Håvard Nyhus

Alder: 37
  RSS

Om Håvard

Håvard Nyhus er kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

Følgere

Til for menneskets skyld

Publisert 8 dager siden - 850 visninger

Også søndagens folk må ha talerett. Ikke minst i debatten om søndagsåpne butikker.

«Det er ikke uten grunn søndag kalles hviledag», var overskriften på et innlegg av Kjell Magne Bondevik i februar (Aftenposten, 6. februar). Delte du artikkelen i sosiale medier, var det imidlertid en annen overskrift som dukket opp: «Det er ikke uten grunn søndag kalles helligdag» (min uth.), het det da.

En aldri så liten freudiansk glipp på Aftenposten-desken? Ikke så fort. Ifølge Kjetil Rolness var forskyvningen fra «hvile» til «hellig» svanger med store innsikter; den røpet Bondeviks «egentlige grunn til å kjempe mot søndagsåpne butikker».


Bare later som. For Rolness lar seg ikke lure. Når Bondevik henter sine argumenter fra det sekulære ordforrådet og anfører at «å gjøre søndagen til en alminnelig handledag, er å gjøre noe med samfunnsrytmen», så er det bare taktikeren som uttaler seg. Rolness vet nemlig bedre enn å lese Bondevik pålydende. Til det har han innsyn i Bondeviks aller innerste og vet at den forhenværende statsministeren bare «late(r) som han er opptatt av helse og velvære». Den egentlige grunnen til at han motsetter seg å gjøre søndagen til en alminnelig handelsdag er at han «ønsker å forlenge statens vern om en kristen tradisjon med svekket oppslutning».

I virkeligheten kunne vi vært Rolness’ leksjon i mistenkelighet foruten. For faktum er at det ikke engang finnes noen motsetning her. Om Bondevik kaller søndagen for «hviledag» eller «helligdag», er like viktig som fargen på katten. Det er ikke benevnelsen som er avgjørende – men hva det som benevnes gjør. I dette tilfellet: Hva gjør helligdagsfreden? Er den god for mennesket? Eller i kattens tilfelle: Fanger den mus?


Til for mennesket. I begge tilfeller er det et spørsmål om funksjon. Som det heter i den gamle boka: Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. Tilsvarende med «lov om helligdager og helligdagsfred» (som myndighetene kaller det). Den dukket ikke opp fordi Moses fikk noen steintavler, men fordi erfaring viser at folk trenger en annerledesdag.

Reguleringen av denne grunnleggende innsikten kan beskrives i religiøse, juridiske, tekniske eller mer hverdagslige termer. Noen foretrekker ord som «hvile», «samfunnsrytme», «handlefri», «tur» og «arbeidstidsbestemmelser», mens andre bruker ord som «hellig», «søndagsfred», «det 3. bud» og «skaperordning». Til syvende og sist går det imidlertid ut på det samme – det menneskelige behovet for en annerledesdag.


Ingen klare skiller. Den moderne utskillelsen av det «religiøse» som motpol til det «sekulære» har således vært en ulykke. I den virkelige verden går det naturligvis ingen klare skiller mellom «religiøse» og «sekulære» argumenter; like lite som det går an å trekke en linje mellom «ren religion» og «ren sekularisme». Snarere er sistnevnte en mutasjon på innsiden av det første. Eller som Merete Thomassen skrev så sent som i går: «Det er en misforståelse at sekularisering er det samme som å velge bort en religiøs dimensjon ved livet.» (Vårt Land, 18. april).

I debatten om søndagsåpne butikker vil vi derfor finne argumenter langs et vidt spekter. Alt fra besvergelser om hva skapelsesberetningen befaler til jussens mer sterile formaninger.

Hvilke av disse hører hjemme i samfunnsdebatten? Den berømte offentlighetsteoretikeren Jürgen Habermas setter grensen ved «allment språk». Enda viktigere er det kanskje at argumentet taler sant om det å være menneske. Det siste peker litt videre enn den sterile linjen som Habermas ofte tas til inntekt for.


Mer voksen diskusjon. Den belgiske politiske filosofen Chantal Mouffe sier at et av problemene med å utestenge religiøse (eller andre spesifikke) ytringer fra den politiske debatten, er at vi skaper et slags samfunnsmessig tabu. For disse argumentene og følelsene som følger med dem finnes faktisk. Og hvor skal de gjøre av seg, dersom de ikke kan uttrykkes?

En annen som har åpnet for en romsligere tolkning av hva som utgjør et gyldig argument, er den britiske forfatteren Nick Spencer, aktuell med boken The Political Samaritan: How Politics Hijacked a Parable. I denne avisen uttalte han i vinter:

«Jeg tenker det er markøren ved et sunt demokrati at folk kan bruke religiøs tenkning og argumentasjon i den politiske diskursen, og jeg håper at vi kan få en mer voksen diskusjon om rollen til religiøse argumenter. Her er det flere fallgruver. I USA brukes Bibelen hyppig, og iblant på en måte som er altfor forenklet. Mens her hjemme kaster kommentatorer armene oppgitt i været hvis de føler at noen slår dem i hodet med bibelen, og erstatter det amerikanerne gjør med en forenklet sekulær moralisme.» (Vårt Land 13. februar).

Gå til innlegget

Mord og andre misforståelser

Publisert 10 dager siden - 478 visninger

Er det mulig å slippe unna med et drap? Spør for en venn.

ER VI ALLE i stand til å drepe – attpåtil uten kvaler – under gitte omstendigheter? Det er spørsmålet i den nye Netflix-dokumentaren The Push, der programskaperne og et kobbel innleide skuespillere leder den intetanende Chris Kingston (29) til kanten av stupet i metaforisk så vel som arkitektonisk forstand.


Samvittigheten og sånn. Overlatt til sosialt press og en snedig fortalt rammefortelling settes Chris her på den ultimate prøven: Når alle parter er tjent med det – vil han dytte et annet menneske i døden? Eller vil et sett naturlige sperrer, du vet, samvittigheten og sånn, slå inn?

Uten å røpe utfallet, kan det være greit å minne om at Kain dreper Abel allerede i 1. Mosebok. Og at Syria-krigen hittil har kostet noe sånt som 350.000 menneskeliv. Om det er noe som er godt dokumentert, så er det menneskets potensial for vold og drap.

Sjefsprest i Sjøforsvaret, Gudmund Waaler, har intervjuet norske soldater med erfaring fra Afghanistan. Han forfølger tanken enda et skritt videre. Her er spørsmålet ikke så mye om soldater kan drepe, noe de avgjort kan – men om de også liker det. Studiene hans viser at flere av soldatene opplever «sterke positive emosjoner» når de dreper, og at det er disse positive følelsene – ikke drapene i seg selv – som eventuelt gir dem dårlig samvittighet.


Ikke stressende. Videre viser studiene ingen holdepunkter for at det er «moralsk stressende» å ta liv når soldaten selv blir skutt på, er utsatt for stor risiko eller er redd. Ikke moralsk stressende å ta liv, altså. Så blir spørsmålet: Hva gjør vi med det?

«Hvordan vi forstår menneskets evne og vilje til å ta liv, vil ha avgjørende betydning for hvordan vi gjennomfører opplæring og trening», skriver Gudmund Waaler, som mener at opplæringsprogrammet til amerikanske soldater går altfor langt. For soldatene trenger ikke «avlæres» sine naturlige sperrer mot å drepe, slik amerikanerne legger til grunn.

Dels fordi sperrene ikke er så store som mange forutsetter. Og dels fordi de naturlige sperrene er gode. «Å kunne balansere bruken av vold er en krevende kunst som fordrer klokskap, moralsk robusthet og gjennomføringskraft», skriver Waaler.

Oppsummert: Soldatenes sperrer er godt nok kalibrert som de er. En soldat som «avlæres» sine naturlige sperrer, er en «trigger happy» og dårlig soldat.


Opplært til å drepe. Waalers funn er verdt å merke seg for det norske forsvaret også, ikke minst i lys av Filter Nyheters nye artikkelserie om kvinner i Forsvaret. Blant dem de har snakket med er Josefine Harila Larsson (20), en av totalt to kvinnelige geværmenn i Stormeskadron 4 i Panserbataljonen. Hun uttaler at hun er «mye mer voldelig nå enn jeg var i starten. Vi blir jo opplært til å drepe.»

Som om ikke volds- og drapspotensial er stort nok som det er. Det soldatene i stedet trenger er opplæring i de groteske omstendigheters etikk. Hvordan handle når gjerningen din ikke kan opphøyes til en allmenn regel?

Den tyske pastoren og anti-nazisten Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), som ble dømt for et attentatforsøk på Hitler, skriver følgende: «Hvem holder stand? Alene den som ikke gjør fornuften, prinsippet, samvittigheten, friheten eller dyden til endelig målestokk, men som er villig til å ofre alt dette når han i tro og i bundethet til Gud alene kalles til lydig og ansvarlig handling. Med andre ord: Den ansvarlige som ikke vil at hans liv skal være noe annet enn et svar på Guds spørsmål og kall.» (Motstand og hengivelse – brev og opptegnelser fra fengselet)


En brysom pantelånerske. Til slutt gjenstår likevel det største spørsmålet: Er det mulig å slippe unna med et drap? Ikke i juridisk forstand, mange drapsmenn blir aldri innhentet av loven; men i eksistensiell forstand? Er det mulig å ta livet av noen, for eksempel en brysom pantelånerske, og leve fordragelig med det?

Eller vil du før eller siden innhentes av et slags kosmisk rettferdighetsprinsipp?

Dette er det drivende spørsmålet i Forbrytelse og straff (1866) og i Woody Allens mest Dostojevskij-alluderende filmer, som Mord og andre misforståelser (1989), Match Point (2005) og Irrational man (2015).

Alle verkene legger til grunn at vi er i stand til å drepe under gitte omstendigheter, men spør i tillegg: Finnes det også omstendigheter som gjør det samme drapet berettiget? For det er det andre spørsmålet som er interessant. Det første er bare en triviell observasjon.

Derfor er det ikke all verdens nytt The Push har å fortelle oss: At mennesket er et påvirkelig vesen som kan manipuleres til å skyve andre mennesker i døden? Eh, ja, skulle det være en nyhet?

Gå til innlegget

I kamp mot seg selv

Publisert 23 dager siden - 3216 visninger

Er Arbeiderpartiet et administrativt eller et politisk prosjekt? Spørsmålet rir partiet som en mare.

I desember skrev vi om det gamle hatet mot Arbeiderpartiet, som har vedvart helt siden Christopher Hornsruds kortlivede Arbeiderparti-regjering i 1928. Tegnene på partiets «landsforræderi» er angivelig mange, enten stikkordene er «Komintern», «Nygaardsvold», «avkristning», «skjult agenda», «kulturmarxisme», «stemmeimport», og «islamisering». Kjært barn har mange navn.

Ikke desto mindre etterlot artikkelen seg et hull, tenkte jeg. Det gjensto en liten rest den ikke helt greide å gjøre rede for. For hvorfor synes hatet mot Arbeiderpartiet å intensiveres? I 2018?

Hvorfor bruker den hypotetiske Rolf (49) fra Våler, som ved flere tilfeller selv har stemt på Arbeiderpartiet, store deler av fritiden sin på å advare mot «Judas» Gahr Støre? Dynamikken i sosiale medier – der alt skrus opp og til et par hakk – kan forklare en del av det, men ikke alt.


Jens Arup Seip. Kan hende kan sosiologien ile oss til unnsetning med et supplerende perspektiv. Bli med videre.

«Eg vil ikkje bli forundra om ei sosiologisk analyse faktisk viste at foreldra og besteforeldra til ein stor del av dei som i dag snakkar negativt og aggressivt om Ap, sjølv stemte på Ap», skriver Edvard Lysne, direktør for Hedmark IKT, i det som må betegnes som et Facebook-essay. («Tankar rundt den store politiske polariseringa som har hjemsøkt vårt land», 28. mars).

For å forstå denne kuvendingen henter han fram Jens Arup Seips (1905-1992) skille mellom «ettpartistaten» og «embetsmannsstaten».

De to viser til de ulike styringsideologier i henholdsvis den Ap-dominerte etterkrigstida og embetsmannsstaten på 1800-tallet. Forskjellen de to i mellom kan kort oppsummeres slik: Der «ettpartistaten» vektlegger interessene til sin egen velgerbase og rekrutterer sine ledere herfra, navigerer «embetsmannsstaten» etter styringsdyktighet og samfunnsøkonomiske hensyn. Innenfor dette systemet blir derfor lederne rekruttert blant hovedstadens samfunnsøkonomer, jurister og statsvitere. Politikk er – give or take – kunsten å administrere.


Jernbanearbeidersønnen. Seips klassiske essay «Fra embetsmannsstat til ettpartistat», første gang fremført i Det Norske Studentersamfund 14. september 1963, satte slik store deler av norsk politisk historie på formel. I dag er det tegn på at denne utviklingen er reversert. Embetsmannsstaten og embetsmannsslektene er tilbake, symbolisert ved overgangen fra jernbanearbeidersønnen Oddvar Nordli til Gro Harlem Brundtland.

Som Lysne poengterer: Også fraksjonskampen mellom Brundtland/Stoltenberg og Hågensen/Jagland, og den mellom Stoltenberg og Jagland/Valla, kan leses mot et slikt bakteppe. Det handler ikke bare om politiske uenigheter og dårlig personkjemi, men om noe mer grunnleggende. Det handler om hva slags ideologi og styringsprinsipper Norges største parti skal navigere etter. Er det prinsippene til embetsmannsstaten eller ettpartistaten som skal være mest toneangivende?

Og kampen er ikke over. Seips begrepspar forklarer også dagens gnisninger. Som Lysne skriver: «ein djup verdimessig og sosiologisk dissonans skjærer tvers gjennom dagens Ap.» Sist åpenbart under Acer-striden, der Støre- og Giske-fronten representerer henholdsvis embetsmannsstatens administrative logikk og ettpartistatens politiske logikk.


Hus faller på hus. Og dette er ikke bare et indremedisinsk problem for Arbeiderpartiet. Som Lukasevangeliet advarer: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.»

Vel så mye er Ap-dissonansen forklaringen på den politiske avmakten som stadig større velgergrupper føler på, herunder Rolf (49) fra Våler. Når selv sosialdemokratene omfavner embetsmannsstatens styringsideologi – hvor skal Rolf da gå med sine håp og lengsler?

Er det rart han stemmer Fremskrittspartiet, som i det minste tar ham på alvor? Som ikke fnyser av smaken hans, og hvis ledere han kan kjenne seg igjen i?


Forlatt på perrongen. Under Ap-hatet ligger derfor mest av alt en dyp avmaktsfølelse. En skuffelse og en sorg over et parti de opplever at forlot dem, og hvis fremste innsalg er at de – akkurat som Høyre – er «ansvarlige» og «styringsdyktige». Er det rart det kan gå en kule varmt?

Deler av Ap-hatet er farlig. Voldspotensialet er demonstrert, til gangs. Men like mye av Ap-hatet er bare stakkarslig, en refleksjon av håpløsheten og det å være tilsidesatt. Den beste kuren mot det er verken pekefingre eller hoderysting, men respekt og ansvarliggjøring.


Gå til innlegget

Ut med et klynk

Publisert rundt 1 måned siden - 1897 visninger

De første tegnene på demokratiets ende er små og tilforlatelige. Desto større grunn til å ta dem på alvor.

DET SIES AT noe av det fineste med den norske konsensuskulturen er at alle politikerne kan spleise på en taxi når de er ferdig med å krangle i tv-studio. De to siste ukene har denne forbrødringen i baksetet blitt litt vanskeligere å se for seg. Det er som om det har sneket seg en gift inn i ligningen, en bitterhet som ikke var der tidligere.

Visst kunne Kåre og Gro ryke i tottene på hverandre, men ikke desto mindre møttes de i en felles forståelse for spillereglenes nødvendighet. Og om det så var, ville begge gått med på at også den andre ville landets beste. De var bare uenige om veien dit.

 

En katastrofe. Listhaugs avskjedstale, som begynte med en henvisning til all ondskapen hun hadde bevitnet den siste uken, representerer sånn sett noe helt nytt. Når hun advarer mot Jonas Gahr Støre, er det ikke metodene hans hun advarer mot. Det hun advarer mot er målet hans: «Jonas Gahr Støre har tydeligvis til hensikt å kneble ytringsfriheten»; «Jonas Gahr Støre truer norske verdier»; «Jonas Gahr Støre vil være en katastrofe for landet».

Dette er nye toner i norsk politikk. Og de er urovekkende. Ikke minst fordi de inngår i en større melodi. Samme tirsdag uttalte Donald Trump at «Demokratenes hovedprioritet er å beskytte kriminelle – ikke landets beste («The Democrats priority is to protect criminals, not to do what’s right for our country»). Bytt ut «Demokratene» med «Arbeiderpartiet»; og «kriminelle» med «terrorister», og du har Listhaugs famøse facebook-innlegg opp av dage.

Så vil noen innvende: Politikk er spissformuleringens kunst. Sleivspark må påregnes. Dette går seg til!


Årelating av demokratiet. Og kan hende har de rett. Men jeg er ikke lenger så sikker. Som tidligere statssekretær Kjetil Raknes skrev i Dagbladet for to dager siden: «Forrige uke var det noe som brast i norsk demokrati.» Og nettopp derfor finner jeg ingen grunn til å glede meg over at Listhaug går av som justisminister eller at Espen Teigen må finne seg noe annet å gjøre enn å bestyre facebook-kontoen hennes. Problemene stikker dypere enn som så. Det var aldri Listhaug og Teigen som var problemet, men det de er et symptom på.

Tidligere i år ga Steven Levitsky og Daniel Ziblatt ut boken «How Democracies Die». Det liberale demokratiet forsvinner ikke i et smell, men i et klynk, konkluderer de. (Raknes skriver mer om den samme boken.) Nedbrytingen er så unnselig og ikke-spektakulær at ingen merker noe før det er for sent. Litt som frosken som ikke merker at den blir kokt, fordi oppvarmingen skjer så sakte.

De første tegnene på demokratiets ende er derfor små og tilforlatelige: tendensiøse gjengivelser av motparten, tilsidesetting av standarder for anstendighet, motdebattanter som frarøves sine edle hensikter, stortingskolleger som slutter å dele taxi.

 

Etsende syre. Høres det kjent ut? Slik beredes grunnen for en uforsonlig kulturkrig som sakte, men sikkert etser ned den tilliten som våre demokratiske institusjoner til syvende og sist hviler på. Igjen kan USA tjene som eksempel: Ifølge en Pew-undersøkelse, gjengitt av Civitas Bård Larsen i VG (28.11.17), mener nesten halvparten av republikanske og demokratiske velgere at den andre parten utgjør en fare for nasjonen. Forskerne kaller det «affektiv polarisering», og den gir seg utslag på de forskjelligste vis: Er det greit å bestille rørleggertjenester fra en Trump-tilhenger? Burde vi ikke heller finne en som stemte på Hillary? Og kan vi handle blomster hos hun som er abortmotstander?

Slik lammes både politikken og sivilsamfunnet av en syre som eter seg hele veien inn til det aller helligste, som i amerikansk sammenheng vil si familien. Ifølge den samme Pew-undersøkelsen sier en tredjedel av demokratene og rundt halvparten av republikanerne at de vil bli «svært opprørt» dersom sønnen eller datteren deres giftet seg med en fra «motsatt side».

Dette er enden på visa når politiske uenigheter blåses opp til apokalyptiske oppgjør mellom godt og ondt.


Bunnen faller ut. Den amerikanske polariseringen er således et varsku til oss her hjemme. Bunnen kan falle ut. Samme tendens ser vi i Europa, der autoritære krefter er på fremmarsj og den politiske debatten bringes til kokepunktet.

En utvikling som ikke kan ses uavhengig av sosiale medier, som gjør at tidligere oppfatninger om roller og representasjon – ja, kort og godt hva vi kan tillate oss å si til hverandre – gjennomgår en radikal forvandling. Før vi vet ordet av det er vi alle polemikere i en kulturkrig det er vanskelig å se enden på.

I dette ligger det en appell til oss alle om igjen å legge vinn på det norske tillitssamfunnet. Det er altfor dyrebart til å miste.

Gå til innlegget

Behovet for å opponere

Publisert rundt 1 måned siden - 2071 visninger

Forsøk på å forstå Sylvi Listhaug i lys av enneagrammet.

SI HVA DU VIL om Sylvi Listhaug; hun står ennå oppreist. Hvor mange andre hadde gjort det samme etter en tilsvarende uke?

For ordens skyld: Jeg vet ikke hva som foregår på kammerset når justisministeren trekker seg tilbake for kvelden. Er det da hun feller sine tårer? Igjen: jeg vet ikke. Men det har formodningen mot seg all den tid hun oppsøker disse konfrontasjonene gang på gang. Hvor lenge har det gått siden «monster»-debatten?

Og hver gang pådrar hun seg halve nasjonens vrede. Ikke desto mindre er det langt fra noen slagen kvinne vi ser. Tvert om virker hun ganske uberørt; som om hun nærer seg på disse konfliktene, ja, kanskje til og med nyter dem?

Hvilket bringer meg over til personlighetslæren: For hvem er Sylvi Listhaug? Hva er det som driver henne og holder henne oppe?

Tilbake til sufistene. Kan hende vil enneagrammet bidra til å kaste lys over det. Enneagrammet, som har røtter tilbake til sufismen og til den kristne mystikeren Evagrius Ponticus (345-399), beskriver ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver. Typologien benyttes i dag av alt fra hodejegere i næringslivet til esoterikere på Det teologiske fakultetet, og beskriver hvordan hver og en av oss reagerer i gitte situasjoner og hvordan vi kan utvikle oss til å bli bedre versjoner av oss selv. De ni typene kalles gjerne (1) Perfeksjonisten, (2) Hjelperen, (3) Utretteren, (4) Romantikeren, (5) Iakttakeren, (6) Skeptikeren, (7) Eventyreren, (8) Frontkjemperen og (9) Fredselskeren.

Sylvi Listhaug er etter alt å dømme en åtter, gjerne kalt «frontkjemperen», «beskytteren» eller «utfordreren». De er drevet av et intenst behov for å være tøffe, sterke og tapre. Mange åttere har en barndomshistorie der de ikke ga etter for tårene – og ble premiert for det. Som åtter er Listhaug i godt selskap. Martin Luther King var det samme. Åtterens ild kan brukes til å gjøre godt; og den kan brukes til å destruere.

Blåser på toppene. Åtteren nøler ikke med å gå i krigen, ikke minst på vegne av andre. Dette samsvarer med Listhaugs egenforståelse om å representere et segment i befolkningen som blir oversett og latterliggjort. Jeg hører dere, sier Listhaug. Jeg er deres stemme!

Åtteren føler seg aldri mer levende enn når hun kanaliserer disse utstøtte og setter deres vilje ut i verden. Da er livet meningsfylt. Når hun, som bjørnemoren, vokter sine og verner om deres interesser. Da står hun støtt i stormkastene, uansett hvor mye det blåser.

Åtterens fightervilje kan imidlertid slå begge veier. Mange har brent seg på gløden fra en åtter. Privatlivet til Martin Luther King var eksempelvis et eneste stort kaos. Hærføreren som nekter å underlegge seg en annen autoritet enn seg selv, er naturligvis sjanseløs i kjærlighetslivet, som nettopp handler om å gi seg hen.

Deres største frykt. Åtterens største frykt er å bli kontrollert. De søker uavhengighet, er selvhjulpne og havner nødig i takknemlighetsgjeld til andre. Deres hovedsynd er sinne. Når verden går dem i mot, reagerer de krast og overilt («Hareide sleiker imamer oppetter ryggen»; «Du (Anine Kierulf) forsvarer pedofile overgripere»).

Men de gjør sjelden innrømmelser, og nekter å tilpasse seg «sosiale konvensjoner». Hensynsløshet er en dyd. Av samme grunn har de store problemer med å be om unnskyldning. Å be om forlatelse er erkjenne sin egen bristfeldighet. Da får heller unnskyldningen hales ut av henne.

At andre oppfatter dem som uforsonlige stabeis, gjør dem likevel ingenting. Tvert om, de legger sin ære i det. Denne ukueligheten virker i sin tur like inspirerende på noen – som den virker fremmedgjørende på andre. Åtteren er en skikkelse det er vanskelig å stille seg likegyldig til. Hengivenheten på den ene siden speiles av mistroen på den andre.

Om innsatsen for dem hun står på barrikadene for ikke i tilstrekkelig grad anerkjennes, kan hun imidlertid bli snurt og selvmedlidende («Her kjemper jeg dag og natt, og dette er takken?»). På grunn av sin underliggende frykt for å bli avvist (skilt, ydmyket, kritisert eller sparket) vil åtteren da forsøke å komme den andre i forkjøpet: Utakknemlige fjols, nå kan dere ha det så godt!

Et kjøtthjerte i stedet. Men, som Esekiel minner om, et «steinhjerte» kan forvandles til et «kjøtthjerte». Og en sunn åtter har store ressurser å spille på. Med sin uredde og kommanderende tilstedeværelse er åtteren den fødte leder. Der den umodne åtteren sikrer lydighet ved hjelp av trusler og represalier, leder den forløste åtteren ved sitt eksempel. Kombinert med sin kampvilje og vi-frykter-ingenting-holdning kan hun mobilisere store grupper og lede dem til nye høyder.

Dette er åtterens frelsesvei. Den dagen hun erkjenner at den sanne makten er å unnlate å overkjøre den andre – selv om hun kan. Og når hun forstår at hennes virkelige kraft ikke er obsternasigheten - men evnen til å inspirere og løfte.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Sterke ytringer
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 169 visninger
2 kommentarer
Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 298 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 16 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 365 visninger
8 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 21 timer siden / 777 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Søppeljournalistikk i St. Olavs domkirke
18 minutter siden / 1798 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
En djevelsk løgn.
20 minutter siden / 1186 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Sterke ytringer
27 minutter siden / 169 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
To sider av samme lov.
32 minutter siden / 1131 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sterke ytringer
rundt 2 timer siden / 169 visninger
Kjell Sørsdal kommenterte på
Finn en ny Gud
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
rundt 2 timer siden / 332 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
En djevelsk løgn.
rundt 2 timer siden / 1186 visninger
Daniel Hehir kommenterte på
Menneskerettene under press
rundt 2 timer siden / 710 visninger
Les flere