Haavard Sandve

Alder: 65
  RSS

Om Haavard

Følgere

Han er kristen

Publisert 3 måneder siden

Måten UNE (utlendingsnemnda) behandler saker med konvertitter fra Afghanistan får en til å stille spørsmål om rettssikkerheten i Norge.

Som borger i landet har jeg stolt på at regjering og statsapparatet prøver å ta beslutninger ut fra en samvittighetsfull bruk av opplysningene en har i enhver sak. Det er jo basis for at vi som borgere kan være trygge i møte med statsapparatet.

Trues med tvangsutsending. 

Men jeg sitter her med et dokument fra UNE der en kristen afghaner nettopp har fått endelig avslag på asylsøknad og trues med tvangsutsending til Kabul. Her ligger og to brev jeg har fått fra justisministre fra denne og forrige regjering som lover at ingen kristen afghaner skal sendes tilbake til sitt land.

Likevel konkluderer UNE med at denne asylsøkeren ikke har rett til beskyttelse fordi «UNE legger fremdeles til grunn at klageren ikke virkelig har konvertert til kristendommen.»

Dette gjør UNE på tross av at asylsøkeren oppsøkte en kristen kirke kort tid etter at han kom til Norge i 2015, at han ble døpt og har levd som kristen hele tiden etterpå, der han har bodd på ulike asylmottak. Slik papiret fra UNE viser, er dette dokumentert av ledere i de kristne forsamlingene der han har vært aktiv. Det er også dokumentert der at han har vært med og ledet andre på Hå mottak til kristen tro. Også muslimske asylsøkere på mottaket bekrefter at vedkommende vitner om sin kristne tro, og vi ser han gå med et stort kors rundt halsen. Flere av oss som har vært sammen med han over et år i mindre grupper og møtt ham på gudstjenester og samtalt med han på tomannshånd om kristen tro, har lang misjonærerfaring og vet en del om konvertering til kristen tro.

Åpenbare forhold. 

En slik trygg og tydelig kristen klarer altså byråkrater i UNE å stemple som en falsk konvertitt, på tross av den overveldende dokumentasjonen som viser det motsatte!

Vi forventer at regjering og justisdepartementet instruerer UNE/UDI at en heller ikke i konvertittsaker kan se bort frå de åpenbare saksforholda.

Dette er et spørsmål om liv og død for denne afghanske konvertitten. Det er samtidig et spørsmål for oss som borgere i Norge om vi lenger kan stole på at statsforvaltningen på beste måte prøver å ta beslutninger ut fra de faktiske forholdene.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere