Solveig Fiske

Alder:
  RSS

Om Solveig

Biskop i Hamar. Solveig Fiske er født i 1952, på Frei på Nordmøre.Tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultet i 1980, og Praktisk teologisk eksamen samme sted i 1981. Ble ordinert til prest i januar 1982. 17. desember 2006 ble hun vigslet til biskop i Hamar bispedømme.

Følgere

Bildet i albumet

Publisert 4 måneder siden

Fordi alminnelege bra menneske snudde ryggen til.

Bildet i albumet.  

I tida etter terroren i synagogen i Pittsburg og inn mot krystallnatta har eg tenkt mykje på eit bilde i albumet som besteforeldra mine, Marit og Sverke, hadde.

Det var noko spesielt med dette bildet. Dei som var avbilda såg ein med eit blikk som var slik at ein hugsar det. Eg opplevde det som at dei ville fortelja meg noko. 

På bildet var det to barn. Ei jente og ein gut. Saman med familien sin budde dei om sommaren på gardsbruket Øyan på Frei. Dei leigde hjå besteforeldra mine som trong dei pengane dei fekk ved sjølv å flytta ned i kjellaren og leige ut delar av huset. 

Men familien som leigde hadde med seg noko meir enn kroner.  Noko som ga innblikk i andre tradisjonar og som var annleis og spannende. Det handla om mat, det handla om tru og tradisjon.

Barna leika og byfolkbarna var gjerne med inn og åt av den gode blandaballen eller fiskekakene som Marit laga. Det var sommar med leik og latter. Det var song, felles opplevingar og venskap. Sterke og fine trådar vart vevde i gjensidig respekt.

Alt dette høyrde eg klangen av i oppveksten min. Ekkoet etter noko som hadde vore fint og litt eksotisk. Men aller mest var det ei anna tone som dirra når vi såg på bildet av dei to barna medan dei vaksne fortalde. Den tonen var sorgtung og fortalde om det som var vanskeleg å fatta. 

Dei to barna heitte Rosa og Leopold. 

Namna deira står på minnesmerket etter jødane frå Kristiansund som vart drepne under 2. verdskrigen. Faren Abraham Borøchstein vart arrestert våren 1942.  Han vart etter opphald på ulike fengsel sendt til Auschwitz.                                                    

Saman med mor si, Mascha, og søskena Julius, Sonja og Filip, vart Rosa og Leopold arrestert i november 1942. Mascha og alle barna vart deporterte til Auschwitz. Alle i denne familien vart drepne berre fordi dei var jødar.

Rosa og Leopold. 

Blikka deira frå albumet til besteforeldra mine heng ved meg. Å veksa opp med eit slikt bilde forpliktar til å vera tydeleg på menneskeverd og rettferd og stå opp mot antisemittisme og rasisme. 

Blikka deira minner oss om å vera vakne og snakka sant om det som hende. Jo Benkow var med på avdukinga av minnesmerket i Kristiansund. Han reiste spørsmålet om korleis alt dette fæle med jødane kunne skje? Og han svara sjøl: «Fordi alminnelege, bra menneske snudde ryggen til.»

 Blikka til Rosa og Leopold forpliktar. Til å sjå og ikkje snu ryggen til.


Gå til innlegget

Overraskende kjønnsperspektiv

Publisert 5 måneder siden

Jeg har en kommentar til diskusjonen i kjølvannet av oppslag i Vårt Land i dag om boka til Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Tittelen på boka, Da Gud skiftet mening, er spennende og sier mye om «hva som skjer når evangeliet møter vår tid.»

Det er imidlertid overraskende at to så progressive menn som Bakkevig og Kristiansen ikke har lagt vekt på dette med kjønnsperspektivet. Samtidig er det er krevende å skrive nærhistorie. Da ser man gjerne historien fra sitt ståsted og kan lett overse personer og organisasjoner som har betydd mye for utviklinga.  Jeg vil peke på tre forhold som har påvirket utviklinga i Den norske kirke.

Det første er betydningen av at det ble etablert en egen kvinnekonsulentstilling i Kirkerådet på slutten av 1970-tallet. Det å ha en egen kvinnekonsulentstilling ga legitimitet til å løfte frem og arbeide med kjønn og likestilling i liturgisaker og alle kirkepolitiske saker.

Det andre jeg vil løfte fram er betydningen av det økumeniske tiåret Churches in Solidarity with Women som Kirkenes Verdensråd stod bak fra 1988-1998. Jeg tror ikke vi hadde fått Nordens første kvinne som biskop uten satsingen på det økumeniske tiåret; Kirker i solidaritet med kvinner. Det at Kirkemøtet gikk inn for det økumeniske tiåret og satte opp delmål som å øke kvinnerepresentasjonen i Den norske kirkes lederskap, innbefattet å få kvinner som biskoper, la grunnlaget for at Rosemarie Køhn ble biskop i 1993. Hennes inntreden blant biskopene og i offentligheten har påvirket utviklingen i Den norske kirke og samfunnet kanskje mer enn mange utredninger og vedtak, ved at hun ble et samlende symbol og at mange slik fikk forsterket sin tilhørighet til kirken ved hennes bispegjerning. Jeg er klar over at hun er nevnt i boka. Det jeg understreker her er betydningen av det økumeniske tiåret, Kirker i solidaritet med kvinner.

Det tredje jeg vil framheve er Norsk kvinnelig teologforenings innsats. Ved faglig arbeid, god kontakt med politiske miljøer og klar tale, har NKTF fått gjennomslag i viktige kirkepolitiske saker eksempelvis slik som regelverket for nominasjon av biskop.

Ikke minst vil jeg understreke Norsk kvinnelig teologforenings rolle med hensyn til etableringen av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og opprettelsen av et professorat i feministteologi ved Teologisk fakultet ved universitetet i Oslo.

Det er en øvelse å se de ulike kraftmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner som har påvirket utviklingen. Det har vært og er mange kvinner som har utgjort en forskjell i Mellomkirkelig råd, Kirkemøtet og Kirkerådet. Kanskje vi skal samle oss å skrive om dette?

Gå til innlegget

Har vi glemt tørkesommeren?

Publisert 7 måneder siden

De siste ukene har det kommet regn, og temperaturen har sunket. Eng og mark, og ikke minst plenene, er blitt grønne. Det ser mer ut som en vanlig sommerdag i august. Gjør dette at vi glemmer tørkesommeren?

Tørken som har vært i sommer er kritisk for mange gardbrukere på Østlandet, og har også konsekvenser for lokalt næringsliv.

Situasjonen påminner oss som land og nasjon vår egen sårbarhet inn mot matproduksjon. Jeg tenker på at tidligere var staten bevisst betydningen av å ha egne beredskapslager for korn, spesielt såkorn, siden en ikke kunne regne med at det alltid ville være så enkelt å få kjøpt dette fra ­utlandet. I enkelte bygder i Hedmark og Oppland som for eksempel i Lesjaskog, ­finnes gamle hus som var kornlager. ­Tidligere var en opptatt av å ha slike lager.

Tørkesituasjonen i sommer understreker at heller ikke vi her oppe i nord kan påregne årlig trygg avling. For en del gardbrukere er situasjonen svært vanskelig. Det er fôrmangel som gjør at en må levere dyr til slakting.

Jeg føler sterkt med dem som yrkesgruppe. Og som biskop i et område med stor landbruksproduksjon håper jeg at ­regjeringen fanger opp hvor kritisk dette er for den enkelte og for en samlet næring. Som samfunn må vi stå sammen med et landbruk som nå er i en krevende situasjon.

Tørkesituasjonen handler om mer enn den enkelte gardbruker sin opplevelse. I ei tid der det i årene framover kan forventes mer ekstremvær, berører det vårt samfunns tenkning om matproduksjon i Norge og globalt, om sjølberging og om beredskap.

Sjøl om eng og park og plener er blitt grønne, må vi ikke glemme tørkesommeren­ og hva den påminner oss om inn mot samfunnets føringer for norsk matproduksjon, beredskap og sårbarhet.

Trykket i Vårt Land 22. august 2018.

Gå til innlegget

Tid for oppgjør

Publisert 8 måneder siden

Tid for oppgjør med holdninger og språkbruk som krenker menneskeverdet

Bak oss har vi 22.juli. Denne dagen som i 2011 brakte så mye smerte sorg og savn. Så mye grusomhet og ondskap med bakgrunn i ei tenkning og en ideologi som nedskriver menneskeverdet og betydningen av ethvert menneske sin verdi. Som trampet på den grunnleggende sannheten at vi alle er mennesker og tilhører hverandre som menneskeslekt på tross av forskjeller.

Jeg er så forskrekket, sint og opprørt over å lese hva unge overlevende etter terroren på Utøya får av hatmeldinger. Det er totalt uakseptabelt! Vi må slå ring rundt disse unge menneskene, løfte stemmen vår til protest og være tydelige på at dette går ikke an.

Som enkeltmennesker og fellesskap utfordres vi til å ta oppgjør med det som nå er avdekket.
Ikke minst må politikere i alle leire være så voksne at de tar et oppgjør med kommunikasjonsformer som gir legitimitet til de holdningene og den språkbruken som er omtalt i forkant av 22.juli i år. Jeg forventer at Fremskrittspartiet tar oppgjør med språkbruken og budskapet til profilerte politikere som Sylvi Listhaug. Noe annet er ikke mulig dersom en ønsker å framstå med anstendighet. De må forstå at når sentrale politikere tillater seg sleivete språkbruk så inviterer det andre til det samme.

De forferdelige hendingene som rammet unge mennesker på AUFs sommerleir og våre sentrale myndigheter 22.juli 2011 gjorde at vi reagerte med fokus på menneskeverd, samhold og omsorg. I møte med det umenneskelige og uforståelige, søkte vi sammen til det livgivende som har mange navn. Navn som kan samles i ordene. Tro, håp og kjærlighet.

Er alt dette glemt? Når vi ser hva de unge overlevende etter Utøya utsettes for så må vi si at det er tid for oppgjør med holdninger og språkbruk som river i stykker i stedet for å fremme gode verdier som respekt og samhold. Oppgjør med ei gift som sprer seg og gjør blind.

I respekt for hva ofrene på Utøya og i regjeringskvartalet ble utsatt for, må vi imøtegå holdninger og språkbruk som ikke bygger på menneskeverd og respekt for det enkelte mennesket sin iboende og ukrenkelige verdi.

Solveig Fiske
Hamar biskop

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere