Ingunn Løkstad Salvesen

Alder: 84
  RSS

Om Ingunn Løkstad

Pensjonert lege. Har vært gift i 54 år, fått 4 barn, 16 barnebarn og 3 oldebarn. Jobbet med forebyggende helsearbeid blant barn gjennom mange tiår. Som pensjonist engasjert i å støtte homofile i deres kamp for likeverd i vårt samfunn. Klima og forvalteransvar opptar meg også mye. Jeg undres: Hvordan kan 1/5-del av oss tillate oss å forbruke 4/5-deler av kloden ressurser? Har vi rett til å forgifte og stjele jorden fra kommende slekter?

Følgere

Kjønn og ekteskap

Publisert rundt 4 år siden

Det er betryggende for KrF at de har en leder som "følger med i timen". Etter at den nye loven om juridisk kjønn ble vedtatt 06. juni 2016, var det etter mitt syn et strategisk gunstig tidspunkt å avslutte kampen mot homoekteskap.

Knut Arild Hareides utsagn om å avslutte kampen for å få reversert ekteskapsloven, har vakt heftig debatt. Den kraftige reaksjonen fra homokonservative skuffer meg veldig. Jeg har flere ganger spurt i det offentlig rom om de anser spørsmålet om akseptering av homofilt samliv som et frelsesspørsmål. Fra de toneavgivende homokonservative teologene har jeg ikke fått noe tydelig svar. Det tror jeg noen tolker som: Vi kan ikke utelukke at fortapelse blir en konsekvens. Hvis noen lever med en slik trussel i livet sitt, forstår jeg at de blir svært engstelige over Hareides utspill.

Jeg mener at det var et strategisk gunstig tidspunkt Hareide valgte for å fronte at KrF burde legge om kursen. Han gjorde det kort tid etter at Stortinget 6. juni 2016 vedtok den nye loven som gir rett til selv å bestemme hvilket juridisk kjønn en ønsker å ha. Kanskje skjønner han at denne loven initierer et paradigmeskifte i forståelsen av kjønn her i Norge. - Kanskje forutser han at hvis ekteskapsloven blir reversert, vil det oppstå årelange konflikter om hvordan kjønn skal defineres i forhold til "adgang" til ekteskap.

Før ble juridisk kjønn bestemt ved inspeksjon av ytre kjønnsorganer ved fødselen. Inndelingen i to kjønn ser ut til å ha fungert noenlunde bra for de fleste. Det er nesten forunderlig, - når vi vet at det ikke er to mennesker som er helt like i sitt biologiske genetiske materiale eller i miljø/kulturell påvirkning i forhold til seksualitet. Den omtalte loven av 6. juni 2016 gir en politisk aksept av at alle innen kjønnsmangfoldet fortjener å bli behandlet som likeverdige med hensyn til goder i samfunnet.

Så til mitt poeng: Hvordan skulle en reversert ekteskapslov fungere i praksis etter at den omtalte loven av 6. juni 2016 kom? Vigselsmyndighetene måtte ha klare definisjoner av begrepene mann og kvinne. Skulle begrepene utelukkende bygge på observasjonen som ble gjort av den fødselshjelperen som skrev fødselsmeldingen? Eller skulle den bygge på en attest fra spesialisert helsepersonell som kunne bevitne at ytre kjønnsattributter hadde fått vellykket kirurgisk og hormonell behandling, - slik at de kunne godtaes som det motsatte kjønn av det de fikk ved fødselen. Eller skulle en godta den selvvalgte kjønnsidentiteten, og la de gifte seg selv om deres ytre kjønnsattributter var uforandret i forhold til ved fødselen. Eller skulle en nekte vielse for de som ikke hadde det "rette" utseende ved fødselen, og kanskje også nekte for de som hadde latt helsevesenet korrigere/"pynte" på det ytre utseende for å bli lik det motsatte kjønn. Jeg ser for meg et "osean" av uavklarte problemstillinger hvis ekteskapsloven skulle reverseres. Og tenk på all krangling innad i kirken det ville bli, hvis begrepene mann og kvinne skulle defineres ut fra "Bibelens klare ord". Og hvem skulle bevitne overfor statlige myndigheter at overflateanatomien hos de som ba om å bli viet, samsvarte med en reversert ekteskapslov? Hvem skulle ha myndighet til å forlange full avkledning for å bevitne at de ifølge loven var verdige til å gifte seg? De skisserte problemstillingene virker unektelig latterlige eller komiske. Men de kunne bli en realitet hvis ikke politikerne er vidsynte nok og har evne til å se langtidsperspektiver ved sitt program.

Et politisk parti bør vise omsorg for alle variantene i vårt samfunn. Lederne bør bruke vidvinkel for at flest mulig skal få det best mulig. Jeg er glad hvis KrF slutter å sortere og forskjellsbehandle mennesker etter hvordan de så ut ved fødselen.

Gå til innlegget

En historisk dag på Stortinget.

Publisert over 4 år siden

Lov om endring av juridisk kjønn initierer et paradigmeskifte i forståelsen av kjønn. Den gir håp om at samfunnet skal se på alle kjønns-uttrykk som normalvarianter, og håp om at vi slutter å kalle noen unormale og behandlingstrengende.

Det var en stor glede å oppleve stortingsdebatten på nett-TV idag mellom kl. 12 og 13.

Ikke bare transpersoner og deres familie og venner har grunn til å gråte av glede idag. Alle som ønsker at Jesu sinnelag med likeverd til alle mennesker, skal prege vårt samfunn, kan fryde seg. Med bakgrunn i Bibelens fortelling om "hyrden og det ene lammet", føler jeg stor takknemlighet over grunnholdningen i samfunnet som har stemt på politikere som har omsorg for alle innen kjønnsmangfoldet. Selv om det overveiende flertall i befolkningen er i A4-format med hensyn til kjønnskarakteristika og kjønnsidentitet, finner jeg intet i Bibelen som sier at vi skal "gi blaffen" i de sjeldne variantene blant oss. Jeg finner intet om at de skal forskjellsbehandles og få mindre av samfunnets goder, -  fordi de ikke er i A4-format.

I kristne miljøer tror jeg det tildels har vært upopulært å bli oppdatert om hva tekniske fremskritt kunne fremskaffe av kjønns-fakta utenom det vi visste utfra overflateanatomien. 

Gammel vane - vond å vende.

Gjennom mange tusen år hadde menneskene liten mulighet for annet enn en "grov-sortering" med hensyn til kategorisering av kjønn. Det resulterte i at tokjønns-modellen ble den dominerende i størstedelen av verden. Uheldigvis gjorde flertallstyranniet seg gjeldene slik at det var skambelagt å være født tvekjønnet/hermafroditt/intersex/"tredje kjønn"/???? I håp om å unngå skammen valgte nok mange å leve i skjul. Men jeg har hørt at i noen samfunn har tvekjønnete hatt ekstra høy status. (Dette må eventuelt andre bekrefte.) Tenk om vi i Norge begynte å anse de tvekjønnete som en slags talenter, - i likhet med andre sjeldne personer som Mozart, OL-gullmedaljevinnere, osv. I våre norske hager er jo blåklokker også sjeldne i forhold til løvetann. Sjeldne planter og dyr hegner vi ekstra om. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det samme med menneskearten? Alt og alle hører jo til i det gudommelige skaperverk.       

Vi som bor i et land hvor vi med frimodighet kan referere til Bibelen, vil jeg minne om hva som står i Matt 19,12 hvor Jesus sier: "...For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.» Jesus beskrev altså mennesker med en annen kjønnsidentitet enn det som var mest vanlig. Men det var ingen nedverdigende omtale av disse.

Siden det har vært så lite info om kjønnsmangfoldet i det offentlige rom, har jeg siden februar 2005 ytret meg i det offentlige rom for å få fokus på hvordan vi innen kirken skal gi likeverd til de som ikke er i A4-format. 

Med bakgrunn i min faglige og yrkesmessige erfaring, og mitt sosiale liv blant venner i kirke og samfunn, har jeg blitt en ivrig motstander av at vi som kirke skal sortere mennesker etter hvordan de er skapt.

I februar 2005 sendte jeg et brev til Lærenemnda i Den norske kirke, og ba nemnda vurdere hvordan kirken skal forholde seg til hermafroditter (tvekjønnede), transvestitter og transseksuelle. (Kan leses på min webside: https://ingunnlokstadsalvesen.wordpress.com/2013/04/22/brev-til-laerenemda-i -den-norske-kirke/ ) Etter 11 år venter jeg fortsatt på svar i det offentlige rom. Utenom diverse avis-innlegg om dette tema, sendte jeg et innspill til Samlivsutvalget i Den norske kirke, - se http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat22/thread316074/?action=new. 

For de som føler at de kjenner for lite til kjønns-fakta, kan de forhåpentligvis få noe info ved å gå inn på t.eks.:http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat22/thread11632178/?action=new

Jeg har ikke kompetanse til å gi noen fullgod beskrivelse av kjønns-differensieringen. Men jeg vet om en gruppe som jeg har for lite kunnskap til å beskrive. Det er de som presenterer seg som aseksuell, og som opplyser at de ikke føler seg tiltrukket hverken av menn eller kvinner. Forøvrig kjenner jeg til at noen ønsker å slippe å bli plassert innen en "opplest og vedtatt" kjønns-kategori.

Den nye loven initierer et paradigmeskifte i forståelsen av kjønn. Jeg tenker at det aller viktigste ved loven er håpet om at samfunnet skal se på alle kjønns-uttrykk som normalvarianter. Vi må slutte å beskrive mennesker som unormale, - og forvente at de skal ha medisinsk behandling for å tilpasse seg flertallets glorifiserte tokjønns-normalitet. Da kan vi hindre unødvendige og irreversible inngrep hos unge og voksne. Hvis vi skal ha håp om å forebygge kjønns-lemlestelse hos helt små barn, bør vi også i Norge få en lov som godkjenner intersex/tredje kjønn. Behovet for en slik lov ble også nevnt i stortingsdebatten i dag.En slik lov har det vært i mange år i Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Australia og New Zealand, - de siste par årene også i Tyskland, Danmark og Malta.

Slutt-kommentar: Den nye loven har stort potensiale for helsefremmende effekt i aktuelle minoritetsgrupper. Men effekten avhenger av samfunnets evne og vilje til å implementere en forandret forståelse av kjønnsidentitet, - og akseptering av at det er normalt med kjønnsmangfold. Vi vet at det ikke finnes to mennesker som er totalt like i sin biologi. For å få en fredelig sameksistens bør vi akseptere hverandre fullt ut, - akkurat slik som hver enkelt av oss er skapt. Og NB: Jeg tenker ikke bare på det biologiske materiale som er synlig i overflateanatomien, men på alt biologisk materiale som gir et menneske inside-informasjon fra alle kroppens celler, og som samler, analyserer "input" og lager en syntese av alle innkomne sanseinntrykk i hjernens "sentraladministrasjon". Hvis da et menneske i juridisk forstand ansees som tilregnelig, kan vi forvente topp-kompetanse til å uttale seg om sin egen kjønnsidentitet, - (men NB selvsagt ikke om andres).              

Gå til innlegget

Jeg ønsker å oppfordre dere til å tenke nøye over om det er et gode for dere om det blir to forskjellige vigselsliturgier. Det kan nemlig dukke opp et uforutsigbart «undervannsskjær» for dere.

Jeg bruker bevisst ordet «kjære»­ i overskriften. Det er fordi jeg helt fra min studie­tid i Oslo (1955-1961) har vært glad i dere som kristne medvandrere. Jeg var for eksempel­ sammen med Gunnar Prestegård i styret for Studentlaget.

Det at vi ser forskjellig på hvordan vi skal tolke Bibelens budskap om hvordan Gud vil at våre liv skal leves, fjerner ikke mine gode vennskapsbånd til dere. Den innbyrdes kjærligheten mellom oss kristne opplever jeg har stor slitestyrke i mitt sinn og i mitt følelsesliv.

Jeg har kommet til en annen konklusjon enn dere med hensyn til homofilt samliv. Jeg skjønner at dere opplever «skyer i horisonten» med tanke på vårens Kirke­møte i Trondheim.

Det virker som Åpen folkekirke­ på sitt årsmøte prøvde å ta hensyn til den utryggheten dere ­føler, og med flertallsbeslutning godtok homokonservative ­presters behov for å ha en egen vigselsliturgi basert på mann- og kvinneformulering.

Jeg ønsker å oppfordre dere til å tenke nøye over om det er et gode for dere om det blir to forskjellige vigselsliturgier. Det kan nemlig dukke opp et uforutsigbart «undervannsskjær» for dere.

Er dere informert om at det er bebudet et lovforslag som snart skal behandles i Stortinget, og som sannsynligvis medfører at alle i Norge selv kan bestemme sitt juridiske kjønn?

Hvis lovforslaget blir vedtatt, ser jeg for meg et mulig fremtidsscenario: To personer med mannlige ytre genitalier ønsker å gifte seg med hverandre. Begge er per dags dato registrert som menn, men den ene kan på kort tid (etter egenerklæring) bli registrert som kvinne.

Hvordan skal da en homokonservativ prest forholde seg hvis disse to ber om å bli viet med vigselsliturgien som baserer seg på at «Gud skapte mann og kvinne (…)»? Jeg tror presten vil få et ­dilemma. Hvilket svar presten gir, må avhenge av hvordan ­presten definerer kjønn.

1. Hvis presten sier ja: Andre homo­konservative kan kritisere­ presten for ikke å holde seg til den tradisjonelle kjønnssortering ut ifra de ytre genitalier.

Kanskje blir det ikke avis­overskrifter av det. Men tidligere venner kan distansere seg, se på presten som en vranglærer, som kanskje ikke skal «arve Guds rike». Det kan bli en stor belastning hvis det er i et lite, trangt miljø.

2. Hvis presten sier nei: Da kan det bli førstesideoppslag i landsdekkende aviser. For homokonservative blir det en stor utfordring å overbevise folk om at ut ifra «Bibelens klare ord» skal kjønn bestemmes ved å «ta en titt» på de ytre genitalier.

Hvordan skal presten sikre seg hvis han har en religiøs overbevisning og får samvittighetskvaler hvis han vier to som er like i sine ytre genitalier? Hvem skal inspisere genitaliene? Skal presten be om legeattest som ­bevitner at de ytre genitaliene er maskuline eller feminine?

Ingen prest kan forlange at brudeparet skal ha skriftlig ­attest for at de helt fra fødselen av har vært registrert som det juridiske kjønnet de nå har. Hvis presten kommer i offentlighetens søkelys, tror jeg at både presten selv og kirken blir latterliggjort.

Min konklusjon: Kirkemøtet bør vedta én felles liturgi som skal brukes ved alle ekteskapsinngåelser i kirken. I tillegg kan det godkjennes forskjellige tilleggsformuleringer som kan brukes ved behov.

Først publisert i Vårt Land 1.4.2016

Gå til innlegget

Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn.

Publisert over 4 år siden

Når samfunnets forståelse av kjønnsidentitet forandres, oppstår det en inkongruens i forhold til den klassiske tolkning av Bibelens samlivsetikk.

Klassifiseringen av kjønn har opp gjennom tidene skjedd på forskjellige måter:

1): Fra tidlig i menneskehetens historie ble «sorteringen» gjort ved inspeksjon av ytre genitalia.

2): I nyere tid har vi lagt vekt på kjønnskromosomene for bestemmelse av kjønn. Innen legevitenskapen fant vi at personer med XY-kromosom nesten alltid hadde mannlige ytre genitalia, og tilsvarende XX-kromosom hos kvinner. Etterhvert har det vist seg at noen som vi oppfattet som menn, hadde XX-kromosom, og noen kvinner hadde XY-kromosom. En sjelden gang kan et menneske ha en mosaikk av celler med XX-kromosom og celler med XY-kromosom. Konklusjon: Kjønnskromosom-analyse samsvarer altså ikke alltid med førstnevnte måte å bestemme kjønn på. Denne forskjell i resultat kan vi beskrive som kjønnsinkongruens.

3): I mars 2016 forventes et paradigmeskifte med hensyn til bestemmelse av juridisk kjønn i Norge. Sannsynligvis vedtar politikerne en ny lov: Alle kan selv få bestemme sitt juridiske kjønn etter å ha utfylt en egenerklæring. Det betyr at samfunnet skal akseptere det enkelte individs egen oppfatning av sin kjønnsidentitet. Vi skal altså godta at toppkompetansen på vår kjønnsidentitet ligger i «sentraladministrasjonen» i hjernen, - hvor info fra alle cellene i kroppen og info fra omgivelsene via sansene samles. 

Forøvrig formoder jeg at det snart i Norge blir lovlig å bli registrert som «tredje kjønn»/intersex. Slik har det vært i mange år i Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Australia og New Zealand, - de siste par årene også i Tyskland, Danmark og Malta.

I det følgende vil jeg bruke beskrivelsen maskulin (mannlig) om egenskaper som oftest forekommer hos de som ser ut som mann ved inspeksjon av ytre genitalia. Tilsvarende bruker jeg feminin (kvinnelig) i relasjon til kvinne.

Forskning tyder på at enkelte organismer øker artens overlevelsesevne ved overgang fra enkjønnet til tokjønnet stadium. Om en slik evolusjonsmessig utvikling over milliarder av år ligger forut for Bibelens billedlige fremstilling av Adam og Eva, kan ingen vite. Men hvis vi følger tanken om at Eva utviklet seg fra et ribben av Adam, må det bety at femininiteten hos Eva stammet fra Adam. Men intet i Bibelen tyder på at Adam ga fra seg alle sine feminine egenskaper. Det samsvarer med at alle menn er født med t. eks. brystvev og brystvorter som hos kvinner. Nyfødte gutter kan produsere «heksemelk» Menn kan dessverre også oppleve det kvinnelige fenomenet å dø av brystkreft.

Utfra både Bibelens skapelsesberetning og evolusjonslæren kan vi forvente at vi alle har en blanding av maskuline og feminine egenskaper. En person kan til eksempel i det ytre se ut som en mann, men ha eggstokker i stedet for testikler i pungen, eller ha et feminint reaksjonsmønster i de områder i hjernen som stimulerer reproduksjonsorganene. (Se forskning av Ivanka Savic.)

Ingen kan beskrive i detalj hvordan denne blandingen har oppstått. Med vår ringe forstand må vi bare godta de fakta vi ser i skaperverkets mysterium. At noen kan oppnevne seg selv som en slags overdommer og sortere mennesker etter en "genetisk-vellykkethets-skala", er for meg ubegripelig.

Det har vært lite fokus på vitenskapelige fakta om kjønnsmangfoldet blant oss. Denne vegringen er kanskje ekstra uttalt blant kristne. I Norge henger det kanskje sammen med en unøyaktig/upresis/villedende oversettelse av skapelsesberetningen i vår norske bibel, hvor det i 1. Mos 1, 27 står «..til mann og kvinne skapte han dem».

 I følge Bauer greske leksikon (University Press Chicago revidert versjon 1979) er den rette oversettelsen fra Septuaginta (skrevet 100-200 år f. Kr.): male and female, (–altså mannlig og kvinnelig).

Og i Vulgata (ca. 400 år e.Kr.):  Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos.

Og i 1853 oversatte den tysk-jødiske bibeloversetteren Ludwig Philippson 1. Mos. 1,27 slik: "Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf er sie."

Og i Basic English 1964: "....male and female he made them."

Hvorfor vi har denne diskrepansen mellom oversettelsen til norsk og til de store verdensspåkene, vet ikke jeg. Men i 2011-utgaven fra Bibelselskapet står anført en fotnote til 1. Mos. 1,27: Hebr. har "mannlig og kvinnelig". Kanskje blir det forandret neste gang Bibelen skal revideres?

Det kan ta tid å forandre samfunnets innhold i et begrep. Våre forfedre  at jorden var flat, men når «vidvinkelen» ble tilgjengelig for hvermansen, snudde opinionen, og jorden ble oppfattet som rund.

I vår IT-verden er «vidvinkelen» lett tilgjengelig for alle. Derfor kan vi håpe på raskere snuing av innholdet i begrepet kjønn, - som nå kan bygge på nye metoder for klassifisering.

Jeg tenker at delegatene til vårens Kirkemøte bør bli godt oppdatert på nye vitenskapelige fakta angående kjønn. Hvis de vedtar mer enn én vigselsliturgi (som kan brukes av alle), vil kirken være sikret en årelang indre strid, - i tillegg til anklager om diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere