Harald Hegstad

Alder: 60
  RSS

Om Harald

Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet og nestleder i Oslo bispedømmeråd

Følgere

Kirkens kommunikasjonsstrategi

Publisert over 8 år siden

Jeg setter pris på Arne D. Danielsens engasjement for Den norske kirkes kommunikasjonsstrategi. Jeg vil likevel påpeke at dette ikke er en så ukjent problemstilling for kirken som han synes å forutsette. På Kirkemøtet i 2006 ble det lagt fram et omfattende saksdokuemnet om kirkens kommunikasjonsstrategi, se http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FileID=9863. Siden har det blitt utformet en kommunikasjonsplattform og Kirkerådet har fått sin kommunikasjonsdirektør. Ved kirkevalgene i 2009 og 2011 ble det brukt flere millioner kroner på profesjonell markedsføring, inklusive TV-reklame. Så helt blanke er ikke Den norske kirke på dette feltet, selv om mye naturligvis kan bli bedre.

Gå til kommentaren

Toppstyrt?

Publisert over 8 år siden

Er de initiativer jeg nevner "toppstyrte, med begrenset involvering av frivillige - og de fleste som engasjerer seg frivillig er allerede aktive"? Jeg tror ikke det er hele sannheten. Trosopplæringsreformen ble stimulert av penger "ovenfra", men ble utformet gjennom en rekke prosjekter rundt om i menighetene. Forsøksfasen hadde altså en bevisst "nedenfra"-strategi. Evalueringen av forsøksfasen viser at en rekke frivillige ble involvert, og at man også nådde nye grupper frivillige, først og fremst foreldre og familie til barn og unge i oppleggene. Et sentralt element i gudstjenestereformen er lokale gudstjenesteutvalg, der frivillige samarbeider med ansatte om kjernen i menighetens virksomhet. Jeg oppfatter det som en bevisst strategi fra Kirkemøtets side for involvering av frivillige.

Dette for å nyansere bildet. Jeg deler fullt ut Supphellens anliggende om at Den norske kirke må bli enda mer bevisst på dette feltet. Derfor: Takk for innspillet!

Gå til kommentaren

Kirken har satset offensivt!

Publisert over 8 år siden

Jeg synes det er mye fornuftig i det Magne Supphellen skriver. Ikke minst er det viktig for Den norske kirke å bli mer bevisst på at man ikke bare kan drive på det offentliges regning, men er avhengig både av frivillig innsats og frivillige gaver for å ivareta sitt oppdrag.

Samtidig synes jeg han overser de mange offensive tiltakene fra kirkens side de siste årene. I trosopplæringsreformen har man gått offensivt ut for å gi alle døpte mellom 0 og 18 år et helhetlig trosopplæringstilbud. Statens økonomiske bidrag til dette er viktig, men samtidig har reformen utløst mye lokal frivillighet. 

Kirkens satsning på kultur er et annet felt der man har satset på å nå bredere ut. I Oslo har bispedømmets kulturrådgiver i samarbeid med Stiftelsen KULT økt kirkens tilstedeværelse på kulturfeltet.

Gudstjenestereformen er et tredje element jeg vil nevne, som nettopp handler om å legge grunnlaget for å nå videre ut. I Oslo bispedømme har vi i våre årsplaner satt konkrete mål for økning i gudstjenestedeltakelse. I 2011 var målsettingen en økning på 1 %. Vår årsplan inneholder for øvrig en rekke konkrete målsettinger, se http://www.kirken.no/oslo/doc//Rapporter,%20%C3%A5rsplaner,%20strategidokument/Arsplan%20OBDR%202011.pdf

Gå til kommentaren

Kommentar til Fisknes

Publisert over 9 år siden

To korte kommentarer til Fisknes' innlegg:

1. Det er positivt at Fisknes klargjør sitt alternativ til kirkeforliket. Så vidt jeg skjønner, mener han at myndigheten til å utnevne proster og biskoper skulle kunne overføres til kirken, samtidig som ordningen med kirkelig statsråd fortsetter. Jeg mener imidlertid det er svært lite realistisk å tenke seg at politikerne skulle være villig til å gi fra seg all innflytelse over kirkelige utnevninger samtidig som de beholder de nåværende begrensningene i sammensetningen av regjeringen.

2. Jeg merker meg med forundring at han karakteriserer Kirkemøtets ønske om en kort rammelov som hjemmel for Kirkemøtets adgang til å fastsette detaljene i kirkeordningen som "ikke stort mer enn et slagord". Innholdet i en slik rammelov er nå blant de ting som utredes i Kirkerådet, og der de hensyn som Fisknes nevner naturligvis må tas høyde for.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere