Hans Birger Neergård

Alder: 76
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Humanisme og manglende fasit

Publisert rundt 3 år siden

Om vi ikke våger å stå for menneskerettighetene, hvordan kan vi da være ekte humanister?

Så bra at HEF vil lytte til ungdommen, også kristne, uten at de voksne sitter på noen fasit som sier at alle religiøse tror og tenker feil.  HEF’s reklamevideo denne våren 2017 er flott, men om den er ærlig gjenstår å se.    

 

I mi ungdomstid lytta HEF lite, men brukte pekefingeren og mobba oss som tenkte annerledes og selvstendig.  Debattantene stempla kristen moral som noe unaturlig og sa at human-etikk bygger på det som er naturlig for mennesker å gjøre.  På spørsmål om overgrep og små barn til pedofile er naturlig, fikk jeg som svar at dette ikke er noe problem; sex er naturlig og godt for alle, også for barn.    

 

Samme ansvarsfraskrivelse er det når HEF sier de ikke har noen fasit når de samtaler med dagens konfirmanter.  Samme hvor fri og åpenhjertig en samtale er, så kan ikke vi voksne tillate ungdommene våre å mobbe eller krenke hverandre seksuelt.  Enten konfirmantene er kristne eller sekulære, må det sies klart og tydelig at slikt ikke er akseptabelt.  Mangel på fasit gjør også at det gode begrepet humanisme ødelegges når enhver mobber eller overgriper kan kalle seg humanist, bare medlemskapet i Human-Etisk Forbund er i orden. Mange forakter både Kardemommeloven og Menneskerettighetene. Som i dataspill ønsker de fart og spenning på andres bekostning.  Dette er brutal populær-vitenskap og den sterkestes rett.  Med forakt sies det at menneskerettigheter er ei kristen oppfinnelse.  Det er sant, og menneskerettighetene er en fasit for kristen humanisme. 

 

Denne fasiten har også gode sekulære humanister kommet fram til via vitenskap og logisk tenkning.  Og når HEF har forplikta sine konfirmantlærere på menneskerettighetene, bør det også være naturlig å fortelle ungdommene hvorfor vitenskap og logisk tenkning forplikter selv når våre naturlige lyster og drifter sier noe annet. Hvorfor later da videoreklamen som om voksne i HEF bare samtaler uten å presentere fasiten de er forpliktet på?  Om vi ikke våger å stå for en slik fasit som menneskerettighetene er, hvordan kan vi da være ekte humanister?  

Mvh Hans Birger Neergård (pensjonert misjonsprest)

 

Gå til innlegget

Menighetens brudgom

Publisert rundt 4 år siden

Brudemystikk og Samkjønna Ekteskap er BibelskSvar til Solberg og Masvie

 

Stein Solberg og Nils Andreas Masvie påpeker i papirutgaven av VL 30/5 at «Jesus holder Guds folk for å være sin brud og Lammets hustru».  Det har de rett i.

 

Men herrene snakker ikke sant når de påstår: «I DnK er dette bibelske ekteskapsspråket nå tabu». Nei, kjære venner, dette er ikke tabu. Som prest i DnK har jeg forkynt og undervist om Jesus og bruden i mange år og gjør det fremdeles med glede og takk til Herren. Guds ord har ikke bare fordømmelse for skeive legninger, men også annerkjennelse og oppreisning.  Leser vi hele Bibelen ser vi begge deler.

 

Faktisk tar DnK helheta i Guds ord mer på alvor enn Solberg og Masvie.  For bruden, Guds folk, er ikke bare en kvinne, men mange kvinner.  Bruden inkluderer også menn. Dette er polygami, trans og samkjønna ekteskap enten det er å forstå åndelig eller konkret. 

 

Ellers har dere rett: «Hvis noe trekkes fra, da har vi ikke lenger samme Kristus».  Hvordan kan dere da i artikkelen bortforklare det som står skrevet om ham som brudgom? Bibelen kan ikke skrives om, for brudemystikk, polygami og samkjønna ekteskap står svart på hvitt enten vi liker det eller ikke.

Mvh Hans Birger Neergård 

Gå til innlegget

Bibelsk Ja til Samkjønna Ekteskap

Publisert rundt 4 år siden

Skal vi være bibeltro kan vi ikke underslå eller fornekte de bibelfortellingene som støtter homofili, skeiv kjærlighet og samkjønna ekteskap. At det er to syn på mangt og mye i vår kristne tro bør ikke overraske den som kjenner sin Bibel:

Kjære bibeltro venner!

 

Ei skapelsesfortelling, ett testamente og ett syn på ekteskap var ikke nok til å forkynne Guds handlinger, vesen og vilje. Derfor starter Bibelen med to motstridende skapelses-fortellinger, to forskjellige testamenter, samt de to motpolene lov og evangelium som både fordømmer og frikjenner oss syndere. Jeg kjenner inga anna bok som så grundig lærer oss å tenke selv og ha to tanker i hodet samtidig. Dette gjør det alltid spennende å lese Bibelen. Dette gjør at debatt og demokrati har bedre vekstvilkår på kristen mark enn andre steder. 

 

Selv hva som er først og viktigst av tro og gode gjerninger, er det to syn på; apostlene Paulus og Jakob klarte ikke å bli enige om det. Begge syn har fått sin gudgitte plass i bibel og kirke. Vi melder oss ikke ut av den grunn.  

 

Vi slutter heller ikke å lese Davids salmer i kirka eller på bedehuset selv om han hadde et anna syn på ekteskap og samliv enn oss. Kong David var gift med flere kvinner på samme tid. I tillegg hadde han et utsvevende seksualliv og unge miss Israel til å holde seg varm om natta. Likevel var homofil kjærlighet, kjærligheten til Jonatan bedre enn kvinners kjærlighet: «For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet» (2. Sam 1,26). Hvis Bibelen er Guds ord til oss er også dette noe vi må respektere.

 

Til mann og kvinne skapte Gud Adam og Eva. Ja, til det skapte han de fleste av oss. Men det betyr ikke at alle mennesker er skapt slik eller at alle må oppføre seg slik. Jesus anerkjente de som er skapt annerledes og at de dermed lever på en annen måte: Noen er og lever som evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv (Matt 19,12).

 

Fra mors liv fødes det også hvert år mange barn med uklar kjønnsidentitet, de har ikke fått tydelige kjønnsorgan. Andre har fått dobbelt opp med både penis og vagina. De er tvekjønna og kan være både kvinne og mann samtidig. Fra mors liv kommer atter andre med indre organer eller en psyke som er forskjellig fra de ytre kjennetegn. Hva slags kjønn hver enkelt av dem er og hvilket kjønn de skal gifte seg med, har Gud overlatt til dem selv å finne ut av. Det har ingen av oss andre autoritet til å avgjøre.

 

 

Fra mors liv kommer også de som har så skeive legninger at de tiltrekkes erotisk av mektige bygninger. For meg som heterofil oppleves dette som absurd, men er det likevel ikke. I Åpenbaringa 21,2 leser vi det utenkelige: at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen gjort i stand og pyntet «som en brud» for sin brudgom.

 

Vi heterofile trenger ikke gater og bygninger som en brud, men det finnes andre som trenger akkurat det. Og når Gud anerkjenner slike legninger ved å gi dem det de trenger, kan ikke vi som vil være bibeltro fordømme det. Vi bør heller si Takk og Halleluja for at Guds nåde og omsorg også gjelder folk med uvanlige og skeive behov.

 

Åpenbaringa 19, 6-9 er mer enn en storslått velkomstfest, det er en bryllupsfest. Bryllup feires for inngåelse av ekteskap; her mellom Jesus og hans brud. Når Lammets brud er den frelste menighet med alle sine kvinner og menn, hvordan kan vi da si at polygami og samkjønna ekteskap er ubibelsk?  

 

           Guds ord beskriver saligheta på mange måter. Her er det er flere syn og tydeligvis noe for enhver smak og legning. Å fornekte bilder og beskrivelser vi ikke liker forandrer ingenting. Selv om vi melder oss ut av kirka og bibelselskapet står Guds løfter fremdeles å lese i Den Hellige Skrift. 

                                                Mvh Hans Birger Neergård (gml misjonsprest).

Gå til innlegget

Hvordan er en humanist?

Publisert rundt 5 år siden

Spørsmål til kommunikasjonssjef Agnieszka J. Bryn i Human-Etisk Forbund: Er en humanist prega av toleranse, dialog og forståelse? Eller er det slik at medlemmer av HEF kan velge bort dette og likevel kalle seg humanister?

 

Jeg spør fordi hjemmesida og manifestet til HEF viser et redusert humanismebegrep. Humanisme som kvalitetsbegrep på ekte nestekjærlighet er redusert et minste felles multiplum. Det hevdes at «Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er.» Videre: «Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er uenige i et eller flere av manifestets formuleringer».

 

Dette er en humanisme med liten verdi. Den klarer ikke å ivareta alminnelig høflighet; mobbere kan nå titulere seg som humanister. Begrepet humanisme har blitt noe anna enn den som brukes i skole og Grunnlov. Det ser ut som det eneste krav som stilles for å kalle seg humanist er betalt medlemskap. Er det ikke mere som skal til? Hvis det stilles andre human-etiske krav; hva går de ut på? Og hvordan håndheves de?

 

Hvis humanister gjør det HEF hevder: setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, ukrenkelighet og iboende verdighet, hvorfor aksepterer da HEF at flere tillitsvalgte, konfirmantlærere og ansatte gjør det motsatte? Så langt jeg har sett og erfart gjennom et langt liv tar ikke HEF affære når disse krenker andres menneskeverd. HEF’s organisasjonssekretær glatta engang over det hele med at noen er sånn, mens andre ønsker en linje av dialog og forståelse. Mobbere fikk dermed tillatelse til å fortsette mobbinga år etter år uten å miste sin posisjon i HEF.

 

Dette er sørgelig, for HEF har en viktig oppgave å gjøre i samfunnet. Både å formidle god human-etikk/humanisme og samtidig drive en balansert og rettferdig religions og livssynskritikk. Kritikk er livsviktig, for uten realitetsorientering og selverkjennelse sporer vi alle av. Når ateister, human-etikere/humanister og HEF gjør de samme feil som meg og religion, må det påtales, ikke unnskyldes eller skjules.

 

Fylkesleder i N-T og pressesjef i HEF nekter å forklare disse misforholdene. De skriver at HEF ikke ønsker å debattere på mitt nivå. At mitt nivå ikke er godt nok opplever jeg som ei fortsettelse av tidligere mobbing. Da de skjuler seg bak sitatfusk og taushet, sender jeg spørsmålene til Agnieszka J. Bryn. Jeg gjør det i håp om at du som kommunikasjonssjef praktiserer det manifestet sier: "Humanismen har ingen … sannheter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk refleksjon." Håper derfor at du våger å reflektere kritisk sammen med meg. Jeg ber om det fordi jeg er en av de mange som ledere i HEF mobber igjen og igjen.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere