Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Alder: 41
  RSS

Om Hildegunn Marie Tønnessen

Mamma, førsteamanuensis i psykologi og interkulturelle studier på Ansgar Høyskole, engasjert i Korsvei, frivillig og folkevalgt, idealist/pragmatiker/optimist (når alt kommer til alt). Debuterte i 2015 som grønn lokalpolitiker, og representerer Miljøpartiet De Grønne i bystyret og formannskapet i Kristiansand.

Jeg har en doktorgrad i psykologi om barn og unge som vokser opp med flere kulturer, og hvordan kulturell deltakelse og kreative aktiviteter kan styrke dem og gi dem gode arenaer, med kunstprosjektet Fargespill som konkret eksempel. Jeg har også studert fred- og konfliktstudier, sosialantropologi, utviklingsstudier, spansk og latinamerikastudier, medier og kommunikasjon, kristendom/religion/livssyn, musikk og dans.

Ellers: Glad i livet, menneskene og skaperverket, må stadig løpe for å rekke bussen, danser og ler så ofte jeg kan, alltid klar for et eple!

Følgere

Tid for handling

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har ikke vist til Skeptical science som noen vitenskapelig side, men til et innlegg som sier noe om hvordan det ikke henger på greip å hevde at klimaforskere over hele verden later som om det skjer menneskeskapte klimaendringer av profitthensyn. Profitthensynene ligger andre steder. Kan ikke se at du argumenterer mot det. Kan heller ikke se at klimavitenskapen er avhengig av Gaiateorien du av en eller annen grunn bruker mest plass på her.

Men som det framgår av innlegget mitt, er vi en del som ikke har mer tid å somle bort på å diskutere dette som vi nå har så solid kunnskap om. Som ikke tar sjansen på å ødelegge jorda. Som derimot tar sjansen på at å legge om til renere energi og luft, forflytte oss mer for egen maskin og dermed få bedre folkehelse med på kjøpet, få mindre forbruk og mer tid osv. - er verdt innsatsen og uansett vil gjøre verden bedre. Det er tid for handling.

Takk for innspill!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Du kan tro hva du vil, så klart. Men jeg ser selv ingen grunn til å stole mer på din subjektive og ubegrunnede mening enn på konsensusen av klimaforskere over hele verden, som jobber på fulltid med å forstå disse prosessene best mulig.
Se f.eks. https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Jeg jobber med forskning selv (psykologi), og kan i grunnen ikke skjønne hvordan det skulle lønne seg for klimaforskere (minst 97 % av dem) å levere feilaktige forskningsresultater? Se f.eks. https://www.skepticalscience.com/absurd-claim-climate-scientists-in-it-for-the-money.html
Det er derimot mye å tjene for fossilindustrien på at vi IKKE legger om i mer klimavennlig retning. Mye penger i deres lobbyvirksomhet har nok vært en betydelig forsinkende faktor i det grønne skiftet.

Å prøve å så tvil, uten dokumentasjon eller kilder, om noe som ut fra vår beste kunnskap er en trussel mot hele vårt eksistensgrunnlag, er kanskje ikke noen «nyansering» verden trenger akkurat nå? Igjen - alle kan så klart fritt mene og tro hva de vil. Men jeg håper ihvertfall selv at vi som stoler på vitenskapen og ser endringene og problemene som allerede er oppstått rundt oss, er mange nok til å få til skikkelig endring, uten å somle lenger. Det kan bli skjebnesvangert.
https://www.dn.no/nyheter/2018/08/07/0529/Miljo/ny-studie-et-vendepunkt-for-jordkloden-kan-vaere-kun-tiar-unna


Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Her nevner du mye som er viktig, og mye som henger sammen. Professor Lønnings dyrkingsmetoder er veldig inspirerende, jeg har begynt å prøve å legge om i den retningen hjemme på mitt eget jorde. Det er jo en tilnærming som kan bli ekstra viktig med de klimaendringene vi nå begynner å se: https://www.nrk.no/rogaland/professor-fikk-gronnsaker-til-a-trives-i-torken-1.14138665
Så hvordan skulle det være viktigere enn klimaendringer? Det er vel tvert imot tiltak som er viktige fordi det handler om både klimatilpasning, at jorda binder mer karbon når den ikke pløyes (altså mindre bidrag til klimaendringer fra jordbruket), og om jordvern/å bygge god jord - samtidig! Jeg synes i hvert fall det er vanskelig å se motsetningen?

Forurensning og søppel i havet er også grunnleggende viktig å gjøre noe med. Helt enig! Men igjen ser jeg ikke motsetningen ift. klima. Plast, f.eks., skaper både klimautslipp og søppelproblemer. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/08/02/195420437/plastforsopling-kan-gi-okt-global-oppvarming
Igjen: Det henger sammen.

For meg personlig henger også gudsfrykt sammen med å vandre ydmykt og forsiktig i skaperverket, og dermed også bekjempe klimaendringer når vi skjønner alvoret i dem. Mitt miljøengasjement er en del av min ærefrykt for Skaperen - at Gud har gitt oss livet, og vi skal gjøre opp regnskap for Ham, som du uttrykker det så fint. 

Gå til kommentaren

Som sagt...

Publisert rundt 7 år siden
Klimavalg 2013 baserer seg på rapportene til FNs klimapanel (IPCC) vedrørende status og utvikling av naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Som det står i det du selv her siterer, forholder vi og IPCC oss til naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Så nei, vi påstår ingenting om at "absolutt alt er menneskeskapt". Men vi vil gjøre noe med den biten av dette som er vårt ansvar - og vår mulighet.

Menneskeheten har satt dype spor her på planeten, og det går på så mange måter ut over andre både i dag og i framtida, med klimakrisen som den mest dramatiske trusselen akkurat nå. Menneskeheten, som reflekterer over sin egen eksistens og konsekvensene av den (trolig som den eneste arten), har dermed også et fundamentalt ansvar for hvilke spor vi setter etter oss, og for å leve bærekraftig i bærekraftige samfunn. Det er derfor jeg ber om lange perspektiver nå i valgkampen - oss korttenkte imellom.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Jeg forholder meg bare til hva vitenskapen faktisk sier, kanskje du skulle gjøre det samme heller enn å sende ut dommedagsvarsler om hva du tror den sier.

Jeg ga en god del referanser til vitenskapelig dokumentasjon - til "hva vitenskapen faktisk sier". Hvis du har solid, vitenskapelig og veldokumentert grunnlag for det du hevder, kunne du vel vise til noen kilder? Jeg finner ingen i innlegget ditt. Det er helt grunnleggende i all vitenskapelighet.

Men du behøver ikke gjøre det for min skyld, jeg har tatt denne debatten mange ganger før - og er som sagt mer opptatt av hva vi gjør med klimakrisen enn av å diskutere om den finnes.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere