Hans Birger Neergård

Alder: 76
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Mobbing, konfirmasjon og humanisme

Publisert over 5 år siden

Mobbing foregår mange steder, også i Kirka og i Human-Etisk Forbund (HEF). Men pressesjef Jens Brun-Pedersen i HEF sentralt og fylkesleder i N-T, Ulf Thyrhaug, vil ikke være med på noen syndsvedkjennelse.

I Trønder-Avisa etterlyser fylkeslederen og pressesjefen dokumentasjon på at humanister driver mobbing. Ok. Følgende er fra debatt i Trønder-Avisa, om  mobbing de selv bedriver:


Thyrhaug skrev den 30/3: «det er vel ikke å forvente at en som titulerer seg som misjonsprest har beina på jorda!». «Argumentasjonen Neergård bruker er så hinsides enhver fornuft at det ikke har noen hensikt å kommentere den». Den 2/5 stempler han mitt innlegg som «fullt av usannheter og udokumenterte påstander». Den 6/5 skriver Brun-Pedersen: «Neergård begår et stykke innlegg … som virker en smule forvirret.» Ikke rart når han tillegger meg synspunkter jeg ikke har. Videre: «… oppsiktsvekkende påstander om humanister dokumenteres ikke, naturlig nok»  

En så nedlatende tone, er den human og medmenneskelig? Hvor er respekten for meg og mine erfaringer? Karakteristikkene rammer meg som person og oppleves som mobbing.

Samtidig som de mobber meg, hyller de HEF's formålsparagraf om respekt for alle mennesker. Dette er dobbelkommunikasjon på høyt nivå.

Sjekk om karakteristikkene stemmer med det jeg har skrevet i Trønder-Avisa: Den 10/3 innlegg mot mobbing i Kirka, den 25/3 og 28/4 mot mobbing i HEF og i Humanistisk konfirmasjon. Innleggene er ikke fulle av usannheter slik fylkesleder og pressesjef hevder. Tvert om er mobbinga vel kjent og godt dokumentert, også i HEF’s arkiv. Fylkesleder og pressesjef er gamle nok til å huske:

Like før jul den 17/12-2009 raljerte formannen i Steinkjer HEF over bibel, kristne og all verdens religioner: «Dersom bare mennesker over hele verden klarte å kvitte seg med den selvpålagte skammen og skyldfølelsen religioner har innført ville de kanskje begynne å respektere hverandre som mennesker.» Dette skremte meg, for slik mobbing kjente jeg fra før. Høyt utdanna humanister på studieopphold i Norge hadde tatt HEF’s gamle utopi med seg til Etiopia. I stedet for respekt, ble det mobbing og forfølgelse. Mine venner ble torturert, min sjef drept. Se Wikipedia om Gudina Tumsa.

I mellomjula den 30/12-2009, forsøkte Organisasjonssekretæren i HEF å glatte over det hele: Noen medlemmer er slik, mens «andre ønsker en linje av dialog og forståelse». Formannen som ikke ønska dialog var dermed fri til å fortsette mobbing i HEF’s navn.

Fire måneder senere sa formannen i et intervju med Trønder-Avisa: «det er nesten flaut at intelligente mennesker kan hevde at de tror …» Redaktøren svarte den 29/4-2010: «Raljering med andres livssyn kan aldri framstå som konstruktivt. Vi tror derfor HEF i Steinkjer er tjent med å velge en leder som i større grad følger den linje som organisasjonen sentralt har lagt seg på.»

Meg bekjent har ingen i Steinkjer HEF stått opp og beklaga formannens raljering med andres livssyn. Leder av Humanistisk Konfirmasjon tok heller ikke avstand. Hvordan kunne HEF sentralt la de som brøt med offisiell linje fortsette å undervise konfirmanter? Hvordan kan de som er enig med daværende formannen undervise om ekte humanisme? Dette er dobbel-kommunikasjon.

Når medlemskap er betalt og i orden, er de som mobber pr definisjon humanister. Hvorfor har HEF orda det slik? (jfr HEF’s hjemmeside). Dette er en humanisme som er forskjellig fra den skolen og Grunnlova bygger på.

Ekte humanister er vennlige og gode. Heldigvis er det mange slike også i HEF. Bruk deres gode innflytelse slik at fylkesleder og pressesjef må følge offisiell linje, mobbing hindres og at vi får ei trivelig og human konfirmasjonsfeiring.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Gode humanister! Snakk med HEF!

Publisert over 5 år siden

Det er snart konfirmasjon og jeg har ei bønn til dere gode humanister:

Dere er mange, bruk deres gode innflytelse til å få undervisning og festtaler i borgerlig konfirmasjon bedre, slik at ingen mobbes.

Det er dårlig humanisme  når kirkelige konfirmanter omtales som undermåls. De er bevisste og har tatt like selvstendige valg som de borgerlige, mange tross mobbing i skolegården og ellers.

Humanisme finnes ikke bare i Human-Etisk Forbund (HEF). Evangeliet om Jesus, det å elske sine fiender og sin neste som seg selv, er et godt grunnlag for humanisme. Men da HEF kuppa navnet og blanda begrepene ateist, humanist og humanetiker, ble verdien av begrepet redusert. Med medlemskap i orden er også mobbere pr definisjon humanister og med i den internasjonale humanist-bevegelsa. Dette er vanskelig å forstå.

Jesus var ærlig om sin misjon. HEF er ikke det. I alle år har HEF sentralt benekta å drive misjon, forkynnelse og proselyttering. Men slik som Jehovas Vitner og Mormonere, vitner, forkynner og driver HEF kampanjer for å få folk til å melde seg ut av sin kirkelige sammenheng. Hvis kirka hadde gjort det samme for å få tak i humanister som er skuffa og tviler på HEF, hadde det blitt kalt kulturimperialisme.

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og omskolering synes å være viktig for HEF. Bort fra tolerant humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk, - og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets lysende framtid?

Hva slags framtid er det i hovmod og human-etisk moralisme? Jeg har opplevd unge idealistiske humanister misbruke makt. De hadde ingen følelse av skyld, da de hadde blitt fortalt at vold, undertrykkelse og krig alltid skyldes religion, - aldri humanetikk.  

Så hva har de lært om livet, alle de som uten å tenke kritisk sluker opplæringa rå, - og som med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre? Hvor kom disse ideene fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med intoleranse, undervise om humanisme? Hvordan kan de som driver bevisst og systematisk mobbing få beholde tittelen humanist?

En skuffa, men ekte humanist som kjenner livet på innsida av Humanismens Hus, forteller om manglende selvkritikk. Er det ikke på tide at HEF slik som kirka, innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i undervisning og liturgi? Selverkjennelse er noe borgerlige konfirmanter bør få innsikt i, på lik linje med kirkelige. Dette er en viktig del av det å være humanist, ikke bare i navnet, men også i gavnet, praksis. Syndsvedkjennelse ved å tilstå og be dem vi har synda mot om tilgivelse.

Gode humanister, bruk deres innflytelse. For godt og ondt, kjærlighet og hat, toleranse og fanatisme er blanda i så vel ateisme og humanetikk som i religion. Alle trenger vi kritikk og korrigering, både fra Gud og hverandre, ellers sporer vi av. 

    

               Med ønske om ei god og human konfirmantfeiring!Hans Birger Neergård (misjonsprest/gammel konf lærer)

Gå til innlegget

Humanisme, syndsvedkjenning og konfirmasjon

Publisert over 5 år siden

Humanisme er et viktig begrep for toleranse, respekt og kjærlighet til alle mennesker, også dem vi er uenige med. Det er krevende å være en god humanist i alle situasjoner, ikke bare i navnet, men også i gavnet, praksis.

Ikke alle klarer dette, heller ikke jeg. Selverkjennelse og syndsvedkjennelse er noe også vårens borgerlige konfirmanter bør få innsikt i.

           

               Selv om lederne benekter det, driver HEF forkynnelse, misjon og proselyttering. Slik som Jehovas Vitner og Mormonere har HEF drevet en landsomfattende en kampanje for å få folk til å melde seg ut av kirka og sin kulturelle tradisjon. I traktater viser HEF til at nye medlemmer gir gode penger til fortsatt kampanje. De lever godt av å kritisere kirka. Om kirka og kristen misjon hadde gjort det samme for å få skuffede og misfornøyde humanetikere til å melde seg ut av HEF og sin kulturelle tradisjon, ville det med all rett blitt dømt som kulturimperialisme.

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og ideologisk omskolering, synes å være en viktig del av borgerlig konfirmasjon. Bort fra den ekte og tolerante humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod og aggressiv type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets framtid? Men hva slags framtid er det i oppblåst hovmod og humanetisk moralisme?

Hvorfor lærer ikke de borgerlige selvinnsikt og syndsbekjennelse? Hva har de lært, - de som uten å tenke kritisk har slukt opplæringa rått, - og som med en fanatisk ensidighet tror seg å være mer bevisst, mer opplyst og mer etisk høyverdig enn kirkelige? Teorien stemmer ikke med virkeligheta, men fungerer bra som propaganda år etter år. Til slutt har det blitt ei human-etisk sannhet. Hvor har de fått disse falske ideene i fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med slik intoleranse, gi truverdig undervisning om humanisme? Hvordan kan lærere som mobber kirkelige konfirmanter få beholde betegnelsa humanist?

En skuffet, men ekte humanist som kjenner borgerlig konfirmasjon og livet på innsida av Humanismens hus, forteller om manglende selverkjennelse og selvkritikk. Det er kulturimperialisme når den internasjonale humanist-bevegelsa driver aggressiv verdensvid misjon for å motvirke skyldfølelse. Det er på høy tid at HEF innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i sine liturgier. Dette er ikke hinsides all fornuft, for jeg har opplevd unge idealister spore av. De startet som gode humanister, men i frustrasjon over at folk ikke skjønte sitt eget beste, ble de ansvarlige for maktmisbruk, omskolering, tortur og likvidering.

               Jesus hadde beina på jorda, han var ærlig og åpen om sin misjonsvirksomhet. Hans evangelium, nestekjærlighet og fiendekjærlighet la et godt grunnlag for ekte humanisme.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Livssynsnøytral offentlighet?

Publisert nesten 6 år siden

Som misjonsprest har jeg møtt mange ateister som forakter Menneskerettighetene. Noen kom til og med på prestekontoret og gav meg refs for at de var oppslått på veggen. Menneskerettighetene er en kristen oppfinnelse og en del av kristen misjon, sa de

Så mange ønsker at det offentlige skal være nøytralt. Det være seg en livssynsnøytral stat og/eller et livssynsnøytralt offentlig rom og/eller livssynsnøytrale offentlige tjenestemenn/kvinner. Finnes det noe land eller område i verden som er slik og slikt utstyrt? Jeg tviler på at det finnes.

 

Er det ikke alltid slik at når et samfunn setter opp lover begrenses noens frihet praktisk, politisk og religiøst? Alle får det ikke slik de ønsker. Selv før et område blir sivilisert og regulert av skrevne lover er livssynsnøytralitet vanskelig. Heller ikke et anarki er livssynsnøytralt. Er livssynsnøytralitet mulig å få til, ikke bare på papiret, men i praksis?

 

Hvor vanskelig dette er viser dobbel-moralen i Human-etisk Forbund på Steinkjer. De krever livssyns-nøytralitet av alle andre, men driver selv en aggressiv misjon for å fjerne religiøs forkynnelse og religiøse følelser som synd, skyld og skam. Målsettinga er ikke noe mindre enn å fjerne alt dette fra hele verden. Men er ikke aggressiv ateisme like ille som aggressiv kristen misjon? Norsk humanetikk inspirerte etiopere utdanna i Norge til å stenge kirker, forfølge kristne, ødelegge helse og skolevesen og etiopisk kultur. Norsk humanetikk oppildna den verdensvide marxistiske fanatismen som bl. a. førte til at min etiopiske sjef, Kes Gudina Tumsa, ble drept p. g. av si kristne forkynnelse av menneskerettighetene.

 

Vår norske stat er heldigvis ikke livssynsnøytral, men liberal og tolerant. Folk flest slipper til med sin tro, stemme og mening. Takk og pris for at Norge er et liberalt demokrati. Vitenskapelig forskning viser at misjon og vår kristne historie, på godt og vondt, er en viktig katalysator og faktor i denne utviklinga.

 

Menneskerettighetene er inkorporerte i lovverket fordi vi har gode politikere som tror og holder de for sanne og viktige. De er dessverre ikke akseptert fullt ut av alle stater, religioner eller livssyn. Som misjonsprest har jeg møtt mange ateister og humanetikere som forakter menneskerettighetene. Noen kom på prestekontoret og gav meg refs for at de var oppslått på veggen i et offentlige rom. Menneskerettighetene er en kristen oppfinnelse og en del av protestantisk misjon, sa de. Verdensvid forskning viser at de har mye rett i det.

 

Som bibel-troende kristen tror jeg ikke på sosial-darwinisme, men på det av Darwins utviklingslære som er bevist vitenskapelig. Jeg jobber mye med dyrevern og ser hvordan dyr kan ta mer ansvar og vise mer uselvisk kjærlighet og hengivenhet enn mange av oss tobente. For mange av oss nordmenn, både humanetikere og ateister, kristne, muslimer og av andre religioner, gir ofte blaffen i både Menneskerettighetene og Kardemommeloven. Alt for mange av oss nyter godt av barneslaver som gir oss billige klær, varer og tjenester. Så mange elsker fart og spenning på andres bekostning. Flere enn vi liker å tro, søker mening i livet gjennom action, mobbing, vold, seksuelle overgrep og sadisme. Støtte for sin tro og gjerninger finner de i populær-vitenskap. Genene og sosial-darwinisme forklarer og rettferdiggjør slike handlinger. Derfor var det feil å snakke om umoral, alt er opp til deg selv. Alt menneskelig er rett, var slagordet i norsk humanetikk.

 

Og for folk som elsker vold og sadisme, er hverken staten, det offentlige rom eller offentlige tjenestemenn livssynsnøytrale, men betjenter for ei tvangstrøye. Takk derfor til alle dere i offentlig styre og stell som ikke opptrer såkalt livssynsnøytralt, feigt og ullent. Vårt samfunn er bygd på kristne og humanistiske verdier. Disse verdiene kan vi ikke bevise vitenskapelig, de er basert på tro, og må forkynnes og håndheves på en god og human måte.

 

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere