Roald Øye

Alder: 86
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Siden Israels gjenopprettelse i 1948 har jødene blitt plaget av beskyldninger og løgner angående deres rett og legitimitet til landet sitt. Fremdeles hører vi i nyhetene og i politiske debattprogrammer påstander om "Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land" på Vestbredden, dvs. av Judea og Samaria. Det er ikke sant.


Jødenes eiendomsrett til landet er nemlig like sant som at i «begynnelsen, for ca. 13.7 milliarder siden, skapte Gud himmel og jord», slik det står i Genesis 1:1. De fleste mennesker tror på denne biten av Bibelens skapelsesberetning.

Hvis vi går tilbake i tid og ser på andre foreliggende rettsdokumenter, spesielt de som har med staten Israels legale status å gjøre, gir de Israel svært gode kort på hånden. 

Dessuten gir det øvrige som står om skapelsen i  1. Mosebok, de aller beste kort på hånden til Israel: Siden Gud eier alt han skapte, betyr det at Israels legale status naturligvis bestemmes av Ham når det gjelder de store landområdene i Midtøsten der Israel i dag ligger. Kristenhetens Herre,  Jesus, trodde på dette dokumentet for i liknelsen om «Den rike bonde  og Lasarus», anbefaler Han slektningene til den rike bonden å lese «Moses og profetene». I deres skrifter står det mye om jødenes eiendomsrett til landet.

I kapittel 15 i Genesis står det at Gud kom til Abraham og sa: Til dine etterkommere har jeg gitt dette landet, fra elven (Nilen) i Egypt til storelven Eufrat….»,  dvs. at Abrahams barn, med minst 7 kvinner, skulle arve disse store landområdene. Isaks halvbror, Ismael og hans mange halvbrødre, hadde derimot ingen arverett til Kanaans land, som utelukkende var forbeholdt Jakobs etterkommere. Jakob som senere fikk navnet Israel.

«Erstatningsteologer»  hevder riktignok at den kristne menighet, Kirken, har overtatt Bibelens løfter til Israel, og at landløftene derfor ikke lenger er gyldige. Vi andre tror at Kanaans land for alltid tilhører «Abrahams, Isaks og Jakobs barn». Uavhengig av hva teologer, internasjonale domstoler, eller politikere måtte bestemme i vedtak, resolusjoner,  deklarasjoner eller dekreter om Israel, vil det lille landet innerst i Middelhavet tilhøre Abrahams etterkommere gjennom hans barnebarn Israel. Det er ikke bare en trosak. Folkeretten kan bekrefte dette standpunktet.

Gud oppfylte løftene til de tre patriarkene og ga Jakobs (Israels) etterkommere, hans 12 sønner, kongedømmet Israel til odel og eie. Det  besto i nesten 1000 år, inntil jødene ble drevet i eksil av romerne like etter tusenårsskiftet i år 70. Etter den tid har verdensrike etter verdensrike forsøkt å erobre  og bosette landet, uten hell. Det nestsiste forsøket ble gjort av Det ottomanske riket i 1517, som hadde kontroll over landet i nøyaktig fire hundre år inntil det ble drevet ut  i 1917 av De allierte i 1. verdenskrig. Det siste forsøket foretar den muslimske verden i våre dager, godt assistert av flertallet av FNs medlemsland. 

I 1917 skjedde det noe uventet i parlamentet til en av de tre tre seirende stormaktene: Storbritannia innså behovet for en jødisk stat i Midtøsten på området til jødenes forfedre. Den kristne statsmannen, utenriksminister, Arthur Balfour, fikk drevet igjennom en deklarasjon i Underhuset som bekreftet jødenes rett til landet i det som den gang ble betegnet som «Palestina».Det fikk stor betydning for Israels gjenopprettelse.

Navnet, "Palestina", ble gitt av den romerske keiser Hadrian etter jødenes endelige nederlaget mot Roma og landsforvisningen i 134 e. kr. Storbritannia tok i 1917 i bruk navnet på nytt, og på grunn av beklagelige omstendigheter i britisk innenrikspolitikk delte Storbritannia i 1924 landområdet, som egentlig var tiltenkt jødene i to ulike deler, og ga den østlige og største delen på «hi side» av Jordan til en arabisk fyrste, som utropte seg selv til emir over emiratet Transjordan. Det er britenes største svik overfor jødene noen sinne.

I 1946 godkjente verdenssamfunnet, representert ved FN og Storbritannia at emiratet ble omdannet til kongeriket Jordan. To år senere i 1948 erklærte Ben Gurion staten Israel gjenopprettet på fedrenes grunn. I 1949 ble Israel godkjent av FN som jødenes stat.  

Det var ikke en fullstendig gjenopprettelse av Israel. Det gjenstår å oppfylle hele profetien i Genesis, men annektering av Judea og Samaria ser i våre dager ut til å være like om hjørnet, kanskje allerede før valget i Israel den 2. mars i år, hvis president Trump og statsminister Netanyahu holder hva de har lovet. Det vil eventuelt bli trostyrkende for tvilere. 

  

Gå til innlegget

Statsminister Erna Solberg sa til TV 2 i forrige uke «at det var moralsk riktig å hente den syke gutten hjem sammen med søsteren og moren». Det er en noe tvilsom påstand. Regjeringen har ikke vurdert den norske IS-kvinnens handlinger skriver professor emeritus ved TF, Bernt Torvild Oftestad i et innlegg på verdidebatt den 20. januar.


Regjeringen mangler etter hans vurdering et kritisk perspektiv på IS-saken: «Er det moralsk forsvarlig av en mor å nekte sitt barn rett til liv? Her er den hvite flekken eller dødvinkelen i regjeringens tenkesett. Moren stiller et ultimatum overfor regjeringen: Om dere vil redde barnet fra å dø, må jeg få vende tilbake til Norge sammen med det. Uten meg ingen løsning! Slik gjør hun regjeringen potensielt ”skyldig” i barnets død, men uten at den klemmen hun har satt regjeringen i, blir kritisk vurdert. Overraskende at man ikke ser at moren bruker en annens liv, livet til eget barn, som middel til å oppnå en fordel for seg selv.» Etter noen år i fengsel vet hun at hun vil slippe ut til sine barn: Erna Solbergs moral burde også etterprøves.

Det skal etter sigende være flere norske kvinnelige IS-krigere med barn i oppsamlingsleirene i Syria, som ennå ikke har bedt om hjelp til å komme tilbake til Norge, men nå ryktes det i leirene hvor positiv den norske opinion er overfor sine nye landsmenn som har gjort tjeneste i IS og i andre terrororganisasjoner. Sannsynligvis vil kvinnene forsøke å utfordre den norske stat på samme måte som den norske kvinnen med de to barna. Legeerklæring om syke barn har hittil ikke vært et «must» fra norsk side.  

Presedensen, som kan komme til  å gjelde i norsk rettsvesen på dette området, gjør utsiktene gode for flere norske mødre til å returnere til Norge med status som gode og kjærlige mødre, sett gjennom øynene til representanter både på Stortingets politiske venstre-og høyreside.

FrP har nå gått ut av regjeringen, og det kan føre til at dette moralske spørsmålet kan komme på den politiske dagsorden etter hvert. Partiet har intet å tape av det.  

Gå til innlegget

President Trump kan bli redningen.

Publisert 29 dager siden

Det er ufattelig å forstå at noen i 2015 kunne gå med på å støtte atomavtalen med Iran. Den ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Enda mer ufattelig er det at nå, da USA har trukket seg fra avtalen, ønsker flere av de demokratiske presidentkandidatene i USA å slutte seg til avtalen hvis de blir valgt til president i november i år.

Den norske regjering støtter den samme avtalen! Alle burde vite at Iran er en røverstat som støtter og finansierer terroraktiviteter over hele kloden. Bare lytt til protestropene i Teherans gater!  Demonstrantene vet at det iranske regimet er korrupt og har ondt i sinne. Det burde også den frie verden vite.

Hvorfor vil ikke den vestlige verden med EU i spissen tro at det de roper i gatene i Teheran  er sant? Det er helt ufattelig at den politiske venstreside i USA og EU er villig til å belønne regimet i Iran med milliarder av kroner i cash for at regimet skal kunne fortsette med sine dødbringende operasjoner i den vestlige verden. Hvor mange har ikke blitt slaktet ned av deres agenter siden de begynte å få disse pengene? Et nytt Holocaust har dessuten regimet annonsert vil bli realisert innen 40 år: Nedtellingen til utslettingen av Israel vises på en stor klokke i Teherans sentrum. 

Når skal den frie verdens fremste politiske representanter innse at det går ikke an å blidgjøre tyranner? Statsminister Chamberlain lærte verden en lekse med dokumentet han viftet med etter tilbakevendingen fra møtet  i Munchen med Hitler i 1938. Å gå med på forsoning med slike aktører er å forråde demokratiet og uskyldige mennesker som har blitt, eller vil bli, offer for terroristenes handlinger.  Til slutt kan det bli oss selv vi forråder, slik verden ble forrådt i Munchen i 1938, og enda verre i 1939 med utbruddet av Annen verdenskrig. 

Hvis ikke president Trump greier å sette en stopper for forræderiet med sin avvisning av atomavtalen med Iran !

Gå til innlegget

Den norske utenriksminister har en blindsone.

Publisert rundt 1 måned siden

Det finnes ingen bestemmelse i FN-pakten som gir grunnlag for en slik forståelse (av bindende folkerett, som den norske utenriksminister har gått ut med i det nye året). Vi ser derfor med bekymring på hvilke andre politiske innspill fra et islamsk-dominert tilfeldig flertall i FN som Norge i fremtiden vil anse som bindende folkerett», skriver leder for SMA, Rachel Suissa, på sin hjemmeside http://sma-norge.no/, den 17.01 2020.


Den avsluttende kommentaren summerer opp det lederen for «Senter mot antisemittisme», SMA, har skrevet om norsk utenrikspolitikk slik den praktiseres av vår nåværende borgerlige regjering. 

SMA-Info når ut til stadig flere abonnenter,  men Vårt Lands «verdidebatt.no» har en langt større leserkrets som burde få kjennskap til senterets informasjon, som ellers er lite kjent i den norske offentlighet.

Jeg  kommer med dette lille bidraget fordi det har med verdier å gjøre: Norsk utenrikspolitikk slik den i dag praktiseres overfor Israel av vår utenrikstjeneste, er uverdig vårt renomme’ som et demokratisk foregangsland. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide oppfordres herved  til å oppdatere seg på internasjonal folkerett. 

Gå til innlegget

Stridens kjerne, Israel.

Publisert rundt 1 måned siden

Kan likvideringen av general Soleimani forsvares? Kommentarfeltene i venstreavisen Haaretz og i høyreavisen Jerusalem Post i de siste uker tyder på at mange israelere mener «ja», ulik opinionen i de fleste vestlige land, ikke minst i Norge.

Paneldeltakerne i NRKs utenriksprogrammer i uke 2 i det nye året var alle enige om at president Trump hadde brakt verden nærmere en ny krig i Midtøsten med sin «impulsive likvidering» av generalen.

Ingen av paneldeltakerne som var blitt plukket ut til programmene  i Dagsnytt 18, Urix eller Debatt for å kommentere den dramatiske situasjonen, forsøkte å se likvideringen fra israelernes synsvinkel. Fra deres ståsted synes likvideringen å være rasjonell: Konflikten mellom USA og Iran dreier seg i hovedsak om Israel.

Den iranske generalen har siden 2014 vært hjernen bak den iranske plan som går ut på å skape en iransk dominert korridor mellom Middelhavet og Iran med henblikk på et fremtidig oppgjør med Israel.  Å utvikle atomvåpenet har også stått høyt på generalens agenda. Israels statsminister så tidlig faren ved et slikt scenarium. Han har viet Israels nordlige grense mot Syria og Libanon større oppmerksomhet enn den urolige, men relativt ufarlige  grensen mot Gaza i sør. Han har i mange år regnet Iran som Israels største sikkerhetsutfordring,  ikke minst på grunn av ledernes gjentatte trusler om at målet deres er å utslette den jødiske entiteten. En klokke som viser nedtellingen, står på Palestinatorget i Teherans sentrum.

General Soleimani, var utpekt til å orkestrere Israels utslettelse. Iranske ledere er overbevist om at de med Allahs hjelp skal greie å utvikle atomvåpen og raketter som kan nå både USA og Israel.  Alt så lovende ut for Iran frem til 3. januar 2020. Da smalt det i Bagdad, og hjernen bak prosjektet var borte til verdenssamfunnets høylytte protester. Hva likvideringen betyr for Israel, var det ingen i NRKs debattpaneler som ofret en tanke. Intet nytt under solen: Jødiske liv har aldri betydd mye i europeisk historie.  

Ingen israelere danset i Jerusalems gater slik palestinerne gjør etter nyheten om en vellykket likvidering, men kommentarfeltene i Israels største aviser viste hvilken tilfredshet de fleste israelere følte. Statsminister Netanyahu uttrykte også sin tilfredshet da nyheten kom. Men like lite som ayatollahene nå gir opp sine planer om å utslette Israel, kan Israel heller ikke gi seg i forsøket på å forhindre de religiøse fundamentalistene å utvikle atomvåpenet. For israelerne er dette en kamp på liv og død, men denne kampen hørte vi intet om i NRKs paneldebatter.

President Trump lyktes over all forventning å nøytralisere generalen, som hadde samme agenda som Adolf Hitler i mellomkrigstiden. Likvideringen tjener til presidentens heder, mener israelere som mistet sine kjære under Holocaust. Hitlers «Mein Kamp» fra 1928 har et budskap som er, til forveksling, likt det Soleimani stod for når det gjelder jøder. Hadde Hitler blitt stoppet i et av likvideringsforsøkene på 1920- og 30-tallet, ville mye i verden ha vært annerledes i dag.

Selv om Soleimani nå er borte, henger fremdeles stormaktenes atomvåpenavtale med Iran som et damoklessverd over Israel. Ingen deltakere i NRKs paneldebatter ofret en tanke på hvilken instans som i en kritisk situasjon for Israel skulle hjelpe landet i kampen for å overleve som jødisk stat. 

Salmistens forsikring i salme 121 er en stor trøst for alle troende israelere: "Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde! Se, han blunder ikke, og sover ikke, Israels vokter».


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
14 dager siden / 1861 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1722 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
12 dager siden / 1699 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1064 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
5 dager siden / 994 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
8 dager siden / 869 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
19 dager siden / 848 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 2 måneder siden / 771 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere