Hans-Olav Mørk

Alder: 0
  RSS

Om Hans-Olav

Følgere

Hvordan skal Bibelen oversettes?

Publisert 8 måneder siden

Morten Klepp Beckmann og Anders Martinsen reiser flere viktige spørsmål i Vårt Land torsdag 7. februar.

Dagen-intervjuet som Beckmann og Martinsen viser til, fikk en spissformulert overskrift: «Bibeloversettelse er en kamp mot vranglære» (Dagen fredag 18. januar 2019). En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon. Bibelen skal oversettes på en vitenskapelig forsvarlig måte.

Mitt poeng i intervjuet er at en bibeloversettelse i størst mulig grad må gi uttrykk for det som er tekstens meningsinnhold. Enkeltord og enkeltutsagn i en kildetekst må forstås i lys av den tekstlige sammenhengen de står i. Fordi ingen språk er identiske, vil ingen oversettelse fullt ut kunne inneholde samme mulighet for flertydighet og fortolkningsvalg som kildeteksten. Derfor kan ikke det å oversette «ord for ord» settes opp som en motsetning til det å oversette meningsinnholdet i en tekst. Prinsippene som ligger til grunn for Bibel 2011 sier at det i enkelte tilfeller «kan være nødvendig å velge en annen uttrykksmåte enn grunntekstens for å bevare grunntekstens mening».

Alle bibeloversettelser har et forbedringspotensial. I sitt innlegg siterer Beckmann og Martinsen Reidar Aasgaard, som sier at «den sterkeste legitimitet, ‘autorisasjon’, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar». Denne uttalelsen er jeg enig i. Som seksjonsleder for bibeloversettelse ønsker jeg velkommen alle innspill som kan føre til at teksten i Bibel 2011 kan kvalitetssikres så godt som mulig.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere