Håkon Carsten Pedersen

Alder: 89
  RSS

Om Håkon Carsten

Følgere

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Jeg fastholder at den metodologiske ateismen er et uomgjengelig krav til vitenskapelig forskning. Men den individuelle forsker kan selvsagt ha en gudstro, bærende for så vidt som han forutsetter en første årsak til teorien om Big Bang, altså en guddommelig skaperakt. Men denne forskeren kan ikke forutsette at guddommen senere har grepet inn og manipulert den genetiske evolusjon, uten at han også derved har diskvalifisert seg selv som vitenskapsmann. Mao: Guds-forutsetningen må være uten påviselige virkninger i evolusonshistorien.

 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Du tar ganske enkelt feil her. Prinsipiell ateisme er et uomgjenkelig krav i all vitenskapelig forskning. Man kan selvsagt ha en personlig gudstro, men den må i så fall være virkningsløs hva angår den evolusjonære seleksjon og utvikling  En forsker som står overfor et genetisk sprang i denne utvikling, og tilskriver det en guddoms inngripen, setter seg selv utenfor som forsker.


Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Forfatteren synes ikke å være klar over at vitenskapelig forskning per definisjon er prinsipielt ateistisk. En forskar som erstatter den evolusjonære utvikling med guddommelig inngripen, har følgelig diskvalifisert seg selv som vitenskapsmann (eller kvinne).  


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Vitenskapens grunnleggende styrke er dens krav til falsifiserbarhet, altså ikke alene verifiserbarhet. Religionenes sannhetskriterium er samsvar, koherens, og ikke det strenge kravet til "korrespondanse". Dens begrensning er naturligvis også, som forfatteren ganske riktig påpeker, at vitenskapen ikke er normativ..Ut over det naturalistiske utgangspunkt at "smerte er intrinsikalt ondt, og lykke intrinsikalt godt", og at dette gjelder alle.   


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Du ser ut til å ha glemt "Dagsnytt atten"!Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere