Roald Øye

Alder: 84
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

"The New State Solution"

Publisert 3 dager siden - 477 visninger

Norge spilte en viktig olle i den såkalte fredsprossen i Midtøsten da vi  i 1993 og 1995 var med på å få partene til å underskrive Oslo-avtalene, som skulle legge grunnlaget  for en fredelig utvikling henimot opprettelse av en palestinsk stat ved siden av Israel. Både israelske og palestinske ledere sier nå at avtalene er "døde og begravet",  mens FN, EU  og mange vestlige lands ledere krampaktig holder fast på at avtalene kan bli gjenopplivet. Den norske regjering er blant disse som har kullsviertro på gjenoppvekkelsen. 

Når erkjennelsens time en gang kommer om at avtalene er døde, er det tid for å fremme andre fredsspor. Et av dem har kommet fra en pensjonert general i Israel's Defence Forces, IDF.  Han lanserte for litt over et år siden, i november 2016, i kjølvannet av Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget  "a New State  Solution". Planen hans druknet i mediestormen mot president Trump, men hadde fortjent en bedre skjebne. Hans løsning på palestinernes drøm om en stat , hvis de fremdeles har en slik drøm,  har general  Gershon  Hacohen  gjort rede for i  lenken som kan leses på Google. Her er essensen:

"Major General (Res.) Gershon Hacohen, former commander of the IDF’s Northern Corps and currently a researcher at the Begin-Sadat Center for Strategic Studies, described his vision of a “new state solution” that would replace the widely accepted concept of a Palestinian state in the West Bank and Gaza."

Jeg tror både at engler fins, og at det kan skje overnaturlige ting. Derfor setter jeg frem dette forslaget:  

Den norske regjering tar initiativ som støtter generalens  “new state solution”  Den er liv laga i motsetning til Oslo-avtalene, men trenger politisk oppbacking fra seriøse fredsmeklere. Som sådan stiller Norge sterkt. 

Mitt ønske er at en som deltar på denne tråden  og som har lest generalens løsning, vil bringe den til regjeringens kunnskap. I mitt lange liv har jeg aldri lest et bedre forslag til en fredsløsning mellom jøder og palestina-arabere.

Statsrådene og Erna Solberg deltar neppe på verdidebatt og trenger at noen minner dem om forslaget.

Gå til innlegget

Innspill om to-statsløsningen.

Publisert 5 dager siden - 283 visninger

Det har kommet to interessante innspill i debatten i Israel om to-statsløsningen er et dødfødt prosjekt eller ikke. Den politiske høyresiden mener at prosjektet er dødfødt. Det mener også to profilerte israelere:Den ene er Israels presiden. Reuven Rivlin, som har hatt et livslangt engasjement for jødiske rettigheter i Judea og Samaria. Som president har han vært nødt til å legge lokk på engasjementet. Derfor kom det som en overraskelse på israelerne da han søndag 11. februar mens Knesset drøftet et forslag om annektering av Judea og Samaria, gjentok sin politiske overbevisning om at han “was born into the belief that the Land of Israel belongs to the Jews,” og følgelig støtter forslaget om å annektere Judea and Samaria, men la til: “and all residents must have full rights.”

Forslaget hans er stort sett sammenfallende med redaktør Caroline Glicks tanker i boka fra 2014, «The Israeli Solution». I boka imøtegår hun innvendingne som professor Avrum Diskin kommer med nedenunder:

Hebrew University Political Science Professor told World Israel News (WIN), “Everyone, including Rivlin understands the problems with annexation. It effectively changes the political reality in Israel forever. Even outside demographic problem, there would be heavy influence of Arabs in the society. If we annex, without giving citizenship to the Arabs then we risk creating an apartheid system. It also ends the possibility of a negotiabel settlement and that’s a departure from the policy of all Likud governments. Annexation also creates a rift with the entire world.”

“It’s more prudent if Israel annexes only the settlement blocs with large Israeli populations, where few Arabs reside. It’s also more palatable that Israel not ‘annex’ but rather ‘apply Israeli law’ like we did with the Golan heights. Only in Jerusalem we annexed territory captured in the 1967 war.”

Som om ikke det var nok, har det dessuten kommet et innspill fra en israelsk general, som foreslår å løse problemet med en palestinsk stat på en annen måte enn noen hittil har foreslått: "Gaza, Not West Bank, Is Key Factor in Palestinian Future, Says IDF General". Gå inn på Google og les!

Begge innspillene tar høyde for å bevare Israel som en jødisk stat. Det er det springende punkt i dem begge. Derfor fortjener de vår støtte.

 

 

Gå til innlegget

Ropet fra Amman

Publisert 14 dager siden - 235 visninger

Erstatningsteologi» er på nytt tilbake for fullt i den kristne krke på jord, også i Den norske kirke, slik det kom frem i Mellomkirkelig Råds «Ropet fa Amman». Det er Mellomkirkelig råds "strategi i tidsrommt 2018-2020 for sitt engasjement for rettferdig fred i Palestina og Israel".

« Det er rystende lesning for bibeltro mennesker. Denne vranglæren er

imidlertid ikke ny i den kristne kirkes historie. Vi møter den samme teologien hos kirkefedrene, som alle var tidligere disipler av Platon, Sokrates og greske filosofer, Ignatius, Origenes, Justin Martyren, Marcion og Krysostimus.

Disse doserte den ubibelske, erstatningsteologien som lærte at jødenes avvisning av Jesus, førte til at Gud avviste Israel til fordel for Kirken, som nå etter sigende har blitt det nye Israel. Det gamle Israel er ganske enkelt forbannet. Alle løftene i Det gamle testamentet til Israel går nå til Kirken. Forbannelsen er det som er reservert for det jødiske folk På 300-tallet ble dette Kirkens offisielle doktrine, som hadde slått igjennom allerede midt på 100-tallet, og denne demoniske lære var alminnelig utbredt bare noen få 10-år etter Jesu oppstandelse i år 34. Det var derfor Paulus skrev en slik sterk advarsel i år 58 i brevet til

 

 

romerne, kapittel 11, der han advarer dem om konsekvensene av å fordømme jødene og Israel. 

 

 

 

 

 

 

Min lutherske menighet var så heldig å ha en pastor i 1990-åene, Jan Gossner, som holdt bibeltimer om Romerbrevet, og det sparte trolig menigheten for vranglæren.Jeg tok notater fra dette avsnittet i romerbrevet: « Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18  Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19  Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»  20  Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!  21  Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
 22  Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23   Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24  Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre..
Paulus antyder ikke her at Gud har gjort seg ferdig med Israel, men peker bare på det faktum at hedningkristne også ville bli kuttet av fra oliventeet, slik som Israel, hvis de som de frafalne jødene, ikke fortsatte å vandre i tro. Paulus sa dessuten at Gud kunne innpode frafalne jøder i deres eget vintre hvis de angret og bekjente troen på Jesus som sin Messias. Hvis Gud hadde gjort seg ferdig med sitt folk, jødene, ville ikke Paulus ha uttrykt seg slik han gjorde.
Faktum er at Paulus aldri antyder at Gud har gjort seg ferdig med Israel som en nasjon, slik erstatningsteologene hevder. Det bekreftes også av de historiske begivenheter etter ca.1880. Når det gjelder Israels åndelige og fysiske gjenpprettelse etter 1948 og 1967, er hendesene i overensstemmelse med det profetene har forutsagt i sine skrifter.

Ropet fra Amman
«Erstatningsteologi» er på nytt tilbake for fullt i den kristne krke på jord, også i Den norske kirke, slik det kom frem i Mellomkirkelig Råds «Ropet fa Amman». Dette skriftet inneholder: Mellomkirkelig råds "strategi i tidsrommet 2018-2020 for sitt engasjement for rettferdig fred i Palestina og Israel". Det er rystende lesning for bibeltro mennesker.
Denne vranglæren er imidlertid ikke ny i den kristne kirkes historie. Vi møter den samme teologien hos kirkefedrene, som alle var tidligere disipler av Platon, Sokrates og greske filosofer, Ignatius, Origenes, Justin Martyren, Marcion og Krysostimus.
Disse doserte den ubibelske, “erstatningsteologien” som lærte at jødenes avvisning av Jesus, førte til at Gud avviste Israel til fordel for Kirken,.som nå etter sigende har blitt det nye Israel. Det gamle Israel er ganske enkelt forbannet. Alle løftene i Det gamle testamentet til Israel går nå til Kirken. Forbannelsen er det som er reservert for det jødiske folk. På 300-tallet ble dette Kirkens offisielle doktrine, som hadde slått igjennom allerede midt på 100-tallet, og denne demoniske læren var alminnelig utbredt bare noen få 10-år etter Jesu oppstandelse i år 34. Det var derfor Paulus skrev en slik sterk advarsel i år 58 i brevet til romerne, kapittel 11, der han advarer dem om konsekvensene av å fordømme jødene og Israel. 
Min lutherske menighet var så heldig å ha en pastor i 1990-åene, Jan Gossner, som holdt bibeltimer om Romerbrevet, og det sparte trolig menigheten for denne vranglæren. Jeg tok notater fra dette avsnittet i romerbrevet: “ Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18  Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19  Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»  20:   Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!  21  Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.
 22: Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23:  Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24  Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre».
Paulus antyder ikke her at Gud har gjort seg ferdig med Israel, men peker bare på det faktum at hedningkristne også ville bli kuttet av fra oliventeet, slik som Israel, hvis de som de frafalne jødene, ikke fortsatte å vandre i tro. Paulus sa dessuten at Gud kunne innpode frafalne jøder i deres eget vintre hvis de angret og bekjente troen på Jesus som sin Messias. Hvis Gud hadde gjort seg ferdig med sitt folk, jødene,  ville ikke Paulus ha uttrykt seg slik han gjorde.
Faktum er at Paulus aldri antyder at Gud har gjort seg ferdig med Israel som en nasjon, slik erstatningsteologene hevder. Det bekreftes også av de historiske begivenheter etter ca..1880. Når det gjelder Israels åndelige og fysiske gjenpprettelse etter 1948 og 1967, er hendelsene helt i overensstemmelse med det profetene har forutsagt i sine skrifter.

 

Gå til innlegget

Bibelske profetier om Israel.

Publisert 21 dager siden - 2630 visninger

I 5. Mosebok kap. 34, 1-7 står det: Så gikk Moses fra Moabs ødemarker op på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som ligger midt imot Jeriko; og Herren lot ham se ut over hele landet.: Gilead like til Dan og hele Naftalis og Efra'ims og Manasses land og hele Juda land like til havet i vest  og sydlandet og Jordan-sletten, dalen ved Jeriko - Palmestaden - like til Soar.

 

 

Og Herren sa til ham: Dette er det land jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. Nu har jeg latt deg skue det med dine øyne, men du skal ikke få komme inn i det.  Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land efter Herrens ord. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peor, og ingen kjenner til denne dag hans grav.   

Gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 og begivenhetene i de etterfølgende 70 år er en delvis oppfyllelse av denne bibelske profetien om landet, som ble lovet Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere. Ennå er ikke hele løfteslandet som Moses skuet inn i fra Nebo-fjellet inntatt av Israel, men kanskje tiden nærmer seg.

Miraklene som har skjedd med landet har forvandlet det fra å være et “gudsforlatt” område med sanddyner og sumper frem til ca.1880. I dag har det blitt et blomstrende, demokratisk og høyteknologisk land i verdenstoppen på mange områder. Det kan ingen benekte, men forvandlingen av landet, innbyggertallet og den genetiske sammensetning til ulike tider er det stor uenighet om.

Mens folket ennå var i eksil, lovet Gud at han ville la landet deres langt på vei ligge øde mens de levde i diasporaen. Meteorologene har slått fast at de klimatiske forholdene for landbruk i landet var dårlig i lange tider i den ottomanske perioden fra 1517 til 1917. Innvandring fra de omkringliggende land til dette avsidesliggende området var beskjeden.
I 1880-årene endret denne situasjonen seg av flere grunner, ikke minst sefardiske jøders tilbakekomst fra Europa. Askenasi-jøder fra Sentral-Europa hadde penger og kjøpte land av jordeiere som bodde i Det ottomanske riket, det nåværende Tyrkia. Oppkjøpene førte etterhvert til problemer med den arabiske befolkningen som i store mengder ble tiltrukket av arbeid som jødiske investeringer hadde ført til. Striden mellom de to folkegruppene ble akutt etter Det ottomanske rikets nederlag i Første verdenskrig i desember 1917. Engelskmennene overtok den politiske kontrollen over Palestina frem til 1947. Da kastet de inn håndkledet, og FN tok over til 14.mai 1948. 15. mai utropte Ben Gurion at Israel var gjenopprettet.

Gud forutsier i Bibelen at etterat hans folk har blitt spredt til de fire verdenshjørner, ville han i den siste tid både lokke og tvinge dem tilbake til hjemlandet i Kanaan og gjøre dem fremgangsrike og velstående igjen. I 2000 år har jødenes fiender okkupert landet deres uten å få det til å blomstre. Mark Twain bevitnet etter sin gjennomreise i Det hellige land i 1867 at «landet lå øde».

I de siste 140 år har Gud brakt sitt folk tilbake til hjemlandet. Verden har vært vitne til en delvis oppfyllelse av løftet som Gud ga Moses på Nebo-fjellet og profetiene til Jesaja, Jeremia og Esekiel. Hele profetien er likevel ennå ikke oppfylt.

Med jødenes tilbakevending til sitt hjemland fulgte gjenoppliving av det hebraiske språk, forvandling av ørkenene til blomstrende haver og landets ledende rolle innen medisin, landbruk og teknologi. Det som står igjen av uoppfylte profetier er de såkalt «okkuperte områder på Vestbredden», som noen i Knesset for tiden ønsker å innlemme i Eretz Israel, dessuten jødenes erkjennelse av at Jesus var og er deres lovede Messias. Den erkjennelsen er det Israels kristne venner mer enn noe annet venter på.

Tidligere politisk rådgiver for statsminister Netanahu, Caroline Glick, har skrevet i Jerusalem Post den 26. januar i år hva hun mener står på spill i tiden frem til neste presidentvalg i USA i 2020: Gallup-tallene fra Pew forteller hva som venter Israel, hvis demokratene vinner neste presidentvalg. Nå er tiden inne for Israel til å handle, skriver hun.

I den israelske koalisjonsregjering har lederen for partiet «Det jødiske hjem», Naftali Bennett og hans parti, lenge vært pådrivere for en offensiv holdning når det gjelder å innlemme Judea og Samaria i Eretz Israel. Hans politikk går i første omgang ut på å anvende israelsk lovgiving over store deler av de to bibelske landområdene.

Det er en dristig målsetting, som det israelske folk får anledning til å ta stilling til i neste nasjonale valg til Knesset senest i 2019. Verdenssamfunnets og den muslimske verdens respons er forutsigbar og kan bli dramatisk. I Bibelen er det profetert også om disse begivenhetene.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Gud hjelper på den måten
av
Benito FAUVEL
5 minutter siden / 13 visninger
0 kommentarer
All makt i denne sal
av
Rune Berglund Steen
rundt 2 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
Vi blir på Holmlia!
av
Silje Kivle Andreassen
rundt 3 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
Satan, hvor er du?
av
Astrid Sætrang Morvik
rundt 3 timer siden / 210 visninger
4 kommentarer
Kjærlighet og valg
av
Signe Sandvig
rundt 5 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Et Monster ?
av
Jørgen Thorkildsen
rundt 6 timer siden / 73 visninger
0 kommentarer
Moderne tro?
av
Heidi Schmidt
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
En konge til Ingrid Alexandra
av
Berit Aalborg
rundt 6 timer siden / 447 visninger
6 kommentarer
Det aller beste til barna våre!
av
Cecilie Heian
rundt 8 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Satan, hvor er du?
9 minutter siden / 210 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
13 minutter siden / 210 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
31 minutter siden / 210 visninger
Robin Tande kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
36 minutter siden / 447 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Argumentasjon i klimadebatten
41 minutter siden / 155 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
rundt 1 time siden / 1445 visninger
Benito FAUVEL kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
rundt 1 time siden / 447 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Nådebevegelsen, Amazing Grace, lederskap og teologi - del 3
rundt 1 time siden / 117 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 2 timer siden / 210 visninger
Les flere