Hans Birger Neergård

Alder: 76
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Hvordan er en humanist?

Publisert over 4 år siden

Spørsmål til kommunikasjonssjef Agnieszka J. Bryn i Human-Etisk Forbund: Er en humanist prega av toleranse, dialog og forståelse? Eller er det slik at medlemmer av HEF kan velge bort dette og likevel kalle seg humanister?

 

Jeg spør fordi hjemmesida og manifestet til HEF viser et redusert humanismebegrep. Humanisme som kvalitetsbegrep på ekte nestekjærlighet er redusert et minste felles multiplum. Det hevdes at «Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er.» Videre: «Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er uenige i et eller flere av manifestets formuleringer».

 

Dette er en humanisme med liten verdi. Den klarer ikke å ivareta alminnelig høflighet; mobbere kan nå titulere seg som humanister. Begrepet humanisme har blitt noe anna enn den som brukes i skole og Grunnlov. Det ser ut som det eneste krav som stilles for å kalle seg humanist er betalt medlemskap. Er det ikke mere som skal til? Hvis det stilles andre human-etiske krav; hva går de ut på? Og hvordan håndheves de?

 

Hvis humanister gjør det HEF hevder: setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, ukrenkelighet og iboende verdighet, hvorfor aksepterer da HEF at flere tillitsvalgte, konfirmantlærere og ansatte gjør det motsatte? Så langt jeg har sett og erfart gjennom et langt liv tar ikke HEF affære når disse krenker andres menneskeverd. HEF’s organisasjonssekretær glatta engang over det hele med at noen er sånn, mens andre ønsker en linje av dialog og forståelse. Mobbere fikk dermed tillatelse til å fortsette mobbinga år etter år uten å miste sin posisjon i HEF.

 

Dette er sørgelig, for HEF har en viktig oppgave å gjøre i samfunnet. Både å formidle god human-etikk/humanisme og samtidig drive en balansert og rettferdig religions og livssynskritikk. Kritikk er livsviktig, for uten realitetsorientering og selverkjennelse sporer vi alle av. Når ateister, human-etikere/humanister og HEF gjør de samme feil som meg og religion, må det påtales, ikke unnskyldes eller skjules.

 

Fylkesleder i N-T og pressesjef i HEF nekter å forklare disse misforholdene. De skriver at HEF ikke ønsker å debattere på mitt nivå. At mitt nivå ikke er godt nok opplever jeg som ei fortsettelse av tidligere mobbing. Da de skjuler seg bak sitatfusk og taushet, sender jeg spørsmålene til Agnieszka J. Bryn. Jeg gjør det i håp om at du som kommunikasjonssjef praktiserer det manifestet sier: "Humanismen har ingen … sannheter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk refleksjon." Håper derfor at du våger å reflektere kritisk sammen med meg. Jeg ber om det fordi jeg er en av de mange som ledere i HEF mobber igjen og igjen.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Mobbing, konfirmasjon og humanisme

Publisert over 4 år siden

Mobbing foregår mange steder, også i Kirka og i Human-Etisk Forbund (HEF). Men pressesjef Jens Brun-Pedersen i HEF sentralt og fylkesleder i N-T, Ulf Thyrhaug, vil ikke være med på noen syndsvedkjennelse.

I Trønder-Avisa etterlyser fylkeslederen og pressesjefen dokumentasjon på at humanister driver mobbing. Ok. Følgende er fra debatt i Trønder-Avisa, om  mobbing de selv bedriver:


Thyrhaug skrev den 30/3: «det er vel ikke å forvente at en som titulerer seg som misjonsprest har beina på jorda!». «Argumentasjonen Neergård bruker er så hinsides enhver fornuft at det ikke har noen hensikt å kommentere den». Den 2/5 stempler han mitt innlegg som «fullt av usannheter og udokumenterte påstander». Den 6/5 skriver Brun-Pedersen: «Neergård begår et stykke innlegg … som virker en smule forvirret.» Ikke rart når han tillegger meg synspunkter jeg ikke har. Videre: «… oppsiktsvekkende påstander om humanister dokumenteres ikke, naturlig nok»  

En så nedlatende tone, er den human og medmenneskelig? Hvor er respekten for meg og mine erfaringer? Karakteristikkene rammer meg som person og oppleves som mobbing.

Samtidig som de mobber meg, hyller de HEF's formålsparagraf om respekt for alle mennesker. Dette er dobbelkommunikasjon på høyt nivå.

Sjekk om karakteristikkene stemmer med det jeg har skrevet i Trønder-Avisa: Den 10/3 innlegg mot mobbing i Kirka, den 25/3 og 28/4 mot mobbing i HEF og i Humanistisk konfirmasjon. Innleggene er ikke fulle av usannheter slik fylkesleder og pressesjef hevder. Tvert om er mobbinga vel kjent og godt dokumentert, også i HEF’s arkiv. Fylkesleder og pressesjef er gamle nok til å huske:

Like før jul den 17/12-2009 raljerte formannen i Steinkjer HEF over bibel, kristne og all verdens religioner: «Dersom bare mennesker over hele verden klarte å kvitte seg med den selvpålagte skammen og skyldfølelsen religioner har innført ville de kanskje begynne å respektere hverandre som mennesker.» Dette skremte meg, for slik mobbing kjente jeg fra før. Høyt utdanna humanister på studieopphold i Norge hadde tatt HEF’s gamle utopi med seg til Etiopia. I stedet for respekt, ble det mobbing og forfølgelse. Mine venner ble torturert, min sjef drept. Se Wikipedia om Gudina Tumsa.

I mellomjula den 30/12-2009, forsøkte Organisasjonssekretæren i HEF å glatte over det hele: Noen medlemmer er slik, mens «andre ønsker en linje av dialog og forståelse». Formannen som ikke ønska dialog var dermed fri til å fortsette mobbing i HEF’s navn.

Fire måneder senere sa formannen i et intervju med Trønder-Avisa: «det er nesten flaut at intelligente mennesker kan hevde at de tror …» Redaktøren svarte den 29/4-2010: «Raljering med andres livssyn kan aldri framstå som konstruktivt. Vi tror derfor HEF i Steinkjer er tjent med å velge en leder som i større grad følger den linje som organisasjonen sentralt har lagt seg på.»

Meg bekjent har ingen i Steinkjer HEF stått opp og beklaga formannens raljering med andres livssyn. Leder av Humanistisk Konfirmasjon tok heller ikke avstand. Hvordan kunne HEF sentralt la de som brøt med offisiell linje fortsette å undervise konfirmanter? Hvordan kan de som er enig med daværende formannen undervise om ekte humanisme? Dette er dobbel-kommunikasjon.

Når medlemskap er betalt og i orden, er de som mobber pr definisjon humanister. Hvorfor har HEF orda det slik? (jfr HEF’s hjemmeside). Dette er en humanisme som er forskjellig fra den skolen og Grunnlova bygger på.

Ekte humanister er vennlige og gode. Heldigvis er det mange slike også i HEF. Bruk deres gode innflytelse slik at fylkesleder og pressesjef må følge offisiell linje, mobbing hindres og at vi får ei trivelig og human konfirmasjonsfeiring.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Gode humanister! Snakk med HEF!

Publisert over 4 år siden

Det er snart konfirmasjon og jeg har ei bønn til dere gode humanister:

Dere er mange, bruk deres gode innflytelse til å få undervisning og festtaler i borgerlig konfirmasjon bedre, slik at ingen mobbes.

Det er dårlig humanisme  når kirkelige konfirmanter omtales som undermåls. De er bevisste og har tatt like selvstendige valg som de borgerlige, mange tross mobbing i skolegården og ellers.

Humanisme finnes ikke bare i Human-Etisk Forbund (HEF). Evangeliet om Jesus, det å elske sine fiender og sin neste som seg selv, er et godt grunnlag for humanisme. Men da HEF kuppa navnet og blanda begrepene ateist, humanist og humanetiker, ble verdien av begrepet redusert. Med medlemskap i orden er også mobbere pr definisjon humanister og med i den internasjonale humanist-bevegelsa. Dette er vanskelig å forstå.

Jesus var ærlig om sin misjon. HEF er ikke det. I alle år har HEF sentralt benekta å drive misjon, forkynnelse og proselyttering. Men slik som Jehovas Vitner og Mormonere, vitner, forkynner og driver HEF kampanjer for å få folk til å melde seg ut av sin kirkelige sammenheng. Hvis kirka hadde gjort det samme for å få tak i humanister som er skuffa og tviler på HEF, hadde det blitt kalt kulturimperialisme.

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og omskolering synes å være viktig for HEF. Bort fra tolerant humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk, - og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets lysende framtid?

Hva slags framtid er det i hovmod og human-etisk moralisme? Jeg har opplevd unge idealistiske humanister misbruke makt. De hadde ingen følelse av skyld, da de hadde blitt fortalt at vold, undertrykkelse og krig alltid skyldes religion, - aldri humanetikk.  

Så hva har de lært om livet, alle de som uten å tenke kritisk sluker opplæringa rå, - og som med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre? Hvor kom disse ideene fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med intoleranse, undervise om humanisme? Hvordan kan de som driver bevisst og systematisk mobbing få beholde tittelen humanist?

En skuffa, men ekte humanist som kjenner livet på innsida av Humanismens Hus, forteller om manglende selvkritikk. Er det ikke på tide at HEF slik som kirka, innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i undervisning og liturgi? Selverkjennelse er noe borgerlige konfirmanter bør få innsikt i, på lik linje med kirkelige. Dette er en viktig del av det å være humanist, ikke bare i navnet, men også i gavnet, praksis. Syndsvedkjennelse ved å tilstå og be dem vi har synda mot om tilgivelse.

Gode humanister, bruk deres innflytelse. For godt og ondt, kjærlighet og hat, toleranse og fanatisme er blanda i så vel ateisme og humanetikk som i religion. Alle trenger vi kritikk og korrigering, både fra Gud og hverandre, ellers sporer vi av. 

    

               Med ønske om ei god og human konfirmantfeiring!Hans Birger Neergård (misjonsprest/gammel konf lærer)

Gå til innlegget

Humanisme, syndsvedkjenning og konfirmasjon

Publisert over 4 år siden

Humanisme er et viktig begrep for toleranse, respekt og kjærlighet til alle mennesker, også dem vi er uenige med. Det er krevende å være en god humanist i alle situasjoner, ikke bare i navnet, men også i gavnet, praksis.

Ikke alle klarer dette, heller ikke jeg. Selverkjennelse og syndsvedkjennelse er noe også vårens borgerlige konfirmanter bør få innsikt i.

           

               Selv om lederne benekter det, driver HEF forkynnelse, misjon og proselyttering. Slik som Jehovas Vitner og Mormonere har HEF drevet en landsomfattende en kampanje for å få folk til å melde seg ut av kirka og sin kulturelle tradisjon. I traktater viser HEF til at nye medlemmer gir gode penger til fortsatt kampanje. De lever godt av å kritisere kirka. Om kirka og kristen misjon hadde gjort det samme for å få skuffede og misfornøyde humanetikere til å melde seg ut av HEF og sin kulturelle tradisjon, ville det med all rett blitt dømt som kulturimperialisme.

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og ideologisk omskolering, synes å være en viktig del av borgerlig konfirmasjon. Bort fra den ekte og tolerante humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod og aggressiv type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets framtid? Men hva slags framtid er det i oppblåst hovmod og humanetisk moralisme?

Hvorfor lærer ikke de borgerlige selvinnsikt og syndsbekjennelse? Hva har de lært, - de som uten å tenke kritisk har slukt opplæringa rått, - og som med en fanatisk ensidighet tror seg å være mer bevisst, mer opplyst og mer etisk høyverdig enn kirkelige? Teorien stemmer ikke med virkeligheta, men fungerer bra som propaganda år etter år. Til slutt har det blitt ei human-etisk sannhet. Hvor har de fått disse falske ideene i fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med slik intoleranse, gi truverdig undervisning om humanisme? Hvordan kan lærere som mobber kirkelige konfirmanter få beholde betegnelsa humanist?

En skuffet, men ekte humanist som kjenner borgerlig konfirmasjon og livet på innsida av Humanismens hus, forteller om manglende selverkjennelse og selvkritikk. Det er kulturimperialisme når den internasjonale humanist-bevegelsa driver aggressiv verdensvid misjon for å motvirke skyldfølelse. Det er på høy tid at HEF innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i sine liturgier. Dette er ikke hinsides all fornuft, for jeg har opplevd unge idealister spore av. De startet som gode humanister, men i frustrasjon over at folk ikke skjønte sitt eget beste, ble de ansvarlige for maktmisbruk, omskolering, tortur og likvidering.

               Jesus hadde beina på jorda, han var ærlig og åpen om sin misjonsvirksomhet. Hans evangelium, nestekjærlighet og fiendekjærlighet la et godt grunnlag for ekte humanisme.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5630 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3747 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1353 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1251 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1223 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1157 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1147 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere