Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Alder: 41
  RSS

Om Hildegunn Marie Tønnessen

Mamma, førsteamanuensis i psykologi og interkulturelle studier på Ansgar Høyskole, engasjert i Korsvei, frivillig og folkevalgt, idealist/pragmatiker/optimist (når alt kommer til alt). Debuterte i 2015 som grønn lokalpolitiker, og representerer Miljøpartiet De Grønne i bystyret og formannskapet i Kristiansand.

Jeg har en doktorgrad i psykologi om barn og unge som vokser opp med flere kulturer, og hvordan kulturell deltakelse og kreative aktiviteter kan styrke dem og gi dem gode arenaer, med kunstprosjektet Fargespill som konkret eksempel. Jeg har også studert fred- og konfliktstudier, sosialantropologi, utviklingsstudier, spansk og latinamerikastudier, medier og kommunikasjon, kristendom/religion/livssyn, musikk og dans.

Ellers: Glad i livet, menneskene og skaperverket, må stadig løpe for å rekke bussen, danser og ler så ofte jeg kan, alltid klar for et eple!

Følgere

Hvor sikre og enige er klimaforskerne?

Publisert rundt 2 år siden

Jeg tror jeg har nevnt at 97 % av klimaforskerne er enige i at klimaendringene er menneskeskapte. Det er dessverre litt upresist. Denne metastudien fra i fjor, basert på fem forskjellige gjennomganger av til sammen 54.195 fagfellevurderte artikler, anslår at tallet er 99,94 %. Kjekt å vite: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467617707079

Gå til kommentaren

Klimaforskning

Publisert rundt 2 år siden

...publiseres åpent og kvalitetssikres av fagfeller, som annen forskning.

Jobber du med forskning selv, eller på hvilket grunnlag betviler du dette? Hilsen forsker.

Gå til kommentaren

Og det hører vi...

Publisert rundt 2 år siden
Dersom det var bevist at endringene i verdensklimaet er menneskeskapt  - med katastrofale konsekvenser - full dressing og verdens ende - så ville vi hørt om det.

Kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer har vi hørt siden 1980-tallet. Se bl.a. artikkelen i Dagbladet, og fagpersoner og linker videre derfra. 

Det virker ellers litt selvmotsigende å både påstå at disse vinklingene er overalt («tidstypisk») og at man ikke hører om dem. Hva skal da til for at man begynner å lytte til fagfolk og handle på kunnskapen vi har, tro?

Ellers, som nevnt tidligere, begynner dette å haste såpass at det er lite tid til å gå flere ørkesløse retoriske runder for å prøve å overbevise de få klimaskeptikerne som fortsatt står på sitt og mener de vet bedre enn fagfolk og det meste av verdenssamfunnet. Jeg vil heller bruke tida på praktiske og politiske løsninger. 

Gå til kommentaren

Forslag til videre lesning

Publisert rundt 2 år siden

Dagbladet følger opp tørkesommeren med en grundig sak om kunnskapsstatus og tiltak. De spør også om vi våkner nå: https://www.dagbladet.no/nyheter/brent-jord/70060833

Gå til kommentaren

Ja

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har bestemt meg, ja, for å stole på vitenskapen, vår beste tilgjengelige kunnskap, sammen med resten av verdenssamfunnet (unntatt Trump) - jf. Parisavtalen. Vil dere heller være enige med Trump, som legger ned fagmiljøer/miljøetater for å holde liv i fossilindustrien sin, med soleklare profittmål, er det deres sak.

Litt av poenget med kronikken var at det forhåpentligvis er tid for å komme litt videre fra disse ørkesløse diskusjonene nå, over til handling. Noen sannheter kommer til å rase inn over oss uansett om vi tror på dem eller ei. Hvis menneskeskapte klimaendringer er virkelige, kommer de jo uansett om man holder seg for øynene. Jeg tror tørkesommeren i år var et eksempel på det. Og har vekket flere enn noen gang. Tid for handling. Takk for samtalen!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere