Elisabeth Aukrust

Alder:
  RSS

Om Elisabeth

Fastlege i Bærum.

Representant for KrF i Bærum kommunestyre

Følgere

Elisabeth Aukrust

Publisert nesten 7 år siden

Hei Kari!

Dette var et veldig bra innlegg, og jeg er så enig med deg! Jeg har tenkt og sagt nøyaktig det samme.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Kommentar til Solveig

Jeg er veldig enig med deg i hva du sier om samtaler med kvinner, spesielt det med lytting og gi informasjon ettersom kvinnen ønsker det.

Når det gjelder forebygging av uønskede svangerskap, er nok alle for det, men jeg tror KrF har et spesielt fokus på det. Å styrke fosterets rettsvern og kvinnens rett til å fullføre svangerskapet betyr absolutt ikke at abort blir forbudt, men bla. å presisere at kvinner ikke skal oppleve et press slik som Siri gjorde. Jeg vet ikke helt hvordan et slikt lovforslag vil bli, men NKLF har et forslag som er ganske interessant, og som vil bli presentert mer i detalj på et senere tidspunkt.

 

Gå til kommentaren

Forebygging

Publisert over 7 år siden

Det er klart at KrF og de fleste andre er interessert i å forebygge uønskede graviditeter. Det er glimrende uttrykt i sitatet fra Erik Lunde. Det er også planen og målet for KrF å øke forebyggingen, hvis de får muligheten. Jeg tror det kan være mulig å gjøre noe med dagens abortlov, slik at bla. fosterets rettsvern og kvinnens rett til å fullføre svangerskapet blir styrket, samtidig som det fortsatt er kvinnen som skal ha det avgjørende valget mhp. abort eller ikke. Retten til abort etter voldtekt vil uansett alltid være tilstede.

 

Forøvring når det gjelder det at de gravide asylkvinnene er en svak gruppe, så var de på ingen måte bare svake. De hadde blitt kraftig kvestet, men de hadde utrolig mye styrke, som de hentet frem, og mange reiste seg etter fornedrelsene, når de fikk hjelp og støtte til det. Det at de bar frem og fikk disse barna, var faktisk med på å hjelpe dem i denne gjenreisningsprosessen.

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Kommentar til Solveig Wah og andre:

Det er fint hvis du ikke mener at det beste for kvinnene ville være å ta abort uansett. Jeg har fått inntrykk av at du mener det, men det stemmer altså ikke. Jeg skjønner hva du mener når du snakker om at autoriteter kan legge et press på kvinner, og det er det viktig å være bevisst på, men jeg tror det gjør seg gjeldene i en mye større grad som et press overfor kvinner i retning av å ta abort, fordi de er unge, fosteret har avvik, eller i andre situasjoner, enn at det gjør seg gjeldene som et press i retning av å ikke skulle ta abort. Siri F. Berg poengterer dette i sitt innlegg. De som ønsker å ta abort i Norge, har rett til det, og får gjennomført det uten hindringer.

Jeg får inntrykk av at mange tenker, også på denne debattsiden, at en såkalt "nøytral" abortrådgivning/samtale er å snakke minst mulig med kvinnen som vurderer abort, for å ikke påvirke valget hennes, og bare henvise henne videre, eller å regne med at hun ønsker abort, uttrykke det overfor kvinnen, og handle ut fra det. Det å presentere abort som kvinnens eneste valgmulighet i en situasjon er ikke en nøytral abortrådgivning, og i tillegg svært mangelfull. Helsepersonell har faktisk plikt til å gi kvinnene nødvendig informasjon om valgmuligheter og abortmetoder.

For meg er det viktig å ha en god, ærlig og respektfull dialog med kvinner som står overfor valget abort eller ikke. Det er kvinnens valg hva hun vil gjøre, men defleste kjenner på at det er et stort, alvorlig og vanskelig valg. Mange føler på en ambivalens og usikkerhet, og de fleste trenger en samtale eller fler for å komme frem til hva de faktisk ønsker å velge. Jeg tenker at min oppgave er å speile det de føler, enten de er rimelig sikre eller tydelig ambivalente, slik at de kan komme frem til et gjennomarbeidet valggrunnlag. Undersøkelser viser at de kvinnene som har gjort et gjennomtekt og veloverveiet valg klarer seg best i ettertid etter en evnt.abort. 

Når det gjelder den kvinnen jeg har beskrevet, som Solveig stadig kommer tilbake til, så var det slik at til tross for den følelsen og frykten hun hadde, så ønsket hun likevel ikke å ta abort. Hvis hun hadde ønsket det (og kom tidlig nok i svangerskapet), så ville hun tatt abort. Det var opplagt en vanskelig situasjon for henne, noe vi hadde stor innlevelse i, og vi prøvde å hjelpe henne til å håndtere den best mulig. Hun kunne adoptere bort barnet, noe hun heller ikke ønsket, og hun fikk da hjelp fra flinke spesialister på mor og barn relasjoner.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl – gå til den siterte teksten.
Så viser du til at «Vi var flere helsearbeidere som snakket med dem, med forskjellig ståsted (…)» Dette betviler jeg ikke dette. Om det er riktig tenkt, så var du selv sannsynligvis eneste lege i dette teamet? Om ja vil jeg kort si: Det er Legen som er Autoriteten og Eksperten (både for pasient og medarbeider) – den som har Makten. Samtaler mellom pasient og lege foregår vel ikke med fullt team stilstedet?

Til pkt 2: Da jeg så at du 13 timer senere hadde publisert nok et innlegg – en meget kort versjon av ditt innlegg her og med likelydende headingen De som ikke tok abort etter voldtekt , fikk jeg en ubehagelig følelse av at noe var villet «rett foran landsmøtet» og det helst uten kritiske kommentarer. Dette er bare min forklaring som svar på ditt pkt 2.

Det virker nå som om du har bestemt deg for å mene, og nå hele tiden antyder at jeg skal ha utøvd et utilbørlig press/manipulering overfor de gravide kvinnene vi snakker om, i retning av at de skulle beholde barnet mot sin vilje. Det synes jeg er en ganske grov og faktisk helt uberettiget anklage mot meg. Jeg kan med hånden på hjertet si at det gjorde jeg ikke. Vi var totalt 3 leger som jobbet på mottaket, i tillegg til jordmor og mange sykepleiere, og vi hadde alle flere samtaler med disse kvinnene. Hvis kvinnene hadde ønsket abort, ville de blitt henvist til det, og de få som ønsket det ble henvist til abort, og fikk også hjelp i ettertid. Mitt poeng er at kvinnene fikk en reell valgmulighet. De aller fleste ønsket å beholde barnet, selv om de hadde det vanskelig, og vi støttet og hjalp dem videre i deres valg.

Når det gjelder at du mistenker at jeg hadde en agenda i forhold til KrFs landsstyre, og begrunner det med at jeg publiserte nok et innlegg rett etter det første, så kan jeg fortelle deg at jeg gjorde det av uvitenhet. Det er første gang jeg debatterer på denne siden, og var ikke klar over at man skal gjøre det i form av en kommentar og ikke i form av et nytt innlegg. Det var altså ingen skjult agenda bak dette, kun uvitenhet fra min side. Det som kom fra KrF etter landsmøtet var et mål om å redusere dagens aborttall ila. noen år, og finne ut hvordan det er mulig. Det er vel et felles mål for det fleste, vil jeg tro.    

Jeg vil sette pris på om du nå vil slutte å anklage og mistenkeliggjøre meg for noe som ikke stemmer i det hele tatt, og at vi kan fortsette å debattere temaet i stedet.

Forøvrig setter jeg stor pris på kommentarene, særlig de som er av personlig karakter,

og jeg synes det er mye bra som kommer frem. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere