Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

S A M H O L D

Publisert nesten 6 år siden

Manglende samhold skader vår livskvalitet

S A M H O L D

Se ! De røde faner møtes til fest
Som dansende barn til trommenes takt
Et år siden sist
Jeg er gjest i den store fest

Vi marsjerer i flokk
Vi stopper – se menneskene der oppe
Som kjempet for våre kår
Alene de står på hver sin balkong

Alene de går mot livets høst
Vår stemmers røst
Ta hverandre i handa og hold
En gang de var i livets vår
I samholdsånd – de knyttet bånd

En ny vår venter nå - med nye håp
Og nye vennskapsbånd
Hurra for samholdsfest
Og 1. mai.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Holdninger til flerkulturelle

Publisert nesten 6 år siden

En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere

HOLDNINGER TIL FLERKULTURELLE

Ønsker vi å lete etter det positive da finner vi det positive. Ønsker vi å lete etter det negative da finner vi det negative. Mange flotte innvandrerungdommer og voksne har ofte rakt meg en hjelpende hånd når jeg har balansert på glattisen. For noen år siden mistet jeg en tikroning på gulvet på toget. På Haugenstua stasjon løper en mann fra Somalia etter meg og overrekker meg tikroningen. Gledelig overrasket ble jeg da mediene ofte har fremstilt somaliere som kriminelle. 


På tog og buss skjer det stadig at ungdom fra ikkevestlige land reiser seg og tilbyr plassen sin. I butikker, på apoteker, på servicekontorer, hos frisøren og andre steder opplever jeg dem stadig som tilstedeværende, hjelpsomme og blide. I borettslaget hvor jeg har bodd i 35 år bor det mange innvandrere, og jeg vil beskrive dem som fredelige og greie.
Alle vet at Norge har problemer med kriminelle fra Øst-Europa og andre land. Dessverre er det slik at mange putter alle fra den ikkevestlige verden i den store sorte gryte som fører til generalisering og stigmatisering. En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere. En inder som har voldtatt kvinner, betyr ikke at alle indere er voldtektsmenn og en bergenser som snakker høl i hodet på deg betyr ikke at alle bergensere er store skravlebøtter. 
Våger vi å bryte de kunstige barrierene mellom kulturene og nasjonene, kan vi oppdage mange flott kvaliteter hos hverandre, samt at vi kan berike hverandre gjennom gjensidig erfaringsutveksling. 
 Gunn Pound
Gå til innlegget

UNDERKUET

Publisert nesten 6 år siden

Hestehov=vår=styrke

UNDERKUET

De fødes i sot

De trives i skrot og elsker rot

Utover asfalten skuer

med strittende gule luer

Kues av sprudlende fluer

Og presses til grunne

av trampende fruer

på veien til Druen

Plages av pesende snuter

og plaskende duer

Tunge de buer når vinden dem kuster

Noen har duket til fest på gress

Duker i papir av Cuba, japp og lakris

Ikveld er jeg gjest

Hestehov ! Bli ved din lest !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Barna må ikke læres opp til intoleranse, frykt og forakt for annerledeshet og mangfold

Åpent brev tilLikestillings- og diskrimineringsombudet

DISKRIMINERENDE HOLDNINGER TIL VANSKELIGSTILTE ? 
Når småbarnsforeldre på Risløkka setter igang protestaksjoner mot bygging av boliger for folk med psykiatrisk og rusrelatert historikk, oppfatter jeg dette som diskriminering av verste sort. Viser til reportasjen i Lokalavisen Groruddalen 14/3-|3,Bydel Bjerke har vedtatt bygging av boliger for 10 personer med rusrelatert historikk og med psykiske problemer. Naboene er redde for barna - Å skape et miljø for psykisk syke blant alle barnefamiliene på Risløkka, synes ikke  naboene noe om. 
Mental Helse Stovner tar på det sterkeste avstand fra foreldrenes stigmatiserende holdninger til vanskeligstilte grupper som står utenfor flere viktige samfunnsområder og som har et svakere diskrimineringsvern enn andre utsatte grupper. Rus og psykisk helse er sjelden eller aldri inkludert i den offentlige diskrimineringsdebatten. 
Spesielt skremmende er det å møte slike holdninger i den yngre generasjonen som småbarnsforeldrene representerer. Ved å skjerme barna fra mennesker med ekstra utfordringer, holder man liv i fordommer og uvitenhet. Samtidig læres barna opp til  intoleranse, frykt og forakt for annerledeshet og mangfold. 
I min fartstid på 30 år i organisasjonen Mental Helse, har jeg møtt så mange snille og flotte mennesker som har beriket både mitt og manges liv. Våger vi å møte mennesket bak diagnoser, merkelapper og funksjonsnedsettelser, kan vi oppdage mange flotte kvaliteter og den rike erfaringskompetansen som mange er i besittelse av. Barrierer er til for å brytes og fordommer til for å avlives. 
Til slutt vil jeg gi en honnør til Bjerke Bydelsutvalg for deres inkluderende holdning og for å ha taklet saken på en ryddig og konstruktiv måte. 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Innvandring en hindring for likestilling (?)

Publisert nesten 6 år siden

Hvilke konsekvenser får det for kvinnefrigjøringen når mannlige muslimske ledere tar meg seg sin mannskultur ?

INNVANDRINGENHINDRINGFORLIKESTILLING(?)

I norsk arbeidsliv ? Hvilke konsekvenser får det for kvinnefrigjøringen når mannlige muslimske ledere tar med seg sin mannsdominerende kultur inn i norsk arbeidsliv ?

En sann historie fra en mellomstor kontorbedrift på Østlandet illustrerer dette. Bedriften er delt opp i mange småseksjoner.
I en seksjon jobber fire medarbeidere. Seksjonssjefen som er en mann fra et muslimsk land har personalansvar for de tre andre medarbeiderne. Sistnevnte er tre norske middeladrende kvinner med 25 – 35 års erfaring fra arbeidslivet. Alle tre er dyktige og samvittighetsfulle. Kvinnene opplever sin leder som Konge på Haugen og som detaljstyrende, streng og autoritær. Autoritet i arbeidslivet var svært vanlig på oldemors tid. Er det nødvendig å vise autoritet når medarbeiderne er flinke og stabile ? Kvinnene i seksjonen har ingen utviklingsmuligheter, får aldri tilbud om kurs, møtevirksomhet og andre arrangementer utenfor bedriften. Sjefen selv deltar stadig på dette og forventer at medarbeiderne utfører hans oppgaver når han er borte. Han tar aldri kvinnenes jobb når disse er fraværende og han går gjerne tidligere fra jobben

Lagånd, latter, humor over kaffekoppen og likeverdige diskusjoner er totalt fraværende. Er han i det gale lune vanker det skjenn hvis en av damene snakker i telefonen, prater med andre medarbeidere utenfor lunsjpausen eller kommer litt sent fra et ærend. Er dette mangel på likeverd og respekt ?

Kvinnene tar problemene opp med Bedriftsledelsen som konstaterer at dette dreier seg om kulturkollisjon. Ingenting skjer. Enden på historien er vantrivsel, negativt stress, langtidssykemelding og uføretrygd. Lederen blir sittende.

Idag har vi en frihetskultur i norsk arbeidsliv som langt på vei bidrar til likestilling mellom kjønnene. I mange land rår undertrykkelses- og autoritetskulturen i arbeids- og samfunnslivet. Denne kulturen kan følge med arbeidsinnvandringen og hindre kvinnefrigjøringen i Norge.

Er det slik at vi ikke tør å konfrontere mannlige innvandrere med undertrykkelseskulturen av frykt for å bli stemplet som rasister ? Hvem skal betale prisen for en integreringspolitikk som motarbeider likestilling ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere