Harald Hauge

Alder:
  RSS

Om Harald

Harald Hauge er sokneprest i Røros og Hitterdal sokn i Den norske kirke. Han har siden 2007 blogget prekener, teologiske refleksjoner og prestehverdagsglimt på haraldhauge.wordpress.com. Han er gift og er pappa til to jenter.

Følgere

Svar til Geir Arne Solum

Publisert over 4 år siden

Jeg har ikke full oversikt over hva alle som har deltatt i de kirkelige diskusjoner og debatter om temaet har sagt gjennom alle ulike faser. Mener du det har vært gitt noen form for løfter eller forsikringer fra "de liberale" (hvem?) om dette med to liturgier? Det har i så fall ikke jeg fått med meg. At det har vært foreslått og diskutert tviler jeg ikke på. Selv har jeg aldri syntes det har hørtes ut som noen god idé, og jeg tror heller ikke jeg har fremmet det som noen god løsning.

Ellers tror jeg du misforstår meg på ett punkt: Jeg har ikke sagt at vi innenfor rammene av en ny liturgi ikke skal kunne lese 1. Mos. 1, 27-28 og Matt 19, 4-6 ved inngåelser av ekteskap i kirka. Men jeg har sagt at det ikke skal være TVINGENDE NØDVENDIG å lese disse tekstene HVER GANG. Det er noe annet.

Jeg mener det er helt avgjørende at det sikres rom også for "gammeltroende" i kirka i tida etter 2016/2017. Det kan sikres på minst to måter, det er at den enkelte prest kan avstå fra å forrette vigsler av likekjønnede og ved at liturgien har tilstrekkelig med valgvarianter til at en kan feire vigsel mer eller mindre på samme måte som i dag. Jeg ser imidlertid ikke at vi er nødt til å ha to ulike liturgiske bøker med to ulike vigselsliturgier for å få til dette, og jeg tenker at med to separate liturgier mister vi også mange spennende valgmuligheter - i tillegg til det som du sier det enig med meg i at vi opprettholder et skille som oppleves diskriminerende.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Det er godt. Da ber vi den sammen, Ellen.

Den inneholder forresten også en teologisk antropologi, nemlig dette at vi bærer hverandres liv i våre hender.

Om vi tolker uttrykket "Guds bilde" relasjonelt, altså ikke bare i lys av de i bibelteksten umiddelbart påfølgende ordene om mann, kvinne og fruktbarhet og å "fylle jorden og legge den under dere" men også i lys av den andre skapelsesfortellingens ord om mennesket som Guds gartner, da trer det fram en forståelse av mennesket som relasjonsvesen hvis oppgave er å ta vare på skaperverket og på hverandre. Dette gjelder videre enn det som har med biologisk foreldre/barn-relasjon å gjøre. I så måte er vel den teologiske antropologien nærmest "over-naturlig"?

Men ellers er det gode spørsmål du stiller, altså. Og den samtalen må jo fortsette uansett hvordan vigselsliturgien ser ut, uansett hvilke tekster som leses og uansett hvilke klammerier presten og brudefolkene blir enige om å løse opp og ikke.

Gå til kommentaren

Den danske folkekirkes samlingsbønn

Publisert over 4 år siden

Á propos bønn, tekster og liturgi:
Jeg synes vi like godt kan innføre den danske Folkekirkens samlingsbønn (innledningskollekt) som del også av vår vigselsliturgi. Den er Løgstrup-inspirert, selvsagt, og både vakker og god:

Kære Gud,
himmelske Far.
Vores liv er i din hånd.
Du følger os gennem dage og nætter.
Vi takker dig for de mennesker, vi deler livet med.
For hvert kærligt blik, i hvis lys vi er modnet,
og for hvert møde, der har åbnet verden.
Vi beder dig,
udspænd din kærligheds himmel over os
og styrk os ved din nåde,
så vi aldrig tøver med at lægge vores liv i hinandens hænder.
Amen.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Hei, Ellen. Den norske kirke har ikke en sakramental ekteskapsforståelse. Vi trenger ingen faste innstiftelsesord. Det er ingen prinsipielle grunner til at de i dag faste lesninger (fra skapelsesfortellingen og fra Jesu ord om skilsmisse) ikke skal kunne sidestilles med andre alternativer. Brudefolkene kan (fortsatt) være med på å velge hvilke tekster som skal leses.

Reservasjon bør knyttes til selve vigselshandlingen, altså som i dag, og ikke til hvilke varianter som eventuelt velges innenfor gjeldende liturgi.

I dag står ordene om barn i forbønnen i klammer. Det kan de gjerne fortsette å gjøre. Jeg har forrettet mange vigsler hvor disse ordene ville vært aldeles malplasserte.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jesu evangelium ser ut til å være et ikke-tema i alt de tenker er viktig,og da er deres virke bortkastet og virker fullstendig mot sin hensikt.

Takk til Kjetil Kringlebotten for en god kommentar. De to innspillene fra Holt og Tengesdal virker temmelig malplasserte.

Hva angår Martin Enstads forhold til Jesu evangelium kan jeg (igjen) vise til hans prekenblogg på http://veltalt.blogspot.no hvor evangelieforkynnelsen er tilgjengelig for alle som vil se og høre.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere