Roald Øye

Alder: 85
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

“Etter oss kommer syndfloden ?”

Publisert rundt 1 måned siden - 1473 visninger

Den eneste ikke-jødiske evangelisten, Lukas, var gresk lege, som i sitt-evangeliums 2. kapittel skrev den mest kjente passasjen av juleevangeliet: “Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at allverden skulle innskrives i manntall”. Denne fortellingen var om noe stort som nettopp hadde skjedd, men i det 21. kapittels 25. og 26. vers skriver han en profeti om noe som skulle skje i en fjern, fjern fremtid:“Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. ”

Denne profetien blir av forståelige grunner ikke like ofte sitert som den historiske begivenheten om Jesus i begynnelsen av evangeliet. Den bør imidlertid regnes som like troverdig som den rørende fremstillingen om Jesu fødsel, hvis man først tror at Bibelen er Guds ord.

NRK viste mandag og torsdag i uke 38 i beste sendetid en rapport, “Sanninga om veret”, om miljøkatastrofen som truer vår klode. Menneskelig aktivitet er trolig årsak til den dramatiske issmeltingen ved begge polene. Da var det ikke juleevangeliet som rant meg i hu, men den rystende profetien i Lukas kapittel 21, som jeg har hørt om siden jeg var barn. “Den tid, den sorg”, tenkte jeg da min mor i 1940-årene leste dette dystre avsnittet for meg og mine søsken. Slik går det ikke an å tenke nå lenger. Situasjonen er for dødsens alvorlig til det, for “folkene engstes når hav og brenning bruser” på mange kontinenter i våre dager. Om ikke lenge kan også vi som bor på Sør- og Østlandet begynne å engstes.

To klimaeksperter hadde delte oppfatninger om alvoret. Den ene var betinget optimist: Hvis menneskeheten øyeblikkelig tar affære og legger om livsstilen og sterkt reduserer utslippene av miljøskadelige stoffer, kan det fremdeles være håp om å snu utviklingen. Den andre eksperten var bare pessimist, og trodde toget alt var kjørt. I løpet av tre generasjoner, innen år 2100, kan havet i verste fall stige opp til 2.4 meter, sa ekspertene.

I løpet av våre barnebarns og deres barns levetid vil flere byer på alle kontinenter bli satt under vann fordi kystlinjene forandres, med de problemer det vil reise for mellommenneskelig og mellomfolkelig samkvem. “Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike, for himmelens krefter skal rokkes”, skrev Lukas for 2000 år siden.

Å minne folk om det er det bare dommedagspredikanter som hittil har drevet med. Nå har de fått assistanse av klimaekspertene og politiske kommentatorer, som i nær fremtid spår global borgerkrigsliknende tilstander i kampen om ressursene.

Sjansene for at menneskeheten tar affære og får miljøkatastrofen under kontroll er små - når i tillegg “ondskapen på jord tar overhånd og kjærligheten blir kold”. Da er det bare bevisstheten om Jesu gjenkomst som kan trøste troende mennesker.

Gå til innlegget

Fredsforslaget som ble glemt?

Publisert 2 måneder siden - 367 visninger

Eks-general Gershon Hacohens fredsforslag, som han la frem i flere amerikanske riksaviser i kjølvannet av Donald Trumps seier i presidentvalget i november 2016 foreligger her.

 
Jeg  foreslo her på verdidebatt for den norske regjering å ta det opp på regjeringsplan, og  ba dem backe det opp hvis president Trump noen gang skulle fremme det sammen med den egyptiske presidenten, Sisi.

Det har ennå ikke skjedd. Norge bør gjøre godt igjen sin fiasko med Oslo-avtalene og gjøre et nytt fremstøt. Forslaget er liv laga, men det haster med å få det på dagsordenen: På Google kan hans fredsforslag leses: " Announcing The New State Solution - Ynetnews".

Jeg vil karakterisere eks-generalens forslag som et columbi egg. Professor Alan Dershowitz har omtalt det som et brukbart arbeidsdokument  i forkant av en avtale mellom israelere og palestinere. President Donald Trump kjenner til forslaget, og det skal bli spennende å se om det ligger innbakt i hans lenge annonserte fredsforslag.  Les det, og gjør det kjent i deres nettverk! : 

Gå til innlegget

Nikki Haleys tale på en CUFI-konferanse.

Publisert 3 måneder siden - 695 visninger

President Donald Trump har utnevnt en ambassadør til FN, som representerer noe nytt i verdensorganisasjonens historie: En representant som taler sannhets sak når det gjelder Israel. Det kom klart frem i hennes tale til utsendingene på "Christians United for Israel"- konferansen, som nylig fant sted i USA.

Talen hennes til forsamlingen kan høres på denne lenken, som kristne over hele verden sikkert  vil sette pris på å lytte til, for det var helt nye toner fra en amerikansk FN-ambassadør.

Folk kan si hva de vil om president Donald Trump, men ingen kan benekte at han av og til utnevner glimrende ambassadører for sannhets sak. Ambassadør Nikki Haley er et talende eksempel på det. Talen varer i ca. en halv time. Lytt til den! UN Ambassador Nikki Haley EXPLOSIVE Speech at the Christians ...

Gå til innlegget

Et jødisk hamskifte i USA.

Publisert 3 måneder siden - 826 visninger

Jeg har en god venn i Florida, som er jøde, og som hørte til i det jødiske trossamfunnet i Tampa.Da jeg bodde i byen i et års tid for litt over 30 år siden, var han vennen som stod meg nærmest og orienterte meg om alle sider ved det amerikanske samfunnslivet, som jeg skulle være en del av i et utvekslingsprogram.

Vi har stått i nær kontakt med hverandre pr. mail i alle disse årene, og han har besøkt meg her i Norge ved et par anledninger. Han hadde tyske røtter, men ga ikke klart uttrykk for hvilket av de to store partiene han sympatiserte med, Demokratene eller Republikanerne.

Jeg opplevde han som en åpen og liberal jøde, som riktignok distanserte seg fra alle pro-israelske standpunkter. Ulik andre jøder som jeg kjente i Florida, husker jeg at han hadde sans for Jimmy Carter, akkurat som jeg også hadde på den tiden, like etter shahens fall i Iran i 1979.

Min oppfatning av eks-presidenten forandret seg imidlertid, etter at han begynte å sammenlikne Israel med apartheidsystemet i Sør-Afrika.
Alt var harmoni i brevvekslingen mellom min venn og meg frem til nominasjonsprosessen i USA som begynte høsten 2015. Da Donald Trump ble valgt til president i november året etter, sendte jeg en gratulasjonshilsen til ham med ønske om at den nye presidenten måtte bli en bedre venn med Israel enn ekspresident Barak Obama hadde vært.

Det skulle jeg ikke ha gjort, for i svaret jeg mottok fikk jeg i klartekst høre hvor meget bedre demokratenes kandidat ville ha vært både for USA og for verden. Han så på presidentvalget som en ulykke,  og var skamfull på landets vegne for valget folket hadde foretatt. Hillary Clinton, som USAs første liberale kvinnelige president, hadde vært hans og hans jødiske slektningers og venners selvfølgelige førstevalg.

Da han fikk høre mitt syn på valget, ble forholdet mellom oss mer anstrengt. Det beklager jeg, for min homofile jødiske venn hadde personlige kvaliteter som jeg beundret fra første møte med ham i et hageselskap i Tampa i 1989.

Min opplevelse med det jødiske samfunn i Florida for nesten 30 år siden var et forvarsel om den utvikling i radikalt politisk retning, mot Demokratene og venstresiden i amerikansk samfunnsliv, som de jødiske trossamfunn i hele Nord - Amerika siden har gått gjennom.
Ingen har gitt meg en bedre forklaring på det jødiske hamskifte i USA, og verden for øvrig enn redaktøren i Jerusalem Post, Caroline Glick: "Why Democrats are turning anti-Israel."

Bibelens profeti om at Israel og det jødiske folk til slutt vil oppleve å stå alene mot en fiendtlig verden, blir av henne gjort forståelig - og et realistisk senarium.

 

Gå til innlegget

Det står skrevet, men mange bryr seg fint lite om det.

Publisert 4 måneder siden - 1674 visninger

I begynnelsen av juni 2018 ble den årlige “Christ at the Checkpoint” konferansen arrangert i den lille forstaden Beit Jala i Betlehem. Rapportene melder at også denne gangen ble den samme anti-semittiske og pro-palestinske agenda og retorikk fremholdt i ulike innslag på konferansen, akkurat som i tidligere år.I dag opplever vi at ikke bare i internasjonale medier blir Israel fremstilt på en ufordelaktig og kritikkverdig måte, men også mange i den kristne leir stiller seg solidarisk med den palestinske sak og fordømmer israelerne for å være okkupanter og motstandere av palestinernes «rettmessige» politiske krav. Et økende antall evangelikale kristne står nå på palestinernes side i konflikten med Israel.

Det var likevel et lyspunkt på konferansen i år da en troens forsvarer, en evangelikal teolog og støttespiller for Israel på bibelsk grunn, dr. Michael Brown, tente et lite lys av håp da han ga de tilstedeværende en smakebit av den andre sidens syn på Israel.

Han siterte fra Ordspråkene 17:18: «Vettløs er den som gir sitt håndslag og stiller sikkerhet for sin neste», og forklarte at det er solide grunner for opprettelsen av sjekkpunkter og murer på grensene til Israel. Hensikten er ikke å undertrykke palestinerne, men å beskytte israelerne. Han fortsatte med å si at Gud ikke er ferdig med det jødiske folk, og at Han fremdeles har en hensikt og en fremtid for dem i landet Israel.

Brown så på erstatnings teologien som vranglære, som har vært en katastrofe for det jødiske folk siden oldtiden. Innenfor kristendommen er det i dag to årsaker som frembringer en økende antisemittisk og anti-israelsk fordømmelse: Et stadig økende antall evangelikale kristne har blitt pro-palestinske, og noen går til og med så langt at de sier israelerne er okkupanter og ikke rettmessige «eiere» av Det hellige land.

Da ser de bort fra nesten 4000 års israelsk historie siden Abrahams tid. Satan har gang på gang forsøkt å utslette dette folket, men Gud har vært folkets redning hver gang. I verden i dag stå Israel på flere områder i en særstilling. Slik det har blitt profetert at det skulle bli i den siste tid!

Den viktigste årsak til at Satan ønsker å tilintetgjøre Israel, er at han vet at Jesu annet komme som den salvede Messias, er avhengig av oppfyllelsen av Guds profetiske løfter til Israel. Siden gjenfødelsen av Israel som nasjon i 1948, da landløftet ble delvis innfridd, innser Satan at hans tid på jorden snart er over, og derfor raser han som aldri før. Jamfør hva som skjer med og i Jerusalem i disse dager!

Uansett hvor mye trøbbel Satan greier å få i stand mot Israel i endetiden, vil landet i følge Obadja 1:8-10 oppleve Guds løfter på denne måten: «Den dagen, sier Herren, skal jeg utslette de vise i Edom og klokskapen på Esaus fjell. Dine krigere, Teman, blir slått av skrekk, for hver og en skal utryddes fra Esaus fjell. På grunn av drap og vold mot din bror Jakob skal du dekkes av skam. Du skal utryddes for alltid».

Og videre i vers 17 og 18: «Men på Sion-fjellet skal det finnes redning. Det skal være hellig. Jakobs hus skal drive ut dem som drev dem ut. Jakob hus skal være en ild, og Josefs hus en flamme, og Esaus hus skal bli til halm.- - - Herren har talt.» I Genesis 22: 17 og 18: sier dessuten: Gud til Abraham: «Din ætt skal innta fiendens porter. Ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsignes fordi du hørte på meg».

Den andre og mest iøynefallende grunn til at folkeslagene ønsker å svekke Israel, og i siste instans tilintetgjøre det, er erstatnings teologien, som brer seg som koldbrann innenfor kristendommen, til og med blant mange bibel troende evangelikale kristne, særlig i USA. De har hengt seg på den internasjonale trenden, som SVs Stein Ørnhøy ga uttrykk for i Stortinget allerede på 1980-tallet: «Opprettelsen av staten Israel i 1948 er ikke det klokeste som FN har gjort i den tid organisasjonen har eksistert». Han mente det var det dummeste FN hadde gjort. Det er ingen tvil om at agendaen til «Christ at the Checkpoint» konferansen i Betlehem dette året hadde erstatningsteologien høyt oppe på sin agenda, noe som gledet både den internasjonale politiske venstreside og den muslimske verden. Kirken også?

Å avskrive Israel slik erstatnings teologene gjør, ved å rakke ned på løftene til det jødiske folk, er en skamplett sett både fra et religiøst, folkerettslig og historisk ståsted. At kristne brødre og søstre våger å ha en lik agenda, er for meg en gåte!

Den kristne kirke står i stor gjeld til Israel, slik apostelen Paulus skriver i Rom. 9: 3-5: «Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg. De er israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen».

Da apostelen Paulus skrev sitt brev til de troende i Roma på slutten av 50-tallet, tok han opp en gryende tendens blant hedningkristne i byen og påtalte en holdning som tydet på at de så ned på sine Messias-troende, jødiske brødre og søsken. Det var kanskje en tidlig form for erstatnings teologi, som Paulus ville stoppe i sin spede begynnelse, før den kom ut av kontroll.

Da Claudius ble romersk keiser i år 41, utviste han alle jøder fra Roma, inkludert Messias-troende jøder. Denne fordrivelsen av jøder fra Roma blir nevnt i Apostlenes gjerninger 18:2: Straks jødene hadde forlatt menigheten i Roma, begynte de hedningkristne å gi uttrykk for holdninger som viser at de regnet seg som åndelig overlegne, sammenliknet med sine jødiske brødre og søsken.

Da den beryktede romerske keiser Nero kom til makten i år 54, lot han jødene få lov å komme tilbake til Roma fordi han forsto at de var nyttige for økonomien i byen. Denne situasjonen la grunnlaget for en splittelse mellom Messias troende jøder og hedningkristne etterfølgere av Jesus, og førte til at Paulus skrev et brev til menigheten i Roma.

Han avsetter hele tre kapitler i brevet til å si noe om en bibelsk forståelse av forholdet mellom Israel og Kirken, spesielt i Rom. 11: 11-24. Paulus forklarer her hvordan den sanne kirke skal forholde seg til Israel.

Mange teologer, men ikke alle, er overbevist om at Paulus i denne utleggelsen ikke hadde noen tanke om at Gud hadde gitt opp Israel, slik palestinske kristne og deres medløpere overalt i verden hevder. Hans inderlige ønske om at jødene måtte bli frelst, og komme tilbake til sine åndelige røtter er overordnet alt annet i Paulus sin teologi (Se Rom. 9: 3-5).

(Rom. 9: 1-5; 10: 1; 11:1-2) viser at Paulus forsto at Gud ønsket opprettet menigheter der de troende kom fra ulike folkeslag, som skulle bringe evangeliet videre til folkeslagene, slik det står i Mat. 28: 18: «Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler!» Gud ordnet det slik, ikke fordi Han hadde forkastet Israel, men for å gjøre Hans eget folk, jødene i og utenfor Israel, misunnelig på de hedningkristne fordi de ville ønske å få den samme velsignelsen som disse uforskyldt hadde fått ved troen på Jesus Kristus.

De som ønsker en fyldig kommentar på engelsk til Romerbrevets kapitler 9 til 11 av en Messias-troende jøde, Broder Raoul, kan gå til hans hjemmeside. Her er lenken til første leksjon:

https://blowthetrumpet.com.au/romans-chapters-9-11-introduction/

Brother Raouls «www.blowthetrumpet.com.au» gir en troverdig og nøktern fremstilling av et avsnitt i Paulus sine brev, som ulike teologiske retninger tar til inntekt for sitt syn, bl.a. for og imot erstatnings teologien. Den er vel verdt å lytte til.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 3325 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 3325 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 6 timer siden / 3645 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3325 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 6 timer siden / 3996 visninger
Les flere