Hans Birger Neergård

Alder: 75
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Frustrert medlem i HEF?

Publisert 3 måneder siden

Gled deg over alle humanister i kirka.

Humanetikere har protestert kraftig mot å få uønska brev og meldinger fra kirka. Hvorfor sender da Human Etisk Forbund meldinger til kirke-medlemmer på epost?


I flere forskjellige reklamesendinger til min epostkonto, har HEF spurt: «Ufrivillig medlem i kirken?».  Nei, men jeg er ufrivillig mottaker av HEFs negative misjonering. Å oppfordre folk til å gå ut av sin tradisjon og kulturelle sammenheng er kulturimperialisme.


Det ville det også være, om kirka sendte samme type post til HEFs medlemmer. I en så stor medlemsmasse vil det alltid være noen som ikke lenger deler et ateistisk livssyn, men som fortsetter i organisasjonen fordi det er tradisjon i familien og blant kompiser. 


En som uoppfordra meldte seg ut av HEF og inn i kirka, var skuffa over Humanismens Hus.  Ved å betale kontingent, hadde aggressive mobbere fått rett til å kalle seg humanister og oppnå tillitsverv. Humanisme var ikke lenger ei kvalitetsbetegnelse av edelt og uselvisk arbeid for menneskeverd. 


Da HEF har utvatna begrepet, kaller Wikipedia Franz Fanon en humanist. At han fikk geriljabevegelser i flere verdensdeler til å likvidere uskyldige mennesker, for å skremme andre uskyldige til lydighet, kan umulig være humanisme. 

         

Humanisme ville det være om HEF - i stedet for utmelding - hadde noe positivt å utfordre meg på i sine emailer. Da ville jeg motta dem med takk og glede; for gode humanetikere har jeg opplevd fellesskap og samarbeid med. I symbiose med kirke og kristen misjon har jeg sett at humanetikk kan fungere som ekte humanisme.  


Men på egne ben og som motstander av kirke og kristen tro, blir humanetikk lett arrogant og totalitær. Illusjonen om at livssyn og etikk kan bygges på vitenskap, er ei overtro som har skapt mange tragedier. Virkningshistoria til humanetikk, marxistisk humanisme og den internasjonale humanistbevegelse er like blodig og urettferdig som evolusjonen er det. At sosial-darwinisme er vitenskap, er ei mager trøst for ofrene:


Eksempelvis ble det forskrekkelig i 1964 da psykiater Lars Ullerstam og Pax forlag baserte etikken på det som den gang var god vitenskap. I boka «De seksuelle minoriteter» ble pedofili og incest anbefalt som noe godt og bra for barn og voksne. Hvordan hjelpe dem som blir kalt perverse til seksuell lykke? Det var oppdraget i ‘hjelpeprosjektet’ psykiateren og Pax starta. Siden da har overgripere reist frimodig rundt i verden. Med støtte i vitenskap ble sex med små barn normalisert av liberale livssynshumanister som sa at sex er godt for alle uansett alder. Det humanetiske kamerater kalte frihet fra det hinsidige og hemmende kristen seksualmoral, førte til misbruk, overgrep og slaveri for andre. Dette er et stort og økende problem, som politiet ikke klarer å løse. 


Overgrep foregår også i kirke og misjon. Alle trenger vi kritikk og korrigering. Ingen av oss er så gode at vi forstår eller mestrer alt. Uten kritikk og realitetsorientering sporer vi så lett av fra våre gode målsetninger. Derfor er syndsbekjennelse viktig i gudstjenestene. Det bør også få sin plass i HEFs liturgier om de skal bli ærlige overfor livet slik som det leves.  Da først kan vi kalle oss humanister.  


«1 av 2 nordmenn sier de har et humanistisk livssyn» skriver HEF. Så bra! tenker jeg. «Mange er likevel medlem i kirken», klager HEF i sine epostmeldinger til meg. Klagen er urettferdig, da medlemskap i kirka er god tradisjon og viktig kultur for folk flest med eller uten ei personlig tro. Kirka er vår mor og har tro nok for alle; jfr. virkningen av venners tro i evangeliet.  


Også jeg har et humanistisk livssyn. Det er kristent og kirkelig slik det har vært tradisjon og kultur for lenge før HEF ble stifta. Det er derfor både rett og naturlig at det er flere humanister i kirke og kristen misjon enn i HEF. Dette er noe gode humanetikere gleder seg over.  


Dette og mye anna har jeg skrevet om i boka Kulturkræsj som kom ut på Embla Akademisk nå i sommer. Responsen fra humanetikere har vært positiv. Boka forteller om kampen mellom marxisme, ateisme, kristendom og islam i Etiopia og Norge. Samtidig oppfordrer den til respekt og samarbeid. Ingen av oss er så store og flinke at vi ikke trenger hjelp fra hverandre. I stedet for utmeldingsmailer må det samarbeid til, skal vi kunne løse de presserende problemene som vitenskap og vår levemåte har påført mennesker, dyr og natur over hele kloden.  Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Evolusjon og Påske

Publisert over 1 år siden

Kan noen hjelpe meg å forstå evolusjon og lidelse? Hvorfor lar Gud uskyldige dø og mordere leve?


«Det er de beste som dør», skrev Nordahl Grieg under siste verdenskrig. Slik er det også i Ur-historia som leses i kirkene nå i oppkjøringa til påske. Den gudfryktige Abel som hadde Herrens velbehag, ble den første martyr vi kjenner. Den som fikk beskyttelse mot farlige folk, var morderen Kain. Han ble også velsigna med et langt liv, kone, barn og suksess som grunnlegger av en hel by. Ulydighet mot Gud og syndefallet til tross, Adam og Eva ble også velsigna med et langt liv. De døde ikke den dag de spiste av det forbudte treet, selv om det var Guds ord og en akutt fare. For fristeren brukte det han visste om Gud til sin fordel; han visste at Vår Herre er langmodig og full av nåde mot syndere.

 

Darwin kjente sin bibel; slik som flere vitenskapsmenn hadde han studert teologi. I siste utgave av «Artenes Opprinnelse», skrev han at Gud skapte naturlover som kunne frembringe dyr og mennesker ved evolusjon. Leser vi Bibelen ordrett og med respekt, ser vi at Darwin hadde rett. Den Hellige Skrift begynner med to forskjellige skapelsesfortellinger. De lar seg ikke klippe og lime til ei fortelling der alt foregår på 6 dager. Slik utfordrer Bibelen oss til å tro dem begge som de paradoksale lignelsene de er. Begge er like viktige. Dermed utfordres vi til å sammenligne og drive forskning. Vitenskapen starta da Adam fikk beskjed om å gi dyra navn. Da måtte han drive feltstudium. Darwin fortsatte arbeidet.

 

Alt var skapt svært godt. Men betyr det at alt var fredelig og harmonisk i paradis? På sitt ærlige vis forteller Bibelen at kampen for tilværelsa rådde grunnen allerede fra begynnelsa av, og ikke bare etter syndefallet. At slangen var det listigste av alle dyr, forteller at det var flere listige dyr i Edens hage. Og som ikke det var farlig nok, planta Gud i tillegg et livsfarlig tre. Spiste Adam og Eva av det skulle de dø samme dag. Advarselen viser at døden var et kjent fenomen. Hadde det å dø vært noe ukjent, hadde advarselen vært uforståelig og meningsløs.

 

Det var med vitende og vilje at Gud planta treet midt i hagen og ikke i et bortgjemt hjørne eller skjult bak et gjerde eller vokta av kjeruber. Resultatet; syndefallet var forutsett, slik Bibelen forteller om Guds frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Alt dette overgår min forstand. Jeg bruker derfor min rett som troende til å klage til Skaperen over all lidelse evolusjon og den sterkestes rett forårsaker.

 

Like lite som jeg forstår Gud, like lite begriper jeg meg på folk som ønsker å ha ulv og andre rovdyr gående fritt ute i naturen. For meg er det ubegripelig at noen betrakter det som godt og rett at svake individer må bukke under. Hvorfor er evolusjon viktigere enn all den frykt og lidelse den forårsaker? Håper noen som elsker frittgående rovdyr kan forklare det. Forhåpentligvis kan ditt svar kaste lys over hvorfor lidelse og kamp er så viktig i Guds skaper- og frelsesverk.

 

Ellers er også jeg fasinert av store rovdyr. For selv om de må drepe for å leve, er de ikke alltid ufølsomme lystmordere. Jeg har sett og opplevd hvordan de noen ganger kan la nåde gå for rett. Kjærlighet og omsorg er viktig for evolusjonen.

 

I tillegg forteller Guds ord om ei framtid da ulv og lam skal beite fredelig sammen. Derfor er påska viktig for meg. «Det er de beste som dør». Ja, og Jesus var den aller beste. Han gav sitt liv for oss alle og hele skaperverket. Jeg gleder meg til gudstjenestene der vi kan takke for at han gikk inn i all verdens lidelse, døde og sto opp til et nytt liv. Et liv der saligprisningene i Matteus 5 gjelder for hele skaperverket som vrir seg i smerte og lengter etter Jesu Kristi dag. Det inkluderer Abel, alt og alle som lir urett: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres.». God fastetid og påske!

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til innlegget

Humanisme og manglende fasit

Publisert over 2 år siden

Om vi ikke våger å stå for menneskerettighetene, hvordan kan vi da være ekte humanister?

Så bra at HEF vil lytte til ungdommen, også kristne, uten at de voksne sitter på noen fasit som sier at alle religiøse tror og tenker feil.  HEF’s reklamevideo denne våren 2017 er flott, men om den er ærlig gjenstår å se.    

 

I mi ungdomstid lytta HEF lite, men brukte pekefingeren og mobba oss som tenkte annerledes og selvstendig.  Debattantene stempla kristen moral som noe unaturlig og sa at human-etikk bygger på det som er naturlig for mennesker å gjøre.  På spørsmål om overgrep og små barn til pedofile er naturlig, fikk jeg som svar at dette ikke er noe problem; sex er naturlig og godt for alle, også for barn.    

 

Samme ansvarsfraskrivelse er det når HEF sier de ikke har noen fasit når de samtaler med dagens konfirmanter.  Samme hvor fri og åpenhjertig en samtale er, så kan ikke vi voksne tillate ungdommene våre å mobbe eller krenke hverandre seksuelt.  Enten konfirmantene er kristne eller sekulære, må det sies klart og tydelig at slikt ikke er akseptabelt.  Mangel på fasit gjør også at det gode begrepet humanisme ødelegges når enhver mobber eller overgriper kan kalle seg humanist, bare medlemskapet i Human-Etisk Forbund er i orden. Mange forakter både Kardemommeloven og Menneskerettighetene. Som i dataspill ønsker de fart og spenning på andres bekostning.  Dette er brutal populær-vitenskap og den sterkestes rett.  Med forakt sies det at menneskerettigheter er ei kristen oppfinnelse.  Det er sant, og menneskerettighetene er en fasit for kristen humanisme. 

 

Denne fasiten har også gode sekulære humanister kommet fram til via vitenskap og logisk tenkning.  Og når HEF har forplikta sine konfirmantlærere på menneskerettighetene, bør det også være naturlig å fortelle ungdommene hvorfor vitenskap og logisk tenkning forplikter selv når våre naturlige lyster og drifter sier noe annet. Hvorfor later da videoreklamen som om voksne i HEF bare samtaler uten å presentere fasiten de er forpliktet på?  Om vi ikke våger å stå for en slik fasit som menneskerettighetene er, hvordan kan vi da være ekte humanister?  

Mvh Hans Birger Neergård (pensjonert misjonsprest)

 

Gå til innlegget

Menighetens brudgom

Publisert over 3 år siden

Brudemystikk og Samkjønna Ekteskap er BibelskSvar til Solberg og Masvie

 

Stein Solberg og Nils Andreas Masvie påpeker i papirutgaven av VL 30/5 at «Jesus holder Guds folk for å være sin brud og Lammets hustru».  Det har de rett i.

 

Men herrene snakker ikke sant når de påstår: «I DnK er dette bibelske ekteskapsspråket nå tabu». Nei, kjære venner, dette er ikke tabu. Som prest i DnK har jeg forkynt og undervist om Jesus og bruden i mange år og gjør det fremdeles med glede og takk til Herren. Guds ord har ikke bare fordømmelse for skeive legninger, men også annerkjennelse og oppreisning.  Leser vi hele Bibelen ser vi begge deler.

 

Faktisk tar DnK helheta i Guds ord mer på alvor enn Solberg og Masvie.  For bruden, Guds folk, er ikke bare en kvinne, men mange kvinner.  Bruden inkluderer også menn. Dette er polygami, trans og samkjønna ekteskap enten det er å forstå åndelig eller konkret. 

 

Ellers har dere rett: «Hvis noe trekkes fra, da har vi ikke lenger samme Kristus».  Hvordan kan dere da i artikkelen bortforklare det som står skrevet om ham som brudgom? Bibelen kan ikke skrives om, for brudemystikk, polygami og samkjønna ekteskap står svart på hvitt enten vi liker det eller ikke.

Mvh Hans Birger Neergård 

Gå til innlegget

Bibelsk Ja til Samkjønna Ekteskap

Publisert over 3 år siden

Skal vi være bibeltro kan vi ikke underslå eller fornekte de bibelfortellingene som støtter homofili, skeiv kjærlighet og samkjønna ekteskap. At det er to syn på mangt og mye i vår kristne tro bør ikke overraske den som kjenner sin Bibel:

Kjære bibeltro venner!

 

Ei skapelsesfortelling, ett testamente og ett syn på ekteskap var ikke nok til å forkynne Guds handlinger, vesen og vilje. Derfor starter Bibelen med to motstridende skapelses-fortellinger, to forskjellige testamenter, samt de to motpolene lov og evangelium som både fordømmer og frikjenner oss syndere. Jeg kjenner inga anna bok som så grundig lærer oss å tenke selv og ha to tanker i hodet samtidig. Dette gjør det alltid spennende å lese Bibelen. Dette gjør at debatt og demokrati har bedre vekstvilkår på kristen mark enn andre steder. 

 

Selv hva som er først og viktigst av tro og gode gjerninger, er det to syn på; apostlene Paulus og Jakob klarte ikke å bli enige om det. Begge syn har fått sin gudgitte plass i bibel og kirke. Vi melder oss ikke ut av den grunn.  

 

Vi slutter heller ikke å lese Davids salmer i kirka eller på bedehuset selv om han hadde et anna syn på ekteskap og samliv enn oss. Kong David var gift med flere kvinner på samme tid. I tillegg hadde han et utsvevende seksualliv og unge miss Israel til å holde seg varm om natta. Likevel var homofil kjærlighet, kjærligheten til Jonatan bedre enn kvinners kjærlighet: «For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet» (2. Sam 1,26). Hvis Bibelen er Guds ord til oss er også dette noe vi må respektere.

 

Til mann og kvinne skapte Gud Adam og Eva. Ja, til det skapte han de fleste av oss. Men det betyr ikke at alle mennesker er skapt slik eller at alle må oppføre seg slik. Jesus anerkjente de som er skapt annerledes og at de dermed lever på en annen måte: Noen er og lever som evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv (Matt 19,12).

 

Fra mors liv fødes det også hvert år mange barn med uklar kjønnsidentitet, de har ikke fått tydelige kjønnsorgan. Andre har fått dobbelt opp med både penis og vagina. De er tvekjønna og kan være både kvinne og mann samtidig. Fra mors liv kommer atter andre med indre organer eller en psyke som er forskjellig fra de ytre kjennetegn. Hva slags kjønn hver enkelt av dem er og hvilket kjønn de skal gifte seg med, har Gud overlatt til dem selv å finne ut av. Det har ingen av oss andre autoritet til å avgjøre.

 

 

Fra mors liv kommer også de som har så skeive legninger at de tiltrekkes erotisk av mektige bygninger. For meg som heterofil oppleves dette som absurd, men er det likevel ikke. I Åpenbaringa 21,2 leser vi det utenkelige: at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen gjort i stand og pyntet «som en brud» for sin brudgom.

 

Vi heterofile trenger ikke gater og bygninger som en brud, men det finnes andre som trenger akkurat det. Og når Gud anerkjenner slike legninger ved å gi dem det de trenger, kan ikke vi som vil være bibeltro fordømme det. Vi bør heller si Takk og Halleluja for at Guds nåde og omsorg også gjelder folk med uvanlige og skeive behov.

 

Åpenbaringa 19, 6-9 er mer enn en storslått velkomstfest, det er en bryllupsfest. Bryllup feires for inngåelse av ekteskap; her mellom Jesus og hans brud. Når Lammets brud er den frelste menighet med alle sine kvinner og menn, hvordan kan vi da si at polygami og samkjønna ekteskap er ubibelsk?  

 

           Guds ord beskriver saligheta på mange måter. Her er det er flere syn og tydeligvis noe for enhver smak og legning. Å fornekte bilder og beskrivelser vi ikke liker forandrer ingenting. Selv om vi melder oss ut av kirka og bibelselskapet står Guds løfter fremdeles å lese i Den Hellige Skrift. 

                                                Mvh Hans Birger Neergård (gml misjonsprest).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
17 dager siden / 1392 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1347 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
rundt 1 måned siden / 845 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
18 dager siden / 833 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
24 dager siden / 700 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere