Harald Hauge

Alder:
  RSS

Om Harald

Harald Hauge er sokneprest i Røros og Hitterdal sokn i Den norske kirke. Han har siden 2007 blogget prekener, teologiske refleksjoner og prestehverdagsglimt på haraldhauge.wordpress.com. Han er gift og er pappa til to jenter.

Følgere

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Det er derfor ingen tvil om hva Bibelen sier.  Nå har Kirken valgt å stryke disse ordene av Paulus, også ordene om at sex mellom to av samme kjønn er grov synd og skammelig utukt.

Vi skal alle stå for Kristi domstol, og alt vi har gjort, godt og ondt, skal prøves med ild, det som består ildprøven gir lønn.  Hva er av tre, høy og strå?  Gull, sølv, kostelige stener?

Kirken tror vel ikke det Ordet heller, det er jo Paulus.

Trusler om hva som skal skje på dommens dag biter ikke på meg. Det fødes ellers intet godt av trusler, bare frykt og bundethet. Om du ikke har annet å si for å overbevise meg, må jeg konkludere med at du har gått tom for argumenter. 

For the record: Jeg avviser ikke det Paulus skriver i 1 Kor 3 om at det vi har bygget skal prøves for Guds ansikt. Men jeg trøster meg med ordene hans i vers 15; der finner vi evangeliet som setter oss fri til å gjøre det vi tror er sant og rett, uten frykt. Vi bygger etter beste evne, i tillit til Guds nåde. Alternativet er å avstå fra å gjøre det vi tror er sant, rett og godt, av frykt for Guds dom. Det blir ikke kjærlighet av slikt.

Så får vi konstatere at vi har ulikt skriftsyn. Jeg vil ikke kalle hvert ord i Bibelen for Ordet. Ordet er Jesus. Det kunne vi sikkert diskutert lenge, uten å bli enige.

Gå til kommentaren

Daniel Krussand

Publisert over 2 år siden

Så hyggelig å treffe en leser av Ljomen her på Verdidebatt! Takk for godordene. 

Vi er enige i det som har med katolikkenes sølibatskrav å gjøre. Så er vi uenige i hvorvidt det er ulydighet mot Ordet å gi menn og kvinner tilgang til prestetjenesten på like vilkår. Fair enough.

At ulydighet er synd er jeg forsåvidt enig med deg i, men det er jo egentlig på siden av poenget. Vi er rett og slett uenige om hva det innebærer å være lydige, eller (kanskje heller) hva slags idealer vi er satt å leve ut. Katolikkenes syn på kvinners prestetjeneste er for eksempel knyttet til et syn på naturetikken og en tilhørende ordningsteologi som jeg som protestant ikke kjenner meg hjemme i, ei heller ønsker å være lydig mot. Lydighet mot Ordet, som i Jesu Kristus, hans liv og hans måte å møte mennesker på, derimot, det er noe annet.

Jeg synes Jepsen og Torset treffer bra i sitt innlegg, jf. lenke i #19 over:

"I Nidaros er vi stolte av å vere eit bispedøme med ­mange dyktige  medarbeidarar – kvinner og menn, i alle posisjonar, i ordinær  presteteneste, i leiarstillingar og elles. Vi er stolte av dyktige  kvinner som pregar liturgi, språk og forkynning med sine perspektiv og  erfaringar. Vi er takknemlege for alle dei kvinnene som trufast og  frimodig står i tradisjonen frå kvinnene ved grava, og vitnar om  oppstoda og den oppstadne."

Ellers: Det kom ny utgave av Fjell-Ljom i dag. Der skriver jeg litt om ettertanker. Jeg håper du finner teksten både forfriskende og litt provoserende. Alt godt!

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Den norske kirke "bryr seg ikke om Gud!" -? Nei, altså...!

Folk i Den norske kirke bryr seg tvert imot såpass mye om Gud at de (vi) etter beste evne forsøker å tegne et så sant bilde av Gud som mulig. Hvilket også innebærer at vi forsøker å anerkjenne kvinners gudbilledlighet helt og fullt, også når det fører til praktiske kirkeordningsmessige og liturgiske konsekvenser. 

Det er noe med det: Gudsbildene våre har gjerne praktiske konsekvenser også. 

Og om det finnes katolske kvinner som ønsker å være prest? Hvis ikke ville vel debatten om dette vært død for lenge siden. Man ville ikke fått slike protestordinasjoner som vi nylig så heller. 

Og til dette med "én kvinnes mann": Har du glemt prestesølibatet i Den katolske kirke? Dersom Pollestad har rett skal presten såvisst ikke være noen kvinnes mann. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Fungerende biskop og kirkefagsjefen i Nidaros har også reagert på Pollestads innlegg De leser ham langs de samme linjer som Utgård og meg:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11694159-mannssjavinisme-i-presteklede

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Takk, Ragnhild Jepsen og Inge Torset! Dette var en god og tydelig respons. Vi var flere som reagerte på Pollestads innlegg. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere