Hermund Haaland

Alder: 44
  RSS

Om Hermund

Daglig leder i tankesmien Skaperkraft

Følgere

Presisering

Publisert nesten 6 år siden

Etter å ha lest debatten tenker jeg det kan være på sin plass med et par presiseringer: det er NRK som er mål for min kritikk. Som Kjetil Kringlebotten skriver, burde HEFs representant i salen (sammen med leder av elevorganisasjonen og FB-aktivisten) vært balansert med en eller flere som hadde fagkunnskap fra RLE-faget og/eller som har troverdighet i forhold til debattens innhold. Så kunne gjerne Kjell Elvis vært en kristen stemme, men det blir altså feil, etter mitt skjønn, å la en artist være den eneste som målbærer et forsvar for k-ens plass i religionsfaget.

Når det er sagt, beklager jeg, som jeg også har gjort direkte til ham i dag, en noe sleivete beskrivelse av Kjell Elvis. I innhold er vi relativt enige, men jeg mener han altså blir brukt av NRK i torsdagens debatt. Det er ingen av oss som forsøker å fremvise Bibelens verdiers relevans i dagens Norge neppe tjent med.

Gå til kommentaren

"You lost me"

Publisert over 6 år siden

Takk for flott innlegg, Torbjørg. Vurderte å respondere selv da jeg leste det i morges, men har ikke rukket det... men: anbefaler boken "You lost me" som kom i fjor fra Barna Research i USA. Gjennom en rekke dybdeintervjuer har de sett på hvorfor 25-35 åringene forlater kirkenee - og problemer med å uttrykke spørsmål og tvil er ett hovedfunn, i tillegg til mangel på kobling mellom tro og karriere/livsvalg, som jo også dagens kronikkforfattere skriver om. Løp og kjøp! http://www.barna.org/store?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=128

Gå til kommentaren

Skrivetrening

Publisert over 6 år siden

Det er skrevet mange kloke innlegg i denne tråden og flere av dem bekrefter vår erfaring i tankesmien Skaperkraft; det står ofte på mot, kjennskap til og kunnskap om avisenes og verdidebatts pågående offentlige samtaler for å selv kunne delta. Både interesse for og en mestringsfølelse til å kunne delta er nødvendig. Jeg tror derfor også ungdomsledere har en mulighet og et ansvar for å tegne et større virkelighetsbilde for unge troende for på en slik måte å kunne bygge en bro ut av kristenboblen, som blant andre Karianne Schandy (over) beskriver. Vi som tankesmie bidrar gjerne fremover til å bevisstgjøre kristenledere og ungdomsledere, men også med kurs for unge skribentspirer.

Gå til kommentaren

Derfor

Publisert over 6 år siden

Tvertimot uttalte daglig leder Hermund Haaland i siste nummer av

Her er det kanskje på plass med en kommentar. Vi har sett det som et anliggende å skape en plattform for å løfte og dyrke frem flere kristne stemmer i samfunnsdebatten. Det vil jeg tro også Nina Karin Monsen applauderer. Vi har vurdert det slik at hun og flere med henne allerede har en egen plattform. Vi er glade for hennes stemme, og vi er ofte enige. Vi kan likefullt komme til at måten å formulere et ståsted vil være forskjellig. Her har vi altså ikke funnet det naturlig å invitere henne til å skrive på vegne av tankesmien. Når det gjelder verdigrunnlaget vårt, har vi altså valgt å knytte dette til "The Cape Town Commitment" fra Lausanne 3. Men forøvrig er vi altså glade for et bredt meningsspekter og synes mye av det Nina Karin Monsen står for, er både beundringsverdig og viktig.

Gå til kommentaren

Inspirasjon - ikke sammenblanding

Publisert nesten 8 år siden

Jan Ingar: jeg er helt enig; dette kan bli et minefelt og en kristenkulturell samfunnsramme er neppe det Mesteren var opptatt av.

Likefullt kommer noen kommentarer:

1) Mye av Jesu etikk kan mange enes om - det kan være en viktig inspirasjonsfaktor for ethvert samfunn. Da blir skillet du skisserer unødvendig sterkt; hvem som helst vil ha glede av å følge Jesu prinsipper.

2) Her er vi nok veldig enig; og ingen skal påtvinges til å leve som troende.

3) Jeg er helt enig - kirken skal være lys og salt, og samfunnet må forandres nedenfra, ikke ovenfra.

Mitt anliggende med innlegget er ikke på noen måte å oppmuntre til innsats for å kristne landet  på symbolnivå. Mitt anliggende er at det finnes svært mye flott i vår kulturarv som er hentet fra Bibelens verdier. Norsk kultur ble ikke formet i et vakum, og vi bør kunne vurdere de positive såvel som negative sider av vår kristne kulturarv. Som troende kan vi være stolte av mye i arven vår og da er det flott å kunne bruke dette som inspirasjon til fornyet samfunnsinnsats.

Likeledes tror jeg det er viktig å ikke skille troen ut som en søndagsdimensjon. Jeg tror, og troen inspirerer til handling for min neste. Her tror jeg vi skal være mer frimodige, ikke mindre! Tesen om verdinøytralitet tror jeg ikke stemmer. Det er noe annet enn å påtvinge andre et kristent verdensbilde.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
25 dager siden / 8350 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 6304 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 6031 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
20 dager siden / 3362 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
15 dager siden / 2632 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 2162 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1970 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
9 dager siden / 1726 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
13 dager siden / 1711 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 1564 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere