Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Fagbevegelsen svikter funksjonshemmede

Publisert rundt 6 år siden - 251 visninger

800 000 står utenfor arbeidslivet. Hva gjør fagforeningene ?

FAGBEVEGELSEN SVIKTER FUNKSJONSHEMMEDE

 Når man som fagforeningsmedlem ber om juridisk bistand og hjelpen uteblir er det da urimelig å kreve refusjon av innbetalt kontingent

 Våren 2012 ber jeg om juridisk veiledning og hjelp til utredning i en diskrimineringssak grunnet nedsatt funksjonsevne. Flere henvendelser uten resultat. Er dette kontraktsbrudd ?

Dette skriver jeg på vegne av de mange tusen funksjonshemmede som faller ut av arbeidslivet grunnet mangelfull tilrettelegging og de som aldri får innpass i arbeidslivet. Som yrkesaktiv medlem i den aktuelle fagforening har jeg innbetalt 19 300 i kontingent. Om disse pengene ble plassert på en konto kalt advokatforsikring kunne jeg fått første klasses juridisk bistand og kanskje en sydentur att ått.

 IA-avtalen feirer 12-årsjubileum i 2013. Tross dette står iflg. NAV 800 000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Om lag en fjerdedel av disse har psykiske funksjonshindringer. Arbeidsledigheten blant mennesker med funksjonsnedsettelser er 55% og i den generelle befolkningen 3%.

For drøyt 100 år siden ble fagforeningene stiftet på solidaritetstanken. I fagforenings-tidsskriftene leser man sjelden el. aldri om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet. Hvorfor svikter fagforeningene funksjonshemmede arbeidssøkere og arbeidstakere ?

Statsministerens slagord er : Alle skal med.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Gågruppa - En glad ettåring

Publisert rundt 6 år siden - 885 visninger

Ordfører Fabian Stang var hedersgjest ved Gågruppa på Haugenstua sin ettårsfeiring på Nærmiljøsenteret 22. oktober. En fin gjeng var samlet for å feire at gruppa bokstavlig talt har holdt det gående i ett år.

Dikt, frukt og rawcakes
Gåleder Gunn Pound var initiativtaker til feiringen, og hadde invitert både ordføreren og pressen til gågruppas ettårsdag.

- Jeg er så glad i Haugenstua, fortalte Gunn, og det er så viktig å bruke nærmiljøet. Det tar tid før et tilbud som gågruppa setter seg, men vi må bare fortsette, så vil det komme stadig flere med etter hvert.

Til bursdagsferingen var det iallefall fullt rundt langbordet på Nærmiljøsenteret. Øverst tronet Fabian Stang som understreket hvor viktig det er med lavterskeltilbud for å få folk opp og ut. - En gågruppe har positive gevinster både for den psykiske og fysiske helsen, smilte han.
Pound leste egne dikt om Haugenstua til forsamlingen, og de fremmøtte fikk servert både frukt og sunne rawcakes. Etterpå tok hele gjengen seg en gåtur bort til Lampa.

Plass til flere
Gågruppa på Haugenstua møtes hver mandag kl 13 på Haugenstua Nærmiljøsenter, og går derfra turer i nærområdet. Gåstaver kan lånes. Ofte deler gruppa seg i to, slik at man kan velge tempo på turen etter form og humør. De som ønsker å gå raskt kan gå med Sigrid Wisløff, som også er gåleder.

Gågruppen er et gratis og åpent tilbud og alle gåglade ønskes velkommen. Etter turen serveres det frukt og kaffe på Nærmiljøsenteret.

Alle i Gågruppa

Gå til innlegget

Åpenhetspris eller Kjendispris

Publisert rundt 6 år siden - 238 visninger

På Verdensdagen for Psykisk Helse deles det ut en Åpenhetspris. I alle år er det kjendiser som mottar denne prisen. Og da er det vel en Kjendispris ?

 ÅPENHETSPRIS  ELLER KJENDISPRIS ?

Hvert år deles åpenhetsprisen ut på Verdensdagen for psykisk helse. Hvert år deles denne prisen ut til en høystatusperson/kjendisperson

som har stått frem i mediene om sine psykiske helseutfordringer. Kan man spørre om dette er en åpenhetpsris eller kjendispris ?

I over tjue år har jeg med mange grasrotbrukere skrevet utallige innlegg om psykisk helse i flere aviser og tidsskrifter.Jeg har også i mange intervjuer i lokalavisen i tidsskrifter stått frem med min bipolare lidelse. Også dette skriver jeg på vegne
av mange brukere på grasrota som har stått frem i flere fora uten å ha blitt lagt merke til.
Dessverre er det slik at din status avgjør om du er verdig en pris eller ikke. Mange som har
fått psykiske helseplager har opplevd urettferdighet og følelsen av å stå på siden av samfunnet.
Jeg unner Brede Bøe og alle hans prisforgjengere denne prisen. Det jeg reagerer på er at alltid er det folk med kjendis-status
som blir fremhevet. Vi på grasrota blir stående i skyggen. Vil du lese det jeg har skrevet gå
inn på www.google.no og søk på Gunn Pound. Dette viser hva jeg har skrevet om psykisk helse.

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Savner sykepleierne på legesentrene

Publisert over 6 år siden - 471 visninger

Legesentrene som er førstelinjetjenesten bør ha et Drop-in tilbud for folk i akutt krise

 

 

SAVNER SYKEPLEIERNE  PÅ LEGESENTRENE

Mange med meg savner Olaug, Kari og Anne som jobbet i mange år på  Haugenstua legesenter. Sykepleierne med den lune varmen og omsorgen. I 2001 forsvant sykepleierne fra legesentrene da disse ble privatisert. Inn kom helsesekretærene og legesekretærene da de ble billigere i drift enn sykepleierne.

Som mangeårig bruker av Haugenstua Legesenter husker jeg sykepleierne som gode omsorgspersoner for pasientene og gode hjelpere for legene. Blodtrykkskontroller, blodprøver, livsstilsveiledning, samtaler om sorger og gleder, samt diverse kontorarbeid var oppgaver de utførte med glans. De var mor i huset og alltid tilgjengelig. I 1996 da jeg mistet min far droppet jeg rett inn til sykepleier som tok seg god tid til trøst og samtale. I dag har vi ikke den muligheten, for legenes tid er bundet til pasientavtaler og helsesekretærene er opptatt med telefoner og laboratoriearbeid.

Mental Helse Stovner mener at legesentrene bør ha et Drop-in tilbud som kan yte rask og menneskelig omsorg ved akutte behov. Det kan for eksempel dreie seg om vold i familien og andre kriselignende situasjoner. Dette kan langt på vei avlaste andrelinjetjenesten i psykisk helsevern. Derfor ønsker vi sykepleierne el. andre omsorgspersoner tilbake til legesentrene.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Stopp korrupsjon og grådighet

Publisert over 6 år siden - 439 visninger

Når kommer grasrotopprøret ? Kan vi sammen kjempe for et bedre samfunn for de som sliter med ekstra utfordringer ?

STOPP KORRUPSJON OG GRÅDIGHET

 

Er tiden moden til å stifte en folkebevegelse ”Stopp korrupsjon og grådighet” ?

Viser bl.a. til VG-oppslaget 9/8 ”Jonas Gahr Støre ga ekskollega superlønn, konetillegg, skattefordeler pluss millionlønn til ekskollegaens kone”.

Saken er en av mange, mange som viser finanselitens maktmisbruk og misbruk av fellesskapets midler i den grad at dette kan kalles korrupsjon. Den samme finanselite er ofte flinke til å formane grasrota til moderasjon under lønnsoppgjørene. Spesielt alvorlig blir Støresaken da dette skjer i partiet Arbeiderpartiet som bl.a. er bygget på fellesskapstanken og arbeiderklassens grunnverdier som solidaritet og samhold. Makteliten i AP `s toppetasje har gjennom de siste 20/30 årene distansert seg lengre og lengre fra grunnplanet i partiet og dannet sitt eget Pampeveldet. Denne tendensen ser vi også i flere andre politiske partier, store bedrifter og organisasjoner pluss i toppsjiktet i fagbevegelsen.

Viser også til Erling Folkvords bok ”Vår korrupte hovedstad”.

 Når kommer grasrotopprøret ?  Feite lederlønninger med svære bonuser og skattefordeler tapper fellesskapskassa for milliarder. Om topplederlønningene i privat og offentlig sektor ble halvert og bonusene fjernet kunne alle kollektivtrafikantene reist gratis i mange år, kommunene kunne bygget mange flere rimelige utleieboliger. Bydelene i Oslo og kommunene i landet kunne fått større budsjettrammer, barnevern, eldreomsorg og fritidsklubbene m.m. kunne styrkes og bidratt til at mange flere tusen kunne fått en bedre livskvalitet.

Det er menneskene i organisasjonene, partiene og bedriftene som skaper korrupsjon og grådighet og ikke omvendt. Derfor må grasrota være bevisste på hvilke mennesker som styrer og begynne å handle. Skal vi greie å bekjempe korrupsjons- og grådighetskulturen må folket på grasrota gå sammen og organisere seg i en folkebevegelse mot korrupsjon og grådiget.

Sammen står vi sterkere !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77073 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43332 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22393 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22114 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19018 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 39 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 133 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
21 minutter siden / 32 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
22 minutter siden / 18 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
40 minutter siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 39 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 2 timer siden / 76 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 80 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 282 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 102 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 181 visninger
Les flere