Hans-Christian Holm

Alder: 51
  RSS

Om Hans-Christian

Følgere

Akk

Publisert rundt 6 år siden

Noen merkelige energiøkonomiske teorier ute og går her. Aspheim er med rette bekymra for hva vi skal leve av etter olja, men akk, på så feil grunnlag. Tanken ser ut til å være at oljealderen vil gå over fordi annen og mer miljøvennlig energi vil ta over og fjerne etterspørselen etter olje. To ting har tydeligvis gått Aspheim helt hus forbi.

For det første stuper den norske oljeproduksjonen allerede. Er Aspheim klar over det? Jeg vil tippe nei. Det virker som svært få nordmenn er klar over dette. Etter toppåret 2001 har den årlige produksjonen blitt mer enn halvert, og ingenting tyder på at den trenden vil snu. Samme mønster gjelder for gassproduksjon, bare noen få år på etterskudd. Når den norske oljealderen tar slutt, kanskje om ikke så altfor lenge, er det ikke av miljøhensyn eller fordi det kommer energikilder som konkurrerer ut olja, men fordi produksjonen ikke lenger blir lønnsom. Når investeringene i norsk petroleum går i taket, er ikke det fordi vi har så fantastisk mye mer olje å pumpe opp, men fordi det forholdsvis lille som er igjen blir dyrere og dyrere å få opp. Hva skjer den dagen det koster det samme å pumpe opp som det en får for olja? Bråstopp.

For det andre er det ingenting som tyder på at en miljøvennlig energikilde vil kunne veie opp for en global stopp i oljeproduksjon. Hva skulle det være? Har Aspheim noen som helst begreper om hvilke energimengder det er snakk om og hva som skal til for å veie opp for fossile brensel, om de skulle forsvinne? Jeg tviler sterkt. Kom gjerne med forslag til alternative energikilder, men regn i det minste litt på det først.

Det kan være at oljeprisen vil kollapse, men det vil etter all sannsynlighet være på grunn av finanskriser, ikke fordi noen annen kilde plutselig utkonkurrerer olja. Oljeprisen kollapsa i 2008, ikke fordi det plutselig kom opp en masse vindmøller eller noe sånt, men fordi folk ikke hadde råd, og etterspørselen sank på grunn av det. Og en grunn til at folk ikke hadde råd, var at oljeprisen var for høy, og det ble en brå svingning fra høy til lav pris. Dette er altså et par hakk mer komplekst enn den modellen Inge Kristiansen setter opp over her. Nå ser prisen ut til å ha stabilisert seg, men det er ingen garantier for at den ikke vil svinge opp eller ned i framtida, alt ettersom hva tilbud, etterspørsel, kriger, finanskriser og annet som påvirker prisdynamikken vil tilsi.

For øvrig trur jeg fint at Norge både kan og bør leve av fisk, så lenge vi supplerer kostholdet så vi unngår skjørbuk. Fisk er ganske sunt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
Chat, Choice, Charcoal, Chain, Charity, Choke osv.
ligger da nærmere -kj enn -tsj i vanlig, normal britisk engelsk?

Nei. Mulig du ikke tenker på kj-lyd, men kombinasjonen t+kj, som fins i noen norske dialekter. Men det er fortsatt ikke samme lyd.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
er nok heller som et eget språk å regne

Gjerne det, men igjen så er det veldig vanskelig å sette opp kritierer og mest av alt et spørsmål om politikk. http://spraktidningen.se/artiklar/2008/11/alvdalska-eget-sprak-eller-varsting-bland-dialekter har en grundig og god gjennomgang av akkurat dette.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
kj-lyden har forlengst forsvunnet på engelsk. De andre germanske språkene er på vei i samme retning.

Hva er det egentlig du mener her?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Til en viss grad vil jeg si at jeg også får ett inntrykk av en person gjennom språket. Enkelte unge sliter f.eks med sj lyden. Hei, jeg skal ta bussen til rundsjøringa for å sjøpe schylling. Det gir ikke ett godt inntrykk. Dersom man søker jobb f.eks så burde disse tingene være på plass.

Et godt eksempel på at det er fordommene som rår. Overgangen fra kj til sj blant unge på Østlandet er en høyst normal affære språklig sett, men av sosiologiske grunner er det mange som uffer seg spesielt mye over akkurat dette. Jeg har ikke hørt noen av de som klager over sammenfallet av sj og kj klage over at disse to lydene i si tid oppstod pga. «slurvete» uttale av diverse eldre lydkombinasjoner (som de forskjellige skrivemåtene røper: sj/skj, tj/kj m.m.). Språkhistorisk sett burde det vært minst like mye å klage over.

Det er forresten ikke nødvendigvis sånn at de unge sliter med å uttale kj-lyden. Mange behersker egentlig kj-lyden, men bytter den ut med sj-lyd fordi det er det som gjelder i miljøet rundt dem. Sosiologi igjen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere