Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Åpenhetspris eller Kjendispris

Publisert over 6 år siden

På Verdensdagen for Psykisk Helse deles det ut en Åpenhetspris. I alle år er det kjendiser som mottar denne prisen. Og da er det vel en Kjendispris ?

 ÅPENHETSPRIS  ELLER KJENDISPRIS ?

Hvert år deles åpenhetsprisen ut på Verdensdagen for psykisk helse. Hvert år deles denne prisen ut til en høystatusperson/kjendisperson

som har stått frem i mediene om sine psykiske helseutfordringer. Kan man spørre om dette er en åpenhetpsris eller kjendispris ?

I over tjue år har jeg med mange grasrotbrukere skrevet utallige innlegg om psykisk helse i flere aviser og tidsskrifter.Jeg har også i mange intervjuer i lokalavisen i tidsskrifter stått frem med min bipolare lidelse. Også dette skriver jeg på vegne
av mange brukere på grasrota som har stått frem i flere fora uten å ha blitt lagt merke til.
Dessverre er det slik at din status avgjør om du er verdig en pris eller ikke. Mange som har
fått psykiske helseplager har opplevd urettferdighet og følelsen av å stå på siden av samfunnet.
Jeg unner Brede Bøe og alle hans prisforgjengere denne prisen. Det jeg reagerer på er at alltid er det folk med kjendis-status
som blir fremhevet. Vi på grasrota blir stående i skyggen. Vil du lese det jeg har skrevet gå
inn på www.google.no og søk på Gunn Pound. Dette viser hva jeg har skrevet om psykisk helse.

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Savner sykepleierne på legesentrene

Publisert nesten 7 år siden

Legesentrene som er førstelinjetjenesten bør ha et Drop-in tilbud for folk i akutt krise

 

 

SAVNER SYKEPLEIERNE  PÅ LEGESENTRENE

Mange med meg savner Olaug, Kari og Anne som jobbet i mange år på  Haugenstua legesenter. Sykepleierne med den lune varmen og omsorgen. I 2001 forsvant sykepleierne fra legesentrene da disse ble privatisert. Inn kom helsesekretærene og legesekretærene da de ble billigere i drift enn sykepleierne.

Som mangeårig bruker av Haugenstua Legesenter husker jeg sykepleierne som gode omsorgspersoner for pasientene og gode hjelpere for legene. Blodtrykkskontroller, blodprøver, livsstilsveiledning, samtaler om sorger og gleder, samt diverse kontorarbeid var oppgaver de utførte med glans. De var mor i huset og alltid tilgjengelig. I 1996 da jeg mistet min far droppet jeg rett inn til sykepleier som tok seg god tid til trøst og samtale. I dag har vi ikke den muligheten, for legenes tid er bundet til pasientavtaler og helsesekretærene er opptatt med telefoner og laboratoriearbeid.

Mental Helse Stovner mener at legesentrene bør ha et Drop-in tilbud som kan yte rask og menneskelig omsorg ved akutte behov. Det kan for eksempel dreie seg om vold i familien og andre kriselignende situasjoner. Dette kan langt på vei avlaste andrelinjetjenesten i psykisk helsevern. Derfor ønsker vi sykepleierne el. andre omsorgspersoner tilbake til legesentrene.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Stopp korrupsjon og grådighet

Publisert nesten 7 år siden

Når kommer grasrotopprøret ? Kan vi sammen kjempe for et bedre samfunn for de som sliter med ekstra utfordringer ?

STOPP KORRUPSJON OG GRÅDIGHET

 

Er tiden moden til å stifte en folkebevegelse ”Stopp korrupsjon og grådighet” ?

Viser bl.a. til VG-oppslaget 9/8 ”Jonas Gahr Støre ga ekskollega superlønn, konetillegg, skattefordeler pluss millionlønn til ekskollegaens kone”.

Saken er en av mange, mange som viser finanselitens maktmisbruk og misbruk av fellesskapets midler i den grad at dette kan kalles korrupsjon. Den samme finanselite er ofte flinke til å formane grasrota til moderasjon under lønnsoppgjørene. Spesielt alvorlig blir Støresaken da dette skjer i partiet Arbeiderpartiet som bl.a. er bygget på fellesskapstanken og arbeiderklassens grunnverdier som solidaritet og samhold. Makteliten i AP `s toppetasje har gjennom de siste 20/30 årene distansert seg lengre og lengre fra grunnplanet i partiet og dannet sitt eget Pampeveldet. Denne tendensen ser vi også i flere andre politiske partier, store bedrifter og organisasjoner pluss i toppsjiktet i fagbevegelsen.

Viser også til Erling Folkvords bok ”Vår korrupte hovedstad”.

 Når kommer grasrotopprøret ?  Feite lederlønninger med svære bonuser og skattefordeler tapper fellesskapskassa for milliarder. Om topplederlønningene i privat og offentlig sektor ble halvert og bonusene fjernet kunne alle kollektivtrafikantene reist gratis i mange år, kommunene kunne bygget mange flere rimelige utleieboliger. Bydelene i Oslo og kommunene i landet kunne fått større budsjettrammer, barnevern, eldreomsorg og fritidsklubbene m.m. kunne styrkes og bidratt til at mange flere tusen kunne fått en bedre livskvalitet.

Det er menneskene i organisasjonene, partiene og bedriftene som skaper korrupsjon og grådighet og ikke omvendt. Derfor må grasrota være bevisste på hvilke mennesker som styrer og begynne å handle. Skal vi greie å bekjempe korrupsjons- og grådighetskulturen må folket på grasrota gå sammen og organisere seg i en folkebevegelse mot korrupsjon og grådiget.

Sammen står vi sterkere !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Urettferdighet - Menneskets største fiende ?

Publisert nesten 7 år siden

Hadde verden vært mer rettferdig, ville folk vært snillere med hverandre

URETTFERDIGHET – MENNESKETS STØRSTE FIENDE ?

 

Urettferdighet skaper aggresjon, misunnelse og ondskap - noe utallige eksempler har vist. Svært ofte rammer denne ondskapen uskyldige mennesker. Aggresjonen rettes mot uskyldige lavstatusgrupper mens høystatusgruppene som sitter på makten og rikdommen og som er ansvarlig for de store forskjellene gjerne går fri.

 Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett. Organisasjonslivet i Norge er basert på frivillighet der majoriteten jobber frivillig og noen få er lønnet. Mange organisasjoner i dag sliter med rekruttering av frivillige. Når de høytlønnede toppene slutter i organisasjonen eller runder år, er det store gaveoverrekkelser, middager med festtaler og ofte intervjuoppslag i avisen. De frivillige på grasrota som utgjør organisasjonens grunnmur får i beste fall en blomsterkvast. Dette gjelder på de fleste samfunnsarenaene.

 Har du et navn kommer du langt og dette er sant. Direktøren med direktørdatter eller statsministeren med statsministersønn slipper mye lettere til de beste jobbene og langt oftere til i riksmediene enn ”Olsen på hjørnet”.

 

Urettferdigheten har mange ansikter. Eksempel fra siste verdenskrig. Da Adolf Hitler som liten og fattig gutt gikk på suppestasjonene i Østerrike og oppdaget jødenes velstand. Da de første spirene til jødehatet hos den vesle gutten begynte å gro og fikk gode vekstvilkår. Et hat som spredte seg til store deler av det tyske folk i et Tyskland tynget av fattigdom og nød. Et hat som kostet millioner av uskyldige jøder, funksjonshemmede og andre etniske grupper livet.

Breivikhatet til muslimske grupper bunner i hatet som ble grunnlagt i barnet Anders Behring Breivik da han opplevde krenkende og fiendtlige handlinger fra etniske minoriteter. Konsekvensene ble 77 uskyldige menneskeliv som gikk tapt.

 

De som begår krenkende handlinger mot Romfolket, andre minoritetsgrupper, funksjonshemmede og andre grupper som faller utenfor A-4modellen har selv opplevd urettferdighet og fiendtlige handlinger.

 

Som talskvinne for mennesker med psykiske funksjonshindringer ser jeg ofte at disse blir oversett i det store mediebildet og i mange sammenhenger tiet i hjel i en så stor grad at man kan kalle dette skjult trakassering.

Hadde verden vært mer rettferdig ville folk vært snillere med hverandre. Jeg tror at vi gjennom en real rettferdighetsdebatt, gjennom en endring i samfunnspolitikken og gjennom økt bevisstgjøring sammen kan bidra til en snillere verden ? Blir du med ?

 Gunn Pound

Gå til innlegget

IA- Ingen adgang eller inkluderende arbeidsliv

Publisert nesten 7 år siden

I 2011 feiret IA-avtalen sitt 10-årsjubileum. Tross dette står 8-900 000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet.

IA - INGEN ADGANG ELLER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ?

 Iflg. NAV står 8 - 900 000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Omlag
en fjerdedel av disse har psykiske lidelser. IA-avtalen feiret sitt 10-årsjubileum i 2011 og derfor
kan man spørre om IA står for ingen adgang eller inkluderende arbeidsliv.
Med mine 29 års erfaring fra organisasjonen Mental Helse vet jeg med mange at folk med
psykiske og fysiske funksjonshindringer mye oftere enn andre utsatte grupper møter stengte
dører i arbeidslivet.
IA-avtalen, arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering av funksjonshemmede er
alle gode papirbestemmelser. Spørsmålet er : Hvilke kunnskaper og holdninger til psykiske helse-
utfordringer finner vi hos dem som forvalter disse lovene ? Finnes det fordommer og stigmatisernde
holdninger blant disse ?
Året er 2012 og fremdeles støter vi på mye uvitenhet og fordommer som gjerne fordummer.
At mediene stadig trekker frem at det var en psykisk syk som stod bak en voldelig handling, styrker
ikke gruppas status i samfunnet.
Folk med psykiske og fysiske helseutfordringer er også utestengt fra den offentlige arbeidsmiljø- og
sykefraværsdebatten samt diskrimineringsdebatten.
Inkuderende arbeidsliv handler også om å lytte til og å ta brukernes erfaringskompetanse på alvor.
Hvorfor blir ikke funksjonshemmede med erfaringer fra barrierene i arbeidslivet invitert til å delta
i undervisningen på kurs hos LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet), Arbeidstilsynet, NAV
kurs for verneombud, tillitsvalgte og ledere med personalansvar ? På kursene bør også de
inkluderende arbeidsgiverne med sine arbeidstakere som Stormberg, Telenor, Nille på Stovner
m.fl. inviteres slik at undervisningsopplegget blir balansert.
Stadig flere unge starter sin karriere med uføretrygd. Hvordan skal vi da møte eldrebølgen ?

Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere