Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Norge på vei mot sengeløse sykehus ?

Publisert 11 måneder siden

Er penger blitt viktigere enn menneskers liv ? Norge har råd til forsvarlig helsehjelp til alle, men mangler politisk vilje

ER NORGE PÅ VEI MOT SENGELØSE SYKEHUS ?

Er vi på vei mot sengeløse sykehus ? Viser til NRK innslaget om Stavanger sykehus som får belønning for å sende pasientene fort hjem. Penger er blitt viktigere enn menneskers liv. Og dette kaller jeg høyrepolitikk på sitt verste.  Det som skjer er at rike vil betale for døgnopphold og de andre blir sendt hjem. Man trenger ikke å være professor for å skjønne at unødvendige dødsfall vil inntreffe oftere.

Norge MÅ få et regjeringsskifte i 2021 før unødvendige liv går tapt pga regjeringens sykehuspolitikk som drives etter forretningsprinsippet hvor penger og atter penger er viktigere enn menneskers liv. Nå må folk våkne og IKKE stemme på de blå partiene (FRP, Høyre med god støtte fra Venstre).

Mange vil spørre om Norge har penger til forsvarlig helsehjelp og sykehusinnleggelser etter behov ? Svaret er JA, for Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, skattelettelser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre syke kan få forsvarlig helsehjelp. Norges fellesskapskasse blir fattigere og fattigere for hver dag som går. Og Norge er nå et land med mye privat rikdom og offentlig fattigdom.

Veien å gå for og gi et godt og forsvarlig helsetilbud til alle er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Et samfunn med en rik fellesskapskasse, 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom.

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Folk med nedsatt funksjonsevne er sterkt underrepresentert i folkevalgte organer. Vi utgjør 17% av befolkningen.

MELD DEG INN I ET POLITISK PARTI – DU KAN OGSÅ BLI POLITIKER

Jeg har meldt meg inn i et parti som gang på gang har vist at de favner ALLE inkl. folk med funksjonshindringer.

Vi med nedsatt funksjonsevne må ut å bryte ned barrierer som stenger så mange ute. Det hjelper så lite å klage over hvor håpløse og dumme politikerne er. Da bør vi heller bruke energien til å påvirke politikerne til å velge riktig kurs som fører til et varmt og inkluderende samfunn for alle.

Både du og jeg kan påvirke partiene til å jobbe for et samfunn som inkluderer mennesker med ulike funksjonshindringer.

Det er alltid lettere å stå innenfor enn utenfor. Min oppfordring til alle funksjonshemmede, deres pårørende og alle andre : MELD DEG INN I ET PARTI som står på din side. Om et år er det kommunevalg i Norge, og i disse dager starter nominasjonsprosessene og innspill/forslag til partiprogrammene som skal uttrykke partienes løfter for de neste fire årene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har i alle år stått på siden av samfunnet og ikke blitt inkludert som en del av mangfoldet. Iflg. Statistisk sentralbyrå har Norge 605 000 mennesker i aldersgruppen 16 -65 år med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede i aldersgruppen 67+ og 0-16 år. I Oslo utgjør er vi i dag 107 100 mennesker med funksjonshindringer.

Tross dette er funksjonshemmede blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil så gjerne delta, men møter for mange barrierer som tilrettelegging, negative holdninger og fordommer m.m.  Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Det er også påfallende at det ikke er forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det ekstra viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner inn i kommunestyrene og andre maktarenaer. Talspersoner som selv har kjent barrierene på kroppen og som kan tale deres sak.

Rødt er et parti som flere ganger har vist at de inkluderer oss med nedsatt funksjonsevne. Ved kommunevalget i 2015 stod jeg på bystyrelista for Oslo og som nr. 1 på listen til bydelsutvalget. I 2017 stod jeg på Stortingslista. Partiet mente at jeg var en god kandidat som talsperson for mennesker med funksjonshindringer. Dette er en av mange grunner til at jeg meldte meg inn i Rødt.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

De store hverdagsheltene som dag etter dag og år etter år redder mange tusen fra smerter, lidelser og død - 10000 roser til dere

ROS TIL OSLO LEGEVAKT – FLOTTE HVERDAGSHELTER

Nå har jeg funnet frem noen roser som jeg vil gi til det flotte personalet på Oslo legevakt midt i sentrum. For nå er tiden overmoden til å rose.

Hva er disse flotte hverdagsheltene laget av? De flotte menneskene som dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år hjelper mange tusen fra smerter, lidelser og død.

Senest i går fulgte jeg en venninne dit. Da vi kom inn i resepsjonen ble vi møtt av en moderlig og smilende pleier som geleidet oss videre til kø-maskinen og som informerte så godt. På venterommet ble kundene ropt inn etter en og de som ropte dem inn glemte ikke å smile. Min venninne fikk flott behandling.

Selv har jeg solid erfaring fra Bruddavdelingen og lang erfaring som pårørende. Har fulgt folk med alle typer lidelser i alle aldersgrupper.

Mitt siste brudd i 2010. Brakk armen stygt og var i sjokk. Fremdeles husker jeg hvor godt jeg ble tatt imot. Ble skikkelig dulla med av to pleiere. Ble fulgt opp med hyppige kontroller og gode ord på veien. Kan huske når jeg satt gipset i gangen passerte flere av betjeningen forbi med hei og frem med smil.

Alle fem gangene jeg har hatt brudd er jeg blitt 110% frisk igjen.

ALLE som jeg har fulgt har vært superfornøyde. Og alle jeg snakker med er pr. i dag veldig fornøyde. Selvsagt finnes det unntak som det alltid vil gjøre.

La meg gå tilbake i tid for 40 år siden. Da var Oslo Legevakt det stedet i verden med flest sure folk. Den gang ble den ene etter den andre avvist. Husker jeg en kveld i 1978 kom med akutte isjassmerter og fikk slengt til meg av en sur pleier «Er dette noen tid å komme på. Du får gå til fastlegen i morgen.» Ikke lenge etter ble jeg operert for dette. Jeg hadde en god grunn til å komme.

I dag ville dette aldri skjedd. I dag ville jeg og alle andre i samme situasjon blitt tilbudt omsorg, smertestillende og en varm og god seng til man var bedre.

Alt var ikke bedre før !

Igjen 10 000 takker med roser til den flotte betjeningen ved Oslo Legevakt. Når de grå og tunge dager kommer så husk at den store majoriteten i Oslo setter så stor pris på dere.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Bør vi på grasrota starte en folkebevegelse i kampen mot fattigdommen og de store forskjellene i samfunnet

FOLKEBEVEGELSE MOT FATTIGDOM OG DE STORE FORSKJELLENE

Bør vi på grasrota starte en folkebevegelse i kampen mot fattigdommen og de store forskjellene i samfunnet hvor de rike blir rikere og de fattige fattigere ?

I dag leser jeg i Drammens Tidende om foreldre som går sultne til sengs for at barna skal kunne spise seg mette. 10% av barn i Norge lever under fattigdomsgrensen. På Finn leser jeg «Gråkammen – Storslått kontorvilla/hybelhus med mange muligheter. Salg 785 m2 40 000 000. Vinderen – Herskapelig og representativ villa eiendom. Salg 770 m2 57 000 000.

I årevis har temaet vært på dagsorden i alle medier uten at noe har skjedd. Er det på tide at vi slutter med alle festtalene om hvor mye bedre det skal bli ? Og heller begynner å engasjere oss i HVA VI SAMMEN kan gjøre mot denne åpenbare urettferdigheten ? Alle er tjent med at alle har det bra.

Norge har en samfunnsøkonomi hvor kapitalen styrer og i praksis betyr dette at den lille prosenten som eier alle pengene får svært mye makt. I dag eier en prosent halvparten av verdens rikdom. Dette viser tydelig at kapitalismen som økonomiform fører til maktkonsentrasjon på stadig færre hender. Denne maktkonsentrasjonen svekker demokratiet og har kastet millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Spesielt Sør-Europa har lidd under dette. De ansvarlige for krisen har fått milliarder av skattekroner i redningspakker.

Den eneste medisinen som kurerer fattigdom er et samfunn med en rik fellesskapskasse med 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom. I et samfunn med en rik fellesskapskasse vil det være oppgaver og jobber til alle og hjelpe- og støtteordninger vil være tilgjengelig og færre barn vil oppleve utenforskap. I et slikt samfunn blir det også mindre kriminalitet, vold og radikalisering. Alle vil være tjent med dette.

En rik fellesskapskasse fører til at bostøttesatsene og sosialhjelpssatsene kan heves

- En rik fellesskapskasse fører til at vi kan styrke arbeidsmarkedstiltakene som kan åpne dører til arbeidslivet for folk med funksjonshindringer og andre utfordringer.

- En rik fellesskapskasse styrker bydelsbudsjettene slik at disse kan utføre velferdsoppgaver og styrke tjenestetilbudet som igjen styrker livskvaliteten til befolkningen

- En rik fellesskapskasse betyr at kommunene kan bygge mange og rimelige ikke-kommersielle boliger uten innblanding av privataktører.

- En rik fellesskapskasse betyr flere lærere og bedre skoler med mindre klasser og bedre læringsmuligheter for vanskeligstilte.

Mange vil nok spørre hvor skal vi ta pengene fra ? Svaret er enkelt. Pengene tar vi fra der de er. Og dem finner vi i skatteparadiser, private formuer og investeringsobjekter.

Jeg ser for meg en folkebevegelse/protestbevegelse som jobber for mer makt og demokrati til folket og mindre makt til finanseliten. Målet på sikt er å avskaffe kapitalismen . En folkebevegelse må også jobbe for å kaste dagens regjering som støtter finanseliten og som innfører kutt etter kutt i velferdsgodene.  Folkebevegelsen bør samarbeide med fagforeningene LO, YS og UNIO og partiet Rødt som er det eneste partiet som har den beste medisinen mot de store forskjellene.

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Profittmuligheter foran pasientsikkerheten

Publisert rundt 1 år siden

Når radiologenes profittmuligheter går foran pasientsikkerheten er det all grunn til å reagere

RADIOLOGENES PROFITTMULIGHETER FORAN PASIENTSIKKERHETEN

Tillit til Røntgenselskapet Unilabs ????

Når radiologenes profittmuligheter går foran pasientsikkerheten er det all grunn til å reagere. Når radiologene ved Unilabs får bonus hvis de analyserer mer enn 150 bilder pr. dag er det all grunn til å reagere. Og når radiologene ved Unilabs kun bruker 6 – 60 sekunder på å analysere et røntgenbilde er det all grunn til å reagere.

KVINNER OVER 70 ÅR – 1000 KR. DYRERE

Man trenger ikke være hverken professor eller lege for å skjønne at bonussystemet utgjør en stor risiko for pasientene som betaler i dyre dommer hvis de ikke har offentlig time. Kvinner som har fylt 70 år mister tilbudet om offentlig brystkreftscreening som er et tilbud for kvinner i alderen 50-69 år og som koster 245.  Disse 70-åringene blir henvist til Unilabs og må betale 1250 for mammografi. 1000 kr. Dyrere å fylle 70.

KVINNE I 60-ÅRENE DØDE – SVIKT HOS RADIOLOGEN

Enkemann fra Oslo saksøkte Røntgenselskapet. Kona døde av lungekreft fordi hun fikk diagnosen ti måneder for sent pga svikt hos radiologen som hadde gransket hennes bilder.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at Unilabs har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven. Vi vet ikke hvem som blir den neste som kan bli deg eller meg.

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SENDER PASIENTER TIL UNILABS

For en drøy uke siden var jeg på Mammografi på Unilabs i forbindelse med ettårskontroll etter brystkreftoperasjon sommeren 2017 og betalte kun 245 (offentlig pris). Pga kapasitetsproblemer blir mange kontrollpasienter (operert og behandlet for brystkreft) sendt av Oslo Universitetssykehus til Unilabs. I april får jeg brev fra Unilabs. «Etter avtale med Oslo Universitetssykehus har vi reservert time til mammografikontroll 22. mai». Dette ble jeg ikke spurt om for dette har Oslo Universitetssykehus bestemt. Etter å ha hatt kreft to ganger betyr det så mye å ha tillit til hjelpeapparatet. NB !! Dette skriver jeg på vegne av flere tusen pasienter med livstruende sykdommer.

BRUKERMEDVIRKING ?

Er det ikke noe som heter brukermedvirkning ? Og er det ikke noe som heter fritt sykehusvalg og retten til å bestemme undersøkelsessted ?

Det som skremmer mest er at profitt og penger betyr mer enn mennesker og tapte liv. Jeg vil oppfordre Kreftforeningen, pasientorganisasjonene og brukerorganisasjonene til å gå sammen om å kreve FORBUD mot bonusordningen og nå tenker jeg også på andre helseinstitusjoner. Her ser vi konsekvensene av privatiseringen som vi kan takke høyresiden for.

Jeg vil i nærmeste fremtid kontakte Pasient- og helseombudet i Oslo og undersøke om det finnes andre muligheter.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere