Anders Helge Myhren

Alder: 69
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Det evige livet og fortapelsen

Publisert 8 dager siden - 940 visninger

Nå vet ikke jeg om du som leser dette har noen barn, og om du har, så er det en stor sjanse for at ikke alle blir frelst. Dette grunngir jeg, fordi det er ikke så mange som blir frelst idag.

Men jeg kan ikke se i det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig dersom flesteparten sies å komme til helvete.

Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten sies å havne i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesiellt glad i giftemål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder tusenvis av liv som slipper å havne i helvete?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet ville ha blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen blir stein døde! Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

Himmelen er faktisk enda tom, fordi ikke Jesus er ferdig med å bygge boliger til oss. Men når han endelig kommer, skal han vekke opp alle frelste og sammen med de levende skal vi bli rykket opp i skyen og inn i himmelen. Det er kun i Kristus vi  får et evig liv, etter vi er døde!

En rest av Israels 13 stammer får engang sin plass i et stor-Israel, mens hedningene kommer til himmelen. Men det vil bli fri ferdsel mellom jorden og himmelen..

 Skriften sier til oss:

1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

 Johannes 17
like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1. Mosesbok 3: 22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv.

Kunne Adam og Eva ha dødd dersom de ikke spiste av livets tre?
Svar: Ja, de kunne begge dø. Det står at de var dødelige, dersom de ikke spiste av livets tre. 

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Den jødiske staten

Publisert 15 dager siden - 667 visninger

En jødisk stat, heter det...Det er greit nok det, så langt det rekker, men vi må også huske på at Gud ønsker at ALLE de 12 israelske stammene skal få plass i det framtidige Israel. Les om dette i Esekiel kapittel 48, versene 1-35...

Foreløpig virker det som om det bare er en av stammene som er interessert i landet, og det er Juda stammen. ( Unntatt araberne da.)

Paradokssalt nok, så finnes de fleste av innbyggerne som konverterte jøder.
Det vil ganske enkelt si, at de ikke kommer fra jødeslekten, men er alminnelige mennesker, som har blitt jøder ved å gå over til jødisk tro og liv. Om Gud ønsker dette idag, det vet jeg ikke, men det er nå realiteten.

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Jødene og vi...

Publisert 18 dager siden - 209 visninger

Fra patriarken, Jakob, som levde for 4000 år siden, kom det 12 sønner.

 1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland] 2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland. Israel. 3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norway) 4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine 5. Issachar: Finland 6. Naphtali: Norway 7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians 8. Gad: Italy, part of Switzerland 9. Reuben: Germany, Holland 10. Simeon: Spain, Portugal 11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 12. Levi. Prestestammen
Jødene som er av Juda stammen, ligner av utseende på oss hvite. Og omvendt, vi hvite, som er de andre 11 stammene ligner på jødene.
For sikkerhets skyld, hvem ligner på disse? Er det en som er svart? En japaner? En kineser? En araber? En fra India? Nei, det er oss hvite som har samme utseende som jødene.
Det betyr i klar tekst, at vi kommer fra det samme landet og vi var en gang brødre.

Hvor er det landet da, som jødene kommer fra? Jo, det er Israel, og det gjør den hvite befolkningen også. Er det så vanskelig å forstå og godta? Ikke det, men så si det da....

www.evangeliekirken-arendal.no

 

Gå til innlegget

Israels Hus og noen hedninger

Publisert rundt 1 måned siden - 742 visninger

I romerbrevet kapittel 11, vers 11 står det: Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?

Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Sitat slutt.

Med det som utgangspunkt og i tillegg hva som står i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, om at Jesus bare var kommet for å frelse Israels 12 stammer, mener jeg...


Her står det i romerbrevet 11:11,  at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn.
Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre.


Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse.

Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.


Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse, mener jeg...

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

De utvalgte...

Publisert rundt 1 måned siden - 865 visninger

I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Jesus sier i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, " Jeg er bare kommet for å frelse Israels Hus." Som kjent var Israels hus de 12 stammene før/ under kong Salomos tid...og etterkommerne...

En som mente noe om dette var Calvin...Ja, du har vel hørt om Calvins lære?
Den gikk ut på at Gud hadde utvalgt dem som skulle bli frelst allerede i starten av livet. Var du utvalgt, så var du uansett sikret plass i himmelriket og på jorden.
Dersom du ikke var en av dem, så nyttet det ikke å omvende seg...

Skal jeg komme med min oppfatning, så tror jeg utifra skriften, at de utvalgte er innenfor Israels 12 stammer i Det gamle testamentet. Dette gjelder også de omvendte til Kristus av Israels hus i det nye testamentet.

Hva med da resten av verdens befolkning? Jo, det står at også en del innflyttere skal bli innbyggere i Himmelens rike, og de var  hedninger.


Konklusjon: Har jeg samme oppfatning som Calvin? Ja, hvorfor ikke...

www.evangeliekirken-arendal.no

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Nå har vi det gående...
4 minutter siden / 37 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
5 minutter siden / 392 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Polariseringens pris
5 minutter siden / 392 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
10 minutter siden / 1060 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
12 minutter siden / 439 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
34 minutter siden / 1060 visninger
Oddvar Moi kommenterte på
Hvetekornets lov
42 minutter siden / 476 visninger
Arne Kristiansen kommenterte på
Hvetekornets lov
rundt 1 time siden / 476 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 392 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 2 timer siden / 392 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 3 timer siden / 670 visninger
Les flere