Hallvard Hagelia

Alder:
  RSS

Om Hallvard

Følgere

Politisk stykkgods eller veivalg

Publisert rundt 1 måned siden - 922 visninger

Det som er problemet nå er en politikk som fører til økende sosiale ulikheter. Resten er detaljer.

Noen debattanter ramser opp enkeltsaker hvor KrF angivelig er enig eller uenig med høyresiden eller venstre­siden i norsk politikk. Jeg liker ikke slike sammenligninger. De gjør politikk til enkeltsaker, et slags stykkgods. Selvfølgelig er politikk også enkeltsaker, men politikk er først og fremst verdivalg og veivalg. Politikk er å peke ut en retning å styre samfunnet etter, en vei å sende det politiske stykkgodset langs, om du vil.

Innen alle partier vil man finne ­programposter man selv ikke er enig eller komfortabel med. Man må finne det partiet man mener fører ­politikken og samfunnet i riktig retning. Så får man heller leve med at det samme ­partiet kanskje har gått inn for saker man ikke liker og ettertiden har vist var feil.

Fordelingspolitikken. 

Det som er problemet nå er en politikk som ­fører til økende sosiale ulikheter. Økt ­rikdom for de rike og økt fattigdom for de ­fattige, flere rike og flere fattige. Da må det være noe galt med fordelingspolitikken. Høyrepolitikken fører i en annen retning enn venstrepolitikken.

Her har flertallet i KrFs landsmøte fattet en problematisk beslutning. Jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Men jeg håper KrF ikke tar neste skritt, å gå i regjering med Frp. Partiet har flere dyktige og sympatiske politikere, men Frp bidrar til å drive Høyre enda mer til høyre. Er Norge tjent med en slik politisk retning? Hvordan kan KrF med integriteten i behold gå i regjering med det partiet som har hatt så sentrale, profilerte og til dels vulgære kritikere av KrF og deres partiledere som Carl I. Hagen, Sylvi Listhaug og Per Sandberg?

Hvis KrF går inn i nåværende regjering, vil en stemme til KrF direkte eller indirekte også bli en stemme til Frp. For meg er det et problem.

Arbeiderbevegelsen. 

Er venstre­siden kristendomsfiendtlig? ­Mange har forsøkt å skape det inntrykket. Jeg er født inn i arbeiderbevegelsen, i ­Gjerstad. Jeg er stolt av det. I f­amilien har jeg vært omgitt av en rekke ­lokal-, fylkes- og ­rikspolitikere. Min fars ­søster, Magnhild Hagelia, var den ­første kvinne som presiderte i ­Stortinget (1962), hvor hun satt i fire perioder. Universitetet i Agder har oppkalt et rom etter henne.

Hun og jeg er oppvokst på samme småbruket, Hagelia. Det kunne f­alle kritiske ord om kirken og prester, men sikkert ikke verre enn i andre ­partier. Men kristendomsfiendskap i Ap er ukjent for meg. Som kjent er Ap ­større enn Hagelia-familien og mangfoldet er stort. Så stort at dette partiet kunne velge en rikmann som går til alters i kirken til sin partileder. Hvor farlig er et slikt parti for kirkelige interesser 
– eller KrF?

Politisk vannskille. Det står ­respekt av Knut Arild Hareide, som våget sitt politiske liv for en politisk over­bevisning. Det er det ikke mange ­politikere som tør. Han greide ­nesten å innføre et nytt politisk vannskille i norsk politikk. Med det hadde han satt varige spor etter seg. Det har han kanskje greid uansett. Med slik ­politisk satsning hadde han fortjent å vinne. Det er slik uegennyttig innsats som skaper helter, selv om man taper ­kampen.

Gå til innlegget

Ikke sett ditt lys under en skjeppe

Publisert 4 måneder siden - 212 visninger

Hvorfor er forkynnerne så redde for å ta opp intellektuelle problemstillinger i sine prekener?

Forfatteren Tom Egeland sier i et intervju med Vårt Land 3. august: «Det er jo utrolig hvor mye teologene vet som de ikke snakker om når de blir prester, for da blir de forkynnere. Det er synd.»

Intellektuelle problemstillinger. 

Dette fikk meg til å poste følgende tekst på Facebook: «Jeg forstår ham. Av og til spør jeg meg selv når jeg hører en preken: Hvem skulle tro at denne taleren har høyeste eksamen i teologi? Hvorfor er forkynnerne så redde for å ta opp intellektuelle problemstillinger i sine prekener? Det sitter da troende, kunnskapsrike, tenkende og høyt utdannede personer i kirkebenkene som er vant til å brytes med tunge problemstillinger. Folk trenger hjelp til å hanskes med vanskelige spørsmål, også i kristen forkynnelse. Hvorfor studere teologi i fem-seks år hvis man legger den kunnskapen man har ervervet seg i skuffen, for heller å fri til menigheten med å servere noe ‘inspirerende’ menigheten heller vil høre?».

Tilbake kom en rekke «likes», særlig fra de høyest utdannede av mine Facebook-venner. Noen kom også med kommentarer. En av dem, en studiekamerat fra Lidingö/Stockholm på 1960-tallet, kommenterte: «Det här känns som en av kristendomens ödesfrågor. Får vi inte till en intellektuell redbarhet i våra samtal och vår förkunnelse så slutar människor att lyssna.»

På spissen. 

Dette er spissformulert og selvfølgelig ensidig. Noen ganger kan det være nyttig å sette ting på spissen, for å få folk til å tenke. Der er også nyanser.

Den gamle prestelæreren Ole Hallesby skal visstnok ha sagt at Non-prestene blir ofte de beste prestene. Non contemnendus («ikke å forakte») var den svakeste karakteren man besto eksamen på i universitetenes gamle karaktersystem. Å være prest eller pastor har ikke bare med akademisk kompetanse å gjøre. Det handler ofte like mye om å være medmenneske.

Likevel, når forkynneren stiller seg i talerstolen er hun/han en offentlig person. I teologisk forstand representerer forkynneren Vårherre. Det er en stor tanke. Forkynneren skal kommunisere intellektuelt med en forsamling opptatt av teologi, etikk, politikk, økonomi, samliv sosiale relasjoner, osv. Menigheten skal ikke serveres svada. Menigheten er ikke kommet til kirken for å høre foredrag, men for å stilles overfor kirkens budskap i form av musikk, liturgi, bibeltekster og meningsfull preken. Allerede 19. august handler tekstene om kunnskap, klokskap, modning og økonomi. Kirkeårets tekster berører en rekke aktuelle temaer. Forkynneren skal analysere Bibelens tekster for å få frem budskapet og formidle dette til menigheten.

Forkynnerens forberedelse. 

Tradisjonene er forskjellige i de ulike kirkene. Noen legger mer vekt på liturgi og har korte prekener, i andre kirker er liturgien mer underordnet i forhold til prekenens lengde. Men det er ikke prekenens lengde som bestemmer om innholdet er godt. Det kommer an på forkynnerens forberedelse. Det er her forkynneren blir prøvd på det som er tilegnet gjennom studier og forberedelser. Noen har naturlige talegaver (Bibelen kaller det talent eller nådegave), andre strever med å tale. Men hvis taleren har gjort sin hjemmelekse, vil det merkes på talen.

Tekstene stiller krav til forkynneren, men taleren skal også utfordre menigheten, ikke bare inspirere men påvirke tanke og vilje. Noen tilhørere er fornøyd hvis de føler seg inspirert. Men inspirasjonen må påvirke tanke og vilje, ikke bare skape støy ved å «ruse motoren». Det må skapes fremdrift, viljen må påvirkes til å styre i bevisst retning.

Slik kan man kanskje gjøre Tom Egelands påstand til skamme og få folk til å lytte.

Trykket i Vårt Land 7. august 2018. 

Gå til innlegget

Provoserende politiaksjon på Fitjar

Publisert 10 måneder siden - 2600 visninger

Politiets brudd på kirkeasylet i kirken til Nytt Liv Sunnhordaland viser at staten fremdeles diskriminerer oss frikirkelige.

Det lokale politiet på Fitjar har etter oppdrag av UDI brutt seg inn i kirken til menigheten Nytt Liv Sunnhordland og hentet ut en afghansk familie i kirke­asyl. Saken ble første gang omtalt i Vårt Land 24. februar.

Verne forfulgte. Dette er prinsipielt provoserende. Det ene er at staten med makt har avbrutt et kirkeasyl. Det er mange hundre
år lang tradisjon for at kirken skal verne forfulgte personer i en utsatt posisjon. Faktisk går det helt tilbake til de seks asyl-byene i det gamle Israel, omtalt i Det gamle testamentet.

Heldigvis er politiet som regel mer fornuftig når det gjelder kirke­asyl enn de har vært på Fitjar. Det andre er at UDI ikke aksepterer at kirken til menigheten Nytt Liv er kirke. Hvem har gitt UDI/politiet myndighet til å definere hva som er en kirke?

Verdens eldste dokumenterte kirkebygg er funnet i Dura Europos ved Eufrat i Syria og dateres til ca 250 e. Kr. Da hadde kirken allerede en mer enn 200 år lang historie og hadde i denne perioden hovedsakelig holdt til i private
hjem, som ble brukt som kirke.

Dette er omtalt allerede i Det nye testamentet. Var ikke disse bygninger kirker? I så fall fantes det ikke kirker i kirkens tidligste historie.

Diskriminerer. For det tredje
er politiets brudd på kirke­asylet i kirken til Nytt Liv Sunnhordland et vitnesbyrd om at staten fremdeles diskriminerer oss frikirkelige. Vi har en lang historie i Norge for diskriminering av frikirkelige, både før og etter Dissenterloven (1845–1969). Staten plasserte oss under Justisdepartementet, ikke Kirke- og Undervisningsdepartementet, som om vi skulle være potensielt kriminelle!

Først med Lov om trudomssamfunn (1969) ble det slutt på yrkesforbudet for frikirkelige. Til da hadde vi vært utelukket fra flere offentlige yrker.

Men politiets handling på Fitjar viser at vi ennå ikke er ferdig med problemet. Politiet mener kirken til Nytt Liv ikke er kirke.
Jeg har ikke sett kirken, men pastoren bedyrer overfor NRK at bygget aldri har vært brukt til noe annet enn kirke. Kanskje er bygget mye enklere enn
andre kirker er. Men er det av den grunn ikke en kirke?

Fordi bygget kanskje ikke er så sakralt som stedets sognekirke, blir det altså ikke definert som kirke. Dette er en skam! Det er flaut! Det er deprimerende!

Dette er den gamle nedvurderingen av frikirkeligheten som har fulgt oss siden de første
norske frikirker oppsto på 1800-tallet. Vi er fremdeles ikke ferdig med sekundærstemplet. Vi er ikke som de andre. Vi diskrimineres fremdeles. I hvert fall på Fitjar!

Når skal det offentlige Norge lære at vi frikirkelige er like mye kirker som Den norske kirke, selv om vi er et mindretall? Når skal man lære at våre kirkehus er like mye kirke som sognekirkene eller domkirkene, selv om de er noe enklere?

Jeg blir oppgitt! Jeg blir sint! Dette er historieløst av UDI og Politiet.

Hallvard Hagelia

Teologiprofessor, emeritus

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77407 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43450 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27801 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22148 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 136 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 123 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 178 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 232 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 272 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 161 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere