Tor Martinsen

44

Engang frelst, alltid frelst?

Frelsen og dens velsignelser er det noe vi har for alltid, eller kan vi miste dette? Leste noe i en tråd her noe som fikk meg til å begynne å gruble over dette. En bastant uttalelse i den retning at når noe en gang var gitt så var det gitt for alltid

Publisert: 8. nov 2010

For noen få år siden tok Gud tak i meg med påfølgende anger, omvendelse og dåp. I dag kaller jeg meg kristen og frelst, og jeg regner meg som et Guds barn med alle de plikter, rettigheter og privilegier dette medfører. Men, er disse rettighetene og privilegiene  Gud har gitt meg mine for alltid uansett hva jeg gjør? Sett at jeg begynte å sette de få pengene jeg har høyere enn Gud. Eller om jeg fant på å gjøre noe annet i kirketiden enn å gå i kirken og tilbe Herren. Hva da? Har jeg ikke da en annen Gud og bryter det første budet? Er jeg da fortsatt frelst og har jeg de samme rettighetene og privilegiene som før? Hva skjer dersom jeg går bort og slår i hjel naboen min fordi han ikke tror slik jeg tror. Er jeg ikke da en morder, for jeg har jo drept et menneske! Hva da, er jeg fortsatt frelst, og har jeg de samme rettighetene og privilegiene allikevel? Jeg tror ikke det. Dersom jeg bryter Guds bud og jeg ikke omvender meg fra de onde gjerningene så trekker Gud vekk sine velsignelser. Jeg tror at det ikke hjelper meg noe å slutte å begå disse handlingene dersom jeg samtidig ikke omvender meg. Har jeg rett i dette eller er dette feil, eller er det kanskje forskjell fra sak til sak?

Er det noen som har sterke meninger om dette?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Re:

Publisert over 9 år siden

Du vil nok helst ha mer teologisk oppbygde svar enn mitt, men jeg drister meg til å si at Bibelen jo ofte sammenligner Gud med en "kjærlig far". På den tiden ble man vel også regnet som kjærlig når man tuktet sitt barn, men det å slå hånda av sitt barn pga. at de går vill iblant, er vel aldri blitt regnet som kjærlig, eller?Det er jo lignelsen om den fortapte sønn et godt bilde på også. Jeg forstår det slik, ihvertfall, at forsoningsofferet er gjort. Valget blir derfor mitt om jeg tar imot eller ikke. Tar jeg imot, vil det innebære en endring i min natur, ved hjelp av det offeret som er gjort - og det alene! Hvor mange ganger jeg er nødt å bokstavelig talt krype til korset i løpet av et liv, vil vel også avhenge mye av hva slags natur som er min medfødte. Har jeg stor trang etter å gjøre det som du regner for synd, vil det være behov for desto større nåde.

Trist hvis jeg har misforstått.

Kommentar #2

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Mye eller lite frelst?

Publisert over 9 år siden

Hei Sissel!

Nei, du har langt ifra ikke misforstått!

mvh Svein

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Til Svein

Publisert over 9 år siden

Jeg er oppriktig glad for den tilbakemld., Svein! For jeg må ærlig innrømme at det er hvile i en slik forvissning - fremfor å hele livet igjennom skulle være i tvil: er jeg frelst eller ikke? Den tanken er veldig tung å bære på for mange. Jeg har jobbet med eldre i en årrekke og det er godt å møte på dem som har en frelsesvisshet og går døden trygt i møte, med den. Deres liv har for meg også i sannhet vært et bevis for at de virkelig har vært oppriktig troende og frelst. De har spredt lys og glede rundt seg og det har vært lærerrikt å være vitne til dem i yngre år.

 

Kommentar #4

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Frelsen

Publisert over 9 år siden

Jeg må vel komme trekkende med kjepphesten min atter en gang da.

Frelsen er en konkret HANDLING ca 2000 år gammel og den og ble FULLBRAKT ved Jesu død på korset.

Det er jo noen som fortsatt springer rundt å proklamerer seg frelst til alle slags datoer og stedsangivelser, men da har de tydeligvis frelst seg selv og de fleste vet vel hva Bibelen  sier om den saken...

Frelsen kan vi miste kun ved at Gud trekker tilbake hele avtalen....

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Til Per

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at du slår fast det samme som også jeg tror. Men jeg har bare et lite tilleggsspørsmål om du kan tenke deg å svare: mener du da at alle er frelst automatisk ved den handlingen, eller må man selv gjøre noe aktivt for å få del i det?

Kommentar #6

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det er omtrent slik:

Publisert over 9 år siden

 

Taes i mot ved å tro at det faktisk er "FULLBRAGT"

Gud satset allt ved å bruke sin eneste sønn og ikke sau, geit eller fugl slik det var vanlig tidligere.

Når Han satser sin sønn så har jeg full tillit til at det også var komplett og fullkomment og totalt umulig å "matche" for andre på annet vis.

Å så tvil om frelsen er bra nok vil være et direkte hån mot den som utførte handlingen ( Jesus) og han ( Gud), som aksepterte den som fullverdig.

Kommentar #7

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Re. Frelsen

Publisert over 9 år siden

Per Traasdahl skrev:

Frelsen er en konkret HANDLING ca 2000 år gammel og den og ble FULLBRAKT ved Jesu død på korset.

Det er jo noen som fortsatt springer rundt å proklamerer seg frelst til alle slags datoer og stedsangivelser, men da har de tydeligvis frelst seg selv og de fleste vet vel hva Bibelen  sier om den saken...

Takk for tydeliggjøring, Per.  For min del kan de proklamere seg frelst til krampa tar dem.  Noe annet er at de også bruker dette som et slags nedverdigende kontrollspørsmål overfor andre kristne:  "Er du frelst?", "Er du født på ny?" eller "Er du døpt i ånden?" (underforstått ingen såkalt babling i tunger = ingen åndsdåp = kun 50% kristen). 

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Per:

Publisert over 9 år siden

Helt enig med deg i at det må regnes som en hån å trekke frelsens evige gave i tvil!

Det er som å få noe dyrebart i gave fra ens nærmeste og samtidig kunne forvente at de trekker den tilbake om du ikke oppfører deg bra nok.

Kommentar #9

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

Re

Publisert over 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg bryter Guds bud og jeg ikke omvender meg fra de onde gjerningene så trekker Gud vekk sine velsignelser. Jeg tror at det ikke hjelper meg noe å slutte å begå disse handlingene dersom jeg samtidig ikke omvender meg. Har jeg rett i dette eller er dette feil, eller er det kanskje forskjell fra sak til sak?

Hei Tor.

 

Jeg ser det er mange meninger her, men ingen som egentlig svarer på spørsmålet ditt.

Derfor kan jeg godt gjøre det..

Ja, du har rett i at dersom du bryter Guds bud, og ikke omvender deg, så trekker Ånden seg vekk fra deg...den som er ditt segl til frelse...og kommer kun tilbake ved omvendelse...

Omvendelse viser seg ved utholdenhet i fristelsens time...og opprettholdes ved å stadig vandre i Ånden, i bønn og konstant helliggjørelse, i det man tar enhver tanke til fange under lydighet til Kristus.

Men det er ikke de 10 bud som gjelder lenger, men det er 2 konkrete bud: Du skal elske din neste, og du skal ikke drive hor.

Men det er mange måter å bryte nestekjærlighets-budet på...derfor må man være på vakt hele tiden...slik at man er klar når satan sender et angrep/fristelse...Men det holder å vandre i Ånden, ikke fokusere på all synden. For om man vandrer i Ånden, merker man når satan angriper, og kan stå imot.

Og det er ikke forskjell fra sak til sak...har man synd som man vet er synd, så må man omvende seg...

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Joachim Lysø. Gå til den siterte teksten.

Omvendelse viser seg ved utholdenhet i fristelsens time...og opprettholdes ved å stadig vandre i Ånden, i bønn og konstant helliggjørelse, i det man tar enhver tanke til fange under lydighet til Kristus.

Og dette skal du da greie på egenhånd? For det er vel da ikke noen der til å hjelpe deg før du har bevist deg "utholdende i fristelsens time"?

Kommentar #11

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

PÅ DISSE TO HVILER BUDENE

Publisert over 9 år siden

Budene gjelder dem, og det er ikke det at vi til stadig går rundt og sier til oss selv: Ikke lyv, ikke stjel, ikke driv hor, ikke slå ihjel.....Dette skal komme naturlig inn i hjertene våre når vi elsker Jesus, da er Hans vilje(budene) en glede og lyst.

Ved Horeb inngikk Gud en slik pakt med folket sitt. Både Herrens og folkets forpliktelser ble klart og utvetydig framlagt. "Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt (som ennå ikke er detaljert), så skal dere være min eiendom framfor 
alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg," 2.Mos.19,5-6. Folket ble bedt om å lytte, holde og være lydige. Hva skulle de lytte til, hva skulle de holde og hvordan skulle deres lydighet vise seg? 

Når vi begynner å leser paktinnholdet, (som vi kaller de ti bud), merker vi oss at "budene" ikke begynner med "Du skal." De begynner med "Jeg er;" 2.Mos. 20,2. Hvis du leser videre på grunnteksten (hebraisk), formidler ikke gramatikken "Du skal/skal ikke, men det står "Du Vi/vil ikke," for det er ingen nektelse med imperativ eller en befaling, men en nektelse med indikativ. Derfor er det bedre og riktigere både språklig og teologisk å si "Du kommer/ kommer ikke til osv. Tenk på det første "bud" som en illustrasjon. Når Herren virkelig er din Gud, kommer du ikke til å ville eller ønske å ha noen andre guder er Han. 

Uttrykket "bud" eller "påbud," er også lite dekkende for det grunnteksten kommuniserer. Ord er langt bedre. Det hebraiske "Aseret hadvarim" kommer av "davar" og oversettes vanligvis med ord." Det kan bety ord, sak, ting eller saksforhold. 2.Mos.20,1-17 handler derfor om ti saker eller saksforhold. Den første saken gjelder forholdet mellom det skapte og Skaperen. 

Elsker vi Jesus så holder vi Hans bud(10 bud oppfyller de 2, du skal elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte.....og du skal elske din neste som deg selv)

Alle kan falle av og synde, da har vi en talsmann i himmelen som taler vår sak, sda sier ikke at det er budene som fører til frelse, men i troen skal vi glede oss i Guds gode bud som er til det beste for oss alle.

Noen har ment at den gamle pakt er de ti bud i det gamle testamentet og at den nye pakt er det nye testamentets tilbud om forsoning med Gud uten bud, forskrifter og lydighet. Vi påstår at Skriften må leses både fort og overfladisk for å kunne lede til en slik konklusjon. Men la oss gi de som hevder dette nok respekt, ved følge tanken og se hvor vi havner. 

Vi er oppmerksomme på, at mange bibeltekster kan indikere en slik tolkning. Ofte er Heb.8,13 sitert. "Når han taler om en ny pakt, har han derved erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte." Dette blir da forstått dit hen, at den gamle pakt er borte og at de kristne nå er under en ny pakt. Det gamle testamentet hører fortiden til og det samme gjør budene som var Guds pakt med Israel. Den neste teksten som blir siterte er som regel Gal. 4,24. Siden de ti bud hadde sin opprinnelse på Sinai, er det rimelig at dette bibelverset inkluderes i argumentasjonen. "I dette ligger en dypere mening. For disse kvinner (Sarai og Hagar) er to paktet Den ene er fra berget Sinai og fører bare til trelldom Det er Hagar." 

Her sammenligner Paulus trelldommen i den gamle pakt, med friheten i den nye (v.22-31.) Dette synes å være bra ammunisjon for teologien som sier at de ti bud (gitt på Sinai), er foreldet og skaper trelldom. Da må den nye pakten kvitte seg med disse budene, for å gi frihet (fra loven eller budene). 

Vi har ingen problemer med å bekrefte Paulus. Den gamle pakt ledet til slaveri. De ti bud kalles en pakt, 5.Mos. 4,13. og 9,9 og de ble gitt på Sinai. Men Paulus benytter ennå sterkere språk. Han sier rett ut i  Heb. 8,6 og 7 at vi i Kristus har fått en "bedre prestetjeneste" enn den gamle, fordi Kristus er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter" Videre sier han at hvis "den første pakt" hadde vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen." Budskapet til Paulus er da klart, nemlig at den nye pakt er lovfestet på bedre løfter enn den gamle og at den gamle pakt hadde mangler og feil. 
 

Hvis vi fremdeles holder på den populære tolkningen at det gamle testamentets gamle pakt er Guds lov, de ti bud eller ord gitt på Sinai, behøver vi vel bare å lese innholdet i denne gamle pakten, de ti bud, og identifisere alle svakhetene, feilene og ikke minst, de dårlige løftene. Har du prøvd det? Det er sannelig verd et forsøk. 

Den samme Paulus som skriver dette, sier noe interessant i Efeserbrevet 6,1-3. Der er hans budskap; "Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett. Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til, for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet." Syns du dette er dårlige, elendige og mangelfulle løfter? Når apostelen skriver dette, lenge etter Jesu død og oppstandelse, har han tydeligvis ingen ide om at dette budet er avskaffet, ugyldig, mangelfult og tilhørende en annen tid. Eller tror du Paulus i Heb. kap. 8, mener at budenens holdning til hor; mord, tyveri og løgn er problemet? Er saken den, at den falne naturen er så svak, at Gud i den nye pakt vil gjøre det hele enklere, slik at denne naturen kan få utfolde seg fritt med nevnte atferd, uten at det er et problem?

Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av hele din hjerte og av hele din sjel," 5.Mos.10,12. Det neste verset viser hvordan folket skulle gjøre det Gud ba om. Med andre ord, hvordan de skulle holde sin del av pakten. "Så du holder Herrens bud og hans lover som jeg byder deg - - etc. Hvordan skulle de elske, vise ærefrykt, vandre rett og tjene Gud med hjerte og sinn? Ved å lyde Guds lov! Hvordan tror du et Guds barn i dag kan være i det nye paktsforholdet med Gud?

Selvfølgelig ved å lyde Guds lov, og det, sier han som skapte oss, er bare mulig når denne loven blir en del av tanke, sinn og følelse. Og det er bare mulig ved den mirakuløse nye fødsel erfaringen. 

Gud gav Saul et "annet hjerte," 1. Sam l0,9. Salmisten ba om å få et rent hjerte skapt i seg, Sal. 51,12. "Ta vare på mine bud i ditt hjerte, og skriv dem på ditt hjertes tavle, Ords. 3,1 og 7,3.

Gud forlater oss ikke når vi synder, ja nåden blir større til og med, men skal vi da synde på nåden?

Kommentar #12

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

Re

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og dette skal du da greie på egenhånd? For det er vel da ikke noen der til å hjelpe deg før du har bevist deg "utholdende i fristelsens time"?

Jo, Ånden gir kraften, hvis du vandrer i Den...ved å stadig vandre i Ånden, i bønn og konstant helliggjørelse, i det man tar enhver tanke til fange under lydighet til Kristus.

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Joachim:

Publisert over 9 år siden

du skriver:

Jo, Ånden gir kraften, hvis du vandrer i Den...ved å stadig vandre i Ånden, i bønn og konstant helliggjørelse, i det man tar enhver tanke til fange under lydighet til Kristus.

Jo, men dette blir å motsi deg selv, slik jeg forstår det.

For du skriver til Tor at: Jo, han står alene dersom han synder!

Konsekvensen av å synde: Gud trekker sin ånd tilbake, iflg. din forståelse.

Hva må du da gjøre?

Jo, omvende deg ved å: vise utholdenhet i fristelsens time.

Men greier du det  - uten Ånden, som jo er trukket tilbake inntil videre?

Det blir vel litt det samme som SDA også lærer om at man blir stående alene i den siste og vanskeligste tid før Jesu gjenkomst - for å virkelig vise seg verdig.

Jeg tror dette er å føre mennesker veldig vill - og det bør man ikke som en oppriktig kristen.

Kommentar #14

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

Re

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Konsekvensen av å synde: Gud trekker sin ånd tilbake, iflg. din forståelse.

Hva må du da gjøre?

Jo, omvende deg ved å: vise utholdenhet i fristelsens time.

Men greier du det  - uten Ånden, som jo er trukket tilbake inntil videre?

Jeg kjenner ikke til SDA...men..

Ja, Ånden trekker seg tilbake ved synd gjort med vel viten..for Gud er jo Ånd, og synden satte skillet mellom sjelen og Gud/Ånden til å begynne med...og fungerer på samme måte fortsatt...

Men det jeg mente, var at når man ber om tilgivelse, og lover å omvende seg, så jo, da blir man tilgitt, og Ånden kommer tilbake (før fristelsens time)...Men det er i fristelsens time, det viser seg om du virkelig mente det, da du ba om tilgivelse og omvendelse...

Så omvendelse betyr egentlig å begynne å vandre konstant i Ånden, eller å gi sitt liv til Herrens vilje, og ta enhver tanke til fange osv..

Men om man faller ved første fristelse igjen, da omvendte man seg egentlig ikke, og tilgivelsen man ba om uteblir...

 

 

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

112 innlegg  13843 kommentarer

Frelsen

Publisert over 9 år siden

Joachim Lysø skriver: ”dersom du bryter Guds bud, og ikke omvender deg, så trekker Ånden seg vekk fra deg...den som er ditt segl til frelse...og kommer kun tilbake ved omvendelse...”

………………………

Her var det mange blandete meninger.  Hvilken Ånd snakker du om? I følge skriften er kjød det samme som kjød og ånd det samme som ånd. Kjødet gagner ikke til noe, for det er ånden som gjør levende. En kan derfor ikke blande hummer og kanari, eller kjød og ånd, de passer ikke sammen.

Når det gjelder frelsen er jeg sterkt enig med Rolf Egil, de som påberoper seg selv frelst har frelst seg selv, akkurat som det ble sagt til Jesus da han hang på korset – frels deg selv du som kan rive ned tempelet og bygge det opp igjen på tre dager. Gud vet hva de måtte mene med dette? Men i alle fall snakkes det i bibelske termer om en frelsens dag, når var den?

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Et foreløpig samlesvar.

Publisert over 9 år siden

Ja, her var det litt av hvert. Som Joachim Lysø sier så var han den første som svarte på spørsmålet. Det var altså ikke umulig og forstå hva jeg etterspurte, men for ordens skyld i tur og orden:

Sissel, du misforsto spørsmålet som var #Engang frelst, alltid frelst?# Altså hvis man bekjenner sine synder og omveder seg til Gud skal vi i følge Bibelen bli frelst som her i Jakob 1,21: #Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres.#

Svein, du misforsto på samme måte.

Per, du påstår at den eneste måten vi kan miste frelsen på er at Gud trekker tilbake hele avtalen? Er frelsen en kollektiv ordning, eller er frelsen en privatsak mellom det enkelte mennesket og Gud?

Rolf Egil, har jeg forstått deg riktig så regner du deg ikke som frelst. Hva er du i så fall da? Jesus sa følgende til kvinnen i Matt 9,22: #...Din tro har frelst deg...#

Joachim, du forsto spørsmålet, men følger opp med at vi i dag kun har to bud!?! #Du skal elske din neste, og du skal ikke drive hor.# Er det greit at jeg stjeler, lyver, slår i hjel har andrre guder osv? Vel, Jesus ga oss det doble kjærlighetsbudet som er noe annerledes enn det du refererer til, og som jeg ikke vet hvor du har fra. Det doble kjærlighetsbudet derimot lyder slik: #Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matteus 22,37-39)… og så glemmer du vel det viktigste som kommer i neste vers: #På disse to budene hviler hele loven og profetene#. (Matteus 22,40) Hva er det så som ligger i loven og profetene? Jo hele det gamle testamentet med alle de lover og regler og ikke minst tibudsloven som ligger der. Hvordan disse omfavner loven er slik at du klarer ikke å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand så lenge du ikke også holder de fire første budene slik du finner dem i 2. Mos. 20,3-11, og du kan ikke elske din neste som deg selv dersom du ikke holder de seks siste budene som du finner i 2. Mos.12-17.

Christin, du kommer med noen veldig gode utfyllende opplysninger, og jeg liker særlig dette du tar fram i forbindelse med å elske Gud, der du sier: ”Når Herren virkelig er din Gud, kommer du ikke til å ville eller ønske å ha noen andre guder er Han”.

 

Kommentar #17

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

Re

Publisert over 9 år siden

Kjell;

Erkjenner du at Jesus Kristus er Guds Sønn, født av jomfru Maria, som ble gravid ved Den Hellige Ånd, for ca 2000 år siden, levde i kjød som menneske, men vandret i Ånden, døde på korset som betaling for menneskenes synd (for hver den som tror at Han er Guds Sønn født i kjød døde og sto opp 3.dag, og erkjenner Han som Herre), og sto opp den 3. dag?

Hvis du svarer ja på dette, kan jeg snakke Ånd med deg...

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

112 innlegg  13843 kommentarer

Christin Eriksen

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ditt innlegg om hva den hebraiske grunnteksten sier om de detaljerte uttrykkene om at den ikke formidler grammatikken, altså ikke i nektelsesform, men en nektelse i indikativ form, var svært opplysende å få vite av deg. Da falt nok en brikke på plass i den store sammenhengen som sier at vi alle i et eneste øyeblikk skal forvandles og oppstå fra de døde hvor synden er tatt vekk… og da skal vi ikke synde mer, her kommer den indikative formen svært godt frem, hvor vi ikke skal bryte budene helt frivillig, fordi vi er blitt forvandlet. (1.Kor.15.52ff.) Budene er bud som er skrevet i sinn og hjerter etter at den nye pakten inntrer. Da skal vi ikke... bryte budene lengre.

Kommentar #19

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

Re

Publisert over 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Joachim, du forsto spørsmålet, men følger opp med at vi i dag kun har to bud!?! #Du skal elske din neste, og du skal ikke drive hor.# Er det greit at jeg stjeler, lyver, slår i hjel har andrre guder osv? Vel, Jesus ga oss det doble kjærlighetsbudet som er noe annerledes enn det du refererer til, og som jeg ikke vet hvor du har fra. Det doble kjærlighetsbudet derimot lyder slik: #Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matteus 22,37-39)… og så glemmer du vel det viktigste som kommer i neste vers: #På disse to budene hviler hele loven og profetene#. (Matteus 22,40) Hva er det så som ligger i loven og profetene? Jo hele det gamle testamentet med alle de lover og regler og ikke minst tibudsloven som ligger der. Hvordan disse omfavner loven er slik at du klarer ikke å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand så lenge du ikke også holder de fire første budene slik du finner dem i 2. Mos. 20,3-11, og du kan ikke elske din neste som deg selv dersom du ikke holder de seks siste budene som du finner i 2. Mos.12-17.

 

Ok, skjønner at det kan misforståes...Når jeg sier at de to budene man har er Du skal elske din neste, og du skal ikke drive hor, så er det fordi i det første budet, ligger alle de andre...så jeg trengte ikke si dem...og det med hor la jeg ved, for at noen tenker at det er et separat bud, som hører kjødet til og ikke ånden...

Og i det budet (elske din neste) ligger også: du skal elske Herren din Gud. For disse er flettet sammen og man kan ikke gjøre det ene uten det andre...

Så jeg forkortet det egentlig så mye som mulig...men også fordi Jesus nevnte dette: Jeg gir dere et nytt bud, Du skal elske din neste.

Og det står også flere steder...Og et annet sted står det at budet vi skal følge er: Vi skal ikke drive hor.

Så jeg tenkte ved å skrive disse to, fikk jeg med alle...

For de andre små- budene er bare å konkretisere de største....

Budets siktemål er jo kjærlighet av et helt hjerte, rent sinn, og god samvittighet..

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

112 innlegg  13843 kommentarer

Joachim

Publisert over 9 år siden

Jeg kan selvfølgelig ikke dikte opp en sannhet til deg som jeg ikke finner grunnlag for i bibeltekstene, det står selvfølgelig ingenting i Bibelen om at Jesus levde for 2000 år siden. Men da jomfruen fødte, fødte hun en sønn som de kalte for Immanuel, han fødtes i en tid da en mann kunne holde en kvige og to lam, og de gav så mye melk at han kunne ete rømme. Et land hvis to konger ble gruet for skulle også ligge øde. Dette stemmer vel ikke hvis en ser tilbake på midtøsten for 2000 år siden? Byen Jeriko som Jesus skulle ride gjennom fantes bare som en ruinhaug, lagt i ruiner 1400 år førut. Hvor blir det av bevisene?

Jeg tror selvfølgelig på Guds Sønn, ikke som person men som hva bibeltekstene beskriver ham som – en ætt (Gal.3.16, Åp.22.16)som skal stå frem mot slutten av Jakob/ Israel. Den hellige ånd skulle utgytes i de siste dager (endetiden) ved tegn i jorden (jordskjelv) og ild og røykstøtter på himmelen (krig) Jesus skulle ikke komme med fred, men med strid. Åp.12.1-6 forteller om kvinnen (byen) som skulle føde ham som senere skal styre hedningene med jernstav. Så kan vi saktens diskutere Ånden som skulle bli utgytt når ørkenen ble til en fruktbar mark.

 

Kommentar #21

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Re; Re:

Publisert over 9 år siden

Hei Joachim.

Da forsto også jeg hva du mener. Du mener egentlig som meg at de ti bud er gyldige, og at Jesus oppsummerte budene i det doble kjærlighetsbudet. Og du oppsummerer det veldig godt og veldig elegant i den siste setningen din, og dette bør noen og ev hver av våre venner her inne ta til seg. Du sier: #Budets siktemål er jo kjærlighet av et helt hjerte, rent sinn, og god samvittighet#.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

112 innlegg  13843 kommentarer

Fullbragt

Publisert over 9 år siden

Per Traasdahl skriver: Gud satset allt ved å bruke sin eneste sønn og ikke sau, geit eller fugl slik det var vanlig tidligere.

Når Han satser sin sønn så har jeg full tillit til at det også var komplett og fullkomment og totalt umulig å "matche" for andre på annet vis.”

……………….

Ja, det kan kanskje være fristende tro at dette var det som hendte for to tusen år siden, i og med at Bibelen faktisk beskriver alle profetiene som fullbrakte eller oppfylte, selv når det gjelder den ”nye himmel og den nye jord” hvor rettferdighet bor – så har jeg ved våken tilstand verken sett rettferdighet eller oppstandne folk.

I følge Joh.19.28 henvises denne sekvensen om fullbyrdelsen til Salm.22.16 som hvis en leser hele salmen får en annen forklaring på myten om Jesu korsfestelse.

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Så prøver jeg på nytt...

Publisert over 9 år siden

Det kom da noen svar under spørsmålet men det er vel bare Joachim Lysø og Christin Eriksen som svarte direkte på spørsmålet. Spørsmålet var som sagt: #Engang frelst, alltid frelst?# Jeg vil da utfordre alle som har lyst å svare på dette konkrete spørsmålet.

 

Er det virkelig slik som enkelte mennesker sier at dersom man er frelst så er man det for alltid? Kan det virkelig være slik?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere