Hans Morten Haugen

Alder: 46
  RSS

Om Hans Morten

Ifølge herværende avis er jeg brobygger på Korsvei (har vært styreleder i den tverrkirkelige bevegelsen Korsvei i tre år). Min kone sier at jeg er opptatt av kirka (kjørkja), men det mye som kunne vært bedre der. Heller ikke jeg tør å ta hele Bibelens radikalitet på alvor, men prøver. Jeg utdanner diakoner, leker med tre barn og har verdens beste livsledsager!

Følgere

Publisert 4 måneder siden - 22 visninger

Kjære Isak; forhandlinger mellom partene er iallfall tenkt å være det som skal lede til en løsning, ikke en ensidig opphevelse uten forhandlinger.

Gå til kommentaren

Les boka!

Publisert over 1 år siden - 25 visninger

Jeg har bare lest litt i boka til Dag Herbjørnsrud, men jeg har lest hans tre forrige bøker, og gleder meg til denne. Kristendommen er i sitt vesen verken nasjonalistisk eller maktsøkende, men har blitt formet av mennesker til å bli nettopp det. Dag Herbjørnsrud advarer mot essensialistisk og monolittisk forståelse, og viser at alle kan takke for impulser utenfra. Samtidig har noen stater, som Norge, lykkes bedre i å fremme inkluderende utvikling og håndtere sosiale konflikter på en konstruktiv måte; slik jeg viser i min bok Kampen om utviklingen: https://www.cappelendamm.no/_kampen-om-utviklingen-hans-morten-haugen-9788202411787

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden - 5 visninger

kloke ord fra Anne Sender! Er litt usikker på om det er riktig å si at det er parallellsamfunn i Norge, men uansett må et gjøres mer for å hindre dette.

Jeg gjennomfører nå fokusgruppesamtaler med ungdommer i noen av Den norske kirkes menigheter i og rundt Oslo. Målet er å finne ut hvordan ungdom ser på lokalmenighetenes ansvar for gode lokalsamfunn og religionssamfunnenes samhandling. Stikkord i svarene er at tydelighet og toleranse ofte går sammen, og det er stor oppslutning om den norske religionsmodellen, med støtte til religionssamfunn.

Mulighet for tilsyn bør være en del av denne politikken. Beskyttelse av individer og å sikre at religionssamfunn bidrar positivt til det norske samfunnet må være overordnet. Hvilke kriterier for å identifisere avvik og hvilke sanksjoner staten skal kunne bruke sier Anne Sender ikke noe om. For å sikre kvaliteten i slikt tilsyn må klare kriterier formuleres i en deltakende prosess - og gjøres bredt tilgjengelig. Her har STL og andre en avgjørende rolle!

Gå til kommentaren

å ville vel

Publisert over 2 år siden - 7 visninger

Til Rasmussen,

Jeg vet ikke hvorfor du blir uvel; hadde du blitt mer vel dersom jeg hadde sagt/skrevet at staten Israel har et guddommelig mandat, at Israel er den primære måten Gud åpenbarer seg på i dag, og at Israel skal legge under seg alt land som spesifisert i 1 Mos 15?

Jeg har aldri bestridt staten Israes legimititet - selv om jeg mener at det faktum at staten Israel ikke har definert sine grenser og det faktum at den offisielt har politikk for antall "ikke-jøder" i ulike områder gjør at den skiller seg merkbart fra andre stater. Jeg har omtalt dette som etnokrati, altså styre til fordel for en bestemt etnisk gruppe. Palestinske statsborgere i staten Israel diskrimineres ikke i utøvelse av politiske rettigheter, men innenfor sivile, sosiale og økonomiske rettigheter.

Jeg vil at Israel skal lykkes med å bli en stat som sikrer velferd, trygghet og sikkerhet for alle sine innbyggere, basert på bruk og foredling av egne naturressurser og menneskelige ressurser, ikke ved å tappe palestinernes naturressurser. Staten Israels politikk må heller ikke undergrave andres trygghet, sikkerhet, rettferdighet og verdighet.

Jeg har i flere sammenhenger, bl.a. i Agenda 3:16 i 2008 uttalt at den som som vil støtte Israel må legge alt inn på å gjøre noe godt for palestinerne, og at den som vil støtte Palestina må legge alt inn på å gjøre noe godt for israelerne. Israelernes og palestinernes trygghet og velferd er gjensidig avhengig av hverandre.

Å gjøre konflikten til en religiøs konflikt - som er konsekvensene av å holde fast ved GT-landløfter som basis for statsgrenser - vil etter min mening mobilisere islamske motkrav. Kort fortalt handler disse om å se Palestina som del av "Islams Hus" eller ribat (opprinnelig brukt om en festning til forsvar for Islam, men utvidet til å innebære "religiøst" forsvar av hele landområder). Dette vil ikke tjene verken Israel eller Palestina.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden - 11 visninger

Jeg har aldri støttet en boikott av jøder, men av virksomheter som tjener på det de aller fleste forstår å være en folkerettsstridig okkupasjon. Mange stater - ikke bare Israel - er skyld i at det ikke er blitt en palestinsk stat.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Hvis helvete er virkelig...
12 minutter siden / 7143 visninger
Gunn Pound kommenterte på
Uføre til kamp - Blir du med ?
36 minutter siden / 58 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Uføre til kamp - Blir du med ?
rundt 1 time siden / 58 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Gud i matematikken - Del III av ?
rundt 1 time siden / 147 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Morgenandaktene i NRK
rundt 1 time siden / 233 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 1041 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Farleg fasteforbud
rundt 2 timer siden / 533 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 2 timer siden / 336 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Farleg fasteforbud
rundt 2 timer siden / 533 visninger
Les flere