Hans Birger Neergård

Alder: 76
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Adam og Eva var ikke alene

Publisert 22 dager siden

Bibelen forteller om flere folk på Adams tid. Underslår vi dette, gjør vi Gud ansvarlig for blodskam / incest og innavl.

Det er ikke tilfeldig, men med vitende og vilje at Bibelen innledes med to motstridende skapelsesfortellinger.  Sammen er de Bibelens forord og bruksanvisning.  Sammen lar de oss møte Gud og slangen, bildespråk og lignelser, paradis og smerte, godt og ondt, lov og evangelium.  


Guds ord er fantastisk, like paradoksalt og komplisert som skaperverket. Slik må det også være når det alt har samme opphav.  Bibelen er ærlig og realistisk; den lærer oss å ta ansvar og tenke sjøl, slik Adam og Eva måtte gjøre i Edens hage.  


Vitenskapen og utviklingslæra starta da Gud ba Adam om å studere dyra for å gi dem navn og forsøke å finne sin make blant dem.  Som så mange vitenskapsmenn var Darwin teolog og kjente sin Bibel bedre enn folk flest.  Slik tok han på alvor det Bibelen forteller om skapelse og evolusjon.            


I den første skapelsesfortellinga ble dyra skapt før Adam og Eva, mens Adam var den første som ble skapt i den andre.  Sammen forteller de på hvert sitt vis: at Gud skapte dyr og mennesker ved to forskjellige anledninger og på to forskjellige måter.  Bokstavelig talt forteller de om hvert sitt menneskepar, til sammen to forskjellige par.  At begge par kalles Adam og Eva bør ikke forbause oss mer enn at det også i vår tid finnes flere parfolk som heter det.  Bibelen sier da heller aldri at den første Adam og Eva var de eneste mennesker på jord.     

                                

Guds ord forteller også om helt andre folk på jord, og at Kain var redd for å bli drept av dem.  Kampen for tilværelsa der de sterkeste og smarteste overlever, begynte i den andre skapelsesfortellinga.  Her var ikke alt overmåte godt slik som i den første.  Tvert imot måtte Adam og Eva passe seg for farer og ta ansvar for sin egen skjebne.  Vakthold kom først etter at det var for sent.  


Edens hage var vakker, men farlig.  Midt i hagen sto et fantastisk tre med fristende frukt som kunne gi erfaring og kunnskap om godt og ondt.  Noe det gjorde helt bokstavelig.  I hagen var det også ville, listige dyr og en slange som var listigere enn dem alle.  All listighet forteller om kamp for tilværelsa med lureri og lidelse som resultat.  Døden var tydeligvis ikke noe ukjent, ellers ville advarselen om død ha vært totalt uforståelig.  


En slange med talens makt og evne til å resonere og argumentere på overbevisende vis, forteller om et nært slektskap mellom dyr og mennesker.  Slangen var bedre tilpassa livet i Edens hage enn Adam og Eva.  De ble drevet ut, mens satan fortsatt hadde fri adgang til Gud ifølge Jobs bok.  Som en fallen engel visste slangen at Herren er langmodig og sen til å straffe synd.  Slik kunne slangen lokke og forsikre Adam og Eva om at de slett ikke kom til å dø den dagen de spiste forbuden frukt.  Slangen fikk rett; de døde verken fysisk eller åndelig.  I stedet ble de velsigna med en utrolig, lang livsdag som ingen av oss andre kan ha håp om; faktisk flere hundre år!  ‘Dag’ i skapelsesfortellingene betyr derfor ikke nødvendigvis 24-timer.      


I sin tur ble Kain drevet ut av foreldrenes land.  Dette som straff for at han hadde drept Abel, sin bror.  Som fredløs og flyktning var Kain redd for å bli drept av andre folk samme hvor han tok veien.  Bibelen forteller ikke noe om hvordan disse farlige menneskene hadde blitt til, bare at de var der som en reell fare for Kain.  Gud ham derfor et helt spesielt merke i panna til beskyttelse, slik at ingen som fant ham skulle tørre å slå ham i hjel.  Merket advarte potensielle mordere med blodhevn som trussel og avskrekkelse.  Om noen drepte Kain, skulle det hevnes 7 ganger.  Det betyr at det måtte finnes minst 7 andre mennesker å utføre blodhevn på.  


Syv personer fantes ikke hos Adam og Eva; de var barnløse etter å ha mista Abel og Kain.  Det var først langt senere i bibelhistoria at de fikk flere sønner og tilslutt døtre.  Derfor fantes det inga søster Kain kunne røve med seg før han kom til et bebodd land kalt Nod, Øst for Eden.  Der var han sammen med sin kvinne, forteller Guds ord, som umulig kunne ha kalt ei søster for hans kvinne.  Uten å begå blodskam / incest eller innavl, fikk han sønnen Henok.  Sjalusi og rasehat kunne ha flamma opp når flyktningen lyktes bedre i kjærlighet og arbeid enn lokalbefolkninga.  Men med Guds merke i panna var han bedre tilpassa kampen for tilværelsa enn de andre.  Slik slo han seg fram som byggmester.  Bibelen forteller at Kain faktisk bygde en by og kalte den opp etter sin sønn.  Ingen kjernefamilie på 3 kan bygge en by helt alene.  Slik forteller Guds ord at det fantes mange mennesker i landet Nod som trengte både hus og arbeid i Henok by.  

Gå til innlegget

Frustrert medlem i HEF?

Publisert 9 måneder siden

Gled deg over alle humanister i kirka.

Humanetikere har protestert kraftig mot å få uønska brev og meldinger fra kirka. Hvorfor sender da Human Etisk Forbund meldinger til kirke-medlemmer på epost?


I flere forskjellige reklamesendinger til min epostkonto, har HEF spurt: «Ufrivillig medlem i kirken?».  Nei, men jeg er ufrivillig mottaker av HEFs negative misjonering. Å oppfordre folk til å gå ut av sin tradisjon og kulturelle sammenheng er kulturimperialisme.


Det ville det også være, om kirka sendte samme type post til HEFs medlemmer. I en så stor medlemsmasse vil det alltid være noen som ikke lenger deler et ateistisk livssyn, men som fortsetter i organisasjonen fordi det er tradisjon i familien og blant kompiser. 


En som uoppfordra meldte seg ut av HEF og inn i kirka, var skuffa over Humanismens Hus.  Ved å betale kontingent, hadde aggressive mobbere fått rett til å kalle seg humanister og oppnå tillitsverv. Humanisme var ikke lenger ei kvalitetsbetegnelse av edelt og uselvisk arbeid for menneskeverd. 


Da HEF har utvatna begrepet, kaller Wikipedia Franz Fanon en humanist. At han fikk geriljabevegelser i flere verdensdeler til å likvidere uskyldige mennesker, for å skremme andre uskyldige til lydighet, kan umulig være humanisme. 

         

Humanisme ville det være om HEF - i stedet for utmelding - hadde noe positivt å utfordre meg på i sine emailer. Da ville jeg motta dem med takk og glede; for gode humanetikere har jeg opplevd fellesskap og samarbeid med. I symbiose med kirke og kristen misjon har jeg sett at humanetikk kan fungere som ekte humanisme.  


Men på egne ben og som motstander av kirke og kristen tro, blir humanetikk lett arrogant og totalitær. Illusjonen om at livssyn og etikk kan bygges på vitenskap, er ei overtro som har skapt mange tragedier. Virkningshistoria til humanetikk, marxistisk humanisme og den internasjonale humanistbevegelse er like blodig og urettferdig som evolusjonen er det. At sosial-darwinisme er vitenskap, er ei mager trøst for ofrene:


Eksempelvis ble det forskrekkelig i 1964 da psykiater Lars Ullerstam og Pax forlag baserte etikken på det som den gang var god vitenskap. I boka «De seksuelle minoriteter» ble pedofili og incest anbefalt som noe godt og bra for barn og voksne. Hvordan hjelpe dem som blir kalt perverse til seksuell lykke? Det var oppdraget i ‘hjelpeprosjektet’ psykiateren og Pax starta. Siden da har overgripere reist frimodig rundt i verden. Med støtte i vitenskap ble sex med små barn normalisert av liberale livssynshumanister som sa at sex er godt for alle uansett alder. Det humanetiske kamerater kalte frihet fra det hinsidige og hemmende kristen seksualmoral, førte til misbruk, overgrep og slaveri for andre. Dette er et stort og økende problem, som politiet ikke klarer å løse. 


Overgrep foregår også i kirke og misjon. Alle trenger vi kritikk og korrigering. Ingen av oss er så gode at vi forstår eller mestrer alt. Uten kritikk og realitetsorientering sporer vi så lett av fra våre gode målsetninger. Derfor er syndsbekjennelse viktig i gudstjenestene. Det bør også få sin plass i HEFs liturgier om de skal bli ærlige overfor livet slik som det leves.  Da først kan vi kalle oss humanister.  


«1 av 2 nordmenn sier de har et humanistisk livssyn» skriver HEF. Så bra! tenker jeg. «Mange er likevel medlem i kirken», klager HEF i sine epostmeldinger til meg. Klagen er urettferdig, da medlemskap i kirka er god tradisjon og viktig kultur for folk flest med eller uten ei personlig tro. Kirka er vår mor og har tro nok for alle; jfr. virkningen av venners tro i evangeliet.  


Også jeg har et humanistisk livssyn. Det er kristent og kirkelig slik det har vært tradisjon og kultur for lenge før HEF ble stifta. Det er derfor både rett og naturlig at det er flere humanister i kirke og kristen misjon enn i HEF. Dette er noe gode humanetikere gleder seg over.  


Dette og mye anna har jeg skrevet om i boka Kulturkræsj som kom ut på Embla Akademisk nå i sommer. Responsen fra humanetikere har vært positiv. Boka forteller om kampen mellom marxisme, ateisme, kristendom og islam i Etiopia og Norge. Samtidig oppfordrer den til respekt og samarbeid. Ingen av oss er så store og flinke at vi ikke trenger hjelp fra hverandre. I stedet for utmeldingsmailer må det samarbeid til, skal vi kunne løse de presserende problemene som vitenskap og vår levemåte har påført mennesker, dyr og natur over hele kloden.  Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Evolusjon og Påske

Publisert over 2 år siden

Kan noen hjelpe meg å forstå evolusjon og lidelse? Hvorfor lar Gud uskyldige dø og mordere leve?


«Det er de beste som dør», skrev Nordahl Grieg under siste verdenskrig. Slik er det også i Ur-historia som leses i kirkene nå i oppkjøringa til påske. Den gudfryktige Abel som hadde Herrens velbehag, ble den første martyr vi kjenner. Den som fikk beskyttelse mot farlige folk, var morderen Kain. Han ble også velsigna med et langt liv, kone, barn og suksess som grunnlegger av en hel by. Ulydighet mot Gud og syndefallet til tross, Adam og Eva ble også velsigna med et langt liv. De døde ikke den dag de spiste av det forbudte treet, selv om det var Guds ord og en akutt fare. For fristeren brukte det han visste om Gud til sin fordel; han visste at Vår Herre er langmodig og full av nåde mot syndere.

 

Darwin kjente sin bibel; slik som flere vitenskapsmenn hadde han studert teologi. I siste utgave av «Artenes Opprinnelse», skrev han at Gud skapte naturlover som kunne frembringe dyr og mennesker ved evolusjon. Leser vi Bibelen ordrett og med respekt, ser vi at Darwin hadde rett. Den Hellige Skrift begynner med to forskjellige skapelsesfortellinger. De lar seg ikke klippe og lime til ei fortelling der alt foregår på 6 dager. Slik utfordrer Bibelen oss til å tro dem begge som de paradoksale lignelsene de er. Begge er like viktige. Dermed utfordres vi til å sammenligne og drive forskning. Vitenskapen starta da Adam fikk beskjed om å gi dyra navn. Da måtte han drive feltstudium. Darwin fortsatte arbeidet.

 

Alt var skapt svært godt. Men betyr det at alt var fredelig og harmonisk i paradis? På sitt ærlige vis forteller Bibelen at kampen for tilværelsa rådde grunnen allerede fra begynnelsa av, og ikke bare etter syndefallet. At slangen var det listigste av alle dyr, forteller at det var flere listige dyr i Edens hage. Og som ikke det var farlig nok, planta Gud i tillegg et livsfarlig tre. Spiste Adam og Eva av det skulle de dø samme dag. Advarselen viser at døden var et kjent fenomen. Hadde det å dø vært noe ukjent, hadde advarselen vært uforståelig og meningsløs.

 

Det var med vitende og vilje at Gud planta treet midt i hagen og ikke i et bortgjemt hjørne eller skjult bak et gjerde eller vokta av kjeruber. Resultatet; syndefallet var forutsett, slik Bibelen forteller om Guds frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Alt dette overgår min forstand. Jeg bruker derfor min rett som troende til å klage til Skaperen over all lidelse evolusjon og den sterkestes rett forårsaker.

 

Like lite som jeg forstår Gud, like lite begriper jeg meg på folk som ønsker å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen. For meg er det ubegripelig at noen betrakter det som godt og rett at svake individer må bukke under. Hvorfor er evolusjon viktigere enn all den frykt og lidelse den forårsaker? Håper noen som elsker frittgående rovdyr kan forklare det. Forhåpentligvis kan ditt svar kaste lys over hvorfor lidelse og kamp er så viktig i Guds skaper- og frelsesverk.

 

Ellers er også jeg fasinert av store rovdyr. For selv om de må drepe for å leve, er de ikke alltid ufølsomme lystmordere. Jeg har sett og opplevd hvordan de noen ganger kan la nåde gå for rett. Kjærlighet og omsorg er viktig for evolusjonen.

 

I tillegg forteller Guds ord om ei framtid da ulv og lam skal beite fredelig sammen. Derfor er påska viktig for meg. «Det er de beste som dør». Ja, og Jesus var den aller beste. Han gav sitt liv for oss alle og hele skaperverket. Jeg gleder meg til gudstjenestene der vi kan takke for at han gikk inn i all verdens lidelse, døde og sto opp til et nytt liv. Et liv der saligprisningene i Matteus 5 gjelder for hele skaperverket som vrir seg i smerte og lengter etter Jesu Kristi dag. Det inkluderer Abel, alt og alle som lir urett: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres.». God fastetid og påske!

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Humanisme og manglende fasit

Publisert rundt 3 år siden

Om vi ikke våger å stå for menneskerettighetene, hvordan kan vi da være ekte humanister?

Så bra at HEF vil lytte til ungdommen, også kristne, uten at de voksne sitter på noen fasit som sier at alle religiøse tror og tenker feil.  HEF’s reklamevideo denne våren 2017 er flott, men om den er ærlig gjenstår å se.    

 

I mi ungdomstid lytta HEF lite, men brukte pekefingeren og mobba oss som tenkte annerledes og selvstendig.  Debattantene stempla kristen moral som noe unaturlig og sa at human-etikk bygger på det som er naturlig for mennesker å gjøre.  På spørsmål om overgrep og små barn til pedofile er naturlig, fikk jeg som svar at dette ikke er noe problem; sex er naturlig og godt for alle, også for barn.    

 

Samme ansvarsfraskrivelse er det når HEF sier de ikke har noen fasit når de samtaler med dagens konfirmanter.  Samme hvor fri og åpenhjertig en samtale er, så kan ikke vi voksne tillate ungdommene våre å mobbe eller krenke hverandre seksuelt.  Enten konfirmantene er kristne eller sekulære, må det sies klart og tydelig at slikt ikke er akseptabelt.  Mangel på fasit gjør også at det gode begrepet humanisme ødelegges når enhver mobber eller overgriper kan kalle seg humanist, bare medlemskapet i Human-Etisk Forbund er i orden. Mange forakter både Kardemommeloven og Menneskerettighetene. Som i dataspill ønsker de fart og spenning på andres bekostning.  Dette er brutal populær-vitenskap og den sterkestes rett.  Med forakt sies det at menneskerettigheter er ei kristen oppfinnelse.  Det er sant, og menneskerettighetene er en fasit for kristen humanisme. 

 

Denne fasiten har også gode sekulære humanister kommet fram til via vitenskap og logisk tenkning.  Og når HEF har forplikta sine konfirmantlærere på menneskerettighetene, bør det også være naturlig å fortelle ungdommene hvorfor vitenskap og logisk tenkning forplikter selv når våre naturlige lyster og drifter sier noe annet. Hvorfor later da videoreklamen som om voksne i HEF bare samtaler uten å presentere fasiten de er forpliktet på?  Om vi ikke våger å stå for en slik fasit som menneskerettighetene er, hvordan kan vi da være ekte humanister?  

Mvh Hans Birger Neergård (pensjonert misjonsprest)

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere