Mohamed Abdishazan

Alder: 33
  RSS

Om Mohamed

Muslim. Masterstudent. Pragmatiker.

En god og en ond gjerning er ikke like. Vis det onde tilbake med det som bedre er, og se, den du lever i fiendskap med, blir som en varm venn!
(41:34, Koranen)

Følgere

Jakten på de fremmedfiendtlige

Publisert over 6 år siden

Hva har Italias største dagsavis Corriere della Sera og det lille norske nettstedet Document.no til felles? Jo, begge har gitt spalteplass til "rasister og fremmedfiendtlige individer" - ifølge kritikere.

Et av de fremste problemene i den offentlige samtalen er når en del aktører ikke gjør hjemmeleksa si. Fordi de tenker at det å sitere noe er nok. Men folk som følger med - ble ikke født i går. Og de kan selve gå til kildene og dobbeltsjekke det du siterer. En del må skjerpe seg rett og slett på dette området.

Det har den siste uka vært en del diskusjon om det kontroversielle nettstedet Document.no. Det hele begynte (fase 2: eller debatten etter karikaturen) med at Aftenpostens spaltist Bjørn Stærk skrev en edruelig og nøktern kronikk som en del senere har tolket som "hyllest" av "fremmedfiendtlige og islamhatende rasister".

Nå er selve ordet "islamhat" i seg selv tullete. Jeg har til gode å høre eller lese ord som "kristendomhat" eller "hinduisme-hat" for den saks skyld. Selvfølglig har jeg som en muslim problemer med en del såkalte islamkritikeres retorikk og konklusjoner (jeg kommer kort tilbake til det i neste kommentar). Men når man bruker ord som "islamhat" så beviser man at man ikke evner å tilnærme seg debatten rasjonelt.

Problemet er jødehat, muslimhat, kristenhat, ateist-hat. Altså hat for mennesker. Ikke verdensreligioner, politiske ideologier eller ideer sånt sett.

Så kan man selvfølgelig si at hvis man hater en religion så er det også enklere å hate de som bekjenner seg til religionen: de troende. Det er snakk om en hårfin balanse. Dette kan være et godt poeng. Man skal ikke være så naiv og tro på en del islamkritikere (som også er genuint sett muslimhatere) på at de bare har problemer med religionen og ikke menneskene. Men det er fortsatt snakk om følelser. Det er snakk om ytringer - noen vil kalle slike ytringer for "hatytringer" (et ord som jeg selv bruker iblant - men som er ullent og utydelig ord - for ikke å snakke om problematisk). Man kan ikke forby slikt ene og alene fordi man er redd for å såre eller krenke menneskers følelser. Å forby og straffe hatkriminalitet på sin side er logisk. Fordi det går utover menneskeverd - det går utover enkeltindividets ve og vel.

Men tilbake til selve debatten. La oss begynne først med følgende aktør: Snorre Valen. Jeg kommer tilbake til Hogne Øian. Når det kommer til Stian Bromark - anbefaler jeg å lese kommentarfeltet under hans innlegg i Dagsavisen. I tillegg til at man skal merke seg følgende (under pkt 1 i min kommentar). Ifølge Sapo (svensk etterretningstjeneste) utgjør venstreekstremister en stor fare mot demokratiet.

Stortingsrepresentant fra SV - Snorre Valen har vært en av de som har vært aktiv i debatten. I går debatterte han med Hans Rustad (redaktøren av Document.no).

Av de eksemplene Snorre Valen kom med for å styrke hans (og andres) kritikk av Document - i alle fall et eksempel er lagt fram - på intellektuelt uredelig måte.  Noe som Document.no selv klargjør i et kort innlegg signert av Christian Skaug.

Eksempelet er et brev (oversatt av Skaug) skrevet av den italienske journalisten og politikeren Magdi Allam. Det samme brevet (som var for øvrig adressert til hans redaktør/arbeidsgiver) ble publisert i Italias største avis - Corriere della Sera.

Valen nevner både på Dagsnytt 18 og i sosiale medier en leddsetning (av hele brevet): (...)“ondets rot er iboende i et islam som er iboende vol­de­lig og his­to­risk konfliktsøkende."

Her er for øvrig konteksten av det Valen kom med: "Jeg har spurt meg hvor­dan det var mulig at jeg, som over­be­vist og iher­dig har kjem­pet for et «mode­rat islam», og per­son­lig har tatt  på meg ansva­ret for å bekjempe eks­tre­mis­men og den islamske ter­ro­ris­men, kunne ende opp som døds­dømt i islams navn på bak­grunn av ting som er skre­vet i Koranen. Slik måtte jeg ta til etter­ret­ning at ondets rot er iboende i et islam som er fysio­lo­gisk vol­de­lig og his­to­risk kon­flikt­sø­kende, uav­hen­gig av de aktu­elle omsten­dig­he­tene med eks­tre­mis­mens og den ver­dens­om­spen­nende islamske ter­ro­ris­mens fenomen."

Og Skaug forklarer hva Allam mener med "dødsdømt": "Det ska­der ikke å lese bre­vet i sin hel­het, som ble skre­vet da Allam kon­ver­terte fra islam til kris­ten­dom­men. Så for­står man også bak­grun­nen for sita­tet bedre enn det er mulig å gjøre i en kort radio­de­batt. Men Allam var kort for­talt blitt truet på livet av isla­mis­ter på et tids­punkt da han for­svarte mode­rate mus­li­mer og tok til mot­mæle mot islamsk terrorisme."

For oss som har kjennskap til folk som er kritisk til islamismen. Så er ikke Allams historie et enkelttilfelle. Det skal nevnes at Magdi Allam levde under politibeskyttelse - som italienske myndigheter ga han.

Det sier mye at en stortingspolitiker ikke evner å forstå konteksten av det han siterer og serverer til allmuen. Det blir rett og slett latterlig og flaut.

Når dette er sagt er jeg dypt uenig med Allams (senere) konklusjoner om islam og det moderne. Til og med hvis det sees i kontekst er presisjonsnivået lavt i akkurat det utsagnet siden han skriver "islam" og ikke om fundamentalisme eller islamisme.

Valen nevner også noe annet jeg er fullstendig enig med han på (refererer til Tibi og Mozaffari): Det at enkelte prøver å sammenligne islam og nazismen. Dette er kontraproduktivt og skivebom.

Valen rir også (igjen) en annen kjepphest - hans forståelse av karikaturen til Document.no (Dagsnytt 18: kaller han karikaturen rasistisk). Da må man igjen henvise til Anders Solli Sals innlegg: "En god karikatur". Jeg håper inderlig at Valen ikke har blitt en slags ("sekulær") ayatollah i hans tid i Stortinget - slik som han tolker karikaturer og politisk satire.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1988 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1174 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1159 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 952 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 753 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 640 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere