Hans Egil Offerdal

Alder:
  RSS

Om Hans Egil

Internasjonal rådgiver, Universitetet i Bergen

Følgere

Frigjøringens mirakuløse comeback

Publisert 8 måneder siden

Kanoniseringen av erkebiskop Romero viser at den latinamerikanske frigjøringsteologien har utviklet seg fra regionalt fenomen til universell teologi.

‘Vi er overbevist», skrev pave Johannes Paulus II til Brasils biskoper i 1986, «om at frigjøringsteologien ikke bare er betimelig, men også nyttig og nødvendig’. I disse dager – 50 år etter historiens første pavebesøk til Latin-Amerika i 1968 – vender den latinamerikanske pave Frans tilbake til frigjøring som et sentralt teologisk tema.

Fokuset på frigjøring. 

Han gjør nå to forskjellige, men også like, samtidshistoriske skikkelser til helgener: erkebiskop Romero, som ble likvidert i El Salvador, og pave Paul VI. Tanken som forener disse to biskopene har blitt integrert i kirkens teologi siden det historiske året 1968. Det er det evangeliske fokuset på frigjøring som en fundamental del av kirkens budskap.

Flere latinamerikanske teologer, som Hugo Assman, Rubem Alves og Gustavo Gutiérrez, brukte Exodus-fortellingen når de utviklet sine frigjøringsteologi på 1960- og 70-tallet. For dem var det guddommelige en frigjørende størrelse som handler aktivt i historien. Frigjøringen av jødene fra Faraos slaveri ble inspirasjonen for den teologiske analysen av, og den religiøse protesten mot, de undertrykkende regimene i regionen.

Sette oss fri. 

I 1972 publiserte den brasilianske fransiskanermunken, Leonardo Boff, boken Frigjøreren Jesus Kristus. I Boffs teologiske fortolkning ble Gud til menneske «slik at han kan frigjøre oss». Som Marx hadde påpekt før ham, mente Boff at en sann religion kan fungere frigjørende for menneskeheten. Samtidig advarte han også tydelig om at når religion misbrukes kan den trellbinde og gjøre stor ondskap.

Tre år senere tok pave Paul VI opp frigjøring som et viktig tema for Den katolske kirke. I dokumentet Evangelii Nuntiandi skrev han at «Kirken er forpliktet til å forkynne en frigjøring av millioner av mennesker». Ifølge Paul VI har kirken «en forpliktelse til å være behjelpelig ved denne frigjøring, til å bære vitnesbyrd om den, til å forsikre seg om at den blir gjennomført.» Med andre ord, det å være en seriøs kirke i denne verden medførte at kirken måtte engasjere seg i de undertryktes frigjøring.

Erkebiskop Romero var en stor beundrer av Paul VI og refererte ofte til dokumenter fra pavens hånd. I Romeros forståelse var politisk og sosial frigjøring en viktig del for befrielsen av mennesket, men ikke det endelige målet. Han forkynte at det er transendensen «som gir frigjøring sin sanne og definitive dimensjon». Men, det betød ikke at Romero tenkte at man skulle vente helt til en var på den andre siden av døden. Troen forlangte aktiv handling i denne verden.

Fremgang for de fattige. 

Pave Paul VIs etterfølger, Johannes Paulus II (1978-2005), blir ofte fremstilt som motstander av frigjøringsteologien. Men, som en kan se av sitatet i innledningen, så er nok bildet litt mer sammensatt. Allerede i 1979 understreket han at den sveitsiske katolske presten og teologen Hans Urs von Balthasar hadde helt rett når han etterlyste en verdensomspennende frigjøringsteologi.

Dagens pave snakker også om betydningen av frigjøring. De troende, og samfunnet er «kallet til å være et Guds instrument for frigjøring og fremgang for de fattige», skrev pave Frans i Evangelii Gaudium.

Vårt Land og en profilert professor fra Menighetsfakultetet hadde nok tatt litt mye tran da de, helt på egenhånd, kanoniserte erkebiskop Romero allerede i 2015. Det var først på pinseaften i år kunngjøringen kom. Seremonien, hvor også pave Paul VI skal kanoniseres, skal finne sted i Roma søndag 14. oktober.

Denne doble kanoniseringen viser at Vatikanet, noen ganger, lærer av realitetene på bakken og de refleksjoner dette utløser. Det har medført at den latinamerikanske frigjøringsteologien har utviklet seg fra å være et regionalt fenomen til å bli en universell teologi i Den katolske 
kirke.

Ikke utdatert. 

Det kan også tolkes som om pave Frans mener at fokus på menneskets frigjøring fra undertrykkelse i alle dens former, og kampen mot økonomisk og sosial ulikhet, ikke er en utdatert teologi fra 68-generasjonens prester og teologer, inkludert pave Paul VIs. Tvert imot, med kanoniseringen synes den å bli relansert som en vesentlig del av kirkens budskap anno 2018.

Når pave Frans sender ut disse signalene om frigjøring 50 år etter 1968, peker det på frigjøringsteologiens mirakuløse tilbakekomst. Kanoniseringen kan også gi ny inspirasjon til den globale kirkens konkrete bidrag til virkelig forandring for verdens fattige og undertrykte. Helgenkåringen av Romero gjør Latin-Amerikas ikoniske helgen og martyr til en rollemodell for katolikker over hele verden som kjemper for frigjøring av alle mennesker.

Gå til innlegget

Romeros evangelium

Publisert nesten 2 år siden

I dag er det 100 år siden Óscar Romero, den mest kjente katolske martyren i Latin-Amerika ble født.

«Man kan drepe profeten, men ikke hans tale om rettferdighet». Slik lyder strofen i en salvadoransk sang om Óscar Romero. 15. august er det 100 år siden den mest kjente katolske martyren i Latin-Amerika ble født. Der omtales han som stemmen til de stemmeløse. Den brasilianske biskopen og poeten, Dom Pedro Casaldáliga, gav erkebiskopen tittelen St. Romero av Amerika.

Romeros urokkelige kamp mot sosial og økonomisk ulikhet i El Salvador, og hans meget vokale forsvar av de fattige, førte til at han måtte bøte med livet. Den 24. mars 1980 ble Romero myrdet ved alteret mens han holdt en minnegudstjeneste i kapellet på et lite kreftsykehus i hovedstaden San Salvador.


Effektiv og tradisjonstro. 15. august 1917 ble Óscar Arnulfo Romero y Galdámez født i byen Ciudad Barrios, øst i El Salvador. Etter sine studier gjorde han raskt karriere i kirken, mye på grunn av sine analytiske evner, men også fordi han var meget effektiv og tradisjonstro. Blant annet var han sekretær for den salvadoranske bispekonferansen, rektor ved presteseminaret i San Salvador og leder av sekretariatet for bispekonferansen i Mellem-Amerika og Panama.

Pave Paul VI gjorde den 53 år gamle presten til hjelpebiskop i 1970 og biskop i 1974. Romero ble regnet som en heller konservativ ung biskop, men likevel som en som hadde sterk rettferdighetssans og ekte omsorg for de fattige. 3. februar 1977 ble Óscar Romero utnevnt til erkebiskop av San Salvador. Dermed var han den øverste biskop i El Salvadors kirke.

I Den katolske kirkes historie er Romero en av to erkebiskoper som har blitt myrdet ved alteret. For å finne en tilsvarende hendelse må en helt tilbake til 29. desember 1170, da Thomas Becket ble drept i katedralen i Canterbury. Slik sett er Romero, i seg selv, en fremtredende skikkelse i kirkehistorien.


Martyr. Dette kontinentet, hvor en finner den høyeste økonomiske ulikhet i verden, har mistet flere biskoper på voldelige måter. 3. februar 2015 – på dagen 38 år etter at Romero ble utnevnt til erkebiskop – kunngjorde Vatikanet at Romero var en martyr som ble «myrdet på grunn av hat mot troen». Men, Romero er langt fra den eneste biskop som har blitt likvidert i Latin-Amerika. Biskop Enrique Angelelli ble myrdet under militærdiktaturet i Argentina i 1976. Den guatemalanske biskopen Juan Gerardi ble, bokstavelig talt, slått i hjel i 1998, bare to dager etter at han hadde offentliggjort funnene til kirkens sannhetskommisjon i landet. Så, hva er det som er så spesielt med Romero?

Erkebiskopens profetiske fordømmelse av urettferdigheten i samfunnet gjorde at han ble umåtelig populær hos de fattige og undertrykte. Han var deres eneste støtte både i tale og handling, og det faktum at han hadde særdeles en høytstående stilling i kirken gikk ikke upåaktet hen i noen del av befolkningen. Det var også Romeros uredde analyser av årsakene til nød, ulikhet og elendighet i samfunnet som til slutt gjorde at erkebiskopen ble myrdet.

I en biografi (2015) om Romero, understreker den italienske historikeren Roberto Morozzo Della Rocca, at det var Romeros sterke katolske tro som gjorde at erkebiskopen «elsket de fattige, og forlangte sosial rettferdighet». Han drev ikke med politikk. I Morozzo Della Roccas analyse var Romero ganske enkelt lojal til kirkens lære, og denne «kalte på ham for å skinne evangeliets lys på de verdslige realiteter». Sagt på en annen måte: Romero tok sin oppgave som formidler av kirkens budskap slik han forstod det, og sin rolle som biskop, på det aller største alvor.


Ekko av kirkefedre. Han kan sammenlignes med den gammeltestamentlige profeteten Amos. Romeros kritikk av økonomiske forhold i samfunnet er også et ekko av katolske kirkefedre som Basilius den store og Gregor av Nyssa. Deres slakt av datidens egoisme og grådighet fikk pave Frans, da han var kardinal i Buenos Aires, til å kommentere at dersom han repeterte «noen av prekenene til de første kirkefedrene … om hvordan de fattige bør behandles … så ville de sagt at mine var maoistiske eller trotskistiske».

Når en leser Romeros ord, så er det kanskje ikke så merkelig at eliten i El Salvador anno 1977 fikk tilnærmet panikk. Hva kunne ikke skje dersom de fattige – som utgjorde majoriteten i landet – trodde på erkebiskopen og hans evangelium. Romeros budskap var ikke til å misforstå.

«Kjære kapitalister», forkynte Romero, «vi bruker ikke avgudsdyrkelsen av penger, og pengemakt for å utnytte det mest fattige menneske». Han fortsatte med en konkret oppfordring til de mektige: «Hadde det vært ørlite kjærlighet i deres hjerter, kunne dere gjort folket så glade. Dere med kister fulle av penger, med deres bankkontoer, deres gårder og landområder; hvilket Guds instrument kunne dere vært om dere ikke brukte disse i pur egoisme, men heller til å gjøre folket lykkelige». Det var eksplosive tanker i samtiden og har ikke mindre sprengkraft i dag.


Ingen stilt til ansvar. Det er allmenn enighet om at det var lederen for dødsskvadronene i El Salvador, Roberto D'Aubuisson, som stod bak mordet på Romero. Likevel, hans drapsmenn ble aldri fengslet i El Salvador, og ingen har blitt stilt til ansvar for ugjerningen i det salvadoranske rettssystemet. Eksperter mener at årsaken ligger i at Roberto D'Aubuisson handlet på oppdrag i fra rike og mektige interesser i El Salvador og salvadoranere i eksil i Miami.

Menneskerettsadvokaten Matt Eisenbrandt har jobbet i mer enn 15 år med å forsøke å bringe Romeros drapsmenn for retten. For noen måneder siden publiserte Eisenbrandt en spennende bok hvor han forteller i detalj om det nitidige arbeidet, men han er usikker på om saken noen gang vil komme opp i en salvadoransk rettssal. Kort etter utgivelsen av boken har imidlertid en dommer i El Salvador gjenåpnet etterforskningen av drapet.

Den katolske kirke i El Salvador håper at pave Frans skal komme til landet for å kanonisere erkebiskopen. Det kan skje tidlig i 2019 da pave Frans skal til Panama. Inntreffer dette vil det øke Romeros relevans i kirken, og det vil bli enda vanskeligere å tie ham i hjel, selv 100 år etter hans fødsel.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere