Hans Jakob Winsens

Alder: 41
  RSS

Om Hans Jakob

Følgere

Abort - la oss se på prinsippet bak

Publisert 8 måneder siden

Abort er et veldig vanskelig tema å diskutere, for det frambringer ofte veldig sterke følelser, og man blir ofte usaklig. Jeg ønsker å se på dette prinsipielt. Det vil si at jeg ikke tar hensyn til følelser, da dette er veldig viktig. 

For det første må vi se på og bli enige om verdien av et menneskelig. Jeg regner med at de fleste som leser denne artikkelen ser på et menneskelig som ukrenkelig, men en iboende verdi som ingen har rett til å ødelegge. Har man ikke dette synet på menneskelig, vil man åpne for forferdelige ting som bl.a. jødeutryddelsen eller slaveriet. Jeg tro at det som gjorde at veldig mange tyskere - som kanskje var gode, moralske mennesker som var gode foreldre, gode medmennesker til sine naboer- syntes det var greit å utrydde jødene, var at man så på jødene som "mindre verdt". Derfor er det veldig viktig at et samfunn opprettholder verdien av et menneskeliv. I abortdebatten, er det bestandig dette spørsmålet som først må klargjøres. Hvis du ikke er enig med meg her, vil vi ikke greie å gå videre i vår debatt om abort. 

Det neste steget er å avgjøre NÅR et menneskeliv begynner. Ytterpunktene her er om livet begynner ved befruktning eller ved fødselen. Her kan man være uenig, men ett par viktige ting å ta i betraktning. Argumentet med at et foster ikke er et menneske før det kan ta vare på seg selv har forandret seg veldig ut ifra utviklingen av ny teknologi. I dag er det flere babyer som har overlevd rundt 20 uker. Hvordan kan dette IKKE være et menneskeliv? Og hvis det er dette som blir målet, at det er et menneskeliv så lenge det kan overleve, så vil denne tiden gå ned og ned så lenge teknologien utvikles. Her synes jeg en at loven i USA som flere stater har godtatt, "the heartbeat bill", som gjør abort ulovlig så snart hjerteslag er oppdaget. For eksempel så er et argument at fosteret er en del av kvinnens kropp. Hvordan kan et ekstra hjerteslag være kvinnens? 

Dette bringer noen konklusjoner. Blant annet, det at det skal være greit å ta abort ved for eksempel insest eller voldtekt, vil falle bort om man ser på menneskelivet som ukrenkelig. Det er helt forferdelig at en kvinne kan bli voldtatt og ende med å bli gravid, men babyen er 100% uskyldig. Babyen er et EGET liv, og det er ikke en del av kvinnen. 

Det som er trist er at denne debatten ikke blir diskutert på en prinsipiell og verdibasert måte. Det er disse to spørsmålene som må besvares. 

1: er et menneskeliv ukrenkelig?

2: når begynner et menneskeliv? 

Disse må besvares uavhengig om abort eller ei. For besvares disse spørsmålene vil spørsmålet om abort besvare seg selv. 

Gå til innlegget

Svar til "til høyre for høyre"

Publisert 8 måneder siden

Det er ett par ting som taes opp i dette innlegget. For det første så blir populisme (spesielt høyrepopulisme)  og nasjonalisme sett på som negative holdninger. Tror det er viktig at disse ordene blir definert riktig, for jeg tror forfatteren legger andre ting i hva disse to ordene betyr enn det som ordboken definerer de som. Ifølge det "store norske leksikon" er populisme definert som:  

"Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og bondepartier."  og videre "Felles for populistpartiene er at de foreslår mekanismer for mer folkelig innflytelse, særlig økt bruk av folkeavstemninger."  https://snl.no/populisme

Her er populisme definert som fokus på folkets vilje i motsetning til "elitens" vilje. Populisme kan ha både venstre-, høyre- og sentrums- meninger .Så populimse er ikke definert som en egen ideologi, men det er ideologien til "folket".Andre steder er populimse ofte forbundet med "sunn fornuft". Hvorfor er dette skremmende for KrF? Er det ikke dette som er grunnleggende for demokratiet? Skal populimen bekjempes, og eventuelt hvordan skal den bekjempes? Det er folkets meninger da man ønsker å bekjempe. Er alle meninger like sunne for storsamfunnet? Nei, absolutt ikke. Men det er viktig at røstene høres. 

Det andre ordet som blir fremstilt som et "onde" i denne artikkelen (i alle fall var det hva jeg satt igjen med som leser) er "nasjonalisme", eller "høyrenasjonalistiske krefter". Hvorfor er dette så skremmende for KrF. Er det at man tror vi vil ende opp som Nazi Tyskland? Noe som absolutt må unngås for enhver pris. Men hvis man ser på at "min nasjon" er viktigst for meg og jeg forventer at "din nasjon" er viktigst for deg, akkurat som "min familie" er mitt ansvar og min prioritering og jeg forventer at "din familie" er ditt ansvar og din prioritet. Det betyr IKKE at jeg ikke kan hjelpe deg, men det har litt med forståelsen på hva som er mitt ansvar og hva som er ditt. Dette har INGENTING med rasisme å gjøre, det har med at jeg ønsker å bestemme i mitt eget "hus", og du som kommer på besøk må innordne deg "mine regler og min kultur". Når jeg kommer på besøk til deg, så er det "dine regler og normer" som gjelder. Som vi leser i 1 Timoteus brev 5:8: "men den som ikke har omsorg for SINE EGNE, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.".  Hvorfor blir disse holdningene ofte sett på som rasistiske. 

Jeg er kristen, har stemt KrF mange ganger, men de siste årene har jeg havnet mer og mer på høyresiden. Dette har også mye med mitt bibelske verdensbilde. Noe jeg ser som jeg tror er en STOR misforståelse blant mange kristne, er HVEM som har ansvaret på forskjellige områder. For eksempel. Det er en VELDIG viktig verdi i kristendommen at vi skal ta vare  på de i nød. MEN, hvem er dette sagt til? Er det sagt til enkeltindivider eller til styresmakter? Hvem sitt ansvar er det å ta vare på vår "nabo"? Jeg tror, etter det jeg har studert i Bibelen, at dette først og fremst er et ansvar for enkeltindividere, og ikke institusjoner. En annen ting, er at Bibelen er veldig var på å gi "rettigheter" til folk. Bare se på mat som et eksempel. Det er ingen "rettighet" at man skal ha mat hvis man ikke jobber for det. Se 2 Tessalonisker brev 3:10: "Den som ikek vil jobbe skal ikke spise". Det som er viktig ut ifra et bibelsk verdensbilde er at det er den rikes PLIKT (ikke tvang)  å ta var på den fattige, MEN det er ikke den fattiges RETT at den rike skal ta vare på den. Veldig mye av KrF's politikk går på at de svake har "rett" til å bli tatt vare på av storsamfunnet, og da også svake ifra andre land. Husk, jeg er 100% for å ta vare på fattige og svake. Jeg har personlig gitt masse av mine penger og masse av min tid til å møte folk med behov, både i Norge og utenfor Norges grenser., antageligvis en mye høyrer % av penger og tid enn de aller fleste som roper høyt om at vi som samfunn må ta vare på de svake. Men, det er noe JEG velger. Det som jeg tror mange kristne misforstår, er at det var aldri "storsamfunnet" som fikk ansvaret til å ta vare på de svake, det var enkeltindivider.
Og jeg tror at veldig mange av disse holdingene er vanlige i "høyre-populistiske" kretser. Og hvorfor skal disse holdningene demoniseres? 

I stedet for å slenge ut meninger - som ikke er begrunnet - men som demoniserer motparten. Hvorfor ikke vær åpen til at motstanderen kan ha noe fornuftig, og kanskje de ikke er "onde". Kanskje de har samme mål, men bare en annen vei til målet. 

Hilsen Hans Jakob

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere