Hans Torvaldsen

Alder: 72
  RSS

Om Hans

Følgere

Tvert imot.

Publisert over 3 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Er ikke dette den doble standard som dagens "tolerante" og sekulære mennesker holder seg med? En regel for meg og en annen for deg....

Det er akkurat tvert i mot det du skriver. Jeg regner meg som sekulær og tolerant og helt på linje med Øverlands dikt fra 1937: " Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!".

Jeg ønsker samme regel for alle. Samme rettighet og samme plikt. Rettighet for små babyer til å få vokse opp med kroppen intakt. Rettighet til å ikke bli påført unødvendig smerte, unødvendig risiko for misdannelser, unødvendig risiko for død. 

Vi skal, som samfunn, nettopp ikke gjøre forskjell på hvilke rettigheter vi har.  På samme måte som mine og dine barn og barnebarn har rett til å vokse opp uten at noen skjærer i kjønnsorganet deres, på samme måte har barn av muslimske og jødiske foreldre den samme rettighet. 

Gå til kommentaren

Hva med.....

Publisert over 3 år siden

Hva med barnekonvensjonen som Norge har ratifisert. Paragraf 14;

1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.

Her er det ganske tydelig slått fast at barna har religionsfrihet og foreldrene har rett og plikt til veiledning. 

Jeg kan med min beste vilje ikke forstå at foreldrenes religionsfrihet gir anledning til å ta fra barna deres religionsfrihet. 

Jeg kan med mins beste vilje ikke forstå at å utsette barn for unødvendige, smertefulle og risikable kirurgiske inngrep er en rettighet for foreldrene vi skal forsvare.  

Norge har forbud mot kvinnelig omskjæring som i mildeste form er mindre smertefullt og mindre risikabelt  enn omskjæring av gutter. Jeg kan med mins beste vilje ikke forstå at ikke gutter for samme rettsvern som jenter. 

Vi har kvittet oss med mange regler og ritualer som er gamle og med påstått opphav i religion. Uten at de er savnet. Nå er det på tide med ett skritt til i riktig retning. 

Gå til kommentaren

Feilinformasjon

Publisert over 3 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Studier viser at man blant annet reduserer risikoen for å få og smitte andre med visse typer kjønnssykdommer og HIV ved omskjæring. Det er heller ikke påvist negative varige mèn av omskjæring av guttebarn. Heller det motsatte (se hva to norske medisinere sier om saken her). 

Rart da at i USA som driver omfattende omskjæring har den høyeste andelen HIV-positive i den vestlige verden. 

Dessuten har ikke småbarn seksuell omgang som kan medføre HIV-smitte. 

Du skriver om mangelen på varige mèn av omskjæring. Det som skjedde med et barn som døde etter omskjæring i Oslo for få år siden vil jeg tro er ganske varig. Det finnes i tillegg mange rapporter om mèn som påvirker sexliv hos omskårne menn og deres kvinnelige partnere. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

"Du som evolusjonist har kanskje en forklaring på hvorfor menneskene har en enormt mye større kapasitet enn det vi benytter? Både fysiologisk, mentalt og åndelig benytter vi bare en brøkdel av potensialet. "


Det gjelder kanskje for deg, men utsagnet beror på misforståelser og feiloppfatninger.  Vi mennesker bruker vår kapasitet til fulle - hver dag.  

Jeg blir fristet til å tro at religiøse kanskje ikke bruker hele sitt potensiale fullt ut, men lar det bli med fristelsen.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Det var ikke akkurat et svar på mine betraktninger. 

Når du påstår at din gud vet hvor mange dager hver enkelt av oss blir "tildelt", hvordan kan du da påstå at vi kan påvirke antall dager? 

Du kan ikke påstå at gud har gitt hvert individ en tilmålt tid og samtidig påstå at vi kan påvirke noe som helst av denne tidsmålingen på grunn av vår vilje.  

Du er ikke konsekvent i din argumentasjon. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere