Roald Øye

Alder: 85
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

“Etter oss kommer syndfloden ?”

Publisert 5 måneder siden

Den eneste ikke-jødiske evangelisten, Lukas, var gresk lege, som i sitt-evangeliums 2. kapittel skrev den mest kjente passasjen av juleevangeliet: “Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at allverden skulle innskrives i manntall”. Denne fortellingen var om noe stort som nettopp hadde skjedd, men i det 21. kapittels 25. og 26. vers skriver han en profeti om noe som skulle skje i en fjern, fjern fremtid:“Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. ”

Denne profetien blir av forståelige grunner ikke like ofte sitert som den historiske begivenheten om Jesus i begynnelsen av evangeliet. Den bør imidlertid regnes som like troverdig som den rørende fremstillingen om Jesu fødsel, hvis man først tror at Bibelen er Guds ord.

NRK viste mandag og torsdag i uke 38 i beste sendetid en rapport, “Sanninga om veret”, om miljøkatastrofen som truer vår klode. Menneskelig aktivitet er trolig årsak til den dramatiske issmeltingen ved begge polene. Da var det ikke juleevangeliet som rant meg i hu, men den rystende profetien i Lukas kapittel 21, som jeg har hørt om siden jeg var barn. “Den tid, den sorg”, tenkte jeg da min mor i 1940-årene leste dette dystre avsnittet for meg og mine søsken. Slik går det ikke an å tenke nå lenger. Situasjonen er for dødsens alvorlig til det, for “folkene engstes når hav og brenning bruser” på mange kontinenter i våre dager. Om ikke lenge kan også vi som bor på Sør- og Østlandet begynne å engstes.

To klimaeksperter hadde delte oppfatninger om alvoret. Den ene var betinget optimist: Hvis menneskeheten øyeblikkelig tar affære og legger om livsstilen og sterkt reduserer utslippene av miljøskadelige stoffer, kan det fremdeles være håp om å snu utviklingen. Den andre eksperten var bare pessimist, og trodde toget alt var kjørt. I løpet av tre generasjoner, innen år 2100, kan havet i verste fall stige opp til 2.4 meter, sa ekspertene.

I løpet av våre barnebarns og deres barns levetid vil flere byer på alle kontinenter bli satt under vann fordi kystlinjene forandres, med de problemer det vil reise for mellommenneskelig og mellomfolkelig samkvem. “Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike, for himmelens krefter skal rokkes”, skrev Lukas for 2000 år siden.

Å minne folk om det er det bare dommedagspredikanter som hittil har drevet med. Nå har de fått assistanse av klimaekspertene og politiske kommentatorer, som i nær fremtid spår global borgerkrigsliknende tilstander i kampen om ressursene.

Sjansene for at menneskeheten tar affære og får miljøkatastrofen under kontroll er små - når i tillegg “ondskapen på jord tar overhånd og kjærligheten blir kold”. Da er det bare bevisstheten om Jesu gjenkomst som kan trøste troende mennesker.

Gå til innlegget

Fredsforslaget som ble glemt?

Publisert 7 måneder siden

Eks-general Gershon Hacohens fredsforslag, som han la frem i flere amerikanske riksaviser i kjølvannet av Donald Trumps seier i presidentvalget i november 2016 foreligger her.

 
Jeg  foreslo her på verdidebatt for den norske regjering å ta det opp på regjeringsplan, og  ba dem backe det opp hvis president Trump noen gang skulle fremme det sammen med den egyptiske presidenten, Sisi.

Det har ennå ikke skjedd. Norge bør gjøre godt igjen sin fiasko med Oslo-avtalene og gjøre et nytt fremstøt. Forslaget er liv laga, men det haster med å få det på dagsordenen: På Google kan hans fredsforslag leses: " Announcing The New State Solution - Ynetnews".

Jeg vil karakterisere eks-generalens forslag som et columbi egg. Professor Alan Dershowitz har omtalt det som et brukbart arbeidsdokument  i forkant av en avtale mellom israelere og palestinere. President Donald Trump kjenner til forslaget, og det skal bli spennende å se om det ligger innbakt i hans lenge annonserte fredsforslag.  Les det, og gjør det kjent i deres nettverk! : 

Gå til innlegget

Nikki Haleys tale på en CUFI-konferanse.

Publisert 7 måneder siden

President Donald Trump har utnevnt en ambassadør til FN, som representerer noe nytt i verdensorganisasjonens historie: En representant som taler sannhets sak når det gjelder Israel. Det kom klart frem i hennes tale til utsendingene på "Christians United for Israel"- konferansen, som nylig fant sted i USA.

Talen hennes til forsamlingen kan høres på denne lenken, som kristne over hele verden sikkert  vil sette pris på å lytte til, for det var helt nye toner fra en amerikansk FN-ambassadør.

Folk kan si hva de vil om president Donald Trump, men ingen kan benekte at han av og til utnevner glimrende ambassadører for sannhets sak. Ambassadør Nikki Haley er et talende eksempel på det. Talen varer i ca. en halv time. Lytt til den! UN Ambassador Nikki Haley EXPLOSIVE Speech at the Christians ...

Gå til innlegget

Et jødisk hamskifte i USA.

Publisert 8 måneder siden

Jeg har en god venn i Florida, som er jøde, og som hørte til i det jødiske trossamfunnet i Tampa.Da jeg bodde i byen i et års tid for litt over 30 år siden, var han vennen som stod meg nærmest og orienterte meg om alle sider ved det amerikanske samfunnslivet, som jeg skulle være en del av i et utvekslingsprogram.

Vi har stått i nær kontakt med hverandre pr. mail i alle disse årene, og han har besøkt meg her i Norge ved et par anledninger. Han hadde tyske røtter, men ga ikke klart uttrykk for hvilket av de to store partiene han sympatiserte med, Demokratene eller Republikanerne.

Jeg opplevde han som en åpen og liberal jøde, som riktignok distanserte seg fra alle pro-israelske standpunkter. Ulik andre jøder som jeg kjente i Florida, husker jeg at han hadde sans for Jimmy Carter, akkurat som jeg også hadde på den tiden, like etter shahens fall i Iran i 1979.

Min oppfatning av eks-presidenten forandret seg imidlertid, etter at han begynte å sammenlikne Israel med apartheidsystemet i Sør-Afrika.
Alt var harmoni i brevvekslingen mellom min venn og meg frem til nominasjonsprosessen i USA som begynte høsten 2015. Da Donald Trump ble valgt til president i november året etter, sendte jeg en gratulasjonshilsen til ham med ønske om at den nye presidenten måtte bli en bedre venn med Israel enn ekspresident Barak Obama hadde vært.

Det skulle jeg ikke ha gjort, for i svaret jeg mottok fikk jeg i klartekst høre hvor meget bedre demokratenes kandidat ville ha vært både for USA og for verden. Han så på presidentvalget som en ulykke,  og var skamfull på landets vegne for valget folket hadde foretatt. Hillary Clinton, som USAs første liberale kvinnelige president, hadde vært hans og hans jødiske slektningers og venners selvfølgelige førstevalg.

Da han fikk høre mitt syn på valget, ble forholdet mellom oss mer anstrengt. Det beklager jeg, for min homofile jødiske venn hadde personlige kvaliteter som jeg beundret fra første møte med ham i et hageselskap i Tampa i 1989.

Min opplevelse med det jødiske samfunn i Florida for nesten 30 år siden var et forvarsel om den utvikling i radikalt politisk retning, mot Demokratene og venstresiden i amerikansk samfunnsliv, som de jødiske trossamfunn i hele Nord - Amerika siden har gått gjennom.
Ingen har gitt meg en bedre forklaring på det jødiske hamskifte i USA, og verden for øvrig enn redaktøren i Jerusalem Post, Caroline Glick: "Why Democrats are turning anti-Israel."

Bibelens profeti om at Israel og det jødiske folk til slutt vil oppleve å stå alene mot en fiendtlig verden, blir av henne gjort forståelig - og et realistisk senarium.

 

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere