Ilham Hassan

Alder: 35
  RSS

Om Ilham

Jusstudent,gift,nybakt mor,muslim,nysgjerrig,opptatt av dialog og glad i å diskutere .Misliker "brobrennere" og hatere.

Følgere

0 % av lønna

Publisert rundt 11 år siden

Etter å ha utført gjøremål i hjemmet, tok jeg og min mann i dag turen til Høyskolen i Oslo for å få med oss et foredrag av den verdenskjente Yusuf Estes fra Texas .Til tross for et sterkt ønske om å sikre oss plass i det store auditoriet, ble vi skuffet henvist til rom der vi kunne følge foredraget fra en skjerm. Overraskende ble vi separert og ført til to ulike rom, kvinner og menn skulle nemlig holdes atskilt. Spent satte jeg meg i et klasserom fullt av jenter, både hijab-kledde og lettkledde. Lydkvaliteten var ikke god, så vi fikk desverre ikke med alt som ble sagt.Estes snakket med lidenskap om likestilling i religiøs sammenheng,kjønnsrelasjoner mellom menn og kvinner, muslimske kleskoder for kvinner og menn, skilsmisse og ekteskap og ikke minst de mange priviligiene som kvinnen nyter godt av i islam.  På vei hjem diskuterte vi det lille vi har fått med oss, spesielt det som gjaldt kvinnens høye status i islam. Begge var misfonøyde med at vi måtte følge foredraget fra ulike rom, men berømmet arrangørene for evnen til å tiltrekke så mange mennesker til et slikt arrangement.

Tidligere på dagen satt vi med en bunke fakturaer som skulle betales,og jeg brukte cirka 50 % av lønnen min på å betale nødvendige regninger. Med dette friskt i minne spisset jeg ørene da Estes snakket om konas private formue og inntekt. Til mange kvinners fornøyelse gjentok han det de allerede visste, at det kona tjener beholder hun. Med en vaskeekte Texas-dialekt presiserte han at kvinnen ikke trenger å bidra med en eneste prosent av sin lønn. Forsørgelsesbyrden påhviler mannen, og kvinnen kan bruke sin lønn og formue på det hun måtte ønske. Senere ville jeg forsikre meg om at min mann fikk med seg dette. Nei,akkurat dette hadde han ikke hørt, men avslørte seg da han brøt ut i latter. Trolig vil jeg ikke slutte å betale regninger med det samme,det er da også viktig å bidra med det en kan. Det er imidlertid godt å vite at jeg med Guds velsignelse kan svi av hele lønna på sminke og klær,hvis jeg vil da :-)

Gå til innlegget

I Evas drakt med mat i ovnen?

Publisert rundt 11 år siden

I hennes tale på Trondheim KrFs valgmøte gikk religionsforsker Hanne Nabintu Harland hardt ut mot norske kvinner som hun mener neglisjerer sex i ekteskapet og er inkompetente på kjøkkenet. Harland sparer ikke på kruttet og hevder at andre kulturer er flinkere til å "lære opp" kvinnen til å bli hengivne,pliktoppfyllende koner. Harland gjør seg skyldig i grove generaliseringer,for det er like feil å påstå å at norske kvinner er fæle koner som å hevde at afrikanske koner er ideelle ektefelle. Uansett kulturell bakgrunn,vil kvinner være ulike. Uttalelsen skaper et feilaktig bilde av utenlandske kvinner som underkuede og underdanige vesener som møter mannen i døra i Evas drakt og mat i ovnen. Samtidig reduserer hun mannen til et dyr som er fornøyd bare han får seksuell nytelse og mat på bordet. Så enkelt er det nok ikke,det skal atskillig mer til for å oppnå et godt ekteskap.

Likevel kan det være noe i det hun sier, norske kvinner(meg inkludert) har kanskje etterhvert blitt for kravstore og har høye forventninger til mannen i et samfunn der kjønnene i tiltagende grad skal være likestilt på alle områder. Man undergraver det faktum at kvinnen og mannen ikke er skapt identiske(heldigvis),dermed bør vi kanskje også dyrke disse forkjellene og begrave stridsøksa. Kvinner forventer at mannen skal jobbe ute og vaske gulvet når han kommer hjem.På den andre siden forventer vi uten videre at han tar regningen på restauranten. Heldigvis har jeg en mann som gledelig bringer frokost i senga og tar oppvasken med et smil,dette gjør han ikke fordi han føler seg forpliktet til det,men fordi han er like opptatt av å ha det pent rundt seg og blir glad av å se meg glad.

Selvsagt er kampen om f.eks likelønn og mot diskriminering viktig,men hjemme er det harmoni,respekt og omsorg som skal være i sentrum. Dersom det er tradisjonell arbeidsfordeling som skal til for å oppnå et fredelig,kjælighetsfylt ekteskap, så blir all prat om likestilling i hjemmet unødig og overflødig.  I stedet for å krangle om hvem som skal ta oppvasken etter middagen,bør man heller bruke energien på å glede ektefellen? 

Gå til innlegget

Hva er egentlig sharia?i

Publisert rundt 11 år siden

I mitt forrige innlegg "Jeg tar avstand fra" skrev jeg at jeg visste lite om sharia, men at jeg på prinspiellt grunnlag mener at det er norske lover som skal gjelde i Norge. Dette var tydeligvis ikke nok for de som etterlyste en "fordømmelse" fra min side. Tydeligvis har de vanskeligheter med å tro at "ei jusstudent fra Somalia" ikke har noen formening om sharia. Pussig at de tviler på min oppriktighet. Til orientering vil jeg påpeke at jeg studerer jus i Oslo,ikke i Islamabad, og sharia er ikke pensum,tro det eller ei. Sharia er ikke et nedskrevet kodifisert lovsett, men kan defineres som et sett prinsipper utledet av Koranen og Sunnah. Av den grunn er det ikke en "islamsk lovsamling" jeg har stående i bokhylla, men den "store røde",Norges lover. Dermed har jeg bedre forutsetninger for å mene noe om den norske juryordningen og straffenivået i voldtektssaker.

Mine kunnskaper om sharia er begrenset, men man får inntrykk av at sharia er synonymt med "barbariske" straffemetoder som steining og amputering, når det i realiteten er et altomfattende regelsett som ikke kan bare dekker strafferett,men også religiøse ritualer og  mange andre aspekter ved dagliglivet til muslimer, f.eks de obligatoriske bønnene. Dermed kan man si at hver gang jeg ber og tar på meg hijab,praktiserer jeg sharia uten å ha som intensjon å snikinnføre islamske lover i Norge av den grunn.

Enkelte forskere har hevdet at sharia ikke har vist seg å være gjennomførbart i muslimsle land, og at  det derfor ikke er grunn til å frykte innføring av sharia i vestlige land. De fleste muslimske land har implementert tidligere kolonimakters rett, og baserer kun familieretten på sharia. Noen her på forumet har vist til undersøkelser om 

Jeg tror for øvrig at norske domstoler kunne tjent på å lære mer om sharia. Ikke sjelden vil jo partene påberope seg tradisjonelle islamske regler i famile-og barnesaker, og da er kunnskap om sharia essensiell og en forutsetning for en rettferdig og korrekt saksbehandling og domsresultat. Videre kan jeg se for meg at islamske regler kan ha noe for seg i familieanliggender så lenge det ikke strider mot norsk lov. I dag bruker ektepar moskeer som meklingsinstanser ved konflikter. En kompentent imam vil da megle mellom partene som søker å oppnå enighet. Dette skjer raskt,effektivt og fører ofte til løsning av konflikten. Det skjer hver dag i norske moskeer og er etter min mening uproblematisk. En forsker ved UiB er av samme oppfatning: http://www.uib.no/form/nyheter/2009/02/--bor-ha-storre-kunnskap-om-sharia

Siden islam oppfordrer oss til å søke kunnskap,innleder jeg nå en selvstendig studie av sharia. Målet er å lære hva sharia egentlig er. Jeg oppfordrer dere til å gjøre det samme. Det virker som om noen skråsikkert kan hevde hva islamske lover går ut på, men for å kunne uttale seg om det må man ha korrekt. Jeg utfordrer de som mener å vite hva sharia er til å belære meg og andre uvitende sjeler. Jeg sikter til de som er så ivrige etter å kreve en oppklaring om hva jeg syns om sharia,dere vet hvem dere er. Husk henvisninger fra Haith og Koranen. Vær så snill:Belær oss om sharia

Gå til innlegget

Jeg tar avstand fra..

Publisert rundt 11 år siden

Flere på forumet har etterlyst oppklaringer fra meg,  fordi de nå ikke "vet hvor de har meg". I en ideel verden hadde det ikke min avstandstaging vært en forutsetning for en likeverdig deltakse i samfunnsdebatten. Ingenting av det jeg har skrevet på mine innlegg eller kommentarer kan gi grunnlag for å tilskrive meg ekstreme meninger,likevel krever enkelte her på forumet at jeg tilbakeviser beskyldninger rettet mot muslimer.  Muslimer tillegges stadig meninger som baserer seg på forvridde forestillinger om hvordan muslimer og islam er. F.eks tar mange for gitt at det store flertallet av muslimer vil innnføre sharia i Norge, og at mange uten videre støtter terrorangrep utført i Guds navn. Dette er inntrykket som media har klart å skape,og som den gjengse nordmannen har svelget rått.

For å kunne anses som en seriøs "stemme"med ærlige hensikter,virker det som om jeg blir nødt til å la meg avhøre og svare på hvor jeg står mht ulike problemstillinger. Jeg er bare ei ung jente som bor i et lite land,og mine meninger kan ikke tilskrives alle verdens muslimer. Jeg har  ingen makt,det er dermed underlig at det jeg sier vil spille noen som helst rolle,men jeg skal lage en liste over ting jeg avskyr og tar avstand fra kun for å tilfredstille de som har beskyldt meg for å være unnvikende på å svare på det de betegner som "betimelige" spørsmål:

1. Jeg tar avstand fra terrorangrep utført av muslimer(og selvsagt ikke-muslimer)

2. Jeg tar avstand fra tvangsekteskap

3. Jeg tar sterkt avstand fra kjønnslemlestelse

4.Jeg tar avstand fra mishandling og undetrykking av kvinner og barn

5. Jeg er ikke sikker på hva sharia innebærer,men er sikkert imot å innføre det i Norge. I Norge er det norske lover som gjelder.

6. Jeg tar avstand fra diskriminering og alle former for vold og forfølgelse av mennesker basert på deres tro, hudfarge, seksualitet,etnisitet og seksuell legning.

7. Jeg tar avstand fra angrep på ytringsfriheten

8.Jeg tar avstand fra alle forvridde meninger og synspunkter

9. Jeg tar avstand fra alle brudd på internasjonal humanitær rett, uansett hvem som utøver den

10. Jeg tar avstand fra krig,vold,drap,antisemetisme,muslimhets og rasisme

11. Jeg tar avstand fra påtvunget hijab-bruk på barn og voksne

Ellers tar jeg avstand fra alt som det forventes av meg å ta avstand fra i fremtiden.....

Gå til innlegget

Dialog eller avhør?

Publisert rundt 11 år sidenJeg valgte i dag å ta turen til en av Abid Rajas dialogmøter. Møtet som var den 4 i rekken og hadde "imamers samfunnsansvar" som tema.Til anledningen ble den såkalte Taliban-imam-ministeren Abdul Mohammad Rauf invitert. Settingen var absurd, mediainteressen var stor og Rauf følte seg nok som en løve i et bur der han satt foran nyhetsskåte journalister,knipsende fotografer og hundrevis av spente mennesker.Journalisten Kjetil Stormark  foretok intervjuet av Rauf, som i den siste tiden har vært i hard medfart.  Spørsmålene var knallharde og gikk i stor grad ut på å klargjøre Raufs tilknytning til Osama bin Laden og PST. Den pakistanske imamen insisterte på å snakke norsk, til tross for at arrangørene hadde stilt en profesjonell tolk til disposisjon. Dermed kan man si at imamen var sterkt språklig begrenset, og store deler av intevjuet var vanskelig å forstå. Men det viktigste kom likevel tydelig fram. Imamen benektet enhver tilknytning til bin Laden og tilbakeviste påstandene som går ut på at han har fått spesialbehandling av PST i bytte mot informasjon. Videre tok han avstand fra terror og drap på uskyldige. Han avvsiste enhver terror-anklagene da han ble konfrontert med hans påståtte opplæring av unge muslimer og oppfordring til å føre væpnet kamp mot Vesten ved å si "Jeg har bodd i Norge i ni år. Hvis jeg har organisert noe av det jeg har blitt beskyldt for, da spør jeg om myndighetene har sovet i ni år."

Møtet var todelt, den første delen besto av intervjuet av "taliban-ministeren". I den andre delen var det imamer som skulle i ilden. I panelet satt 4 imamer og Generalsekretæren i Islamsk Råd. Som forbrytere på tiltalebenken ble de utspørret av ordstyrer og puplikum som fikk ordet. De ble utfordret til å redegjøre for blant annet deres rolle i samfunnet og kvinnens mulighet til å bli imam og andre ting. Kort sagt måtte de svare for seg, avklare misforståelser og avvise feilaktige påstander om deres arbeid. Men det ble fra flere hold framholdt at imamenen i realiteten har mindre makt enn media tillegger dem. Bushra Ishaq fra Muslimsk Studentsamfunn traff spikeren på hodet da hun tok ordet og slo fast at imamene egentlig har lite makt. Av imamane selv ble det påpekt at deres oppgaver hovedsakelig gikk ut på å lede bønnen, veilede og formidle troen.

Etter møtet satt jeg igjen med en blandende følelser. Man undrer seg om møtet kan karakterises som dialog og reflekterer over hva dialog egentlig innebærer. Hvem hadde dialog med hvem? Jeg tok turen til møtet i håp om bli litt klokere, men følte meg i stedet som en tilskuer i en iscenesatt gladioterkamp der målet var å sette imamer i dårlig lys. Imamene inntok en forsvarsposisjon og det virket som om de følte seg ille til mote der de satt bak "taliban-ministeren" under utspørringen som var nokså sensasjonspreget og nøt maksimal mediedekning. Intensjonen var nok god, og jeg berømmer Abid Raja for hans engasjement og vilje til å bygger broer, imidlertid kunne man ikke karaktisere møte som annet enn et avhør av utsatte muslimer som kan sies å inneha en maktposisjon i sine miljøer. Utvalget av dagens paneldeltagere var nokså selektiv, de var alle muslimer. Kunne man ikke like så godt invitere til debatt om religiøse lederenes samfunnsansvar? Et tverreligiøst dialogmøte der rabbier,imamer,kristne og andre religiøse ledere reflekterte over deres rolle og diskuterte religion og utveksle synspunkter i et fruktbart,vennlig debattklima hadde vært spennende å overvære. En dialog skal etter min mening være en konstruktiv samtale mellom to eller flere personer og skal være preget av åpenhet og velvilje. Slike samtaler ville fremme forståelse, toleranse og respekt for hverandres religion. Man kan hente inspirasjon fra den avdøde Ahmed Deedats debatter,der han som muslimsk lærd utfordret og ble utfordret av blant annet kjente kristne evangalister i offentlige debatter om tro. Ofte diskuterte man omtvistede spørsmål som skiller kristendommen fra islam, f.eks synet på Jesus som Gud kontra islams presisering av Jesus som (bare) en profet. Disse debattene er takket være teknologien lette å finne fram til, mange ligger ute på Youtube. Det er facinerende å se slike debatter på et høyt teologisk og intellektuelt nivå.Søk på Ahmed Deedat på Youtube for å finne fram til interessante debatter og foredrag. Reflekter over hvorvidt det i dag er et behov for slike debatter, der målet er å øke folks kunnskap om andre religioner. Fordommer om hverandres religion kan man enkelt utfordre med kunnskap, og kunnskap kan man få gjennom diaolog. Fundamentet er lagt av Abid Raja, nå er det opp til andre å videreutvikle konseptet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere