Hallvard Jørgensen

Alder: 34
  RSS

Om Hallvard

Stort sett inaktiv profil.

Følgere

«Du skal ikke lyve»?

Publisert 24 dager siden - 1575 visninger

Hvorfor være sannferdige – om dette med sannhet til syvende og sist bare er en konstruksjon?

Har det blitt stuerent å lyve i det offentlige rom? Det er grunn til å spørre. I USA har man en president som ustanselig lyver. New York Times har hatt en kampanje med følgende tittel: «Sannheten er mer viktig nå enn noensinne.» I Russland har vi en president som blant annet nekter for statlig innblanding i doping og valgfusk. Mange hevder at det ikke står til troende.

Gjensidig utelukkende

I Norge har vi hatt debatt rundt overgrep, varsling og politisk ledelse. I debatten stod ofte ord mot ord. «Hva skjedde egentlig?» «Ble det virkelig varslet?» «Hva gjorde den politiske ledelsen?» Det generelle poenget mitt her er at det i mediene ofte ble mer enn antydet at partsdeltakere ytret direkte usannheter. Alle parter kunne ikke ha rett på samme tid.

Selv har jeg blitt vekselvis både provosert og en smule bekymret i møte med disse hendelsene og debattene. Jeg spør meg selv om det vestlige – og det norske – samfunnet, er i ferd med å miste en slags felles grunntillit. At noen fundamentale normstrukturer er i ferd med å svekkes, eller endres.

Nærmest nevrotisk

I vestlig og kristen tradisjon har det tross alt vært rimelig opplagt at man ikke skal lyve; så sier endog det åttende av de ti bud. Kirkefedre som Augustin og Aquinas mente derfor at et menneske alltid og i alle situasjoner måtte være sannferdig. I mine egne yngre dager var jeg nærmest nevrotisk opptatt av dette. Som eksempel: Om noen bad meg om å hilse en felles venn, sa jeg: «Ja, det skal jeg! Eller … jeg skal prøve å huske det, jeg kan ikke love noe, kanskje jeg glemmer det.» Jeg tenkte blant annet på Jesu ord: «Hvert unyttig ord et menneske taler, skal det svare for på dommens dag!»

Så detaljorientert er jeg heldigvis ikke lenger. De kristne tradisjonene preger meg fremdeles på dypet av min personlighet, men jeg er friere, mer avslappet og selvstendig i vurderingene mine. I likhet med det mer sekulære Vesten, så verdsetter jeg denne friheten og selvstendigheten.

Spørsmålet er om ikke friheten kan gå for langt.

Ingen gitt ramme

I Vesten er politikerne nå ofte tydelige – stundom for tydelige, mener jeg – på at kristendommen ikke lenger er noen udiskutabel moralsk premissleverandør. Selv kan jeg ha forståelse for dette. Men jeg tror ikke at en ren og naken «sekulær moral» kan være noe blivende sted på sikt.

For å vende tilbake til denne artikkelens tema: Hvorfor skal vi egentlig ha respekt for normen om å fortelle sannheten, også i vår tid? Hvordan verner vi om vår egen moralske karakter? Hvilke moraltradisjoner skal vi stille opp med, i møte med usannheter i det offentlige?

Dette er store spørsmål som jeg håper vil bli tatt opp til dialog fremover. Men en skisse for en vei videre kan gå langs følgende linjer: Religiøse og filosofiske tradisjoner har, både i øst og vest og gjennom årtusen, tendert til å se virkeligheten som en helhet, en harmoni. Den dypeste grunn i virkeligheten kan vi kalle «Naturen», «Væren», «Tao», «Brahman», «Tingen-i-seg-selv» – eller også: Gud.

Forenes med virkeligheten

Og et mystisk mål med tilværelsen er å forenes med virkeligheten. Det kan skje ved å finne seg selv og sitt kall, å tjene og forenes med sine medmennesker, å meditere og be, å leve i harmoni med naturens rytmer – eller også å søke sannhet. En slik «tilværelsen som harmoni»-tankegang er faktisk også helt sentral for blant annet Moseloven og gudsriketanken hos Jesus.

Sett fra et slikt perspektiv blir det å lyve som å lage en rift i virkelighetens vev. Den som lyver, kommer i konflikt med seg selv og de overbevisninger som en har. Løgneren bryter ned tillit til andre rundt seg. Han eller hun stiller seg i opposisjon til selve virkeligheten – til «Gud». På motsatt vis blir enhver sann og velvillig tale et steg mot harmoni, tillit og fellesskap – ja, et steg nærmere «Gud».

Gå til innlegget

Kristendommen «over ævne»

Publisert rundt 2 måneder siden - 4467 visninger

Hva gjør man som nordmann i 2018, med trang til frihet og selvbestemmelse – og samtidig lengsel etter tro, fellesskap og eksistensielle rammer?

Tidligere i høst var jeg ute og gikk en søndags morgen, i Oslo, på vei til min brors leilighet. Jeg gikk forbi en ortodoks kirke – kirkedøren var åpen. De feiret liturgien. Jeg kjente jeg ble tiltrukket, og gikk inn. Den lille kirken var full, av menn og kvinner, unge og eldre. Den gylne og ikonbaserte utsmykkingen overveldet meg. Fra galleriet hørte jeg vakkert flerstemt sang. Presten velsignet menigheten, og menigheten svarte med å korse seg og be. Det var godt å være der.

Førmoderne

Etter hvert kom man til tekstlesingen. Teksten ble også lest på norsk – den var fra Romerbrevet, og handlet om tro og lovgjerninger. Jeg kjente meg med ett uvel og frustrert, og ville gå. På vei derfra var jeg takknemlig for at jeg også kjente frihet til nettopp det; til å holde avstand, fysisk og mentalt. Bedre å slappe av hos min bror og snakke om vanlige ting, enn å rote meg inn i gamle og energitappende konflikter.

Jeg tror mange kjenner på noe av den samme spenningen som jeg gjorde denne søndagen: Kristendommen er vakker, tiltrekkende, trygg – men la den ikke komme for nær! For meg handler denne spenningen i stor del om makt og autoritet. Kristendommen er på mange vis «før-moderne». Den anerkjenner ikke i utgangspunktet full frihet for tro, tanke og moral. Den første kristne bekjennelsen var klar: «I Jesu navn skal hvert kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre, til Gud Faders ære.»

I hjertet av kristendommen

Å være «Jesu slave» er enklere sagt enn gjort. Faktisk føler jeg på mange vis at jeg aldri egentlig fikk det til. Jesu krav var såpass høye – veien er smal, porten er trang. Vissheten om å «være innenfor Guds rike» var vanskelig å oppnå. Jeg tror heller ikke at den lutherske skjelningen mellom lov og evangelium egentlig noen sinne løste dette problemet. I dag ser jeg det heller som en iboende, ofte smertefull og kanskje uløselig konflikt i hjertet av kristendommen. Det var kanskje ikke «meg» det var noe feil med. For å bruke Henrik Ibsens ord: Den historiske kristendommen er kanskje «over ævne».

Så hva gjør man, som nordmann i 2018, med slike ambivalente følelser til Jesus, kristendom og kirke? Med trang til frihet, selvbestemmelse, indre ro – og samtidig lengsel etter tro, fellesskap, spiritualitet og eksistensielle rammer? Noen enkel løsning finnes neppe. Men jeg lurer på om ikke større åpenhet og ærlighet om problemstillingene ville være fruktbart. Slik åpenhet så vi for eksempel rundt juletider, da Jesus-forskere drøftet i hvilken grad Jesus var en «mislykket profet», og om han var Guds sønn. Slike dialoger kan hjelpe oss å sette Jesu autoritet og formaninger i en historisk kontekst. Jesus har fremdeles tyngde – men man må innse at han er en del av en historisk og kulturell kontekst. Slik skapes et rom for frihet og tolkning.

Myke tolkninger

Endelig tror jeg at kristne i dag, særlig protestanter, kunne ha godt av å bli minnet om Kirken gjennom århundrene har blitt tvunget til å forholde seg til de vanskelige indre konfliktene i Jesu budskap. I oldkirken inntok konsilene flere ganger «myke» og «fleksible» tolkninger av Jesu ord, for å unngå at mennesker ble knust av dem. Det gjaldt spørsmål som gjengifte, tilgivelse etter fornektelse, og anerkjennelse av at Kirken aldri vil bli fullstendig hellig her i tiden.

Flere eksempler kunne vært nevnt. Poenget er at «historisk eksegese av Jesu budskap» ikke nødvendigvis trenger å være Kirkens siste ord, slik mange norske protestanter i dag vil hevde. Andre hensyn må også få komme til orde, for eksempel knyttet til vitenskap og menneskelig erfaring. I praksis har nok de fleste kristne gjennom tidene tenkt i slike baner, noe som har blitt uttrykt i Kirkens sjelesorg og spiritualitet. Men mer åpenhet om konfliktene på dette området, ville neppe skade.

Gå til innlegget

Føde for tanken

Publisert 3 måneder siden - 1244 visninger

Sunt kosthold er ikke bare viktig for kroppen, men også for det åndelige livet.

Noe positivt er i ferd med å skje med norsk matkultur for tiden. Det finnes mange tegn på det. På mange nye kafeer rundtomkring, til og med på mitt hjemsted ­Kviteseid, legges det vekt på «kortreist» og «økologisk» mat. Helsedirektoratet kunne tidlig i desember melde om dramatisk nedgang i sukkerinntaket i det norske folk. Jeg var nylig på kafeteriaen på Universitetet i Oslo. Der har man i tillegg til den vanlige gode middagsserveringen fått en stor og variert salatbar med mye sunt. Kort sagt: Helsekost og sunn mat har blitt «in.»

Spenningsfull og problematisk

Jeg er glad og takknemlig for denne trenden. Og jeg ser den som en slags reaksjon på en matkultur som lenge har vært spenningsfull og problematisk. Jeg vil dele litt fra egne erfaringer for å illustrere denne spenningen. Allerede fra barnehagen lærte jeg for eksempel om kostsirkelen. Der var det tegnet opp rød «sjelden-mat» og grønn «ofte-mat». Dette var grunnleggende sett sunne og viktige råd. Jeg opplevde også at disse rådene langt på vei ble fulgt av matlagende mødre rundt omkring i hjemmene der jeg vanket hos venner i mine yngre år.

Men det fantes også andre impulser i kulturen rundt meg. Butikker og kiosker hadde tross alt mye «rød»-mat, og det så alle som normalt. Is, kaker og brus ble også servert både titt og ofte i min barndoms- og ungdomstid. Det skjedde også i det offentlige rom, for eksempel på grendehuset, på fotballskolen, på ungdomsklubben, og på bedehuset og i kirken. Ble det servert «middagsmat» for barn, var det hovedsakelig Grandiosa og pølse i brød, med brus eller saft til.

Grønnsakspizza

All denne serveringen skjedde med omsorg og de beste intensjoner, og man tenkte nok ikke så mye mer over det. En tydelig motstemme til denne matkulturen var imidlertid min heimkunnskapslærer, Klara. Jeg husker vi lo godt av «grønnsakspizzaen» hun bad oss om å lage, på skolekjøkkenet. Men Klara visste bedre enn oss. I dag forstår jeg hvor utrolig viktig det er for kroppen med sunne råvarer og næringsstoffer – og hvor viktig det er å begrense ulike typer av skadelige stoffer i kostholdet.

I forskning og populærkultur begynner det endatil nå å komme frem at et sunt kosthold ikke bare er viktig for kroppen, men også for tankene, følelsene, livsgleden og livskvaliteten. Ja, det er endog også viktig for det åndelige livet, noe de eldgamle tverr-religiøse klostertradisjonene vet mye om. Som den buddhistiske munken Thich Nhat Hanh skriver, blir det viktig å spise «mindfully». Livet formes nemlig, på godt og vondt, av alt det vi tar inn i oss, mat inkludert. Mine forskningsbaserte helsebøker anbefaler mye av det samme: Mat fra sunne råvarer, spist med takknemlighet, i fellesskap med andre, til rimelig faste tider.

Prioritering, bevissthet og vilje

Jeg tror mange vil nikke gjenkjennende til slike råd, og forsøke å leve etter dem. Men jeg vet selv av erfaring at dette kan være vanskelig, spesielt når man er enslig ­eller har lite tid. Det krever faktisk prioritering, bevissthet og vilje. Og jeg er glad for all drahjelpen jeg kan få, enten det er fra venner og familie som vil dele måltider, fra Kiwis avslag på frukt og grønt, fra Matprats måltidsplaner eller fra den nye salatbaren på Rema.

Døgnåpne kiosker med junk food, ­restauranter med næringsfattige mål-­tider, hyller med usunne matvarer på butikken, ukentlig kirkekaffi med utelukkende kaker – vel, her er det med enkle grep stort potensial for forandring til det bedre, tror jeg. Jo sunnere kulturen er, jo lettere blir det å leve også leve sunt, og å få et godt liv – særlig for de blant oss som er mest sårbare.

Gå til innlegget

På sporet av ‘vismannen’

Publisert 4 måneder siden - 698 visninger

Kroppen har en innebygd forståelse og «god vilje», som overdøves av kulturens larm.

Nylig leste jeg ei veldig interessant bok. Tittelen var «The Anatomy of the spirit», forfatteren var ei dame ved navn Caroline Myss. Myss har hatt en utradisjonell karriere. Hun begynte i journalistikken, men en reise til Alaska som ung skulle gi henne en ny livsretning. Her møtte hun nemlig, tilsynelatende tilfeldigvis, på en eldre kvinne fra urbefolkningen. De to hadde en varm og lang samtale som skulle gjøre et dypt inntrykk på Myss.

Medisinsk intuitiv

Den eldre kvinnen var preget av både russisk kultur og kristendom – og indianske tradisjoner fra sine forfedre. Hun delte villig av sin tradisjons visdom om liv, helse, natur, forfedre. Mye av denne visdommen kan omtales som «sjamanisme»; her var mye til felles med for eksempel gammel samisk kultur.

Samtalen ble et vendepunkt for Myss, som valgte å slå inn på teologi, religionsstudier, og en karriere som «medisinsk intuitiv». Det betyr at hun skulle spesialisere seg på å «lese» mennesker, og i samarbeid med kvalifisert helsepersonell søke å finne helhetlige og helsebringende veier videre for dem.

Som sagt, Myss bok var veldig interessant for meg. Dens viktigste lærdom for meg var at man må arbeide med å stole på sin egen intuisjon og magefølelse; ha motet til å holde fast ved den og uttrykke den på hensiktsmessig vis. Kroppen vår har en intelligens og innsikt og «god vilje» som går langt dypere enn det som kan fanges opp i bevisste tanker – eller som kan formuleres i medisinsk forskning.

La meg for ordens skyld skyte inn at jeg på ingen måte vil tale imot forskning og vitenskap. Det jeg derimot har blitt stadig mer oppmerksom på, er at vår kultur tenderer til ikke å gi rom for andre veier til innsikt, helse, sunnhet og visdom. Det gjelder altså for eksempel intuisjonen, det å lytte innover, og å lytte til kroppen.

En slags sjaman

Interessant nok mener jeg at denne tendensen i vår kultur også finner sitt gjensvar i den måten Kirken har forholdt seg til Jesus på. Jeg sa at Myss hadde blitt dypt preget av å møte en slags sjaman i Alaska. Men kanskje var også Jesus en slags sjaman? Det hevder i alle fall for eksempel den sørafrikanske antropologen Pieter Craffert, som har skrevet boka «The life of a Galilean shaman.» Om man bør følge ham i selve denne betegnelsen, vet jeg ikke. Men er det ikke underlig å tenke på mange av de tingene Jesus gjorde?

Jesus reiste for eksempel ut i ørkenen og oppsøkte ånder og villdyr. Han fastet over lengre tid og erfarte tørst og sult. Han mediterte, stundom hele natten. Han var i kontakt med åndeverdenen og hadde visjoner og syner. Han hadde dyp kontakt med naturen og sporet Guds virke i den. Han brukte også aktivt intuisjonen sin i møte med mennesker – han «las» dem og spurte dem hva han kunne gjøre for dem. Han tok i bruk for oss uventede midler til å helbrede – krefter som gikk ut av kappen og helbredet blødninger; spytt og jord som ble smurt i døves ører.

Fremmed for oss

Åpenbart hadde Jesus mange måter å erfare, tenke, føle, som skiller seg fra våre. Mye her er fremmed for oss, og det er kanskje også bra. Jesus levde i sin tid, vi lever i vår. Men selv kan jeg kjenne på en lengsel etter å møte mennesker som Myss, eller den eldre kvinnen fra Alaska, eller Jesus. Mennesker som kan ha tid for meg; som kan ha øvd opp intuisjonen; som kan se, og vise omsorg for, hele meg, både med helse, levemåter, tanker og det åndelige liv; som kan ha dyp og erfaringsbasert visdom om livet.

Jeg har heldigvis fått møte en del slike mennesker i Norge – «eldre, vise, helbredende veiledere» – både i og utenfor kirken. Det er jeg takknemlig for. Jeg har lært av dem, og håper jeg også kan være med å dele av deres visdom til mennesker rundt meg.

Gå til innlegget

Guds ­tempel

Publisert 5 måneder siden - 2519 visninger

Den rigide og altomfattende lydigheten mot Jesus og Bibelen gikk etter hvert på helsen løs. Noe måtte gjøres.

Hva har kristendom, gudstro og spiritualitet med kroppslig ­helse og velvære å gjøre? Spørsmålet ville nok ha vært noe uventet for meg, som ungdom og ung voksen. Min bakgrunn var fra bedehuset og Den norske kirke. Vekten lå på bibelstudier, den frelsende tro, etterfølgelse av Jesus i bønn og kjærlighetsgjerninger. Men helse og kropp? Det lærte man noe om på skolen, eller det var noe helsevesenet, forskerne og statens kostholdsrådgivere tok seg av – slik tenkte jeg.

Preget helsen min

Som ung skulle imidlertid troen virkelig komme til å prege helsen min, på godt og vondt. Jeg fikk utfolde meg i fellesskap, sport, ­musikk og tenkning. Det var sunt og helsebringende. Samtidig hadde troen også en skjult bakside. Den rigide og altomfattende lydigheten mot Jesus og Bibelen kunne skape samvittighetsnag, selvforakt, angst, undertrykkelse av egne behov, søvnproblemer. På mange vis levde jeg derfor ganske «mekanisk», uten dyp kontakt med meg selv. Kombinasjonen med et dårlig kosthold gjorde at kropp og psyke etter hvert skulle bli gradvis brutt ned. Det hele endte, godt ute i 20-årene, med utbrenthet og kronisk leddsykdom.

Man lærer så lenge man lever. Det siste halvannet året har mitt primære livsmål vært å bygge meg selv opp igjen, på mange ulike måter. Det har vært en reise med mange overraskelser.

Jeg har måttet lese store mengder forskning om min helsetilstand, og om hva som gir et sunt og helt liv. Dermed har jeg fremfor alt lagt om kostholdet, mye planter og fisk, minimalt med sukker og ferdigmat.

Kontinuerlig kontakt

Jeg gjør det jeg kan for å unngå indre og ytre stress, og prøver å være i kontinuerlig kontakt med mitt indre liv. Jeg sikter mot å legge meg tidlig og trene jevnlig. Jeg bruker tid på musikk, og har begynt å lære meg å spille piano.

I sommer var jeg mye sammen med familie og venner. Mange turer i skog og mark, også til Besseggen, og en road trip til Polen. Jeg videreutdanner meg, men leser likevel mindre enn før. Det er stadig små tilbakeslag og nedturer på «helse-reisen.» Men pilene peker i det store og det hele oppover. Jeg har det bedre med meg selv i dag enn jeg har hatt det på veldig mange år.

Hva så med kristendommen og spiritualiteten? Bibelen og Jesus er fremdeles en dyp del av mitt «visdomsreservoar», og preger mye av min livsretning. Men der jeg opplever at disse, eller andre tradisjoner, kommer i konflikt med min helse og mitt velvære, legger jeg nå ned veto. Det er en mulighet jeg før manglet. I den forstand har jeg nå fått en mer «moderne» spiritualitet – jeg vil ha den grunnleggende styringsretten over eget liv og livssyn.

Spiritualitetsidealet ikke nok

Interessant nok har jeg imidlertid skjønt at dette moderne «autonome» spiritualitetsidealet heller ikke er nok, for å skape god helse. Jeg må derimot også lytte til, og være lydig mot, det kroppen min og psyken min forteller meg. Det handler for meg om å finne harmoni og sunne relasjoner – til meg selv, til andre mennesker, til naturen. Ignorerer jeg dette «virkelighetens språk», så må jeg betale for det. Spiller jeg på lag, så blomstrer jeg.

Dette er, for øvrig, en innsikt som jeg også har kunne gjenkjenne i dype ­tradisjoner fra både østen, og fra kirkelige tradisjoner knyttet til klostre og høytider. Her vil man vektlegge for eksempel yoga og mindfulness, sunt plantebasert kosthold, behovet for fellesskap og rytme, veksling mellom faste og fest. Jeg tror det ville være helsebringende om slike tradisjoner fikk større rom i det moderne ­institusjonelle Norge – inkludert i kirkelige sammenhenger.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Brynjar Wetteland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
rundt 2 timer siden / 173 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 4 timer siden / 2660 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?
rundt 5 timer siden / 777 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Farvel, Oslo
rundt 5 timer siden / 616 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 5 timer siden / 352 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 6 timer siden / 2660 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
rundt 6 timer siden / 352 visninger
Rune Staven kommenterte på
Eksisterer det en evig pine?
rundt 6 timer siden / 689 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
rundt 7 timer siden / 309 visninger
Les flere