppdaget at dette virkelig skurrer er de som blir utstøtt av "det gode fellesskap" innen kristenheten. Har lest på nettet kristne har skrevet vitser og mye rart om Jesus, til stor hallelujastemning og smileys fra kristesionistene. Men når det på samme blogg ble lagt ut jødevitser, da ble det liv og vrede i den kristensionistiske leir. Denne ble fordømt, forbannet og utestengt fra nettstedet. Altså betyr det at å gjøre ap av den allmektige og eiegode Gud er lovlig. Men å skrive noe liknende om jøder er strengt forbudt. Da betyr det igjen at jødene er mer hellig, rettferdig og høyere enn Den Allmektige Himmelens og jordens skaper.

Men med dine synspunkter, ville en slik kommentar i din CV kavlifisere deg til stilling i departementene, for siden på Stortinget, selvsagt etter å ha gått i lære hos sionisthaukene  og "israelvennene" på regjeringsnivå, der du ville fått en dypere kjennskap både kunnskapsmessig og åndelig(blant bildenbergerne) om hva du skal mene og tro.

 For det er i sannhet noen som har oppdaget hva som foregår i de skjulte rom i regjeringkretser, og fått smake de mektige herrers vrede. Disse har blitt forfulgt, trakkasert, forsøkt manipulert, avsatt, tvangsinnlagt, og kanskje myrdet for sine oppdagelser. Men dette gjelder bare de som har innflytelse og integritet; i hovedsak politikere, departementsråder, journalister, advokater,osv.(Synnøve Taftø, Steinar Bastesen, Per Aslak Ertresvåg, Johan Jørgen Holst, Anne Orderud, osv, osv). For hjerneslag, kreft og innleggelser har nærmest rammet slike som har funnet ut noe de ikke skulle vite, nærmest som en epidemi helt fra krigens slutt. 

Kommentar #28

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Dessuten

Publisert over 9 år siden

er vi kirken opp igjennom tidene skyldig å takke for sine avsløringer av sionismen. De har tatt krftig avstand fra dette antikristelige vesen. Hvis ikke de i sin tid hadde stått i mot judaiseringen, spesielt med store Guds menn som M.Luther som advarte på det sterkeste mot disse farlige kreftene i samfunnet, hadde vi alle vært underlagt sionismen og gått i takt og måttet hylle "ubermenneskene", "jødene", med et "Heil, juden!"

At kirken opp igjennom historien har svin på skogen, kan en ikke stikke under en stol. Det har alltid vært ulver blant fårene. Disse har gjort ubotelig skade på de sanne kriste. Slike maktmennesker har tjent sjelefienden. For mennesket er ikke i stand til å skille mellom snørr og bart, spesielt i denne tid vi lever når "kjærligheten" er blitt så varm hos de mange, eller kjærligheten til satans gjerninger er blitt så varm!

Men når en ser i historisk sammenheng; der b.la. Grete er en av flere som skal etter den intellektuelt og politisk korrekte vei gjør seg til talsperson for å jobbe mot kristedommen, der en må lukke øyner og ører igjen for mange realiteter for at deres syn skal ha substans. På en slik måte kan en forvrenge et større helhetsbilde, men bak dette er det en fordekt og målrettet agenda i de fleste tilfeller.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2162 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1792 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1285 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1185 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1110 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 910 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere