Hans Torvaldsen

Alder: 72
  RSS

Om Hans

Følgere

En løgn blir ikke sann om den gjentas.

Publisert nesten 2 år siden

"Ap ville ikke ta fra terrorister statsborgerskapet"  skriver Rune Holt.  En løgn blir ikke sann om den gjentas.  

Det korrekte er at Ap og andre partier ville ikke ta fra terrorister statsborgerskapet UTEN LOV OG DOM!   

Hvem skal avgjøre og definere hvem som er terrorist? Og hvem skal straffe? En domstol eller en tilfeldig saksbehandler i et departement som avgjør saken etter eget forgodtbefinnende?  

Gå til kommentaren

Herk?

Publisert nesten 2 år siden

"Håper vi får orden på vår egen kulturbakgrunn igjen og tar Statskirken tilbake der den hører hjemme - i vår forfatning og vår opprinnelige Grunnlov."

Religionsfrihet er noe herk. Det må vi visst få slutt på. Om så vi må ta fram sverdene igjen. 

Gå til kommentaren

Sannhet?

Publisert nesten 2 år siden

"Kristendom er alltid til en viss grad kontrafaktisk. Den vil alltid si ting om verden som ikke umiddelbart oppleves som sant."

Tar man utgangspunkt i Bibelen som kristendommen har som fundament må man innse at både Bibelen og kristendommen sier ting om verden som bevislig ikke er sant. Både Bibelen og Jesus sier ting som ikke bare er feil, men også potensielt skadelig. 

Gå til kommentaren

Vi er i flertall

Publisert over 2 år siden

Det er flere av oss ugudelige enn det er av mennesker som tror på en eller annen gud. I alle fall i Norge og noen få andre land.  

Det er litt rart at i de land som har flest religiøse, enten det er kristne, muslimer eller andre trosretninger, der er det størst problemer. Mer krig, større matmangel, mindre demokrati, kortere livslengde etc.  

Det er så påfallende at det ikke kan være tilfeldig, det må ha en sammenheng.  

Vi skal prise oss lykkelige fordi vi har så få religiøse her i Norge.  Og hvis vi fortsetter samme utvikling kan vi få det enda bedre til mindre makt de religiøse har i samfunnet.  

Gå til kommentaren

Selvkost

Publisert over 2 år siden

Vi har ofte sett påstander om at de offentlige tjenester skal drives til selvkost. Det kan forsåvidt være et godt prinsipp. 

Vi har også sett dette argumentet i relasjon til "dødskatten" som nå er innført. Det er sikkert riktig at dette gebyret dekker utgiftene med utstedelse av skifteattesten.

Men, det er andre avgifter som ikke drives til selvkost.  Hvorfor Listhaug ikke tar tak i disse er langt mer underlig enn at FrP legger en flat skatt på alle innbyggere.  

F.eks. dokumentavgiften ved tinglysing.  Det er nøyaktig samme arbeid å tinglyse en eiendom til 100 tusen som en til 10 millioner. Allikevel er avgiften for disse to  eksemplene henholdsvis 2500 og 250.000-. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere