Harald Peter Stette

Alder:
  RSS

Om Harald Peter

Følgere

Fordommer eller folkeopplysning?

Publisert rundt 1 måned siden

Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe påstår at Egede gikk hardt fram i sin misjonsvirksomhet på Grønland.

 NRK har et oppslag 23.06.20 på Internett (https://www.nrk.no/urix/vil-ha-norsk-statue-pa-gronland-fjernet-1.15065626) knyttet til at en politiker på Grønland ønsker å få fjernet statuen av den norske misjonæren Hans Egede i hovedstaden Nuuk. I denne forbindelsen henter NRK inn kommentarer fra professor Hans-Jørgen Wallin Weihe ved Høgskolen i Innlandet, som også er fagansvarlig for temaområdet «kristen misjonsvirksomhet» i Store Norske leksikon. Han sier følgende om misjonen på Grønland: «Det ble brukt ganske hard lut for å få folk til å tro. Hekser ble brent på bål og du kunne bli halshugget for å ikke ha den rette troen». Dette er nytt for meg. Og jeg lurte på om professor Wallin Weihe kunne utdype og dokumentere disse påstandene. 


Jeg må si at jeg er litt forundret over professorens uttalelse, særlig når jeg sammenholder det med hva forfatter Kim Leine har sagt. Kim Leine har som kjent skrevet to skjønnlitterær bøker om Grønland på 1700-tallet, «Profetene i Evighetsfjorden» (2012) og «Rød mann/ Sort mann» (2018). For den første boka fikk han også Nordisk råds litteraturpris. Kim Leine er ingen faghistoriker, men i samband med sitt skriveprosjekt har han drevet en utstrakt gransking av Grønlands historie. Han sier til nrk.no: "Danmark kom ikkje til Grønland med pisk og bibel, som nokon kanskje trur. Vi var på ein måte den milde tyrannen. Det var ingen tvangskristning, ingen systematisk avstraffing av folk" (https://www.nrk.no/kultur/xl/anmeldese_-_rod-mann_sort-mann_-av-kim-leine-1.14025151I lys av hva Kim Leine sier og hva jeg ellers har lest meg til, er jeg forundra over hva professoren sier.


Som kjent kom Hans Egede til Grønland i 1721. Den siste heksebrenning i Norge skjedde i 1695 og i Danmark i 1693. Mener Wallin Weihe at Hans Egede introduserte denne skikken på Grønland gjennom sin misjonsvirksomhet? Mener også Wallin Weihe at det skjedde halshugging på Grønland fordi folk ikke hadde den rette tro? I så fall hvor mange ble henrettet av denne grunn?


Det er fint om han kan dokumentere dette om han ønsker å drive folkeopplysning.


Harald Peter Stette,
Fredrikstad

Gå til innlegget

Livssynsåpen begravelse

Publisert 5 måneder siden

Det er krevende å skulle utforme begravelse for sine egne.

Vårt Land hadde fokus på en trend i tiden i en reportasje 28.02.2020 der pårørende selv gir form og innhold til begravelsen til sine nærmeste. Det er mange sider ved denne saken. Blant annet kan det være krevende og utfordrende for pårørende å skulle utforme hele ritualet selv, eventuelt med god "hjelp" av kommersielle aktører i en sårbar og vanskelig livsfase. Jeg mener at det er en stor verdi å få hvile i det faste ritualet som kirka tilbyr og som er likt for alle. Det er viktig å kommunisere dette utad. Indirekte kommuniserer den amerikanske psykiateren Irvin D. Yalom det samme i boka "Vi er alle døgnfluer", 2015. Irvin D. Yalom er intet troende menneske. Han var til stede ved en begravelse der en skulle feire livet, og ikke dvele ved sorgen. Han forteller om en 40 minutters video om livet til avdøde, om champagne og fingermat. Og så oppsummerer han sin opplevelse av det hele. "Jeg merket at jeg lengtet etter et tradisjonelt religiøst ritual. (...) Jeg savnet den koselige, kjente stemningen og ordnede rekkefølgen som ledes av en prest eller rabbiner".

Harald Peter Stette

Gå til innlegget

Hanevolds lov om å så og høste er mer uttrykk for magi enn kristen tro når han bruker predikanten Baez som et illustrerende eksempel.

"Jeg utfordrer deg til å prøve Gud" sa den selvoppnevnte profeten Baez  på Visjon Norge. Vi har hørt det samme før. Var det ikke fristerens ord også til Mesteren. Prøv Gud! Test han! Det lød slik på den ytterste tempelmuren: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Jesu ord var en kontant avvisning: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» (Matt 4,6ff). Det er noe uhyggelig ved denne kristendomformen som vil sette Gud på prøve, og nærmest tvinge ham til å utføre et mirakel. Dette blir mer magi enn tro og tillit.

Harald Peter Stette

Gå til innlegget

Propaganda i NRK?

Publisert 9 måneder siden

Jeg så på kveldsnytt på NRK1 den 5. november et innslag om å kurere homofile mennesker innenfor kristne miljø, såkalt «homoterapi». Det er positivt at NRK belyser dette, men jeg reagerte på at innslaget var illustrert i bakgrunnen med et glassmaleri fra en kirke. Det ble således skapt en forbindelse mellom bildet og innslagets overskrift.

Det kan oppfattes som at det er i kirkelige miljø dette skjer. Faktum er at dette skjer innenfor marginale grupper i deler av kristenheten, og er kanskje minst utbredt innenfor de store kirkesamfunnene som nettopp bruker glassmaleri i sine kirker.

En slik kobling av budskap og bilde kan brukes til å sverte miljø som assosieres med bildene. Vi kjenner til denne propagandateknikken fra mellomkrigstidens antisemittisme der jødiske symbol ble knyttet sammen med budskapet om den grådige kapitalisme. Og NRK vil neppe belyse fenomenet doping innenfor idretten med illustrasjonsfoto fra Lillehammer-OL i 1994?

NRK må altså være særs nøye med hvordan de kobler språklig formidling og bilder, og særlig bruk av bilder som i utgangspunktet intet har med saken å gjøre.

Harald Peter Stette

Gå til innlegget

Hvor er evangeliet?

Publisert 12 måneder siden

Fravær av evangeliet i Alv Magnus sin preken. Her er fokus på menneskelig prestasjoner, og ikke Guds gjerning til frelse.

Jeg er blant dem som utelukkende har lest prekenen til Alv Magnus holdt i Tomb kirke 17.02.19, og jeg spør meg selv om dette er uttrykk for evangelisk kristendom? Jeg mener nei. Evangeliet handler om hva Gud gjør for å frelse oss. Denne prekenen handler utelukkende om hva mennesket må gjøre for å erverve seg frelsen, og ikke gå fortapt. «Valget er egentlig ditt,» lyder det. Her er fokus på menneskelige prestasjoner. 


Videre leser vi at «jeg har bare sagt det samme som står i Det nye testamente». Til det vil jeg si nei. Dette er ikke nytestamentlig kristendom, for her mangler evangeliet. Jeg tror at en muslimsk imam kunne holdt den samme prekenen bare ved å endre på noen av ordene. Sokneprest Arne-Leon Risholm i Råde, som hørte prekenen, gir i Vårt Land 22. august uttrykk for den samme opplevelsen, at her er evangeliet fraværende. I en luthersk kirke er dette svært alvorlig, for prekenen er en del av nådemiddelforvaltningen. Evangeliet må lyde fra kirkens prekestol. 


For flere år siden snakket jeg med en av våre nye landsmenn fra Iran. Han hadde møtt noen ungdommer fra Ungdom i Oppdrag her i Norge, og sa følgende: "Disse folkene minnet han om Hizbollah i hans eget hjemland". Jeg vil ikke sette likhetstegn mellom Hizbollah og Ungdom i Oppdrag. Til det kjenner jeg begge bevegelsene for dårlig. Men hans utsagn ga meg den gang noe å tenke på. De samme urolige tankene vekkes nå i møte med prekenen til Alv Magnus. Derfor skal biskop Sommerfeldt ha stor takk for sine advarsler. Dessverre er det mye rart blant oss som gir seg ut for å være evangelisk kristendom. 


Harald Peter Stette,
Fredrikstad

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere