Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Kronprinsparet og fattigdommen

Publisert nesten 6 år siden

Er Kronprinsparet som har et ekte engasjement for fattige, villig til ¨å avstå halvparten av sine landssteder til bruk og glede for vanskeligstilte ?

 • Gunn PoundRediger profildetaljer: KRONPRINSPARET OG FATTIGDOMMEN
  Det var i de dager      det gikk ut et gjestebud til 220 utvalgte fra Skaugum om en storslagen 40-årsfeiring for Kronprinsparet i to dager til ende. I 2009 fikk Kronprinsparet =Osloprisen for sitt oppriktige og ekte engasjement for de drøyt 100 000 barna som lever under fattigdomsgrensen i velstands Norge. 
  Jeg spør :  Er Kronprinsparet villig til å avgi halvparten av sin apanasje på ca 8 - 9 millioner til Velferdsfondet (et fond som øremerkes til fattige og vanskeligstilte og som forvaltes av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med idielle organisasjoner) ?
  Er Mette Marit villig til å bytte ut sin Rolex-klokke til 250 000 med en klokke til 2 000 og å gi 248 000 til Velferdsfondet ?
  Er Kronsprinsparet villig til avstå halvparten av sine landssteder/hytter til bruk og glede for vanskeligstilte ?
  Er Kronprinsparet villig til å oppfordre resten av Kongehuset og sine rike venner til å gi pengegaver til Velstandsfondet istedenfor dyre jule- og bursdagsgaver til hverandre ?
  Dette kan bli en positiv smitteeffekt som kan spres til alle i den rike befolkningen i inn- og utland. 
  Når dette er sagt. Den beste løsningen på lang sikt er : Avskaffelse av monarkiet og innføringen av en sunn og fornuftig fordelingspolitikk. Partiene som har programfestet Republikk og en fordelingspolitikk som bygger på fellesskapsverdiene er : SV og Rødt.  Dette er viktig å vite i disse valgkamstider. 
  Gunn Pound
Gå til innlegget

Ahus overser Brukerorganisasjonene

Publisert nesten 6 år siden

Brukermedvirkning er en av Mental Helses viktigste hjertesaker

AHUS OVERSER BRUKERORGANISASJONENE

 

Åpent brev til psykiatrisk divisjon på Ahus

 

 

Mental Helse Stovner beklager på det sterkeste nedleggelse av seks kriseplasser på Distriktspsykiatrisk senter i Nittedal, (viser til avisoppslag 24/5). Ekstra kritikkverdig er det at beslutningen om dette er tatt i all stillhet og uten at brukerorganisasjonene i psykisk helsevern er blitt involvert.

 

Er brukermedvirkning ukjent for Ahusledelsen ? En av Mental Helses hjertesaker er retten til brukermedvirkning som i praksis betyr ”Brukernes rett til å bli hørt og til å påvirke i viktige saker som gjelder brukernes liv og helse.”

 

Det er en stor skam at ikke Mental Helse i bydelene Alna, Grorud og Stovner (bydelene i Oslo som sogner til Ahus) er blitt informert om nedleggingsplanene. Og derved blitt fratatt mulighetene til å bidra med innspill i beslutningsprosessen.

 

Jeg oppfordrer Ahus psykiatrisk divisjon til å invitere Helseministeren , bruker-pårørende- og fagorganisasjonene i Ahus opptaksdistrikt til å komme sammen og drøfte situasjonen. Sammen kan vi kanskje finne løsninger som kan erstatte de seks nedlagte kriseplassene.

 

En stor honnør til Inger Lise Nystuen som stod frem med dette i avisen.

 Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

LDO (LIkestilings- og diskrimineringsombudet diskriminerer folk med psykiske lidelser. Usynliggjøring er diskriminering og den som tier samtykker.

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET DISKRIMINERER

 

LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) diskriminerer mennesker med psykiske lidelser. LDO skal være en pådriver i likestillingsarbeidet for ALLE diskrimineringsutsatte grupper i Norge, dvs. religion, etnisitet, alder, kjønn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne fysisk og psykisk.

På tross av at folk med psykiske funksjonshindringer etter loven er omfattet av diskrimineringsvernet, er disse totalt fraværende på LDO `s hjemmesider og i deres nyhetsarkiv. Usynliggjøring er diskriminering og maktutøvelse.

 

Mediene som stadige ensidig fremstiller psykisk syke som farlige og tikkende bomber forsterker samfunnets utstøtningsmekanismer og gir næring til fordommer mot grupper som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Ingen reaksjoner og kommentarer fra LDO som vi forventer er de diskrimineringsutsattes vaktbikkje.

 I mange boligområder er det ofte blitt satt i gang protestaksjoner fra naboene mot bygging av boliger for folk med rusrelaterte og psykiske lidelser i nærmiljøet. Dette skjedde nylig i to bydeler i Oslo og skapte debatt. Men LDO forholdt seg i taushet.

 

Iflg. NAV står drøyt 200 000 mennesker i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet grunnet psykiske lidelser. 70%  av de uføretrygdede under 40 år, er blitt erklært arbeidsudyktige p.g.a. redusert psykisk helse. IA-avtalen, Arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering er gode papirbestemmelser som har som felles mål og styrke rettssikkerheten og diskrimineringsvernet for ALLE. Hvilke kunnskaper og holdninger  til psykiske lidelser finner vi hos dem som håndhever disse lovene ? Finnes det fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse ?

 

Jeg henstiller til alle interesseorganisasjonene i psykisk helsevern om å oppfordre LDO til å inkludere folk med psykiske funksjonshemninger i likestillingsarbeidet. Nytter ikke dette kan alternativet være å opprette et eget ombud for folk med nedsatt psykiske utfordringer.

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

S A M H O L D

Publisert rundt 6 år siden

Manglende samhold skader vår livskvalitet

S A M H O L D

Se ! De røde faner møtes til fest
Som dansende barn til trommenes takt
Et år siden sist
Jeg er gjest i den store fest

Vi marsjerer i flokk
Vi stopper – se menneskene der oppe
Som kjempet for våre kår
Alene de står på hver sin balkong

Alene de går mot livets høst
Vår stemmers røst
Ta hverandre i handa og hold
En gang de var i livets vår
I samholdsånd – de knyttet bånd

En ny vår venter nå - med nye håp
Og nye vennskapsbånd
Hurra for samholdsfest
Og 1. mai.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Holdninger til flerkulturelle

Publisert rundt 6 år siden

En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere

HOLDNINGER TIL FLERKULTURELLE

Ønsker vi å lete etter det positive da finner vi det positive. Ønsker vi å lete etter det negative da finner vi det negative. Mange flotte innvandrerungdommer og voksne har ofte rakt meg en hjelpende hånd når jeg har balansert på glattisen. For noen år siden mistet jeg en tikroning på gulvet på toget. På Haugenstua stasjon løper en mann fra Somalia etter meg og overrekker meg tikroningen. Gledelig overrasket ble jeg da mediene ofte har fremstilt somaliere som kriminelle. 


På tog og buss skjer det stadig at ungdom fra ikkevestlige land reiser seg og tilbyr plassen sin. I butikker, på apoteker, på servicekontorer, hos frisøren og andre steder opplever jeg dem stadig som tilstedeværende, hjelpsomme og blide. I borettslaget hvor jeg har bodd i 35 år bor det mange innvandrere, og jeg vil beskrive dem som fredelige og greie.
Alle vet at Norge har problemer med kriminelle fra Øst-Europa og andre land. Dessverre er det slik at mange putter alle fra den ikkevestlige verden i den store sorte gryte som fører til generalisering og stigmatisering. En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere. En inder som har voldtatt kvinner, betyr ikke at alle indere er voldtektsmenn og en bergenser som snakker høl i hodet på deg betyr ikke at alle bergensere er store skravlebøtter. 
Våger vi å bryte de kunstige barrierene mellom kulturene og nasjonene, kan vi oppdage mange flott kvaliteter hos hverandre, samt at vi kan berike hverandre gjennom gjensidig erfaringsutveksling. 
 Gunn Pound
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
5 dager siden / 4793 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
16 dager siden / 4732 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 2500 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
21 dager siden / 2294 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
19 dager siden / 1776 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1710 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
18 dager siden / 1499 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
11 dager siden / 1331 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
10 dager siden / 1288 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
6 dager siden / 1118 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere