Hogne Hongset

Alder: 78
  RSS

Om Hogne

Følgere

Bortforklaringer i særklasse

Publisert 7 måneder siden - 299 visninger

Det er grunnleggende viktig å beholde full nasjonal styring over energipolitikken.

15.2. skriver Terje Søviknes og Ine Eriksen Søreide i VG om ACER-saken. De to statsrådene skriver blant annet at « - - det foreligger en rekke misoppfattelser og feilinformasjon knyttet til vårt samarbeid med EU på energiområdet.» Det kan de ha rett i, men feilinformasjonen er det statsrådene selv som står for, når de hevder at tilslutning til ACER ikke innebærer at Norge vil gi fra seg noe av styringen over energipolitikken. Statsrådene peker imidlertid på sakens grunnleggende problemstilling: «Norge vil ikke alltid ha sammenfallende økonomiske og politiske interesser med EU på energiområdet, men utviklingen i EU vil uansett ha betydning for norsk energisektor.» Nettopp fordi vi ikke har «sammenfallende interesser», er det selvsagt grunnleggende viktig å beholde full nasjonal styring over energipolitikken.

Men det vil vi ikke kunne gjøre hvis vi tilslutter oss ACER, og statsrådene skriver det faktisk selv: «Så er det også slik at ACER kan fatte vedtak på avgrensede saksområder som involverer flere energireguleringsmyndigheter, enten fordi de ikke er blitt enige innen en angitt frist eller fordi de i fellesskap har anmodet ACER om å fatte vedtak.» Dette er selve nøkkelpunktet, at ACER kan overstyre nasjonale «reguleringsmyndigheter», hvis disse seg imellom ikke bli enige innen seks måneder. En av de beslutningene som høyst trolig kommer til å falle innenfor dette, er beslutninger om nye mellomlandsforbindelser. Nye forbindelser er foreslått utløst når prisforskjeller mellom land overstiger 2 øre pr kwh. I klartekst betyr dette at om Tyskland skulle ønske en ny kabel til Norge, mens Norge ikke vil ha denne kabelen, så kan Norge bare motsette seg dette i seks måneder. Deretter avgjør ACER saken, i norsk eller tysk favør.

Så vil statsrådene sikkert si at dette bare er et forslag, det er ikke vedtatt politikk. Og det er riktig, dette er så langt et forslag fra EU-Kommisjonens ekspertgruppe for «electricity interconnection targets». Men hvis vi går inn i ACER, og forslaget deretter blir vedtatt, så vil vi bli forpliktet på det. Bordet fanger, og all erfaring viser at EU-systemene utvikler seg, steg for steg. På energiområdet er målet for EUs energiunion klart definert: Elkraft skal flyte fritt, og prisene skal være mest mulig like i alle deler av energiunionen. Å nekte for at den skisserte utviklingen kan komme, er å ta på seg skylapper i gigawattklassen.

Det som er mest overraskende, er at regjeringen tydeligvis med åpne øyne går inn for at vi skal risikere å miste viktige elementer i styringen av norsk energipolitikk. Kraftbransjen arbeider åpent for å få Norge inn i energiunionen. Allerede det burde fått varsellamper til å lyse. Den kommersielle kraftbransjen vil ha strømprisene opp i Norge, og er svært aktiv for å få bygd flere kabler. Bransjen har fått tilta seg alt for stor innflytelse over energipolitikken. Tenk om legemiddelindustrien hadde prøvd å få tilsvarende styring over helsepolitikken?

Klare innspill fra seks naturvernorganisasjoner og en rekke fagforbund går mot at vi skal åpne for flere utenlandsforbindelser, under mottoet: «Vern naturen, og vern arbeidsplassene: Si nei til flere utenlandskabler!» Bakgrunnen til den nye alliansen er enkel: Nye kabler vil utløse svært negative konsekvenser i vassdragsnaturen, fordi nye kabler driver fram mer effektkjøring. Samtidig vil økte strømpriser rive grunnlaget vekk for den kraftforedlende industrien i Norge.

Vil vi dette?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 277 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 206 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 787 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 637 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 564 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 153 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Mer enn én Gud
13 minutter siden / 1681 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
20 minutter siden / 277 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
28 minutter siden / 277 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
33 minutter siden / 277 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
De unge enslige
34 minutter siden / 637 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 787 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
rundt 1 time siden / 242 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 787 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Les flere