Helge Erik Solberg

Alder: 80
  RSS

Om Helge Erik

Pensjonert lege med interesse for teologi, filosofi, litteratur, musikk og mye mer. Egen blogg: http://somietspeil.wordpress.com/

Følgere

Om anklagene mot pave Frans

Publisert 4 måneder siden - 204 visninger

«Take it seriously, but with a large grain of salt» [John L. Allen]

Lørdag 25. august publiserte den italienske erkebiskopen Carlo Maria Viganò -- som tidligere var Vatikanets nuntius (en slags ambassadør) i USA -- et brev hvor han blant annet skrev at han i juni 2013 hadde informert pave Frans om seksuelle overgrep utført av kardinal Theodore McCarrick, tidligere erkebiskop av Washington. Pave Benedikt XVI hadde pålagt McCarrick strenge restriksjoner, som Frans visstnok lettet en tid etter at han selv var blitt pave. Senere gjorde pave Frans angivelig intet med saken.

Dette brevet har ført til en storm av artikler og innlegg i nyhetsmedia og på sosiale kanaler. Jeg har fulgt med på noe av det som har vært publisert på engelsk, fransk og norsk. Det som har forundret meg, er at folk har delt seg i to uforsonlige leirer, på den ene siden de som fordømmer pave Frans og ytrer at han straks må abdisere, og på den andre de som forsvarer ham i varme ordelag. Mellom disse to frontene var det påfallende taust. Hvor er sannheten når begge partene mener å sitte på den? Selv har paven, på en uformell pressekonferanse på flyet hjem fra besøket i Irland, ikke sagt annet om saken enn at redelige journalister må «gjøre jobben sin» og finne ut hva som er sannhet og hva som er rykter.

Selv har jeg stor tiltro til journalist, redaktør og vatikanekspert John L. Allen, og han har i en artikkel begynt å «gjøre jobben sin» [Making sense of McCarrick cover-up charges against Pope Francis, Crux i dag: https://tinyurl.com/ybqwd8yg]. Artikkelen er leseverdig, fordi den forsøker å sortere det som kan være klanderverdig eller ikke pavens i rolle i saken, ut fra den informasjonen som allerede er tilgjengelig. Han skriver om Viaganòs brev at han forsøker å «Take it seriously, but with a large grain of salt», og han konkluderer med at «a sober point of departure right now probably would blend genuine curiosity with healthy skepticism».

Det lover godt.

Gå til innlegget

Hvor kan man undertegne oppropet for VL ?

Publisert 9 måneder siden - 403 visninger

Vårt Land har 20. mars på sidene 16-17 et opprop til støtte for avisens redaksjonelle profil. Oppropet er en protest mot manglende tillit til ansvarlig redaktør Åshild Mathisen.

Det er sikkert mange som ikke kjente til det oppropet som VL publiserte i dag. Jeg ville gjerne ha uttrykt min støtte. Hvor kan jeg og likesinnede henvende oss? Det ville være fint om noen som har svaret, kunne gi opplysninger som kommentar til dette innlegget. Ville det være en idé å lage en åpen Facebook-gruppe for oppropet? Vennlig hilsen, Helge Erik

Gå til innlegget

Som Donald så Sylvi

Publisert 9 måneder siden - 566 visninger

Mistolker vi Sylvi Listhaugs kontroversielle innspill? Jeg tror det.

Debattemperaturen etter Sylvi Listhaugs famøse Facebook-innlegg med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» har vært høy. Mange ønsker at hun skal slette innlegget. Andre ber henne om forklaring. Saklige motinnlegg florerer. Statsministeren er også trukket inn i diskusjonen: Støtter Erna Solberg uttalelsen til sitt regjeringsmedlem?

Det som er verd å merke seg når det gjelder Sylvi Listhaugs mange svar på kritikken, er at de på finurlig vis holder debatten levende. Og det er vel nettopp poenget og hensikten. Når det gjelder kommunikasjon er hun profesjonell. Like profesjonell som Donald Trump.

Egentlig er de to veldig like. I mange sammenhenger kommer de med utspill hvor innholdet i budskapet ikke er det sentrale, for det kan være sant eller falsk og snilt eller aggressivt uten at det er avgjørende. Poenget er nemlig å sørge for at personen Donald eller personen Sylvi forblir sentrale i nyhetsbildet. For å oppnå sine politiske mål må man nemlig ikke bli glemt. Derfor er det viktig stadig å komme med utspill som gjør at mediene fokuserer på personen. Saken i innspillene er av underordnet betydning.

Jo mer motstanderne hisser seg opp over Sylvi Listhaugs kontroversielle utsagn, desto mer sentral blir selve personen i folks bevissthet. Og det er selvsagt hensikten. På denne måten gjøres nemlig både politiske motparter og medier til servile tjenere. I stedet for å motarbeide på saklig grunnlag ‒ som de ønsker ‒ oppfyller de Sylvi Listhaugs intensjon. Alle diskuterer sak, og hun fryder seg.

Som Donald så Sylvi...

(Og nå har jeg, med dette debattinnlegget, også bidratt til at Sylvis hensikt oppfylles. Dessverre.)

Gå til innlegget

Økumenikk: konfrontasjon eller dialog?

Publisert over 1 år siden - 378 visninger

Skal vi i økumenisk aktivitet fokusere på det som skiller eller det som er felles?

I Vårt Land 29. april kom dominikanerpater Haavar Simon Nilsen, bror Haavar, med et sleivspark til Den norske kirkes biskoper. Han mente at de burde be om unnskyldning for de mange uheldige religiøse og politiske konsekvensene av den lutherske reformasjonen på 1500-tallet. I senere artikler i Vårt Land, Klassekampen og sosiale media har han gitt uttrykk for at det er viktig å understreke de teologiske forskjellene mellom Den katolske kirke og protestantiske konfesjoner.

Artiklene har, som forventet, ført til en ganske livlig debatt, både for og imot de synspunktene han har kommet med. Han har blant annet fått god støtte i innlegg fra teologen, professor emeritus Bernt Oftestad.

Selv har jeg tidligere kommet med en kritisk kommentar til bror Haavar og invitasjon til konfesjonsdialog (i Vårt Land 3. april). Dette avfeier imidlertid professor Oftestad som «policy of friendship» som er så populær blant moderne katolikker og protestanter (samme dag på Facebook). Han skriver at katolsk syn på det økumeniske spørsmål er langt dypere og teologisk grunnleggende.

Jeg har tenkt mye over hvorfor norske katolikker i dag har så ulike holdninger til økumeniske spørsmål. På den ene siden har vi dem som legger størst vekt på å presisere og forsvare katolsk tro. Bror Haavar og professor Oftestad synes å være blant dem. Andre katolikker finner det mer fruktbart å gå i dialog med annerledes troende og å lete etter den tro og kristne praksis som er felles.

Selv om jeg i mine yngre år tenkte noe annerledes, tilhører jeg nå denne siste gruppen. Jeg konverterte til Den katolske kirke for 60 år siden. Da var den økumenisk aktiviteten blant katolikker ganske fattig. Den begrenset seg ofte til apologetikk (trosforsvar). En ganske konservativ og polemisk aktør var den nederlandske, katolske presten Johannes van der Burg (i Norge fra 1924 til 1981), som skrev en rekke artikler, pamfletter og bøker med forsvar for katolsk tro. En tilsvarende apologetisk holdning er ganske utbredt blant konvertitter. Litt fleipende blir det ofte kalt «konvertittsyke». Årsaken er antakelig ganske enkel: For å rettferdiggjøre og begrunne overgangen til katolisismen fra en annen konfesjon, må mange i lang tid framheve, forklare og forsvare det særkatolske.

Denne innstillingen er imidlertid ikke begrenset til konvertitter. Fordi katolikker tilhører en minoritetskirke, er det ikke uvanlig at de står i en viss forsvarsposisjon til medkristne fra andre trossamfunn.

Selv har jeg i løpet av et langt liv altså endret holdning, i likhet med mange andre. Jeg har sett og blitt glad i alt som jeg kan dele med kristne fra andre konfesjoner. Det er en stor ting å ha de kjente oldkirkelige trosbekjennelsene felles. Mye i bønneliv og liturgi er også svært beslektet.

Dette gir grunn til økumenisk dialog i stedet for konfrontasjon. Denne holdningen betyr ikke ‒ som noen har hevdet i debatten etter bror Haavars artikler ‒ at man i dialogens navn glatter over konfesjonelle forskjeller. Jeg ser det slik at når vi har en felles plattform, kan vi i vennskap og respekt snakke om det som måtte skille. Det er en sann og fruktbar økumenisk samtale, og det er ikke en klanderverdig «policy of friendship».

Pave Frans' besøk i Lund sist høst i forbindelsen med åpningen av reformasjonsjubileet var en fin og symboltung markering av katolsk-luthersk kontakt, en dialog i ord og handling. Der undertegnet han sammen med lederen for Det lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan, en generell felleserklæring som gir håp for framtiden.

[To viktige kilder til det katolske synet på økumenisk arbeid er Det annet vatikankonsils dekret Unitatis Redintegratio (1964, http://tinyurl.com/l8kd4bz) og den luthersk-katolske Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (1999, http://tinyurl.com/mpj7vf8).]

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77468 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43499 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34864 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27831 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22453 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22156 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20062 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19069 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 266 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 117 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 122 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 177 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 394 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 146 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 127 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 236 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 6 timer siden / 368 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 120 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 9 timer siden / 266 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 10 timer siden / 117 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 10 timer siden / 79 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 10 timer siden / 122 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 10 timer siden / 313 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 19 timer siden / 68 visninger
Les flere