Ilham Hassan

Alder: 35
  RSS

Om Ilham

Jusstudent,gift,nybakt mor,muslim,nysgjerrig,opptatt av dialog og glad i å diskutere .Misliker "brobrennere" og hatere.

Følgere

Re:engler

Publisert nesten 11 år siden

Hei Magnus,ingen tvil om disse versene jeg refererte til finnes.Det er bare å slå opp i en hvilken som helst Koran. Når jeg viser til K 2:62,mener jeg Surah(kapittel) 2 som kalles for Albaqarah(Kua),og med 62 refererer jeg til vers nr 62 i kapittelet.

Ja,det finnes en nettversjon av Koranen oversatt til norsk av Einar Berg.Den kan du finne blant annet her: http://www.islamnet.no/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=15

Hva gjelder profetens forhold til kristne og jøder er det et emne som jeg er nødt til å komme tilbake til.

Gå til kommentaren

Ikke misforstå

Publisert nesten 11 år siden

Hei Rune,jeg håper at du tror meg når jeg sier at jeg med "unødige mellomledd" ikke siktet til Jesus,jeg respekterer at kristne hevnder seg til Jesus i bønn osv.Jeg tenkte først og fremst på engler og "vanlige" mennesker.

Gå til kommentaren

RE: Bibelen

Publisert nesten 11 år siden

23.11.09 kl. 16:47 skrev Rune Tveit:

har helt klart flere beskrivelser av engler og deres virke.

Men din Gud Hassan

er han personlig?

Tveit,er ikke sikker på om jeg har forstått ditt spørsmål. Men dersom du lurer på om jeg har et personlig forhold til min (og din) Gud må svare bli ja. Gjennom de fem daglige bønnene oppnår jeg direkte kontakt med Gud flere ganger dagen,uten unødige mellomledd som står i veien for min religionsutøvelse.

Gå til kommentaren

RE: ENGLER:

Publisert nesten 11 år siden

Men detter er ikke så rart da Muhammed hadde veldig god tilgang på lærdom fra Det Gamle Testamentet gjennom jødiske kolonier på den tiden.  God tilgang til  NT hadde han også blant, kristne misjonærer, eller rettere sagt munkevesen på den tiden han levde.  I begynnelsen beundret ha jo disse, og kalte dem for ” Bokens Folk” som  vi vet. Senere vendte han seg fra dem i skuffelse og hat, fordi de ikke ville godta hans lære.

Men lærdommen han hadde fått av disse tok han med seg og benyttet i sin egendefinerte religion.    I dag ville vi kalt mye av dette for plagiat.  Men vi må huske på at på den tiden var dette fullt akseptert.  I tiden før og etter Kristi fødsel var det til og med vanlig å bruke andre forfatteres navn, for eks. bibelske profeter for å gi sitt verk ekstra tyngde og interesse. De apokryfiske skrifter er nok basert mye på dette. I dag er jo dette straffbart å forsøke seg på.

Kjære Magnus,takk for en opplysende kommentar,jeg må si meg enig med mye av det du skriver. Men jeg håper at du har forståelse for at jeg som muslim ikke kan signere det siterte utdraget. Jeg tror på Koranen som Guds ord,og profeten Muhammed som intet annet enn en profet. Jeg kan derfor ikke akseptere din påstand om Koranen som en kopi av Bibelen. Således var det Gud som kalte de kristne og jøder for "Bokens folk". Og siden du har lest Koranen kjenner du til versene som lover belønning til oppriktige kristne og jøder,f.eks denne:

De som tror , og de som følger jødisk tro, de kristne og sabèerne - ja, alle som tror på Gud og Den siste dagen og gjør det som er rett, skal få sin belønning fra Herren! De skal ikke frykte eller sørge. (K 2:62)

Og denne:


Gud er vår Herre, og deres Herre! (...) Så la oss ikke strides! Gud skal føre oss sammen, hos Ham er reisen slutt. (K 42:15)


Gå til kommentaren

Marthas engler vs kristendommens engler

Publisert nesten 11 år siden

Hei alle,tusen takk for kommentarer.Dere skal vite at hvert eneste ord av det dere skriver blir lest og blir satt pris på. Blir glad hver gang jeg lærer noe nytt om kristendommen,så deres utleggeing om engler blir satt pris på. Desverre rekker jeg ikke å komme med utdypende svar,men noen tanker gjør jeg meg etter å ha lest samtlige kommentarer. Vi har selvsagt ytringsfrihet og prinsessen må tåle kritikk. Imidlertid undrer jeg om prinsessen her egentlig kommer med noe nytt,sammenfaller ikke mye av det hun forfekter med kristendommens syn på engler? Jeg vil tro at likhetstrekkene med kristendommens engler er mange. Imidlertid vil jeg påstå at det er hennes overbevisning om at engler kan kontaktes direkte som er vanskelig å svelge for mange kristne. Både i Koranen og Bibelen blir jo engler først og fremst illustrert som Guds sendebud,de skal ikke opphøyes til noe guddommelig og skal dermed ikke tilbedes. Kan prinsessens fokus på engler karakteriseres som engeltilbedelse? Er det i såfall dette mange kristne reagerer på?Er det dette som skiller kristendommens engler fra Marthas?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere