Ilham Hassan

Alder: 35
  RSS

Om Ilham

Jusstudent,gift,nybakt mor,muslim,nysgjerrig,opptatt av dialog og glad i å diskutere .Misliker "brobrennere" og hatere.

Følgere

Retten til å råde over egen kropp

Publisert over 11 år siden

Oppfatningen om hijabenens undertrykkende karakter er så innprentet i så manges bevissthet,at det nesten ikke nytter å hevde noe annet. Poenget er at hijaben ikke er et redskap for kontrollsyke menn. Jeg har fortsatt til gode å møte ei jente som ikke har valgt hijaben frivillig. Spør du meg hvorfor jeg bærer hijab,svarer jeg at det kun er for å tilfredstille min Gud. Tanken på at vi mennesker underkaster oss Gud,og gjør alt vi kan for å tilfredstille Ham, er vel ikke fremmed for troende. Personlig valgte jeg å begynne med hijab da jeg var 19,et valg jeg tok fordi det føltes riktig og jeg følte meg klar. Dette kom naturligvis fordi min interesse for islam vokste. Enhver jente som bruker hijab kan skrive under på at hijaben ikke fungerer som et buffer mot menns blikk. Tvert imot vil noen hevde at hijab-bærende kvinner for noen menn kan virke mer tiltrekkende.

Det er pussig at Vesten uten videre syns å akseptere nonners hodeslør, ei nonne som tildekker seg anses faktisk som from og gudfryktig. Hodeplagget er i den sammenhengen et utrykk for deres religiøsitet. Hvordan kan det da ha seg at muslimske kvinner som velger å dekke seg til blir stemplet som undertrykte? Blir de mindre undertrykte dersom de tar hijaben av? Helt absurd at noen har det for seg at et enkelt hodeplagg kan undertrykke. Det undertykkende element er ikke hijaben. Noen vil faktisk si at hijaben er frigjørelse fra det moderne ovjektivisering av kvinnekroppen. Ved å dekke seg til motsetter de seg det økende presse om å vise mest mulig hud. Det hele handler om kvinners rett til å bestemme over sin  kropp. For muslimske kvinners vedkommende er man mer tilbøyelige til å gripe inn i den retten, og frata den rettigheter som andre nyter godt av. La folk kle seg som de vil,ingen krenker noen ved å kle seg sømmelig.

Så vil noen si,hva med de som ikke velger det selv? Som sagt har jeg fortsatt til gode å møte en som har blitt påtvinget hijab,men det er dermed ikke sagt at de ikke finnes. Det skal ikke være tvang i religionen,hijaben er noe kvinnen selv skal velge frivillig. Hijaben er ikke undertrykkende,forutsatt at man velger det selv. Gud liker ikke tvang,og misliker undertrykkere. Det er forståelig at kvinner som har blitt påtvunget hijaben eller føler seg presset til å bruke den, ønsker å ta den av når de får muligheten. Hadde nok gjort det samme dersom jeg fikk en hijab tredd ned over hodet.

Gå til kommentaren

Kilder og autensitet

Publisert over 11 år siden

Vil kort kommentere diskusjonen som pågår om Jesus(fvmh)Nå var det ikke Muhammed(fvmh) som påsto verken det ene eller det andre. Koranen inneholder åpenbaringer profeten mottok via Gabriel. Ikke ett eneste ord i Koranen er hans.Det var altså ikke profeten som slo fast at Jesus kun var en profet, det står klart flere steder i Koranen. Muslimene tror på jomfrufødselen, og det er ingen tvil knyttet til hans utførelse av flere mirakler. I motsetning til Profet Muhammed(fvmh) kunne han blant annet helbrede blinde og oppvekke de døde . Men som de fleste vet skiller muslimenes og de kristenes synspunkter seg fra hverandre på to områder; Synet  på Jesus som Guds sønn og hans korsfestelse og oppstandelse. Visstnok syntes det som om han ble korsfestet,men i realiteten tok Gud ham til seg og han vil en gang vende tilbake (se Koranen 3:55, 4:157-158). Dette kan man skrive mye om,men tiden strekker desverre ikke til...

Gå til kommentaren

Takk,takk

Publisert over 11 år siden

Føyer meg også i rekken av takknemlige borgere. Innser hvor god loven er etter å ha besøkt Syria i jul. Man røyket overalt,på restauranter,kjøpesentre og til og med hos legen. Helt forferdelig,slet med tett nese og rennende øyne hele ferien. Aldri opplevd makan. Takket Gud for røykeloven i Norge :-)

Gå til kommentaren

Ro deg ned,Drange

Publisert over 11 år siden

O. Grimdalen skriver:

"Personlig skulle jeg ønske at Hassan var litt mere ydmyk over lover og bestemmelser vi har i dette landet. Norges lover står over alle også over Islam."

Dette er en urovekkende lite gjennomtenkt påstand. Som lovlydig borger viser jeg all respekt til Norges lover,såpass mye at jeg har valgt å bruke 5 år på å studere dem(er snart ferdigutdanna jurist) og vil arbeide med norsk jus resten av livet. På hvilken måte mener du jeg undergraver dette lands lover? Det er vel ikke lovstridig å være muslim,faktisk er religionsfrihet en grunnleggende mennesekerettighet her.Og i dens kraft kan jeg utøve min religion både privat og offentlig(forutsatt at min praksis ikke strider mot loven,da må nok religionen vike).

Drange,du lurer på hvorfor jeg ikke svarer på dine kommentater om ICC(Islamic Cultural Centre). Jeg representer ikke ICC og har aldri sagt noe som kan beskrives som støtte.  Utstillingen som mitt innlegg dreide seg om befant seg tilfeldigvis i ICC. Uten å kommentere dine beskyldninger som jeg ikke har grunnlag for å verken avvise eller godta, bør ikke eventuelle holdninger om deres politiske standpunkt i Midtøsten påvirke omtale av en utstilling som de ikke engang har laget.
Jeg reagerer på at du tolker min manglende svar i den ene eller andre retningen. Dersom du har anklager, er jeg ikke den du skal rette dem mot.Jeg behøver ikke å ta stilling til det du skriver,især når du bruker en så anklagende tone.
Gå til kommentaren

Identitet & Frelse

Publisert over 11 år siden

Hei igjen,

Selvsagt er ikke din mening irrelevant, men akkurat hva du mener om min identitet er strengt talt ikke noe jeg skal henge meg opp i. Jeg ser på meg som selv som en nordmann,men får ikke lov til å være det. Hvorfor skal jeg bry meg om hva andre mener om akkurat dette? Som minoritet er jeg utsatt for hets og kritikk, noe må man lukke øynene for.Jeg har etterhvert skjønt at det ikke nytter å diskutere med visse type mennesker. Meningsmotstandere som bruker som er gjennomsyret av fordommer har i sitt hode allerede gjort seg opp en mening /et syn som de forfekter. Det som er felles for disse er at de bruker generalisering som debattform, de har allerede bestemt seg for at den andre ikke fortjener ens respekt. Å diskutere med disse menneskene er utrolig energitappende,belastende og ødeleggende. Intensjonen til mange som jeg har debattert med i ulike nettfora syns å ha vært å bryte meg ned,mange ganger har de faktisk klart det. Nettopp fordi jeg har blitt så nedbrutt av å diskutere med skeptikere eller "islam-kritikere",har jeg valgt å melde meg inn her,på verdidebatten.no. Tanken var vel at jeg her ville møte troende/tenkende mennesker som er mindre tilbøyelige til å generalisere og avskrive meg som meningsyter.  Enkelte ting gidder jeg som sagt ikke å diskutere eller kommentere,rett og slett for å opprettholde engasjementet mitt.Det blir som å tale til døve ører. Ettersom dialog og konstruktiv meningsutveksling er ønskelig i dette debattforaet,vil jeg ikke bruke tid på å kommentere innlegg som brenner i stedet for å bygge broer. Jeg er overbevist om de fleste her inne har forståelse for dette.

Angående deres spm om hva jeg legger i ordet frelse. Å bli frelst er for meg synonymt med å "finne troen",en tro som man er overbevist med er den rette. Men jeg er klar over at ordet har flere betydninger i kristendommen, så vidt jeg vet er det også ulike oppfatninger av frelse innenfor de ulike kirkesamfunn. I kristendom-sammenheng er det nært knyttet til syndefallet, og kristendommens syn på menneskets svik overfor Gud. Muslimene tror at Gud tilga Adam og Eva da de (begge!Og ikke Eva alene) ble fristet til å spise av den forbudte frukten(se Koranen 7:10-26  og 20:116-127.) Vårt syn er at alle mennesker er født ulastelige (syndfrie), i perfekt harmoni med Skaperen.Synd er oppfattet som ulydighet mot Guds vilje,synd er ikke en tilstand man blir født i, derfor er ikke synet på frelse så fremtredene i islam.  Fordi vi er grunnleggende uenige i dette, vil også ordet frelse ha vidt ulike betydninger.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere